@-GRIS 23 september 2016
Senaste uppdatering gjord 23 september 23,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Oförändrade priser v 39
Priserna på slaktgrisar är oförändrade i Sverige, Danmark och Tyskland. De flesta länder följde med upp, mer eller mindre, när Tyskland höjde kraftfullt denna vecka. Men inte Sverige. Italien ligger nu på 19,39 skr. Är det någon som får det för svenska grisar med mervärden? Tyska auktionen över internet gick ner 1 cent idag, men det rapporteras fortsatt positiva tongångar med väl balanserad marknad i Tyskland.
Statens Serum Institut i Danmark har upptäckt en ny variant av MRSA-bakterien, mecC-MRSA, i en grisbesättning på Själland. Den nya bakterien är känd från bl a vilda djur, men har inte tidigare funnits bland grisar. Bakterien är resistent mot Tetracyklin, som användes på gården.
MecC-MRSA hittades hos avvänjningsgrisar, i grisningsstallet och hos en av skötarna. Det finns även kor på gården, men dessa var fria. Prover är också tagna från andra människor och djur i trakten och man konstaterade att den nya grisbakterien var nära släkt med bakterier i omgivningen. Om det är djur som smittar människor, eller människor som smittar djur, har man inte kunnat fastställa.
Ett pressmiddelande från Scan säger att Scan ska legoslakta nöt hos Ello i Lammhult AB. Företagen har tidigare haft samarbete om helfall. I fortsättningen ska Ellos leverantörer kunna använda Scans livdjursförmedling, internetservice och krediter. Men det blir kvar som eget bolag.
I Danmark har man större planer än i Småland. Där har man skissat på en delvis statlig satsning på 10 nya megafarmer med 50 000 suggor, som skulle producera 1,6 miljoner grisar per år. Den var tänkt att stoppa nedläggningen av slakterier, när griskrisen årligen sänker produktionen. Hälften av de nya farmerna var tänkt att producera medicinfria grisar, som förutsattes merbetalas med 2 - 2,50 kr per kg.
Den statliga insatsen 500 milj dkr skulle tas av Dansk Landbrugskapital, en fond som är tänkt vara en räddningsfond för lantbruk som är på väg att gå omkull. En del av den övriga kapitalinsatsen, 1,5 miljarder dkr, var tänkt att tas av de pensionsfonder, som sedan många år finansierat grisproduktion i Danmark. Hela projektet skulle kosta 5 miljarder dkr, 6,3 miljarder svenska, Tre miljarder dkr skulle lånas upp.
Till varje produktionsenhet skulle 1000 hektar mark köpas och lika mycket arrenderas.
Men pensionsfonderna har redan sagt nej och därmed blir det troligen inget av alls med det stolta projektet, som hade östeuropeiska förebilder. Pensionsfonderna hänvisar till för låg lönsamhet. De har bättre projekt att satsa pensionärernas pengar på än grisar. /LG 160923

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Oförändrat på marknaden, ganska ljummet på marknaden. Fortsatt god efterfrågan på EU-ekologiska grisar, kontakta din inköpare om du vill veta mera.
Notering slaktgris oförändrad vecka 39. Marknadstillägg smågrisar sänks med 10 kr vecka 39..


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson:
Försäljningen är hyfsad. Det regnar och grillsäsongen är avslutad. Troligen börjar vi lägga in julskinka nästa vecka.
-Vi funderar nu på julförsäljningen, hur den kan väntas bli. Vi ska ha möte om detta nästa vecka. Det blir ett fåtal extra helgdagar denna jul. Kommer folk att hamstra på sig helgmat på en gång, som inför stora långhelger, eller kommer man att handla som inför vanliga veckoslut?
-Det är balans i både slakt och för smågrisar. Priserna är oförändrade.

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Veckans försäljning är mycket lik föregående veckas. Det är balans både för smågrisar och i slakten. Priserna är oförändrade.


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -

Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -Grispriserna är oförändrade v 39.
.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:

Danish Crown
Indiansommaren höjer grispriset
Den fantastiska "Indian Summer", som f n härskar i norra Europa, får även temperaturen för färskt griskött att stiga.
-Solsken och varmt väder bidrar nu till god efterfrågan, utöver det redan goda läget på marknaden. Dels läggs det massor av griskött på grillarna, dels minskar utbudet av slaktgrisar pga värmen i stallarna, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exsportavdeling.
-Det är just nu riktigt god efterfrågan på alla köttdetaljer i Europa. Samtidigt är det fortsatt god och stabil orderingång från de japanska kunderna och dessutom finns det tecken på stigande efterfrågan från Kina.
-I Kina rycker det plötsligt från ena dagen till den andra, men så stoppar det plötsligt igen, som vi såg det göra tidigare i somras. Den gången hade ingen på marknaden riktig överblick över hur mycket kött det var på väg över havet till Kina. Det medförde en motsatt lämmel-effekt och ingen ville köpa kött. Nu ser kineserna att deras lager minskar och därmed börjar inköparna åter ha aptit på nya ordrar, säger Søren Tinggaard.

ISN, Tyskland
Tydlig höjning av tyska priset, god efterfrågan på slaktgrisar
Denna veckan blev det en tydlig prishöjning på europeiska marknaden för slaktgrisar. Knuten är löst. Priserna steg mellan 1 och 5 cent. Köplusten för slaktgrisar är stor i alla länder.
Efter att grispriserna i veckovis legat stilla, kom höjningen med 1 cent i Tyskland förra veckan och många länder följde efter. Med sina 5 cents höjning i Tyskland, följde många länder efter med även denna stora höjning. Österrike och Holland höjde i samma storleksordning. Marknaden är tömd på slaktgrisar, säger den österrikiska organisationen VLV, och det är kamp om grisarna.
Belgiens och Danmarks priser steg mer moderat. Samma i Frankrike, där priset stiget i jämn takt sedan augusti. Slakterierna klagar dock, därför att de får problem med att ta ut det högre grispriset vid försäljning till handeln. Ett marginellt plus rapporteras från Spanien, medan priserna blev oförändrade i Irland. Påverkat av valutakurserna finns tendens till sänkning av priset i England.
Trend för tyska marknaden: I början av veckan verkar situationen fortsatt positiv. Efterfrågan på slaktgrisar är god. På vissa håll efterfrågas mer grisar, men som helhet kan marknaden beskrivas som väl balanserad.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Var finns entreprenörerna?
Trots ljusnande tider för oss köttbönder så verkar det vara svårt med framåtanda. Vi svenskar verkar att vara tröga inom animalieproduktionen. Vad väntar man på?
Det är enbart vi själva som måste ta initiativen. Staten är ingen medspelare som det var förr. Med gemensamma krafter med slakterier, fodersidan och bankerna om dessa har vaknat kan alla få ett lyft. Spannmålsodlingen verkar att gå bakåt och då gäller det att öka förädlingsvärdet på fodersäden.
Det är inte enbart nybyggnation av stallar som är viktigt. Jag föreslår att grisstallar som nyligen lagts ner eller är på väg mot nedläggning kan hållas vid liv om ägarna hyr ut stallarna till sina barn, sina anställda eller grannar. Nya företagare får ofta ett startbidrag och särskilt där det är ont om arbete. En hyfsad hyra samt 7 % avgift på nödvändiga investeringar. Hyresvärden säljer spannmål och halm till hyresgästen och får igen gödsel till sina åkrar. Dessutom kan hyresvärden i början fungera som mentor.
Som jag tidigare skrivit om så är det av yttersta vikt att den nya genetiken inom grisarna gör betydande produktivitetsökningar. Läs artikeln i senaste ATL.
Tyvärr kan vi nog knappast inte räkna med draghjälp ifrån ett sovande LRF. Däremot bör SGF, Svenska Köttföretagen och även enskilda slakterier vara progressiva. Väck bankerna!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

COOP gör om och gör bättre!
Till frukosten möts jag av ett helt uppslag med COOP:s annons: ”Kära köttbit vi måste prata”. Budskapet är att vi måste äta mindre kött. Och det är väl bra. Men jag läser och läser och väntar på svar på frågan – om jag nu ändå vill äta lite kött, vilket kött ska jag då välja? Jag går in och tittar på filmen på COOPs hemsida – samma budskap. Det är ju skillnad på kött – och kött. Konsumentföreningen Stockholm har varit med i arbetet kring Världsnaturfonden WWFs Köttguiden. Eftersom COOPs budskap inte är, att vi alla behöver bli vegetarianer, hade det varit läge att bara enkelt hänvisa till Köttguiden. Där kan jag välja med hänsyn till klimat, djurvälfärd, antibiotika, bekämpningsmedel och biologisk mångfald.
Det är jobbigt med reklammakare som måste förenkla budskapet. Jag har haft lite svårt för COOPs något förenklade kampanj för ekologiskt. Ekologiskt enligt EUs förordning och KRAV är långt ifrån hållbart, även om man är på god väg. Och framför allt vill jag ha svenskt ekologiskt, eftersom EU-förordningen inte fyller svensk djurskyddslagstiftning. Och som jag skrev om nyligen, så finns mer resistenta bakterier hos italienska ekologiska grisar än svenska konventionella grisar.
Å andra sidan var det var inte så länge sedan som föreningen Vi Konsumenter skrev ett brev till COOPs ledning med anledning av COOPs annonser med en stor köttbit med texten: ”Alltid rätt pris”. Vi ansåg detta ganska provocerande med tanke på diskussionen om minskad köttkonsumtion som vi fört med dagligvaruhandeln. Föreningen Vi Konsumenter startade den debatten redan 2011.
Det är ju inte så enkelt att allt kött är förödande för klimatet och miljön. Jag har just läst Ann-Helen Meyer von Bremens reportage från Mongoliet. ”Utan djur skulle Mongoliet inte finnas som land”. I Mongoliet växer gräs som av idisslare kan omvandlas till värdefullt protein. Sverige är också ett land som till stora delar passar bra för bete och vallodling. För att inte tala om behovet av att rädda våra hotade naturbetesmarker. Betande kor i Sverige bidrar inte till skövlingen av regnskogar i Sydamerika. Nej COOP! Jättebra att peka på behovet att minska vår köttkonsumtion, men ge oss konsumenter också lite hjälp att välja rätt kött, som medverkar till att uppnå svenska miljökvalitetsmål.
För övrigt känns det nu mer angeläget att bekämpa illegal odling av oljepalmer i Indonesien enligt tidningen Natur. Och vad säger WWF, som satsat stort på certifiering och Roundtable on Sustainable Palm Oil.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 39Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 39 v 38 v 37 v 36
Ginsten Slakteri 75-99,9 16,80 16,80 16,80 16,80
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dalsjöfors 70-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Skövde Plus ** 75-102,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dahlbergs 76-98,9 16,20 16,20 16,20 16,20
HKScan Agri *** 70-99,9 15,80 15,80 15,80 15,80
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
brist brist balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans - - -
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans balans balans balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
HKScan Agr golvpris
16,00
24 månader
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 38 v 38 v 37
13,60 Danish Crown 70,0–88,9 dkr 10,80 10,80 10,60
26,05 Nortura 67,1–85,0a nkr 25,54 25,54 25,54
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,64 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,43 1,43 1,43
14,40 Snellmans** 85 – 105 euro 1,51 1,51 1,51
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
21 sep Landsnotering* euro euro euro euro euro
16,46 Tyskland, 56 % 1,72 1,72 1,67 1,66 1,66
- D:o svenska*** - - - - -
21 sep jämförbara**
19,39 Italien - 2,027 1,989 1,967 1,977
16,76 Spanien - 1,752 1,746 1,746 1,747
16,52 Frankrike - 1,727 1,698 1,682 1,672
15,99 England - 1,671 1,684 1,690 1,655
15,94 Tyskland - 1,666 1,616 1,606 1,606
15,38 Danmark - 1,608 1,582 1,583 1,555
15,22 Österrike - 1,591 1,540 1,540 1,540
15,13 Belgien - 1,581 1,544 1,532 1,532
14,90 Holland - 1,557 1,509 1,491 1,491
14,32 Irland - 1,497 1,497 1,497 1,497
14,98 Polen - - - 1,566 1,572
14,93 Tjeckien - - 1,561 1,563 1,562
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
23 sep
16 sep
13 sep
6 sep
Utbud
2118
2016
3080
2457
Sålda
3764
3725
3080
2457
Medelpris, euro
1,77
1,78
1,77
1,72
Lägst
1,75
1,76
1,75
1,69
Högst
1,78
1,79
1,79
1,74
Medelpris, skr
16,93
17,01
16,92
16,35

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 39 v 38 v 37 v 36
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,50 9,50 9,50 9,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 39 v 38 v 37
9,70
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,70 7,50 7,30
15,22
Nortura Fri vikta nkr 14,93 14,93 14,93
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
12,53
VEZG 56 %b euro 1,31 1,22 1,22
Galtar
8,44
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,70 6,50 6,30
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 38 v 37 v 36 v 35 v 33 v 32 v 31
Pund
11,16
11,26
11,29
11,26
10,97
11,01
11,38
Dollar 8,55 8,50 8,45 8,57 8,40 8,47 8,55
Euro 9,57 9,56 9,51 9,55 9,50 9,45 9,53
Dansk 1,26 1,28 1,27 1,28 1,27 1,27 1,28
Norsk 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 1,01
Yen 8,53 8,30 8,25 8,30 8,39 8,35 8,42
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 39 v 38 v 37 v 36
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 24,80 24,80 24,80 24,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 22.00 22.00 22.00 22.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 660 660 660 660
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 630 630 630 630
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan +10 +20 +20 +20
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri brist brist brist brist
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
311
Basis 7 kg 247 247 241 241 236
524
Basis 30 kg 416 416 407 407 399
317
SPF+Myc 7 kg 252 252 246 246 241
530
SPF+Myc 30 kg 421 421 412 412 404
322
SPF 7 kg 256 256 250 250 245
535
SPF 30 kg 425 425 416 416 408
1368
Økologi 30 kg 1086 1087 1087 1087 1080
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
867
25-kilos Helsegris 850 850 850 850 870
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
531
VEZG 28 kg 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.