@-GRIS 26 augusti 2016
Senaste uppdatering gjord 26 augusti 23,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Oförändrat grispris i Europa
Det är ovanligt lugnt med grispriserna – i hela Europa. Och detta på en hyfsad hög nivå, men inte hög. 2013 var tyska grispriset 1,93 € v 35, nu är det endast 1,66 €. I Italien är det officiella grispriset idag nästan två kronor högre än i Sverige. Och det stiger varje vecka. Det gör inte priserna i Sverige.
Vi har alltså inte speciellt höga grispriser i Sverige längre. Europa har kommit i kapp oss. Tysklands 15,77 kr är mer ovanligt därför att det är stabilt den här årstiden. Det beror givetvis på den goda balansen mellan utbud på slaktgrisar och efterfrågan. Exporten till bl a Kina bidrar i hög grad till det stabila europeiska grispriset. I Kina är grispriset ofta högre än i Sverige.
För några månader sa en del slaktare att det var riskabelt att höja svenska priset mer, eftersom vi riskerar att locka in importkött. Det resonemanget är inte relevant just nu. Tyskt kött är inget allvarligt hot mot svenskt, om jag förstått marknaden rätt. Ändå fortsätter inte svenska priset uppåt. Det var väldigt länge sedan vi fick någon höjning. Varför?
Spanska priset ligger på 16,60 kr och det är vanligt med ett högt pris pga alla turister. Dessutom har spanjorerna varit duktiga att sälja till Asien. Italiens 18,60 kr visar att vårt pris inte är högt. Italienska priset brukar sticka iväg när man ska bereda sin skinka, dock inte julskinka som vi. Men det är inte ovanligt högt.
Normalt sett borde balansen, och ibland underskott, på EU-marknaden, inkl den tyska, höja priserna priserna ännu mer. Likaså i Sverige. Men det verkar som om det finns någon gräns, där grisproduktionen inte försöker få upp priserna mer och handlarna inte vill betala mer trots brist. Grisproducenterna har all anledning att fylla de hålrum i ekonomin som griskrisen orsakade, men man verkar nöja sig. Handeln vill inte sträcka sig längre än att man kan behålla sina 39,90 och 49,90. Griskött ska vara en lockvara! Eller vill man inte trycka nya skyltar? Jag tror på att det ska vara en lockvara.
Det ska också sägas att ekonomin i slakten är god pga att samtliga köttdetaljer och även fläsktvåan håller goda priser. Det är viktigt för kalkylen att hela grisen säljs till bra priser och inte bara grillbitar och skinka.
Totalt sett, tycker jag, att svenska grispriset borde kunna höjas. Eller är producenterna nöjda? Om inte annat, så för att inte sätta igång investeringarna och skapa nya överskott av griskött??
Sett ur slakteriernas synvinkel är det dock nödvändigt med nybyggnation. De uppfödare som går i pension lägger ner, om det inte finns någon som tar vid, vare sig priserna är bra eller dåliga. De ungdomar som skaffat sig bra utbildning och bra jobb, är inte lockade av att sätta sig i stora åtaganden och sköta grisar resten av livet om vi inte kan visa upp ett riktigt, riktigt bra grispris.
Detta konstaterade den kommission som utredde den holländska grisnäringens framtid nyligen.
Ryssland har inte rätt att bojkotta griskött från hela EU pga svinpest i ett enskilt land. Det har WTO, världshandelsorganisationen, slagit fast. Frågan är om Ryssland bryr sig om det. Man har 60 dagar på sig att försvara sitt tilltag. Ryska importen var värd 1,4 miljarder €. Men det var väl Rysslands invasion av Krim, som EU kritiserade och Ryssland hämnades med. Men svinpesten fick skulden, eller...?
Skövde Slakteri omnämndes inte i slaktstatistiken från Jordbruksverket, vilket jag funderade över i förra @-GRIS. Tommy Ögren förklarar själv i sin slaktkommentar att det var ett misstag som nu är rättat. Han visste inte av misstaget förrän han läste @-GRIS.
Skövde har ökat sin slakt kv 2 med 2 % och första halvåret med summa 1 % och man har 13 % av den svenska slakten. /LG 160826


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Oförändrat läge på marknaden. Nu rullar kampanjen igång på falukorv till Ica, som kommer att rulla vecka 35 med understöd av TV-reklam.
Notering oförändrad vecka 35.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Vädret håller grillsäsongen igång. Men det märks i alla fall att det är höst. Samtidigt går övriga produkter för hösten riktigt bra. Det är bra försäljning.
-Priserna är oförändrade. Det är hygglig balans i slakten, men brist på smågrisar.

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -På karré är priserna nedåtgående, revben ligger still. Sidan håller i sig, benfria kotlettraden går åt. Allt går bra att sälja. Det vackra vädret hoppas jag ska innebära att hyllorna för grillvaror töms i helgen. Detaljhandeln håller sig till svenskt.
-Tyska priserna är nu bra för oss i Sverige. Det är trimningen och något mer som ligger lägre och konkurrerar, men dessa priser är på väg uppåt.
-Vi har kontroll på balansen mellan tillgång och efterfrågan på slaktgrisar, men det är fortsatt brist på smågrisar. Priserna är oförändrade.
-Det var ett misstag att vi inte var med i tabellen över landets slakt för kv 2, men det är rättat nu. Jag visste inte av missen förrän jag läste om den i @-GRIS. Ett nytt utskick är gjort.
-Jo, det är en del jobb med att vara vd för Skövde Slakteri. Jag får åka ofta ta tåget till Skövde, men det får jag också göra till Gävle. Det känns av att Ove Konradsson inte är på chefsstolen i Skövde. Men jag tänker inte tillsätta någon ny vd ännu.

Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -Grispriserna är oförändrade v 35.
.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:

Danish Crown
Den europeiska marknaden för färskt griskött präglas just nu av en osedvanlig harmoni mellan utbud och efterfrågan.
-Det är inte ovanligt att vi upplever en period med balans, men det är anmärkningsvärt att det är balans så många veckor som det är den här gången. F n är det goda vädret över Europa med och understödjer marknaden, då den typiska grillsäsongen är förlängd några veckor, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
-Det är f n stabil och god efterfrågan efter både framändar, bröstfläsk, kammar och skinkor. Semestrarna är nu avslutade i hela Europa, varför fabrikerna för förädling köper normalt igen.
-Till länderna utanför Europa är det jämn avsättning både till Japan och Kina.
-För Kina gäller det att de fortsatt köper våra biprodukter i både tillfredsställande tempo och till goda priser, men den export av framändar och skinkor, som vi såg sätta fart under våren, är nu tillbaka i det normala. Det beror på den aktuella efterfrågan, som gör det mer fördelaktigt att sälja detaljerna i Europa, säger Søren Tinggaard.

ISN, Tyskland
Balans på grismarknaden, priserna ligger stilla
Priserna på den europeiska marknaden för slaktgrisar ser ut att vara ristade i sten den här veckan. Priserna ligger orubbligt stilla. I alla länder är marknaden stabil och väl balanserad. Den allmänna tillgången på slaktgrisar verkar inte vara särskilt riklig och möts av god efterfrågan. Det går inte att förneka det faktum att köttmarknaden har varit mycket lugn och som konsekvens av detta finns inte mycket utrymme kvar för eventuella prishöjningar. Även 15 augusti var en allmän helgdag i vissa tyska delstater, men helgdagen gav inga negativa effekter på den europeiska marknaden. De slaktvikter som fallit under 93 kg pga höga temperaturer, gick upp till 93,5 kg igen i Frankrike. Det blev ingen obalans av detta.
Trend för tyska marknaden: Ingen betydande förändring kan ses för marknaden. Volymerna utvecklas stabilt. Någon minskning eller ökning i utbudet går inte att indikera. Eftersom vädret medger grillning när semesterfirarna återkommer hem, väntas priserna förbli i varje fall oförändrade.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Säljer Lantmännen värdelösa maskiner?
En grisbonde skulle vilja göra en maskinaffär med Lantmännen, men stöter på patrull.
Affären var enl följande: Bonden skulle köpa en maskin för 300 000 kr och lämna en annan maskin i byte, värd 100 000 kr. Således 200 000 kr som mellanskillnad. Bonden ville betala 50 000 kr och mellanskilnadsmomsen om 50 000 kr. Resterande 150 000 kr vill bonden ha på avbetalning på 2 år och hör sig för vid Lantmännen finans. Där säger man NEJ eftersom grisbonden har gamla förluster av grisproduktionen i sin balansräkning.
Att det nu är uppåt inom grisnäringen och grisbonden gör vinst, så hjälper det inte. Vid fråga till Lantmännens finanschefen om restvärdet på maskinen inte är tillräcklig, eftersom kreditgivaren har äganderättsförbehåll på maskinen till den är till fullo betald, så säger han att ” Lantmännen finans värderar maskinen till 0 kr”.
Chefen kommer ur Handelsbankssfären.
Slutsatsen måste bli att Lantmännen i det här fallet sålt en värdelös maskin.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Från Alnarp:
Vetenskapligt och pedagogiskt om ekologisk slaktsvinsuppfödning
Jag fick just i min hand Anne-Charlotte Olssons doktorsavhandling "Welfare, performance and emissions,,,,,," SLU Thesis nr 2016:76. Där redovisas resultat av fyra års forskning, baseras på en rad vetenskapliga försök i ett stationärt stallsystem för uthållig ekologisk (organic) uppfödning. Försöken är gjorda vid LBs försöksstation Odarslöv utanför Lund och berör en rad högst relevanta frågeställningar.
Doktoranden avser med hållbar uppfödning inte bara en produktion som tillfredsställer nutida behov utan att äventyra kommande generationers försörjning, utan också ger grisarna goda levnadsvillkor, låg påverkan på miljön och god inkomst för uppfödaren.
Vi ska i denna kortfattade "anmälan" inte föregripa några resultat. Avhandlingen kommer att försvaras och nagelfaras akademiskt och offentligt på SLU Alnarp den 23 september kl 13.
Den har en flersidig pedagogiskt väl avvägd svensk populärvetenskaplig sammanfattning.
Olssons avhandling år efterlängtad: Den yviga debatten om för- och nackdelar med ekologisk svinproduktion behöver allt den kan få av pedagogiskt serverade vetenskapliga rön.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Sverige har dålig koll på hur antibiotika används till djur – vi är inte transparenta!
Det är HUR antibiotika används som vi har dålig koll på. Vi är duktiga i Sverige på att föda upp och hålla friska djur och har därmed låg antibiotikaförbrukning. Det beror på duktiga bönder, bra förutsättningar, kompetenta veterinärer och bra regelverk. Förekomsten av resistenta bakterier är låg jämfört med många andra länder. Den studie jag refererade i förra bloggen är ett exempel. Det finns ett starkt politiskt stöd kring antibiotikafrågan hos Sveriges politiska ledning. Är det skälet till att vi inte tar tag i våra svaga sidor. Vi är faktiskt inte transparenta. Sedan 90-talet har vi tjatat på regeringen och Jordbruksverket att det krävs ett system för att samla data över läkemedelsbehandlingar på gårdsnivå så att man kan utöva benchmarking mellan gårdar och kunna redovisa förbrukningen av antibiotika till olika djurslag. Även den s k djursjukdatautredningen 2005 konstaterade att det fanns stora brister. Frågan kommer upp varje möte med gruppen mot antibiotikaresistens på Cirkusberget. Varje gång redogörs hur exempelvis grisuppfödarna dokumenterar sina behandlingar. Men vad händer sedan? Studier har ändå visat att det är stora skillnader mellan gårdar i behandlingsfrekvens. Av den antibiotika som såldes till grisproduktionen 2015 är 25 % den typ av antibiotika som ska användas i foder eller vatten. En studie visade att 40 % av besättningarna använde zinkoxid mot avvänjningsdiarreé. Villkorad läkemedelsbehandling i mjölkproduktionen VILA, kräver uppföljning av läkemedelsbehandlingar, men motsvarande system finns inte för s k delegerad/villkorad läkemedelsbehandling för gris, nötkreatur, lamm. Vi kan exempelvis inte redogöra för hur mycket antibiotika som används till kalv i Sverige. Det pågår ett pilotförsök att äntligen inkludera läkemedelsbehandlingar i produktionsuppföljningssystem för grisar som Pig Win. Men räcker det?
Nu satsar EU-kommissionen på att ställa krav på medlemsländerna på att redovisa hur man systematiskt arbetar med en omdömesgill antibiotikaanvändning, djurhälsa och djurvälfärd. Många länder satsar på att inte bara kartlägga den totala förbrukningen av antibiotika utan också följa upp användningen på gårdsnivå för att verka för en minskad användning. Danmark, Tyskland, Nederländerna har metodiskt jobbat med frågan i flera år. Norge och UK är på gång liksom Finland och Schweiz. Ska Sverige släpa efter? Den nya tillsynsmyndigheten HFAA (Health and Food Audits and Analysis) tidigare FVO, ska under året besöka ett antal länder för att studera hur man jobbar med frågan. Myndighetens ändrade namn, tyder på att man också vill fokusera analysen. Hur ska Sverige svara upp mot Kommissionens förväntningar? Och vad ska vi redovisa när det är dags för att HFAA kommer på tillsynsbesök? Vi får besök från andra EU-länder kring hur vi undviker svanskupering, men inte hur vi följer upp antibiotikaanvändningen på gårdarna – eller? Kan vi använda det nordiska samarbetet för att driva den svenska regeringen och svenska myndigheter att ta i frågan. Jordbruksverkets ekonomiska kris får inte drabba ett så högprioriterat område som att bibehålla vårt goda hälsoläge och låga antibiotikaförbrukning till djur.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 35Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 35 v 34 v 33 v 32
Ginsten Slakteri 75-99,9 16,80 16,80 16,80 16,80
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dalsjöfors 75-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Skövde Plus ** 75-102,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dahlbergs 76-98,9 16,20 16,20 16,20 16,20
HKScan Agri *** 70-99,9 15,80 15,80 15,80 15,80
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans brist brist balans
Dalsjöfors Slakteri
-
- - - -
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans balans balans balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
HKScan Agr golvpris
16,00
24 månader
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 35 v 34 v 33
13,20 Danish Crown 70,0–88,9 dkr 10,40 10,40 10,40
24,96 Nortura 67,1–85,0a nkr 25,54 25,54 25,54
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,64 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,43 1,43 1,43
14,40 Snellmans** 85 – 105 euro 1,51 1,51 1,51
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 35 v 34 v 33 v 32 v 31
25 aug Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,77 Tyskland, 56 % 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66
- D:o svenska*** - - - - -
25 aug jämförbara**
18,60 Italien - 1,958 1,927 1,910 1,875
16,62 Spanien - 1,750 1,750 1,750 1,750
15,80 Frankrike - 1,664 1,663 1,662 1,659
15,25 Tyskland - 1,606 1,606 1,606 1,606
15,31 England - 1,612 1,610 1,588 1,584
14,77 Danmark - 1,555 1,556 1,556 1,556
14,63 Österrike - 1,540 1,540 1,540 1,540
14,55 Belgien - 1,532 1,532 1,532 1,532
14,16 Holland - 1,491 1,491 1,491 1,509
13,68 Irland - - 1,440 1,440 1,440
15,11 Polen - - - 1,591 1,573
14,94 Tjeckien - - 1,573 1,591 1,586
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
26 aug
19 aug
12 aug
5 aug
Utbud
2116
2343
2000
2425
Sålda
1700
2343
1700
2425
Medelpris, euro
1,72
1,72
1,73
1,73
Lägst
1,70
1,68
1,72
1,71
Högst
1,73
1,73
1,74
1,74
Medelpris, skr
16,34
16,34
16,34
16,48

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 35 v 34 v 33 v 32
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,50 9,50 9,50 9,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 35 v 34 v 33
8,63
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,80 6,80 6,60
14,78
Nortura Fri vikta nkr 14,93 14,93 14,93
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
11,59
VEZG 56 %b euro 1,22 1,19 1,16
Galtar
7,36
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,80 5,80 5,60
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 33 v 32 v 31 v 30 v 29 v 28 v 27
Pund
10,97
11,01
11,38
11,37
11,35
11,37
11,07
Dollar 8,40 8,47 8,55 8,62 8,58 8,54 8,53
Euro 9,50 9,45 9,53 9,54 9,47 9,45 9,46
Dansk 1,27 1,27 1,28 1,28 1,27 1,27 1,27
Norsk 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01
Yen 8,39 8,35 8,42 8,22 8,02 8,20 8,45
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 35 v 34 v 33 v 32
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 24,80 24,80 24,80 24,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 22.00 22.00 22.00 22.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 660 660 660 660
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 630 630 630 630
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan +20 +20 +20 +20
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri brist brist brist brist
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten brist brist brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 35 v 34 v 33 v 32 v 31
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
299
Basis 7 kg 236 235 236 236 236
506
Basis 30 kg 399 399 399 399 399
306
SPF+Myc 7 kg 241 240 241 241 241
513
SPF+Myc 30 kg 404 404 404 404 404
311
SPF 7 kg 245 244 245 245 245
518
SPF 30 kg 408 408 408 408 408
1371
Økologi 30 kg 1080 1097 1118 1136 1136
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
853
25-kilos Helsegris 870 870 870 870 870
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
527
VEZG 28 kg 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.