@-GRIS 19 augusti 2016
Senaste uppdatering gjord 19 augusti 23,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Oförändrade grispriser v 34 – som vanligt
Tyska grispriset blir oförändrat v 34, för åttonde veckan i rad. Belgien har haft oförändrat i 6 veckor, Spanien 4. Irland brukar ha stabila priser och har legat stilla i sju veckor. Danska har också legat stilla några veckor. Italienska priset steg i veckan till 18,30 skr.
I Sverige har vi också oförändrade priser. Ginsten har haft 16,80 kr sedan v 22 och v 34 blir det 12 veckor. Det sker således inget i fråga om priserna v 34. Skövde vet vi inte, men som sagts är det inte att räkna med.
Tyska smågrispriset rör sig lite oftare, men på en hög nivå. Priset är ovanligt högt för årstiden.
Grillsäsongen går mot sitt slut och slakterierna har börjat med julskinkan på allvar. Nu visar väderprognoserna mot bättre väder i nordvästra Europa, vilket kan förlänga säsongen för grillning. Vädret har ju varit så dåligt att veteskörden blivit förstörd i bl a Frankrike.
Statistiken över slakten i Sverige visar att Dahlbergs har ökat slakten 7 % jämför med i fjol kv 2. Dalsjöfors har minskat med 5 % och Ginsten 8. Scan har ökat med 1 %. KLS Ugglarps har minskat slakten i Kalmar 1 % och i Ugglarps 7. Den svenska slakten totalt ökade med 0,2 %. Skövde är av någon anledning inte med i tabellen. /LG 160819


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
En ganska balanserad bild på marknaden och få detaljer och produkter i överskott. Fortsatt bra efterfrågan på ekologiskt!
Vi förbereder kampanj på falukorv till Ica som kommer att rulla vecka 35 med understöd av TV-reklam.
Notering oförändrad vecka 34.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen rullar på för fullt. Priserna är oförändrade och balanserna oförändrade.

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Alla priser är oförändrade.
-Grillsäsongen går mot sitt slut och vi går nu ner från två-skift i beredningen, till att köra ytterligare ett par veckor på dagtid. Grillsäsongen har varit bra med bra volymer, trots vädret.
-Vi går nu in i en ny säsong och har börjat lägga in julskinka. Från nästa vecka går vi upp i volym i grisslakten som en följd av ökad efterfrågan.
Trevlig helg med gris på grillen. Så blir det hos mig!


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -

Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -Grispriserna är oförändrade v 34.
.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:

Danish Crown
Den europeiska marknaden för färskt griskött har upplevt en sommar med en sällsynt bra balans mellan utbud och efterfrågan. Därför har priserna också varit ganska stabila och hela tiden med en underton av harmoni.
-De stora fabrikerna för bearbetning av griskött är nu på väg tillbaka från semestrarna och tillsammans med det ganska goda vädret i norra Europa, ger det en både jämn och stabil efterfrågan, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns Exsportavdeling.
Avsättningen på skinka, framändar och bog förlöper ganska tillfredsställande, medan efterfrågan på karré är fallande, eftersom vi närmar oss slutet på grillsäsongen. Säljet av kotlett är också stabilt och det gäller även för backs till engelska baconmarknaden.

ISN, Tyskland
Inga tecken från Tyskland - priserna stabila
Inga förändringar är i sikte på marknaden för slaktgrisar i EU. Priserna är oförändrade i de flesta länder. Det knappa utbudet och samtidigt svaga efterfrågan på hemmamarknaden, medför en lugn marknad. Endast det italienska priset fortsätter uppåt, som det gjort de senaste veckorna.
I Tyskland blev det inte den höjning som man hoppats på och så blev det även i de flesta länder. Det gäller t ex Österrike, där utbudet av slaktgrisar enligt VLV (en organisation för förädlingsföretag) legat 5 - 8 % under tidigare års antal. I Frankrike säljs utbudet utan problem och slaktvikten sjönk med ytterligare 300 gram till under 93 kg. Även om det inföll en helgdag i veckan (Marie himmelsfärdsdag), så medför den låga försörjningen inga problem som påverkar grispriset.
Trend på tyska marknaden: Det är fortsatt positiv stämning och utbjudna volymer säljs utan problem. Vädret har äntligen blivit mer sommar, samtidigt som semesterfolket återvänder hem. Detta kan hjälpa försäljningen på hemmamarknaden igång igen.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Hur lönsam är slaktgrisproduktionen?
Vi har äntligen fått bättre tider i grisproduktionen. Duktiga smågrisproducenter tjänar idag pengar. Även slaktgrisproducenterna med äldre stallar går bra. Men hur lönsamt är det att bygga nya slaktgrisstallar?
Just nu är TB 2, dvs överskottet till byggnader och vinst, ca 175 kr per slaktgris vid inköpta smågrisar. Vid 3 % ränta och 4 % avskrivning på stallbyggnaden + 10 % på inredningen så får stallplatsen, för att uppnå break-even-point, kosta max 3400 kr per slaktsvinsplats. Vid integrerade egna smågrisar kan du investera 4000 kr per plats. Vill du ha en vinst om 3 % så minskar investeringsutrymmet med 400 kr per slaktsvinsplats. Vid ett befintligt grisföretag kan storleksfördelar öka investeringsunderlaget med bättre leveransavtal, större foderinköp, sänkta arbetskostnader per gris, etc.
Vad bättre är så bör de flesta etablerade grisföretag se över befintliga stallar och foderberedning och utfodringsanläggningar. Där finns det ofta mycket att göra och på köpet får du en bättre produktion och friskare djur. Vid smågrisproducerande anläggningar bör man omgående lägga om avelsarbetet mot de nya moderna generna som jag har skrivit om tidigare.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Värderingar styr forskningen och synen på hållbar matproduktion
Man talar inte sällan om att förslag och åtgärder ska bygga på forskning och vetenskap. Som om forskningsresultat och dess tolkning är värdeneutrala. Så är det ju inte. Forskarna väljer själva sina forskningsområden och vad man vill presentera. Att tolka forskningsresultat handlar inte sällan om att selektera. Som Ann-Helen Meyer von Bremen skriver i sin blogg: ”Alla vill ha en hållbar matproduktion, men vad det egentligen är och hur man kommer dit, råder det mycket delade meningar om, även inom vetenskapen. Hur kan genteknik, konstgödsel och bekämpningsmedel framstå som ”goda” redskap i det enda forskarlägret, men anses som ”onda” i det andra? Den brittiska forskaren Tara Garnett svär i kyrkan när hon säger att vi alla styrs utifrån våra värderingar, även vetenskapsmännen”.
Torbjörn Fagerströms och Jens Sundströms inlägg i DN Debatt i juli kring Livsmedelsverkets rapport om miljönyttan av ekologiskt lantbruk, är väl ett sådant exempel. Fagerström och Sundström handplockade resultat, där ekologisk produktion inte bidrar positivt till hållbarheten. Som alltid försvinner djuretiken i dessa utvärderingar. Varken SLV eller rapportförfattarna ställde sig bakom Fagerströms och Sundströms tolkningar. Ekologisk produktion, som den ser ut enligt EUs marknadsstandard och KRAVs regelverk har uppenbara fördelar för miljön och djuren, men klarar inte alla åtaganden när det gäller hållbar matproduktion. Ska jag även ge ett exempel åt andra hållet, kan jag ibland känna att professor emeritus Ingvar Ekesbos sammanställningar i djurskyddsfrågor kanske gynnar fördelarna med djurskyddsåtgärder. Polariseringen kring GMO är också exempel på olika värderingar och tolkningar.
Men vad är hållbar matproduktion? I början av augusti presenterade i SvD Debatt IVAs arbetsgrupp för livsmedel sina förslag kring Resurseffektiva affärsmodeller. Sveriges och världens största livsmedelsföretag tillsammans med företrädare för branschorganisationer (dagligvaruhandeln och LRF) och institut för livsmedelsforskning har arbetat under ett och ett halvt år. Jag tror många av oss som Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF, m fl, kan instämma i de ambitiösa mål som gruppen formulerat – fossilt oberoende, en produktion och konsumtion, som inte överskrider de planetära gränserna, kretslopp av näringämnen m m. Men förslaget till åtgärder!! Verkligen inga nyheter, men framför allt fullständigt otillräckliga i en global värld. Man blir förvånad över utfallet med tanke på gruppens sammansättning. Är det en effekt av ett stort antal kompromisser. Då läser jag hellre Axfoods livsmedelstrategi Matkassen 2030. Läs gärna Ann-Helen Meyers replik i Svenska Dagbladet eller på hennes blogg www.hungryandangry.se ”Ett plåster för den halshuggna”.
Jag rekommenderar också varmt att läsa Ann-Helen Meyer von Bremens blogg kring hållbar matproduktion. Speciellt intressant är att läsa om engelska forskaren Tara Garnetts kategorisering av hur värderingar styr förslag till vägval för en hållbar produktion: ”Det är ju också mitt budskap. Enligt Garnett finns tre grupperingar: Producera mer och effektivare, Minska efterfrågan och Förändra matsystemet. Liksom Ann-Helen sympatiserar jag med gruppen: Förändra matsystemet. Man tror inte på marknadens möjligheter att fördela mat och tillgångar rättvist och är ofta skeptisk till handelsavtal som man anser främst gynnar rika länder. Tara Garnett påpekar dock att gränserna mellan dessa tre kategorier inte är knivskarpa och att vi alla kan vara en blandning av dem. Och där finns nog jag.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 34Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 34 v 33 v 32 v 31
Ginsten Slakteri 75-99,9 16,80 16,80 16,80 16,80
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dalsjöfors 75-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Skövde Plus ** 75-102,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dahlbergs 76-98,9 16,20 16,20 16,20 16,20
HKScan Agri *** 70-99,9 15,80 15,80 15,80 15,80
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
brist brist balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
- - - -
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans balans balans balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
HKScan Agr golvpris
16,00
24 månader
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 34 v 33 v 32
13,20 Danish Crown 70,0–88,9 dkr 10,40 10,40 10,40
24,96 Nortura 67,1–85,0a nkr 25,54 25,54 25,54
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,64 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,43 1,43 1,43
14,40 Snellmans** 85 – 105 euro 1,51 1,51 1,51
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 34 v 33 v 32 v 31 v 30
17 aug Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,44 Tyskland, 56 % 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66
- D:o svenska*** - - - - -
17 aug jämförbara**
18,30 Italien - 1,927 1,910 1,875 1,803
16,62 Spanien - 1,750 1,750 1,750 1,750
15,79 Frankrike - 1,663 1,662 1,659 1,660
15,25 Tyskland - 1,606 1,606 1,606 1,606
15,29 England - 1,610 1,588 1,584 1,578
14,78 Danmark - 1,556 1,556 1,556 1,583
14,63 Österrike - 1,540 1,540 1,540 1,540
14,55 Belgien - 1,532 1,532 1,532 1,532
14,16 Holland - 1,491 1,491 1,509 1,509
13,68 Irland - 1,440 1,440 1,440 1,440
14,94 Polen - - - 1,573 1,577
15,11 Tjeckien - - 1,591 1,586 1,585
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
19 aug
12 aug
5 aug
26 juli
Utbud
2343
2000
2425
2040
Sålda
2343
1700
2425
1730
Medelpris, euro
1,72
1,73
1,73
1,71
Lägst
1,68
1,72
1,71
1,70
Högst
1,73
1,74
1,74
1,73
Medelpris, skr
16,34
16,34
16,48
16,31

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 34 v 33 v 32 v 31
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,50 9,50 9,50 9,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 34 v 33 v 32
8,63
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,80 6,60 6,60
14,78
Nortura Fri vikta nkr 14,93 14,93 14,93
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
11,30
VEZG 56 %b euro 1,19 1,16 1,13
Galtar
7,36
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,80 5,60 5,60
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 33 v 32 v 31 v 30 v 29 v 28 v 27
Pund
10,97
11,01
11,38
11,37
11,35
11,37
11,07
Dollar 8,40 8,47 8,55 8,62 8,58 8,54 8,53
Euro 9,50 9,45 9,53 9,54 9,47 9,45 9,46
Dansk 1,27 1,27 1,28 1,28 1,27 1,27 1,27
Norsk 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01
Yen 8,39 8,35 8,42 8,22 8,02 8,20 8,45
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 34 v 33 v 32 v 31
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 24,80 24,80 24,80 24,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 22.00 22.00 22.00 22.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 660 660 660 660
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 630 630 630 630
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan +20 +20 +20 +20
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri brist brist brist brist
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten brist brist brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 34 v 33 v 32 v 31 v 30
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
298
Basis 7 kg 235 236 236 236 242
506
Basis 30 kg 399 399 399 399 408
304
SPF+Myc 7 kg 240 241 241 241 247
513
SPF+Myc 30 kg 404 404 404 404 413
309
SPF 7 kg 244 245 245 245 251
518
SPF 30 kg 408 408 408 408 417
1393
Økologi 30 kg 1097 1118 1136 1136 1141
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
853
25-kilos Helsegris 870 870 870 870 870
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
527
VEZG 28 kg 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.