@-GRIS 30 september 2016
Senaste uppdatering gjord 30 september 23,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Ginsten höjer 20 öre v 40 pga julen
Prishöjningarna inför julen har börjat. Ginsten tar som vanligt initiativet och höjer grispriset med 20 öre v 40 till jämna 17 kr. Det är 60 öre över närmaste konkurrenten KLS Ugglarps 16.40 och förmodligen även Dalsjöfors, eftersom Dalsjöfors numera inte sätter egna priser, utan följer KLS Ugglarps.
Inget annat slakteri följer med i prishöjningen. Tommy Ögren har vid tidigare tillfälle sagt att nya priser kommer med nya kvartal, men Skövde har inte heller meddelat sitt pris. Men Skövde brukar inte vara med bland de första att höja, så jag utgår ifrån att priset är oförändrat. Annars kommer det rättelse på GrisPortalen.
Det verkar nu vara balans för smågrisarna. Scan tar bort sista tian på sitt marknadstillägg.
Som jag spådde tidigare ligger tyska priset inte kvar på 1,72 € länge. Det sänks nu med 6 cent. Enligt Danske Svineproducenter stiger utbudet av slaktgrisar i Tyskland och slaktarna klagar bittert över de höjda priserna och har krävt sänkning med 10 cent. För att inte slakterierna ska gå ut med egna priser, sänks det officiella priset. Exporten är inte heller på topp och till råga på allt är det en helgdag på måndag och därmed ingen slakt. 1,66 € var också vad internetauktionen stannade på idag. Danmark sänker med 20 øre.
Att det är lika svårt att spå grispriser som börspriser visas tydligt den här veckan av tyska grisföreningen ISNs kommentar. Knappast en siffra rätt, när man är tämligen säker på att priset blir oförändrat nästa vecka.
Dansk grisproduktion har fått sina törnar på senare år, även om ekonomin just nu är bättre. Den store svinproducenten Peter Boilesens grisgårdar med 5.000 suggor och 160.000 smågrisar, som tidigare i år gick i konkurs, har nu sålts till P/S Sønderupgaard, enligt LandbrugsAvisen. Även Fødevareforbundet NNF, slakteriarbetarnas fackförbund, ska investera i grisproduktion. Vid förbundets kongress i Aalborg beslöt man investera i gårdar med grisproduktion för att stötta näringen som ger medlemmarna jobb vid slakterierna. Många danska slaktarjobb är hotade av den minskande grisproduktionen.
Vid den årliga konferensen för grisforskarna i European Federation of Animal Science (EAAP), som hölls i Belfast, sa man att det är tekniskt och biologiskt möjligt att få 5 ton griskött per sugga och år. Toppsuggor producerar idag 3 000 kg griskött vid slaktvikt 95 kg. Ökad kullstorlek, förkortad reproduktionscykel och ökad slaktvikt är vägar att gå.
Ökad slaktvikt är enklaste vägen till målet, men frågan är då om handeln och konsumenterna ställer upp på de större kotletterna och annat som ökad slaktvikt medför.
Större kullar är förknippade med lägre födelsevikt och sämre överlevnad för smågrisarna och ansågs inte vara någon direkt genväg till målet. Kortare intervall mellan kullarna har ingen stor effekt och det tar tid att avla på egenskapen.
Diskussionen utmynnade i att 3,5 ton per sugga och år är ett lagom näraliggande mål och att använda en kombination av de nämnda vägarna
Du kan läsa mer på Gård och Djurhälsans hemsida. /LG 160930

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Oförändrat på marknaden, inget som sticker ut åt något håll. Vi skjuter fram slakt av en del suggor en vecka för att ha råvara till en stor falukorvskampanj.
Håll nu utkik i butik efter relanseringen av vår smörgåsmat under varumärket Pärsons.
Vecka 40 sänks marknadstillägg smågris 10 kr/st och upphör därmed för denna gång.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Vi höjer 20 öre för slaktgrisarna. Det är nytt kvartal och vi börjar närma oss jul. Det verkar vettigt att göra höjningen nu. Även om vi inte får ut pengarna från handeln ännu, så vet vi att det brukar bli prishöjningar när försäljningen ökar inför julen. Vi tar ut julen lite i förskott.
-Det har varit en bra försäljningsvecka och vi kör för fullt. Smågrisar och suggor har oförändrat pris och balansen både för smågrisar och slakt är bra.

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Veckans försäljning är mycket lik föregående veckas. Det är balans både för smågrisar och i slakten. Priserna är oförändrade.


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -

Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -Grispriserna är oförändrade v 39.
.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:

Danish Crown
Hösten har kommit med lite motvind på den europeiska marknaden för färskt griskött. Temperaturen är generellt sett fallande. Det ökar tillförseln av grisar till slakterierna i de sydliga delarna av Europa.
-Den utveckling vi ser just nu kommer faktiskt lite senare i år mot normalt, eftersom sommarvädret har varit riktigt fint i större delen av Europa. Detta har förlängt säsongen för de typiska sommarprodukterna. Men de senaste veckorna har vi börjat märka lite motstånd mot de flesta av våra köttdetaljer, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
Priserna på karré, bog och trimning är märkt av grillsäsongens avslutning. samma gäller flera andra detaljer.
-Utbudet av skinka, kotlett och framändar är tydligt stigande, vilket just nu medför en del armbrytning om priserna med inköparna inom förädlingsindustrin. Men vi stretar emot så gott vi kan och i förhållande till t ex bröstfläsk är det fortsatt god efterfrågan, säger Søren Tinggaard.
-Försäljningen till länder utanför Europa löper tillfredsställande, med stabil avsättning både till Japan och Kina.

ISN, Tyskland
Marknaderna är i balans
Priserna på de europeiska marknaderna har stabiliserats på aktuell nivå. I de flesta länder nådde priserna årets högsta nivå. Det är lite ovanligt vid den här årstiden. Som en följd av de höga temperaturerna har grisarna växt långsammare i Frankrike, Spanien och Italien. Som konsekvens av detta är slaktvikterna lägre och volymerna strax under tillräckliga.
Å andra sidan är det balans på marknaderna i Tyskland, Österrike, Belgien, Holland och Danmark. Det som bjuds ut säljs snabbt. Slakterierna är varken underförsörjda eller har utbudspuckel. Prisfallet i England på 2 cent beror på svängningar för det svaga pundet.
Tendens på tyska marknaden: I slutet av innevarande vecka säljs slaktgrisar fortfarande smidigt. Det uppges finnas tendens till fallande utbud, varför den uteblivna slaktdagen 3 oktober inte väntas få negativ verkan. Priserna väntas bli oförändrade.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

COOP jobbar som Systembolaget
Systembolaget tillhandahåller som de flesta vet alkoholhaltiga drycker i varierande styrka. Samtidigt varnar Systembolaget för att konsumera det mesta ur företagets sortiment. Endast en mindre del av deras sortiment är alkoholfritt och att jämföra med juice eller saft. Konstig affärsstrategi! Men det blir ju så här när politiker inte kan hålla fingrarna i styr.
COOP kopierar Systemets affärsstrategi, fast då med kött som vara. Hur dum får man vara? Det kanske ingår i COOPs strategi att förstöra så mycket som möjligt för att få förevändningar att stänga ännu fler butiker innan hela COOP försvinner. Är cheferna på COOP att jämföra med ”kamikasipiloter från Japan”?
COOPs vagga stod i Örsundsbro på 1860-talet och där har det inte funnits en Konsumbutik på minst 30 år. Jag tror att COOPs kunder är smarta nog att inse att COOPs senaste tilltag är rena vansinnet.
Svenskt kött ger jobb och öppna landskap i Sverige!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Antibiotikaresistenta bakterier och gener reser över världen
Antibiotikaresistens är en global fråga och måste angripas globalt. FN och WHO har också tagit sig an frågan. Antibiotikaresistenta bakterierna reser och sprids med människor, djur och livsmedel över hela världen. Eftersom detta påverkar handel och resande så hade Kommerskollegium föredömligt ordnat ett seminarium i tisdags ” AMR , (antimicrobial resistance) in a trade and development perspective”.
Några slutsatser:
- FN:s hållbarhetsmål 2030 är överordnade handelsregler. AMR är en viktig fråga i detta sammanhang. EU-kommissionen har sin handlingsplan kring antibiotika till människor och djur.
- Världsbanken har beräknat att AMR är förenat med stora kostnader och U-länderna kommer att drabbas värst. Bristen på veterinär service är ett stort problem i dessa länder.
- Knäckfrågan är bristen på tillämpning av internationella frivilliga policies från Codex och OIE, när det gäller antibiotika till djur och människor. Dessa standarder är WTO:s referenser vid SPS-avtal (sanitära och fytosanitära avtal). Tillämpning av EUs lagstiftning är nödvändigt.
- Ska ansvarsfull användning av antibiotika till djur ingå i ett handelsavtal krävs f f a att man tillämpar landets och i EUs fall EU:s lagstiftning
- Kommersiella företag kan och är pådrivande. Axfoundations och svenska dagligvaruhandelns initiativ med krav på leverantörer av kött när det gäller ansvarsfull användning är ett föredöme.
Initiativtagare till seminariet var Sun Hydén Biney, Kommerskollegium i samarbete med Christina Greko, SVA. Det var ett intressant program med kvalificerade föreläsare. Och auditoriet var imponerande brett med representanter för bl a WTO, UD, näringsdepartementet, SIDA, USA:s ambassad, myndigheter m fl.
Det finns flera exempel på global spridning och koppling mellan antibiotika till djurhållning. Ett exempel är kolistin-resistens i Kina, som sedan hittas på flera ställen i världen. Reser du utanför EU är det 25 % sannolikhet att du får med dig resistenta bakterier enligt Johan Struve, Folkhälsomyndigheten. Bakterierna sprids också i miljön inte minst från sjukhus, genom avlopp, gödsel och medicintillverkning.Det finns ett tydligt samband mellan förbrukning av antibiotika och resistens – ju högre användning ju större risk.
För djurproduktionen är antibiotika ett nödvändigt botemedel. Fattiga länder med undernärda barn, som behöver högvärdigt animaliskt protein drabbas värst av ökad antibiotikaresistens när antibiotika inte biter på djursjukdomar. Många betonade ”one health” perspektivet d v s människor och djur delar samma värld. Antibiotikaresistens sprids mellan djur och människor åt båda hållen. Därför är det så viktigt att minska risken för antibiotikaresistens genom att stimulera till god djurhälsa och minskat antibiotikabehov. Det gör vi genom avel, foder och management. Sambandet mellan djurvälfärd, djurhälsa och minskat antibiotikabehov måste betonas. Och det gäller inte bara minskad handel med djur och biosäkerhet. Jag hävdar att svenska djurskyddsföreskrifter bidragit till friska djur i Sverige. Detta samband betonades också av Sofia Boqvist, SLU och Carolina Sachs Axfoundation.
Stuart Slorach f d Livsmedelsverket numera OIE (internationella djurhälsoorganisationen) presenterade OIE:s och Codex´ policies kring antibiotika – alla med lovvärda ambitioner om ansvarsfull användning av antibiotika till människor och djur. Men jag minns mars 1999 när FEDESA (veterinärläkemedelsbranschen) ordnade en konferens hos OIE i Paris tillsammans med samarbetspartner till OIE. LRF motarbetades kraftfullt när vi drev frågan om förbud mot tillväxtantibiotika. Inför konferensen skickade LRF ut pressmeddelande och artiklar till EU-publikationer och annan press. Sverige representerades på konferensen av Jordbruksdepartementet, SVA och LRF (Gunnela Ståhle och Rolf Eriksson), som drev den svenska positionen. LRF delade ut pressmaterial, som provocerade FEDESA.
Ska vi kunna utnyttja en restriktiv antibiotikaanvändning i handelsavtal kräver detta att kriterierna måste vara vetenskapligt grundade. Reglerna får inte vara diskriminerande och inte drabba utvecklingsländer. Man måste acceptera likartade program. WTO bygger på kriterier från Codex och OIE. Och hur definierar man ”responsible use”. Frågan om ansvarsfull användning av antibiotika till djur kan ingå i handelsavtal är särskilt aktuellt i anslutning till TTIP. EU vågar inte ställa krav på USA p g a bristande tillämpning av gällande regelverk inom EU. Vi har stora skillnader mellan EU-länder i användningen i djurhållningen. Det konstaterades att FNs hållbarhetsmål är överordnade handelsregler. När Johan Rockström fick frågan om TTIP på ett seminarium på Institutet för framtidsstudier i somras, blev svaret att WTO kör helt fristående från klimatavtalet. Undrar vad det blir som gäller.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 40Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 40 v 39 v 38 v 37
Ginsten Slakteri 75-99,9 17,00 16,80 16,80 16,80
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dalsjöfors 70-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Skövde Plus ** 75-102,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dahlbergs 76-98,9 16,20 16,20 16,20 16,20
HKScan Agri *** 70-99,9 15,80 15,80 15,80 15,80
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
brist brist brist balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans - -
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans balans balans balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
HKScan Agr golvpris
16,00
24 månader
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 40 v 38 v 38
13,67 Danish Crown 70,0–88,9 dkr 10,60 10,80 10,80
27,07 Nortura 67,1–85,0a nkr 25,94 25,54 25,54
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,64 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,43 1,43 1,43
14,40 Snellmans** 85 – 105 euro 1,51 1,51 1,51
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v v 39 v 38 v 37 v 36
28 sep Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,95 Tyskland, 56 % 1,66 1,72 1,72 1,67 1,66
- D:o svenska*** - - - - -
27 sep jämförbara**
19,75 Italien - 2,056 2,027 1,989 1,967
16,83 Spanien - 1,752 1,752 1,746 1,746
16,67 Frankrike - 1,735 1,727 1,698 1,682
15,82 England - 1,647 1,671 1,684 1,690
16,01 Tyskland - 1,666 1,666 1,616 1,606
15,47 Tjeckien - - 1,610 1,561 1,563
15,44 Danmark - 1,607 1,608 1,582 1,583
15,28 Österrike - 1,591 1,591 1,540 1,540
15,19 Belgien - 1,581 1,581 1,544 1,532
14,96 Holland - 1,557 1,557 1,509 1,491
14,38 Irland - - 1,497 1,497 1,497
15,24 Polen - - - 1,586 1,566
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
30 sep
23 sep
16 sep
13 sep
Utbud
2055
2118
2016
3080
Sålda
960
3764
3725
3080
Medelpris, euro
1,66
1,77
1,78
1,77
Lägst
1,64
1,75
1,76
1,75
Högst
1,67
1,78
1,79
1,79
Medelpris, skr
15,95
16,93
17,01
16,92

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 40 v 39 v 38 v 37
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,50 9,50 9,50 9,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 40 v 39 v 38
9,93
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,70 7,70 7,50
15,93
Nortura Fri vikta nkr 15,03 14,93 14,93
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
12,58
VEZG 56 %b euro 1,31 1,31 1,22
Galtar
8,64
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,70 6,70 6,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 39 v 38 v 37 v 36 v 35 v 33 v 32
Pund
11,14
11,16
11,26
11,29
11,26
10,97
11,01
Dollar 8,56 8,55 8,50 8,45 8,57 8,40 8,47
Euro 9,61 9,57 9,56 9,51 9,55 9,50 9,45
Dansk 1,29 1,26 1,28 1,27 1,28 1,27 1,27
Norsk 1,06 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02
Yen 8,43 8,53 8,30 8,25 8,30 8,39 8,35
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 40 v 39 v 38 v 37
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 24,80 24,80 24,80 24,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 22.00 22.00 22.00 22.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 660 660 660 660
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 630 630 630 630
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 +10 +20 +20
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri brist brist brist brist
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans balans brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
310
Basis 7 kg 241 247 247 241 241
525
Basis 30 kg 407 416 416 407 407
317
SPF+Myc 7 kg 246 252 252 246 246
532
SPF+Myc 30 kg 412 421 421 412 412
322
SPF 7 kg 250 256 256 250 250
536
SPF 30 kg 416 425 425 416 416
1388
Økologi 30 kg 1078 1086 1087 1087 1087
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
890
25-kilos Helsegris 840 850 850 850 850
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
533
VEZG 28 kg 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.