@-GRIS 12 augusti 2016
Senaste uppdatering gjord 12 augusti 23,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Oförändrade grispriser v 33
Priserna är stabila både i Sverige och i de flesta länder, även Tyskland och Danmark. Den höjning man hoppats på i Tyskland har hittills uteblivet, liksom i Sverige. Det är enbart i Italien priset fortsatt med god fart och överstiger nu 18 kr.
I Tyskland är officiella priset 1,66 €, men över internetauktionen fortsatte priset även idag ligga på 1,73 €. 7 cent är ovanligt stor skillnad och brukar jämnas ut, men förklaringen lär vara att slakterierna och dess uppköpare betalar tillägg på officiella priset, ett förfarande som vi i Sverige är väl förtrogna med.
Vädret slog hastigt om i Sverige i början av veckan från grillväder till eldningssäsong, trots att det endast är mitten av augusti. Även normala år avtar försäljningen av grillvaror när det är slut på semestrarna och semesterfirarna återvänder hem till skolor och personalmatsalar. Den sommarheta produkten karré säljs mindre och ersätts av köttfärs, som går bra i skolbespisningar. Men än finns hopp om höstvärme och fler grillstunder.
Ett nytt fall av afrikansk svinpest i Polen, i en kommersiell grisbesättning, har gett Västeuropas grisnäring skrämselhicka. I Danmark har man gått ut med varningar för smittrisk och det är befogat även för svensk del. Besättningen ligger i Rebiszewo-Studzianki, i östra Polen, 100 mil från Gedser. Danmark har fått ett nytt svenskliknande sortiment griskött, Wiking Meat. Det är en grupp uppfödare som antagit ett koncept med uppfödning av grisar utan antibiotika, mer stallplats och full spårbarhet av köttet tillbaka till den enskilda grisen. Målet är att få med ett 40-tal leverantörer med 300 000 slaktgrisar före utgången av 2017. Man vänder sig till livsmedelskedjor och försöker få ut ett pris som ligger mellan eko och konventionellt kött med tillägg, t ex englandstillägg. Grisproducenten får 75 % av värdeintjäningen och 25 % behålls i det nya bolaget. Alla leverantörer är medlemmar i Danish Crown, som blir medspelare och inte ser den nya aktören som konkurrent.
Grisar som blir sjuka och kräver behandling av antibiotika av medicinska skäl, flyttas över till konventionell produktion. Det blir inte tillåtet att använda importerad GMO-soja. Ersättning blir danskodlade hästbönor. Roundup får inte användas i spannmålsodlingen.
I Tysklands gristätaste delstat Niedersachsen med 8 420000 djur, har antalet grisar minskat med 4,3 % mellan maj 2015 och maj 2016. Den negativa trenden sedan 5 år fortsätter alltså. 1300 gårdar har slutat med grisar. Orsaken uppges vara lågt grispris och osäkerhet näringen, främst minskad förutsägbarhet. Stall planeras för 20 år, men perspektivet i grisproduktion begränsar sig till månader. /LG 160812


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
En ganska balanserad bild på marknaden och få detaljer och produkter i överskott. Fortsatt bra efterfrågan på ekologiskt!
Notering oförändrad vecka 33.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Roger Olsson: -Semestrarna börjar gå mot slutet och skolstarten nästa vecka innebär betydligt mindre volymer för grillen, men i stället mer av andra produkter.
-Grispriserna är oförändrade nästa vecka.

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Tråkigt att vädret gjort att sommaren tog abrupt slut, men det har ändå varit en bra sommar med tanke på volymerna i grillproduktionen. Volymerna för våra goda hamburgare har varit helt fantastisk och personalen både i produktionen för grill- och hamburgare har gjort ett otroligt bra arbete.
-Alla priser är oförändrade.


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -Försäljningen är fortfarande bra, men det märks nu ett visst motstånd för grillsortimentet och särskilt karré och revben. Säsongen är inte över, men vi kan se en avmattning. Skolor och storhushåll kommer nu igång för fullt och kompenserar den minskningen. Vi skulle kunna slakta fler slaktgrisar och sälja. Det är fortsatt brist på smågrisar. -En trevlig order i veckan var en container med späck till Ukraina. Priserna är på uppgång där och vi fick några tioöringar mer per kg den här gången. Men priserna når inte rysk nivå, på tiden då det gick att sälja dit. Men man kan säga att priset är hyfsat.
-Kontraktsteckningen för nästa års grisleveranser är det väl ingen större fart på ännu, men vi har en del kontrakt som löper upp till två kvartal in på 2017. Man kan väl säga att det är trygga priser för leverantörerna även i början av nästa år.
-Priserna nästa vecka är oförändrade. Det är ingen prishöjning i sikte närmaste tiden.

Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -Grispriserna är oförändrade v 33.
.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:

Danish Crown
De nordeuropeiska marknaderna är tillbaka igen efter semestrarna och i södra Europa börjar man långsamt trappa upp produktionen igen efter ferien, så efterfrågan är stigande.
-Vi märker så smått ett stigande intresse för bog och skinka, men framändar rör sig sakta. Karré är i slutet av säsongen, men vi har fortsatt stabil efterfrågan. Med andra ord kan en värmebölja över norra Europa här på sensommaren absolut vara bra både för att få skörden under tak, men kan även få ny vind till försäljningen av alla slags produkter för grillen, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exportavdeling.
-Till länderna utanför Europa är det stabil avsättning till Japan, medan det är mycket lugnt från Kina, när vi jämför nivån på aktivitet tidigare på året.
-Just nu ser vi ökat utbud av färskt griskött i Europa. Det beror på dels den mindre exporten till Kina, dels återhållsamhet från Australien. Med den bakgrunden är vi mycket återhållsamma med att spå utvecklingen de kommande månaderna, säger Søren Tinggaard.

ISN, Tyskland
Ingen prishöjning i sikte
Även den här veckan är det stabilt på marknaden för slaktgrisar i EU. Priserna är oförändrade på den nivå som uppnåtts i de olika länderna. Det oförändrade priset i Tyskland är en avgörande faktor för detta. Säsongsmässigt är kvantiteterna grisar långt under vad slakterierna behöver. Resultatet av detta är att det inte märks så mycket av den svaghet i marknaderna som semestrarna innebär. Från Österrike hör vi att slakterier drar ner på slaktdagarna för att inte slaktkostnaden per gris ska stiga. I Tyskland hade man hoppats på höjt pris, vilket även auktionen över internet gav stöd för, men i stället har slakterierna betalat högre tillägg utöver det officiella priset.
Det holländska priset, som ligger lägst inom gruppen EU-länder med flest grisar, föll med 2 cent. Redan vecka 29 sänkte Holland priset med 2 cent. Under tiden har avståndet mellan tyskt och holländskt pris uppgått till nästan 12 cent.
Tendens för tyska marknaden: Stämningen på marknaden för slaktgrisar är fortsatt positiv. Utbjudna volymer är efterfrågade. Som situationen ser ut kan vi vänta som lägst oförändrat pris.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Se över stallventilationen!
Efter att själva låtit se över ventilationsanläggningen i våra grisstallar, vill jag säga att det är en mycket bra åtgärd.
En alltför stor del av landets grisstallar har en otillräcklig funktion på sina ventilationsanläggningar. Det finns många ventilationsexperter, många självutnämnda, som kan hjälpa till men få som kan just grisstallar. Vanliga fel är trasiga fläktar, trasiga styrskåp för ventilation, felriktade inloppsventiler för frisk luft, inloppsventilerna harmonierar inte med utsugsfläktarna och tilluften kan vara blockerad så att inte tillräckligt med friskluft kommer in. Ett vanligt fel är också att differensen mellan dagens högsta stalltemperatur till lägsta nattemperatur är för stor så att onödig fukt och stress uppstår hos grisarna.
Sätt upp undertrycksmätare i dina stallar så vet du hur det funkar. Ett undertryck på ca 10 pascal är bra. Undertrycksmätaren bygger på fysikaliska grunder och kräver ingen elektricitet. Priset är ca 500 kr styck. Jag vill rekommendera Sivert Johansson från Varberg som en i synnerhet kunnig person i detta ämne.
Det är väl klart bättre att ventilationen fungerar varje dag för grisarnas bästa än att köpa maskiner till jordbruket som man inte behöver dagligen!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

-

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 33Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 33 v 32 v 31 v 30
Ginsten Slakteri 75-99,9 16,80 16,80 16,80 16,80
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dalsjöfors 75-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Skövde Plus ** 75-102,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dahlbergs 76-98,9 16,20 16,20 16,20 16,20
HKScan Agri *** 70-99,9 15,80 15,80 15,80 15,80
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
brist balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
- - - -
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans balans balans balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
HKScan Agr golvpris
16,00
24 månader
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 33 v 32 v 31
13,20 Danish Crown 70,0–88,9 dkr 10,40 10,40 10,40
24,96 Nortura 67,1–85,0a nkr 25,54 25,54 25,54
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,64 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,43 1,43 1,43
14,40 Snellmans** 85 – 105 euro 1,51 1,51 1,51
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
10 aug Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,68 Tyskland, 56 % 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66
- D:o svenska*** - - - - -
10 aug jämförbara**
18,04 Italien - 1,910 1,875 1,803 1,743
16,53 Spanien - 1,750 1,750 1,750 1,749
15,70 Frankrike - 1,662 1,659 1,660 1,659
15,17 Tyskland - 1,606 1,606 1,606 1,606
15,00 England - 1,588 1,584 1,578 1,594
14,70 Danmark - 1,556 1,556 1,583 1,583
14,55 Österrike - 1,540 1,540 1,540 1,540
14,47 Belgien - 1,532 1,532 1,532 1,532
14,08 Holland - 1,491 1,509 1,509 1,509
13,60 Irland - 1,440 1,440 1,440 1,440
14,90 Polen - - - 1,577 1,578
14,98 Tjeckien - - 1,586 1,585 1,587
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
12 aug
5 aug
26 juli
22 juli
Utbud
2000
2425
2040
2560
Sålda
1700
2425
1730
2010
Medelpris, euro
1,73
1,73
1,71
1,71
Lägst
1,72
1,71
1,70
1,70
Högst
1,74
1,74
1,73
1,72
Medelpris, skr
16,34
16,48
16,31
16,19

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 33 v 32 v 31 v 30
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,50 9,50 9,50 9,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 33 v 32 v 31
8,38
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,60 6,60 6,60
14,78
Nortura Fri vikta nkr 14,93 14,93 14,93
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
10,96
VEZG 56 %b euro 1,16 1,13 1,13
Galtar
7,11
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,60 5,60 5,60
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 32 v 31 v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
Pund
11,01
11,38
11,37
11,35
11,37
11,07
11,35
Dollar 8,47 8,55 8,62 8,58 8,54 8,53 8,48
Euro 9,45 9,53 9,54 9,47 9,45 9,46 9,41
Dansk 1,27 1,28 1,28 1,27 1,27 1,27 1,26
Norsk 1,02 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,00
Yen 8,35 8,42 8,22 8,02 8,20 8,45 8,62
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 33 v 32 v 31 v 30
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 24,80 24,80 24,80 24,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 22.00 22.00 22.00 22.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 660 660 660 660
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 630 630 630 630
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan +20 +20 +20 +20
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri brist brist brist brist
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten brist brist brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
299
Basis 7 kg 236 236 236 242 242
506
Basis 30 kg 399 399 399 408 408
306
SPF+Myc 7 kg 241 241 241 247 247
513
SPF+Myc 30 kg 404 404 404 413 413
311
SPF 7 kg 245 245 245 251 251
518
SPF 30 kg 408 408 408 417 417
1394
Økologi 30 kg 1098 1136 1136 1141 1141
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
853
25-kilos Helsegris 870 870 870 870 850
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
524
VEZG 28 kg 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.