@-GRIS 7 oktober 2016
Senaste uppdatering gjord 8 oktober 9,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Fortsatt sänkning i Tyskland och Danmark v 41
Inte ens de tyska analytikerna förutsåg helt den ytterligare prissänkningen i Tyskland nästa vecka med 6 cent till 1,60 €. Det är inte lätt att ha en officiell landsnotering, när det finns stora och starka slakterier och en handel som drar åt annat håll. Man hade inte heller insett riskerna med att producenterna "överanmäler" slaktgrisar när det finns risk för prissänkningar. Lite otur i sammanhanget är det dock, eftersom slakterierna hade en slaktfri dag i måndags pga helgdag, återföreningens dag mellan Öst- och Västtyskland, f ö den enda helgdag som bestämts av landet Tyskland och inte av de olika förbundsstaterna. 1,20 € sänkning på två veckor, 1,15 skr, måste kännas surt för uppfödarna av slaktgrisar.
Kylan har också kommit, vilket får både grisarna att växa och konsumenterna att sluta grilla.
I Sverige är det ingen som följer med Ginsten, som i veckan höjde grispriset med 20 öre till 17 kr före tilläggen. Jag har inte fått alla priser, men inget tyder på prishöjning den här veckan heller från övriga slakterier. Om det sker ändringar, dateras @-GRIS upp på GrisPortalen.
Det intressanta är dock att leverantörer av slaktgrisar som ringt till Ginsten efter veckans prishöjning, undrar över vart övriga slakterier gör av sina nya vinster, eftersom man inte har höjt på så länge (och fortfarande inte höjer). Detta undrar vi andra också lite till mans.
Det är ingen slaktare som säger att det är svårt just nu att sälja svenskt griskött och ingen har klagat under hela året. Situationen är dessutom helt annorlunda mot tidigare år, då det endast var vissa detaljer som betalades hyfsat bra och halva grisen såldes till dåliga priser. Nu säljs allt, hela grisen, till goda priser och detta borde synas på svenska grispriset, vid alla slakterier. Jag säger som tidigare, i brist på annan information, att slakteriaktierna bör stiga kraftigt i år.
Jag ställde frågan om ökad vinst i slakteriet till Ginsten, som i varje fall har högsta officiella grispriset i Sverige.
-Vi försöker följa det ekonomiska läget vid slakteriet och betala ut till leverantörerna det vi kan, säger Bengt-Göran Bengtsson. Men vi har inte har några stora direktörslöner och höga over head-kostnader som tar vinsten.
Men detta stämmer ju inte helt, eftersom Skövde Slakteri inte har någon anställd vd alls efter Ove Konradsson! Bättre förklaringar efterlyses!
Eftersom jag under senare tid inte jobbat så mycket med @-GRIS, mer än några timmar på fredagkvällen, och väldigt lite med GrisPortalen, så vet jag inte så mycket mer än så. Jag har tidigare sagt att jag ska köra GrisPortalen för fullt från 1 oktober och samtidigt bli mer initierad med @-GRIS. Men det är fortfarande så vackert väder för utearbete, så jag skjuter på nystarten ett par veckor. Det dröjer således lite tid ytterligare innan jag får in mer information, bl a genom kontakter med uppfödarledet. Det är också därför som det är så tyst från min sida om de verkliga grispriserna. Mer tid till kontakter är nödvändigt för att få @-GRIS att fungera som förr.
Italienska grispriset är nu uppe i 19,79 skr.
I Danmark talar man om paradigmskifte för jordbruket och grisproduktionen. Grisar och lantbruk har hört nära ihop, så nära att en grisuppfödare tvingats ha egen åkerareal i förhållande till antalet grisar. Innan grisproduktionen ökas, måste mer jord köpas för att få spridningsareal för gödseln. Detta har frestat hårt på böndernas ekonomi pga köp av dyr mark och priserna på åkermark har stigit.
Nu föreligger ett förslag till folketinget som innebär att grisar och jord skiljs åt. Grisuppfödaren kan satsa sina ekonomiska resurser på grisarna och arrendera mark, eller skaffa eller leverera gödseln till biogasanläggning. /LG 161007

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Oförändrat på marknaden, inget som sticker ut åt något håll. Vi skjuter fram slakt av en del suggor en vecka för att ha råvara till en stor falukorvskampanj. Grispriserna är oförändrade vecka 41.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Många producenter med slaktgrisar har ringt sedan vi höjde priset förra veckan. Vårt pris skiljer sig idag uppseendeväckande mycket mot andra slakterier. Problemet med att få fler leverantörer av slaktgrisar är dock att vi fått brist på smågrisar, Integrerade leverantörer är således särskilt intressanta. Vi behöver fler leverantörer av smågrisar.
-Våra tillägg är 40 öre extra till integrerade och i övrigt efter prestation. Det är främst lastningstillägget, som kan ge 20 öre. Det blir 17,60.
-Det går fortsatt bra att sälja och marknaden är hyfsad. Det är balans i slakten..

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: .


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -

Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -Grispriserna är oförändrade v 41.
.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:

Danish Crown
Hösten har kommit med lite motvind på den europeiska marknaden för färskt griskött. Temperaturen är generellt sett fallande. Det ökar tillförseln av grisar till slakterierna i de sydliga delarna av Europa.
-Den utveckling vi ser just nu kommer faktiskt lite senare i år mot normalt, eftersom sommarvädret har varit riktigt fint i större delen av Europa. Detta har förlängt säsongen för de typiska sommarprodukterna. Men de senaste veckorna har vi börjat märka lite motstånd mot de flesta av våra köttdetaljer, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
Priserna på karré, bog och trimning är märkt av grillsäsongens avslutning. samma gäller flera andra detaljer.
-Utbudet av skinka, kotlett och framändar är tydligt stigande, vilket just nu medför en del armbrytning om priserna med inköparna inom förädlingsindustrin. Men vi stretar emot så gott vi kan och i förhållande till t ex bröstfläsk är det fortsatt god efterfrågan, säger Søren Tinggaard.
-Försäljningen till länder utanför Europa löper tillfredsställande, med stabil avsättning både till Japan och Kina.

ISN, Tyskland
De tyska slakterierna pressar på
Det blev senaste veckan en kall vind över den annars positiva situationen på den europeiska marknaden för slaktgrisar. De flesta länder följde med Tyskland i det stora prisfallet. De tyska slakterierna utnyttjade den förkortade slaktveckan efter 3 oktober till att lägga press på marknaden för slaktgrisar. Med hjälp av hot om huspriser, dvs priser som slakterierna sätter själva, höjde man utbudspressen väsentligt. Många uppfödare anmälde stora volymer grisar till slakt i hopp om att hinna sälja innan slakterierna hunnit sätta sina hot om prissänkning i verklighet.
De flesta länder i EU kunde trots i huvudsak balanserad marknad, inte uppväga det stora prisfallet i Tyskland. Särskilt i Holland hade man svårt att hindra prisfallet och sänkte med 6 cent. Belgien sänkte 5 cent. I Österrike blev det ett fall på 3 cent, trots att försäljningen av griskött går bra av de volymer som bjuds ut. Det skriver producentföreningen VLV. Därför sparar föreningen inte på sin hårda kritik av de tyska slakteriernas tillvägagångssätt.
Även i Spanien föll priset med 3 cent. Det sägs att slaktvikterna åter stiger efter en förhållandevis lång sommar och utbudet stiger igen och pressar marknaden. I Frankrike är marknaderna generellt sett i balans och slaktvikterna ligger på en låg nivå. Ändå sjönk priset 2 cent pga pressen från de övriga EU-länderna.
Tendens på tyska marknaden: Typiskt, sett utifrån den aktuella situationen på marknaden, är det inte säkert att veckans prissänkning var en engångsföreteelse. Utbudspressen hos de flesta omsättarna är fortsatt hög. Dock verkar de utbjudna volymerna under kommande vecka falla och marknaden borde bli normal.
Min kommentar: Så blev det alltså inte. Tyska priset sänktes även för nästa vecka med 6 cent.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Fullt krig om grisarna
För närvarande är det fullt krig om kontraktsskrivningar för 2017 års grisar. Det förekommer övertoner som påminner om den pågående presidentvalskampanjen i USA.
Producenterna ömsom lockas och ömsom hotas av slakteriernas inköpare. Prisförhandlingar tillhör naturligtvis spelet, men hot om rättsliga åtgärder och påpekanden om att djurtransportörerna fifflar med körtiderna förekommer.
Det är viktigt att du har sagt upp ditt gällande avtal på sätt som står skrivet i det samma. Om inte så kan det betyda att du sitter fast kortare eller längre tid. När du förhandlar, så ha gärna ett bollplank med vid förhandlingen som dessutom är ditt vittne. Förhandla helst ej över telefon eller e-mail.
Konsultera en jurist som kan köpeavtal innan du skriver på. Diskutera även vad du kan göra i det fall att motparten bryter kontraktet. Om du är osäker på slakteriets betalningsförmåga så kan du begära bankgaranti för två veckors avräkningar.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Biffen, bilen, bostaden och börsen
I tisdags presenterade konsumentministern Per Bolund regeringens strategi för hållbar konsumtion. Hundra intresserade lyssnade på Rosenbad. Det är lovvärt att regeringen just fokuserar konsumtionen. Reinfeldt brukade stolt presentera siffror över Sveriges minskade koldioxidutsläpp. Man underlät att titta på vad vår totala konsumtion bidrar med. Vår import av varor innebär att Sverige ökar sin klimatpåverkan snarare än minskar. Det var tanken med det s k klimatmålsinitiativet d v s att i klimatmålen inkludera konsumtionens effekt. Det är också tanken med det s k generationsmålet d v s vi ska inte flytta vår miljö- och klimatpåverkan utanför landets gränser.
I hållbarhetsstrategin finns ökade satsningar på Konsumentverket. Men civila samhället önskade att man mer utnyttjar dess kompetens och engagemang. Min erfarenhet av Konsumentverket är inte överväldigande positiv. Kompetens kring hållbarhet finns snarare på andra myndigheter. Bra att man satsar på skolan. Det har vi tjatat om i många år. Miljösmart beteende, delningsekonomi är andra åtgärder. Man vill stimulera tredjepartcertifierade miljömärkningar. Effektivare resursanvändning med cirkulär ekonomi och utfasning av skadliga kemikalier är andra områden.
Stefan Edmans nyckelbegrepp Bilen, Biffen och Bostaden (SOU 2005:51) har kompletterats med Börsen. Sveriges konsumenters FairFinance guide gör nytta. Det är närmare 10 år sedan som Stefan Edman formade sin rapport ”Bilen, Biffen, Bostaden – Hållbara laster, smartare konsumtion SOU 2005:51, på uppdrag av den socialdemokratiska regeringen. Många av argumenten håller säkert fortfarande. Att lyssna på Per Bolund kring bilens roll, låter som om han läst Alexander Ståhles bok. Han talar exempelvis om bilar som står stilla större delar av dygnet och vill uppmuntra kollektiv trafik och cykling. Det är ganska magert kring hållbar livsmedelskonsumtion. Man hänvisar till livsmedelsstrategin och sina satsningar på ekologisk produktion. Det är ju som att svära i kyrkan, att som jag hävda att dagens ekologiska marknadsstandard inte är hållbar, men visst på god väg enligt vissa av planetens gränser. Lovvärt att regeringen vill satsa på ursprungsmärkning av kött på krogen, men det känns inte som någon jättefråga. Per Bolund vill till skillnad från Sven-Erik Bucht vara tydlig med att vi måste ställa om till mer vegetarisk kost. ”Biffen” var ett klimatproblem redan för tio år sedan. Men Stefan Edman föreslog naturbeteskött som ett intressant alternativ, som dessutom innehåller mer omega tre-fettsyra än kött från djur på stall.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 41Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 41 v 40 v 39 v 38
Ginsten Slakteri 75-99,9 17,00 17,00 16,80 16,80
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dalsjöfors 70-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Skövde Plus ** 75-102,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dahlbergs 76-98,9 16,20 16,20 16,20 16,20
HKScan Agri *** 70-99,9 15,80 15,80 15,80 15,80
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans brist brist brist
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans -
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans balans balans balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
HKScan Agr golvpris
16,00
24 månader
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 41 v 40 v 38
13,41 Danish Crown 70,0–88,9 dkr 10,40 10,60 10,80
27,75 Nortura 67,1–85,0a nkr 25,94 25,94 25,54
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,64 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,43 1,43 1,43
14,40 Snellmans** 85 – 105 euro 1,51 1,51 1,51
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 41 v 40 v 39 v 38 v 37
5 okt Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,40 Tyskland, 56 % 1,60 1,66 1,72 1,72 1,67
- D:o svenska*** - - - - -
5 okt jämförbara**
19,79 Italien - 2,056 2,056 2,027 1,989
16,59 Spanien - 1,721 1,752 1,752 1,746
16,69 Frankrike - 1,714 1,735 1,727 1,698
15,70 England - 1,631 1,647 1,671 1,684
16,46 Tyskland - 1,606 1,666 1,666 1,616
15,61 Tjeckien - - 1,622 1,610 1,561
15,24 Danmark - 1.581 1,607 1,608 1,582
15,05 Österrike - 1,561 1,591 1,591 1,540
14,79 Irland - 1,536 1,631 1,497 1,497
14,75 Belgien - 1,532 1,581 1,581 1,544
14,44 Holland - 1,500 1,557 1,557 1,509
15,82 Polen - - - 1,643 1,586
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
4 okt
30 sep
23 sep
16 sep
Utbud
3935
2055
2118
2016
Sålda
1340
960
3764
3725
Medelpris, euro
1,65
1,66
1,77
1,78
Lägst
1,64
1,64
1,75
1,76
Högst
1,66
1,67
1,78
1,79
Medelpris, skr
15,88
15,95
16,93
17,01

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 41 v 40 v 39 v 38
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,50 9,50 9,50 9,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 41 v 40 v 39
9,67
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,50 7,70 7,70
16,08
Nortura Fri vikta nkr 15,03 15,03 14,93
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
12,13
VEZG 56 %b euro 1,26 1,31 1,31
Galtar
8,38
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,50 6,70 6,70
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 40 v 39 v 38 v 37 v 36 v 35 v 33
Pund
10,93
11,14
11,16
11,26
11,29
11,26
10,97
Dollar 8,59 8,56 8,55 8,50 8,45 8,57 8,40
Euro 9,63 9,61 9,57 9,56 9,51 9,55 9,50
Dansk 1,29 1,29 1,26 1,28 1,27 1,28 1,27
Norsk 1,07 1,06 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02
Yen 8,30 8,43 8,53 8,30 8,25 8,30 8,39
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 41 v 40 v 39 v 38
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 24,80 24,80 24,80 24,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 22.00 22.00 22.00 22.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 660 660 660 660
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 630 630 630 630
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 +10 +20
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans brist brist brist
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten brist balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 41 v 40 v 39 v 38 v 37
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
304
Basis 7 kg 236 241 247 247 241
514
Basis 30 kg 399 407 416 416 407
310
SPF+Myc 7 kg 241 246 252 252 246
521
SPF+Myc 30 kg 404 412 421 421 412
316
SPF 7 kg 245 250 256 256 250
526
SPF 30 kg 408 416 425 425 416
1408
Økologi 30 kg 1092 1078 1086 1087 1087
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
898
25-kilos Helsegris 840 840 850 850 850
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
534
VEZG 28 kg 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.