@-GRIS 16 september 2016
Senaste uppdatering gjord 16 september 22,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!



Senaste nytt om marknaden och priser
Tyska grispriset stiger 5 cent v 38
Tyska grispriset stiger äntligen, som det borde ha gjort länge. Den här veckan 1 cent, v 38 med 5 cent till 1,72 €. Men det är med det vackra vädrets hjälp. Ändå är det inte riktigt marknadens pris. Vid auktionen i Tyskland över internet steg priset med först ytterligare 5 cent, till 1,77 €, sedan i dag till 1,78 €. Det är över 17 kr. Auktionen brukar visa vart priset är på väg.
Italienska priset är över 19 kr. Lika mycket som svenska spotpriset, på okontrakterade grisar, sägs vara i Sverige.
Enligt uppgift ska tyska Vion ha hotat att gå ut med egna, dvs lägre, priser. Så kan det vara i Tyskland. Men det hotet har man tagit tillbaka och går med på det officiella priset. Det är inte lättare att vara grisuppfödare i Tyskland, än i Sverige!
Den här veckan skriver Danish Crown att tecknen från Kina åter ser bättre ut. Ännu bättre, eftersom exporten redan stigit med över 150 %. Det är svårt att få en klar uppfattning om de kinesiska inköpsbehoven, säger man, men nu ser kineserna ut att vilja köpa mer igen. Samtidigt som Japan också är på hugget. Det gör att tidigare prognos om danska priset ser ännu bättre ut och att den magiska gränsen på 11 dkr kan passeras. 10,60 dkr är redan passerad i och med nästa veckas höjning. Det var högsta priset på två år. Nu väntar troligen nya rekord.
Kräftgången fortsätter dock för antalet slaktade grisar i Danmark. Prognoser från Landbrug & Fødevarer, L&F, visar att det troligen kommer att slaktas 930 000 färre grisar i år och fallet fortsätter 2017 med 700 000 grisar. Det är som om större delen av svensk produktion av slaktgrisar skulle läggas ner på två år. En av förklaringen till slaktminskningen är dock export av smågrisar.
Som ett resultat av minskade slakten varslar slakterierna anställda. DAT-Schaub meddelade idag att 25 tarmrensare fått avsked pga grisminskningen. I augusti varslade Danish Crown Pork 140 anställda.
Men så är det inte i Sverige. Nu måste de svenska slakterierna också höja! Alla kriterier på marknaden har legat rätt väldigt länge. Ändå stretar handeln och slaktarna emot. Tommy Ögren säger att handeln måste förvarnas ett kvartal i förväg om höjningar, men andra slakterier säger att en höjning är nära. Vi kanske kan vänta något nästa vecka, eller veckan därpå. Då går vi in i ett nytt kvartal. /LG 160916

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-



Marknadskommentarer
HKScan Agri
Fortsatt okej tillgång, stabil marknad med tendens till mättnad. Priset oförändrat vecka 38.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson:
-Försäljningen rullar på, men vi ser inte särskilt mycket av merförsäljning av grillvaror trots vackra vädret. Priserna är oförändrade och balanserna är ok.

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Det är bra för Sverige att grispriserna i omvärlden stiger så att prisgapet minskar. Det var väldigt stort i början av året. EU-priset drivs främst av efterfrågan från Kina, vilket också påverkar oss i Sverige positivt.
-Marknaden är fortsatt stabil och det ser fortsatt väldigt bra ut för svensk gris.
-Det är bra balans för både slakt- och smågrisar. Priserna är oförändrade.
-Deadline för offertrundan för bygget av nya slakteriet var den 15/9. Nu utvärderar vi lämnade offerter och startar bygget så fort som möjligt efter byggarnas tidsplaner.


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -Försäljningen är som förra veckan. Det saknas lite slaktgrisar och det är ett mindre underskott på smågrisar. Det är bra att tyska priset stiger, då minskar konkurrensen därifrån.
-Men det finns inte utrymme för höjt grispris ännu. Vi har fyra stora kunder, som kräver avisering om höjda priser ett kvartal i förväg. Prishöjningar tar således tid. Sänkningar sker dock över dagen.
-Vi känner dock mer drag i marknaden och vi har fått in en mycket stor kund på korv, som Solbergs i Gävle ska tillverka för. Det är jättevolymer och vi har aldrig haft motsvarande volymhöjning.
-Samma vecka som leveranserna skulle igång blev det en stor vattenläcka i Gävle på en av stadens huvudledningar och charkfabriken stod utan vatten. Vi tvingades skicka hem personalen. Personalen har dock lovat att arbeta på söndag för att vi ska komma igång snabbt igen.

Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -Grispriserna är oförändrade v 38.
.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:

Danish Crown
Indiansommaren höjer grispriset
Den fantastiska "Indian Summer", som f n härskar i norra Europa, får även temperaturen för färskt griskött att stiga.
-Solsken och varmt väder bidrar nu till god efterfrågan, utöver det redan goda läget på marknaden. Dels läggs det massor av griskött på grillarna, dels minskar utbudet av slaktgrisar pga värmen i stallarna, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exsportavdeling.
-Det är just nu riktigt god efterfrågan på alla köttdetaljer i Europa. Samtidigt är det fortsatt god och stabil orderingång från de japanska kunderna och dessutom finns det tecken på stigande efterfrågan från Kina.
-I Kina rycker det plötsligt från ena dagen till den andra, men så stoppar det plötsligt igen, som vi såg det göra tidigare i somras. Den gången hade ingen på marknaden riktig överblick över hur mycket kött det var på väg över havet till Kina. Det medförde en motsatt lämmel-effekt och ingen ville köpa kött. Nu ser kineserna att deras lager minskar och därmed börjar inköparna åter ha aptit på nya ordrar, säger Søren Tinggaard.

ISN, Tyskland
Priserna stiger, med början i Tyskland
Nu är det rörelser igen på den europeiska marknaden för slaktgrisar. Efter att tyska priset steg med 1 cent, följde priserna i andra länder med och steg något. Den prishöjning som grisuppfödarna väntat på länge är betingad av slakteriernas stabilt goda efterfrågan på slaktgrisar.
I Belgien låg höjningen på 1,2 cent och Frankrike och Holland följde moderat efter med 1,6 resp 1,8 cent. Den franska höjningen kunde pga litet utbud och låga slaktvikter för tredje gången i rad stiga, så fransmännen på tre veckor fått upp priset med 3,4 cent i korrigerat pris.
Det blev inga ändringar av danska priset och inte heller i Österrike, England, Irland och Spanien. I t ex Österrike är avsättningen på levandemarknaden mycket flytande. Dock är grillvarorna under press.
Spanska marknaden för slaktgrisar präglas fortfarande av avslutningen på semestrarna och av lågt utbud slaktgrisar. Som följd av höga temperaturer växer grisarna långsammare, vilket gör att slaktvikterna fortsatt faller.
Tendens på tyska marknaden: Marknadens intressenter ser fortfarande en positiv stämning och den goda efterfrågan understryks av att tyska Vion drar tillbaka sitt varsel förra veckan om att sätta egna lägre priser och betalar den officiella noteringen 1,67 € för alla slaktgrisar. Grisar är fortfarande efterfrågade och det visar sig snart om det finns potential för ytterligare prishöjningar.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Vem ska sätta fart?
I Astrid Lindgrens Idas Sommarvisa frågor hon ”hur ska det bli sommar ifall ingen sätter fart”?
Vem ska sätta fart på ökningen inom svensk grisproduktion? Naturligtvis är det grisföretagarna och av dem de verkliga entreprenörerna. Men man avvaktar. Vad beror det på? Jag tror att företagarna behöver känna mer fast mark under fötterna och offensiva slakterier som jobbar för en bättre betalningsförmåga och inte gnäller över för höga avräkningspriser. Det är inte enbart grisproducenterna som ska göra sin hemläxa utan det gäller även slakterier och charkföretagen.
Förutom nybyggnationer inom näringen behövs ersättningsinvesteringar och effektiviseringar, samt utveckling framåt. Vad gäller nybyggnation så har man full kostnadstäckning vid 26 smågrisar per sip. Slaktsvinen klarar ca 4 500 kr per slaktsvinsplats. Övriga investeringar är ofta en kombination mellan underhåll och effektiviseringar, framförallt inom fodersidan.
Att byta avelsmaterial och kasta ut suggor med över 6 grisningar är mycket lönsamt för att få upp kullstorlekarna. Börja med de investeringarna som har snabbast ”pay-off tid”. Vänta med att köpa traktorer, skördetröskor och andra leksaker.
Sen har vi bankerna som verkar att ha kommit in i en verklig ”Törnrosasömn”. Vad är det som saknas hos bankrådgivarna? T o m vår statsminister sade i tisdags vid riksdagens högtidliga öppnande att ”svenskt jordbruk är en framtidsnäring”. Vad väntar bankerna på? Vill man inte låna ut pengar till produktiva investeringar? Ofta fastnar bankerna vid det förflutna, men det har ju varit.
Vad gör SGF? SGF sitter tysta i sitt hörn men styrelseledamöterna investerar. Är det ett gott omen? LRF sover ikapp med bankerna.
Nu har sommaren gått, sätt fart under hösten och vintern!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

-

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 38



Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 38 v 37 v 36 v 35
Ginsten Slakteri 75-99,9 16,80 16,80 16,80 16,80
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dalsjöfors 70-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Skövde Plus ** 75-102,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dahlbergs 76-98,9 16,20 16,20 16,20 16,20
HKScan Agri *** 70-99,9 15,80 15,80 15,80 15,80
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
brist balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
- - - -
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans balans balans balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
HKScan Agr golvpris
16,00
24 månader
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.




Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 38 v 37 v 36
13,56 Danish Crown 70,0–88,9 dkr 10,80 10,60 10,60
26,05 Nortura 67,1–85,0a nkr 25,54 25,54 25,54
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,64 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,43 1,43 1,43
14,40 Snellmans** 85 – 105 euro 1,51 1,51 1,51
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 38 v 37 v 36 v 35 v 34
14 sep Landsnotering* euro euro euro euro euro
16,44 Tyskland, 56 % 1,72 1,67 1,66 1,66 1,66
- D:o svenska*** - - - - -
14 sep jämförbara**
19,01 Italien - 1,989 1,967 1,977 1,958
16,69 Spanien - 1,746 1,746 1,747 1,750
16,21 Frankrike - 1,698 1,682 1,672 1,664
15,81 England - 1,684 1,690 1,655 1,612
15,44 Tyskland - 1,616 1,606 1,606 1,606
15,12 Danmark - 1,582 1,583 1,555 1,555
14,76 Belgien - 1,544 1,532 1,532 1,532
14,72 Österrike - 1,540 1,540 1,540 1,540
14,42 Holland - 1,509 1,491 1,491 1,491
14,31 Irland - 1,497 1,497 1,497 1,497
15,03 Polen - - - 1,572 1,580
14,94 Tjeckien - - 1,563 1,562 1,568
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.




Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
16 sep
13 sep
6 sep
30 aug
Utbud
2016
3080
2457
3105
Sålda
3725
3080
2457
2495
Medelpris, euro
1,78
1,77
1,72
1,72
Lägst
1,76
1,75
1,69
1,69
Högst
1,79
1,79
1,74
1,72
Medelpris, skr
17,01
16,92
16,35
16,34

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 38 v 37 v 36 v 35
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,50 9,50 9,50 9,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård




Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 38 v 37 v 36
9,27
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,50 7,30 7,00
15,22
Nortura Fri vikta nkr 14,93 14,93 14,93
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
11,66
VEZG 56 %b euro 1,22 1,22 1,22
Galtar
8,00
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,50 6,30 6,00
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 37 v 36 v 35 v 33 v 32 v 31 v 30
Pund
11,26
11,29
11,26
10,97
11,01
11,38
11,37
Dollar 8,50 8,45 8,57 8,40 8,47 8,55 8,62
Euro 9,56 9,51 9,55 9,50 9,45 9,53 9,54
Dansk 1,28 1,27 1,28 1,27 1,27 1,28 1,28
Norsk 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01
Yen 8,30 8,25 8,30 8,39 8,35 8,42 8,22
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 38 v 37 v 36 v 35
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 24,80 24,80 24,80 24,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 22.00 22.00 22.00 22.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 660 660 660 660
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 630 630 630 630
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan +20 +20 +20 +20
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri brist brist brist brist
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans brist brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 38 v 37 v 36 v 35 v 34
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
308
Basis 7 kg 247 241 241 236 235
520
Basis 30 kg 416 407 407 399 399
314
SPF+Myc 7 kg 252 246 246 241 240
527
SPF+Myc 30 kg 421 412 412 404 404
320
SPF 7 kg 256 250 250 245 244
532
SPF 30 kg 425 416 416 408 408
1391
Økologi 30 kg 1087 1087 1087 1080 1097
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
867
25-kilos Helsegris 850 850 850 870 870
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
520
VEZG 28 kg 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.