@-GRIS 2 september 2016
Senaste uppdatering gjord 5 september 18,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Danmark höjer 20 øre, Tyskland väntar prishöjningar
De svenska grispriserna är oförändrade, konstigt nog, eftersom det är fortsatt bra efterfrågan och priserna på kontinenten stigit och är nära våra priser. Italien ligger långt över oss.
-Men vi ska se vad det går att göra kvartal 4, säger Tommy Ögren, Skövde Slakteri.
Danska priserna stiger 20 øre denna vecka. Det beror på fortsatt bra försäljning till konsumtion i Europa, samtidigt som kineserna och övriga Asien köper och det är fortsatt varmt i de europeiska stallarna. Det begränsar tillväxten. Tyskland har haft en god situation länge, utan att priserna stiger. Internetauktionen ligger stabilt på 8 cent över noteringen, vilket är ovanligt. Priserna brukar jämnas ut. Fortsätter den goda situationen anser bedömare att tyska priset går upp, trots att slakterierna håller emot.
I Danmark börjar nye ägaren till Tican, Tönnies, höra av sig på marknaden. Man deklarerar att man ska öka slakten, trots vikande grisantal i landet. Och det är bara priset man kan konkurrera med.
-Vi vill öka slakten med 11 000 grisar per vecka och jag har ägarnas mandat att höja priserna för att få dessa grisar, säger Ove Thejls, tidigare vd och fortsatt chef för Tican. Vi betalar redan ut motsvarande efterbetalningen i Danish Crown, 80 øre. Nya leverantörer ska få 10 öre upp första året och 5 öre några påföljande år.
Slagsmål om grisarna, som i Sverige, kan bli bra för de hårt prövade danska uppfödarna.
En annan positiv nyhet är att danska analytiker justerar upp sina prisprognoser. Man väntade tidigare 1,40 euro i snittpris för 2016. Tyska priset ligger nu på 1,66 och det kan bli mer.
Men det finns tråkiga nyheter också. En av de största grisfarmer som ägs av danskar har fått svinpest. Det är Axzon A/S, med en farm i södra Ryssland, som drabbats och detta för andra gången. Farmen har haft allt tänkbara skydd, med flera staket och strikta regler om in och utslussning av både grisar och personal. Rekrytering kommer endast i form av semin från Danmark. Men detta hjälpte alltså inte. Nu väntar en dyrbar sanering.
@-GRIS blev åter igen försenad den här veckan och beror bl a på en fest i festlokalen i fredags och skörd av julkärvar med självbindare i helgen. Julen gör sig allt mer påmind! /LG 160905


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Vi är inne i en mellanperiod då grillen är avslutad och julproduktionen är inte fullt igång ännu. Fokus ligger nu på vardagsmat såsom falukorv, köttbullar och bacon.
Priset är oförändrat vecka 36.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen rullar på. Det är inget som sticker ut just nu. Priserna är oförändrade och det är balans på det mesta.

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -Försäljningen är god. Karré, revben och de feta produkterna är svårigheten att få ut hyfsade priser på. Vi försöker hålla i priserna så gott det går.
-De stora grossisterna är vaksamma mot inköpspriserna. Nu försöker man pressa ner svenska priserna genom att importera. Det är värst på nötköttet. Man gör kampanjer varje år, och nu gäller det färs, men utan att det finns så mycket att tjäna på import.
-Det har inte varit några prishöjningar på svenska grisar under en tid, men vi får se om det går att göra något kvartal 4. Vi måste vara försiktiga och vara rädda om den prisnivå vi har, inte gå för långt. Benfria raden ligger vi högt på.
-Som helhet ser det bra ut.
-Tillförseln av slaktgrisar är acceptabel, men det är brist på smågrisar.

Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -Grispriserna är oförändrade v 36.
.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:

Danish Crown
Temperaturen på den europeiska marknaden för färskt griskött är höjd en smula den senaste veckan.
-Det är inte riktigt utsikt till den riktiga "indian summer" med starkt stigande priser, men det är en god efterfrågan på marknaden. Den täcker gott det ögonblickliga utbudet av griskött, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns Exsportavdeling.
-Generellt sett fint väder i Europa medverkar till att hålla efterfrågan på en relativt hög nivå.
-Det goda vädret fortsätter och det säkrar en god efterfrågan på karré och bog, medan säljet av framändar är mer i balans. Samtidigt ser vi ett ganska gott intresse för skinka och bröstfläsk, säger Søren Tinggaard.

ISN, Tyskland
Stabila marknader och hopp om prishöjning
Det har inte skett några avgörande ändringar den är veckan heller på EUs marknad för slaktgrisar. I åtta veckor har det tyska ledande priset legat på 1,61 €, per kg korrigerad slaktvikt. För samma period har de övriga europeiska grispriserna varit oförändrade, med vissa undantag.
Efterfrågan på slaktgrisar år mycket livlig även innevarande vecka. Det finns försiktigt optimistiska röster när det gäller marknaden. I Frankrike t ex, har kampanjer varit till nytta för handeln. Detta resulterade i prishöjningar. Helt vid sidan av de stabila priserna i Europa, gick italienska priset uppåt. Det italienska priset ligger nu på en nivå för sig i EU.
I Spanien visar sig slutet på den traditionellt höga prisnivån under semesterperioden. Semesterfolket åker hem och efterfrågan på hemmamarknaden dämpas. Om temperaturen också faller, så att grisarna växer bättre pga högre foderupptag, blir det ökat utbud av slaktgrisar på marknaden. Hittills har det spanska priset inte helt kunnat hålla sig oförändrat.
Tendens på tyska marknaden: Utvecklingen på den inhemska marknaden kännetecknas fortfarande av stabilitet och vänlig grundton. De volymer som bjuds ut är oförändrade och fortsätter köpas snabbt. Under de närmaste dagarna kommer vi att se om sommarens temperaturer bromsar grisarnas tillväxt och om den impulsen blir tillräcklig för att åstadkomma en prishöjning.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Stintan prövar nya grepp
Efter att Hälsingestintan kommit i lag med Wallenbergs riskkapitalbolag, EQT, så spänner stintan bågen för nya affärsmodeller. Avsikten är att hon ska finansiera inköp av köttdjur för vidareuppfödning hos lantbrukare och senare slakt för sitt Hälsingestintan.
En liknande modell skrev jag om i Gristidningen för 6 år sedan. Jag hade sett idén i USA där ett privatslakteri med kalv som specialitet. Där finansieras både djur och foder till uppfödaren. Vid goda uppfödningsresultat, kan uppfödaren förutom arbetsersättning och hyra få, extra bonus.
Dessutom var slakteriägaren ganska osjälvisk. Det resulterade i att halva vinsten som slakteriet gjorde, gick oavkortat tillbaka till kalvuppfödarna. Dë Du Britt-Mari Stegs går väl aldrig Du eller vinstsugna EQT med på.
För övrigt är det ett bra initiativ och Grisgeneralen önskar lycka till!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Vinnarstrategier för underdogs; Lyssna till Lagerbäck och läs Vilhelm Moberg!
På tåget hem till Lund från "en dag med Moberg" (Vilhelm Moberg-sällskapets årliga litteraturseminarium) hade jag tid till såväl små som lite vidare tankar och summeringar, innan vi i mörker, hällande åskregn och växelfel tvingades byta till buss. Tägkupen surrade av diskussioner om bl a Schweinsteiger, Griezmann, Coman......-. Det gällde ju fotbollsstjärnor och hade trots de animaliskt klingande namnen föga med produktion av fläsk och mjölk att göra! Mobergsseminariets tema Yttre fiender mot rikets välfärd, dominerades av romanen Rid i Natt (1941) och dess relevans i våra dagar. I svärmen av mina nattliga tankar fanns utöver strategier för livsmedelsproduktion och fotboll även motstånd mot smygande yttre fiender, samt samlad lärdom av det som synes vara gemensamma problem.
Lite förenklat: Dagens köttproducenter är liksom byalaget i Brändebol (byn i romanen) och Lagerbäcks islänningar "underdogs". De har bara sig själva att lita till, några äkta vänner finns inte. Spela för laget. Håll ihop. Låt inte "den tyske greven" locka till individuella avtal, "Cykelsparkar" blir sällan mål. Påverka det du kan göra något åt. Skjut mot mål. Om t ex som det påstås, paradfrågorna "betesdrift och fixering av suggor" överhuvudtaget knappast nämndes under Almedalsveckan, bör mervärdesfixerade damer och herrar spela ett annat kort.
Som producent äger du matfrågan, stå enade, för budkavlen vidare. Handla nu. Rid i natt.Visst våld måste mötas med våld.
Rid i natt var ett modigt inlägg mot nazismen, Boken förbjöds i Tyskland och blev dåtidens rondellhund,
Moberg behövde inte gömma sig för världen eller ha livvakt och fick inte strupen avskuren. År 1941 var det nackskott som gällde,
Hans strategi för bevarande av landsbygdens frihet är lika aktuell i dag som på 1600-talet.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Det är människor som sprider djursmittor
Det är inte djuren som är anledning till smitta, spridning av smittsamma djursjukdomar och zoonoser, utan det är mänskligt beteende. Det deklarerade den tillträdande statsepizootologen Ann Lindberg, SVA. Därför måste vi sätta samhällvetenskapen i centrum. Vi arbetar med människor och måste ändra beteendet. Därför krävs beteendevetare och påverkan på beslutsfattare.
Utbrott av epizootier innebär stora kostnader för samhället, djurhållare och lantbruksnäringen. Men det finns en slagsida mot ekonomer i det förebyggande smittskyddsarbetet. Frågan känns synnerligen aktuell i förhandlingarna om vilka sjukdomar som ska listas av Kommissionen, där Sverige kan ställa krav på frihet från vid import av djur. I dag är beredskapen och krishanteringen ändå god i Sverige. Det aktuella mjältbrandsutbrottet visar detta. Alla vet vad man ska göra.
I tisdags avtackades Marianne Elvander som avgående statsepizootolog. En intressant dag, med både tillbakablick och trendsspaning. Orsaken till mul – och klövsjukeutbrottet i Storbritannien 2001 var utfodring av matavfall och det gäller också den nu aktuella spridningen av afrikansk svinpest i Baltikum. BSE orsakades av utfodring med riskmaterial och köttmjöl som foder till nötkreatur. Salmonellautbrottet i Sverige 2003 berodde på smittat foder. Handel med djur är annars den klassiska spridningsvägen. Parafilaria, parasit som var aktuell i Sverige på 80-talet kom in genom import av köttdjur från Frankrike. Tuberkulos på hjort i Sverige var också en importerad sjukdom. Detta är exempel på utbrott av sjukdomar, som orsakats av mänskligt beteende.
Ann Lindberg, som trendspanare, pekade på andra viktiga trender. De vilda djuren kommer mer i fokus. Dvärgbandmasken på räv och fall av den BSE-liknande sjukdomen Chronic Waste Disease hos älg och ren. Det innebär att Naturvårdsverket blir involverat. Klimatförändringarna gör vektorburna sjukdomar mer aktuella. Sjukdomsbärande mygoor sprider sig norrut. Och tinande tundra i Sibirien har gett ett allvarligt mjältbrandsutbrott. Det digitala samhället har bidragit till mer oroliga människor. Men det kan också ge nya verktyg att mäta direkt på djuren. Trenden mot ökad öppenhet och transparens är tydlig. Det finns en ökad polarisering i samhället och krisberedskapen måste vara god.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 36Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 36 v 35 v 34 v 33
Ginsten Slakteri 75-99,9 16,80 16,80 16,80 16,80
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dalsjöfors 75-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Skövde Plus ** 75-102,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dahlbergs 76-98,9 16,20 16,20 16,20 16,20
HKScan Agri *** 70-99,9 15,80 15,80 15,80 15,80
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans balans brist brist
Dalsjöfors Slakteri
-
- - - -
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans balans balans balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
HKScan Agr golvpris
16,00
24 månader
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 36 v 35 v 34
13,56 Danish Crown 70,0–88,9 dkr 10,60 10,40 10,40
26,05 Nortura 67,1–85,0a nkr 25,54 25,54 25,54
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,64 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,43 1,43 1,43
14,40 Snellmans** 85 – 105 euro 1,51 1,51 1,51
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
31 aug Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,85 Tyskland, 56 % 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66
- D:o svenska*** - - - - -
30 aug jämförbara**
18,88 Italien - 1,977 1,958 1,927 1,910
16,68 Spanien - 1,747 1,750 1,750 1,750
15,96 Frankrike - 1,672 1,664 1,663 1,662
15,80 England - 1,655 1,612 1,610 1,588
15,33 Tyskland - 1,606 1,606 1,606 1,606
14,85 Danmark - 1,555 1,555 1,556 1,556
14,70 Österrike - 1,540 1,540 1,540 1,540
14,63 Belgien - 1,532 1,532 1,532 1,532
14,23 Holland - 1,491 1,491 1,491 1,491
14,29 Irland - - 1,497 1,440 1,440
15,19 Polen - - - 1,591 1,591
15,02 Tjeckien - - - 1,573 1,591
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
30 aug
26 aug
19 aug
12 aug
Utbud
3105
2116
2343
2000
Sålda
2495
1700
2343
1700
Medelpris, euro
1,72
1,72
1,72
1,73
Lägst
1,69
1,70
1,68
1,72
Högst
1,72
1,73
1,73
1,74
Medelpris, skr
16,34
16,34
16,34
16,34

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 36 v 35 v 34 v 33
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,50 9,50 9,50 9,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 36 v 34 v 33
8,96
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,00 6,80 6,60
15,22
Nortura Fri vikta nkr 14,93 14,93 14,93
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
11,65
VEZG 56 %b euro 1,22 1,19 1,16
Galtar
7,68
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,00 5,80 5,60
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 35 v 33 v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
Pund
11,26
10,97
11,01
11,38
11,37
11,35
11,37
Dollar 8,57 8,40 8,47 8,55 8,62 8,58 8,54
Euro 9,55 9,50 9,45 9,53 9,54 9,47 9,45
Dansk 1,28 1,27 1,27 1,28 1,28 1,27 1,27
Norsk 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01 1,01
Yen 8,30 8,39 8,35 8,42 8,22 8,02 8,20
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 36 v 35 v 34 v 33
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 24,80 24,80 24,80 24,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 22.00 22.00 22.00 22.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 660 660 660 660
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 630 630 630 630
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan +20 +20 +20 +20
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri brist brist brist brist
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten brist brist brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
308
Basis 7 kg 241 236 235 236 236
520
Basis 30 kg 407 399 399 399 399
314
SPF+Myc 7 kg 246 241 240 241 241
527
SPF+Myc 30 kg 412 404 404 404 404
320
SPF 7 kg 250 245 244 245 245
532
SPF 30 kg 416 408 408 408 408
1391
Økologi 30 kg 1087 1080 1097 1118 1136
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
867
25-kilos Helsegris 850 870 870 870 870
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
530
VEZG 28 kg 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.