@-GRIS 14 oktober 2016
Senaste uppdatering gjord 14 oktober 23,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Tyska priset fortsätter falla v 42
Det tyska grispriset har under tre veckor fallit 6, resp 6, resp 5 cent, alltså 17 cent, ca 1,65 kr. Det är stora tal. Kommentarerna kring detta är t ex från danskt håll att slakterierna och förädlarna har under sommaren fått tåla flera prishöjningar, men passar nu på att ta igen det man förlorat när balansen på marknaden börjat svänga. Det blir mer griskött på marknaden därför att grisarna börjat växa igen efter sommarens värme i stallarna. I Tyskland fick man dessutom en slaktfri dag pga den nya helgdagen, då man firade tyska återföreningen. Den grispuckeln utnyttjas också i prissänkande syfte.
Slakterierna är starka tillsammans i Tyskland och sätter egna priser, huspriser, trots att man försöker enas med producenterna om ett nationellt pris. Sist och inte minst agerar grisuppfödarna som en skock skrämda grisar och springer i panik åt samma håll när priset ser ut att sjunka. De överanmäler för att rädda det som räddas kan. Därmed sjunker priset ännu mer pga överutbud.
Detta händer gång efter gång, år efter år. En del säger att tyska priset är mer följsamt efter marknaden, än i Sverige, trots att vi inte längre har någon nationell notering, utan endast "huspriser", som slakteriernas egna priser kallas i Tyskland. Det borde göra våra priser mer rörliga.
Tilläggas bör också att vi har långsiktiga leveransavtal som delvis reglerar tillförseln. De finns knappast i Tyskland m fl länder. Inte alls som i Sverige.
Jag kan inte de olika ländernas system för betalning, men ungefär så här har jag uppfattat att det är.
I Sverige är priserna oförändrade. Inget annat slakteri har hängt på Ginstens höjning v 40.
-Det känns som lite välgörenhet att höja, när vi blir ensamma om initiativet, säger Bengt-Göran Bengtsson, Ginsten. Men priset bör ju upp så här års. Vi har i alla fall fått grisuppfödare att höra av sig.
I Danmark är det nu klart för den kampanj, Bedre Dyrevelfærd, som ska ta djurvälfärd till de danska konsumenternas hjärtan. Djurvälfärd blir ett konkurrensmedel i butikerna från våren 2017. Med statens hjälp. Som jag berättade för några månader sedan, har staten och näringen enats om ett märkningssystem för djurvälfärd. Då handlade det om tre stjärnor, som symboliserade olika nivåer på djurvälfärden. I den nu slutliga utformningen blir det tre hjärtan. Danska folket ska ta ökad djurvälfärd till sina hjärtan! Ju fler hjärtan på köttförpackningarna, desto bättre djurvälfärd. Lite mer ska högre djurvälfärd kosta. Kampanjen börjar med griskött, men ska senare ökas ut till fler djurslag. Nuvarande standardsortiment utan hjärtan blir kvar.
Redan med ett hjärta ska grisen t ex ha knorren på svansen kvar, det ska finnas halm att böka i och boa, suggor får fixeras max 4 dagar. Med två hjärtan får suggan fixeras 2 dagar och boxytan ska vara 30 % större. Avvänjning får ske tidigaste efter 28 dagar. Tre hjärtan är utegrisar.
Du kan se hela programmet HÄR.
Jag har lagt upp en Facebooksida som kort och gott heter GRIS. Den tänker jag börja använda vid Elmia och ska sedan användas vid sidan av GrisPortalen och @-GRIS.
Du kan även klicka dig till GrisPortalen och @-GRIS via GRIS på Facebook.
Vi ses på Elmia! /LG 161014

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Dags att planera julslakten! Vi närmar oss årets julproduktion med stormsteg och vi vill påminna om vikten av att så tidigt som möjligt planera julslakten av slaktgrisar och suggor.
Ett bra planeringsunderlag och en god framförhållning ger oss möjlighet att tidigt sända signaler till vår sälj- och produktionsplanering vilka volymer vi har att arbeta med. Detta gynnar både er som leverantörer men även oss som företag då vi i ett tidigt skede får grepp om balansläget och kan göra en så optimal planering som möjligt.
Vi vill passa på att signalera att vi behöver en högre tillgång på suggor under veckorna fram till jul för att säkerställa charkråvara inför julproduktionen. Under vecka 51-1 är däremot behovet och slakten lägre.
Vi ser gärna att ni gör en slaktplanering och anmäler slaktgrisar och suggor till slakt så tidigt som möjligt. Det kommer inte finnas något utrymmestak i anmälan – tänk på att vara noga att anmäla det som du säkert har att leverera. Vi ser din planeringsanmälan som en prognos i våra system och den är självklart möjlig att ändra fram till tisdag veckan före anmälningsveckan precis som vanligt!
Har ni frågor eller funderingar om detta kan ni alltid kontakta er lokala Inköpare eller slaktanmälan, båda nås via 0771 – 500 500.
Stort tack för din hjälp med att åter igen skapa en jul med produkter från HKScan på de svenska julborden!


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Många producenter med slaktgrisar har ringt sedan vi höjde priset förra veckan. Vårt pris skiljer sig idag uppseendeväckande mycket mot andra slakterier. Problemet med att få fler leverantörer av slaktgrisar är dock att vi fått brist på smågrisar, Integrerade leverantörer är således särskilt intressanta. Vi behöver fler leverantörer av smågrisar.
-Våra tillägg är 40 öre extra till integrerade och i övrigt efter prestation. Det är främst lastningstillägget, som kan ge 20 öre. Det blir 17,60.
-Det går fortsatt bra att sälja och marknaden är hyfsad. Det är balans i slakten..

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: .Det är normala höstveckor för gris. Tyvärr fortsatt nedåt för priset i Tyskland. Vi har oförändrade priser.
-Välkomna att prata gris och nöt och annat med oss på Elmia. Vi finns i monter D03:42


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -Skövde Slakteri har full bemanning på Elmia nästa vecka och tar emot leverantörerna för att diskutera leveransavtal och annat. Vi vill gärna berätta om vårt fina nybyggda slakteri. Vi serverar korv som vanligt.
-Vi har inte riktigt full beläggning i styckningen f n. Det beror på att vi hade lite problem med tillförseln av smågrisar i somras, vilket återverkar på slakt och styckning nu i höst. Men nu är vi på banan igen och ökar tillförseln och kapaciteten.
-Det är fortsatt god försäljning och vi är nu inne hos Coop centralt och alltså inte endast lokalt.
Skövde Slakteri har monter D03:22.

Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -Grispriserna är oförändrade v 42.
.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:

Danish Crown
Stark motvind för säljarna
Medan de första höststormarna ännu låter vänta på sig, har de senaste veckorna på den europeiska marknaden för färskt griskött bjudit på stark motvind för säljarna.
-Som jag ser det, är det viktigt att se utvecklingen ur ett perspektiv. Inköparna i både detaljhandeln och industrin för styckning har varit tvungna att svälja den ena prishöjningen efter den andra under sommaren. I slutet av september vägde balansen över en del mellan utbud och efterfrågan och vi märkte en åtstramning av pay-back-time hos inköparna, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exsportavdeling.
-Speciellt priserna på kotlett och skinka har kommit under press pga ett ökat utbud generellt sett i Europa. Priserna på framändar, bog och bröstfläsk är generellt sett stabila. Karré är en mer blandad historia.
Avsättningen till Asien, speciellt Japan, går fortsatt riktigt bra, men i Europa är karrén ute ur säsongen och man ser helt normalt en vikande nivå på priserna.
-Brett sett är det ett fint intresse för våra varor, men det tar längre tid att bli eniga om priserna på de olika detaljerna. Den senaste veckan har vi dock sett en begynnande stabilisering av priserna på de danska råvarorna. Det ger oss en tro på att marknaden är på väg att sätta sig, säger Søren Tinggaard.

ISN, Tyskland
Trycket från Tyskland förs vidare
Den här veckan för slaktgrisar blev det en avsevärd press på grispriset i nästan alla EU-länder. Runt Tyskland beror prispressen till största delen på tyska grispriset.
På onsdagen gick tyska priset ner 6 cent som följd av påtryckningar från slakterierna. De holländska och österrikiska priserna sjönk i samma omfattning. I Österrike tömdes marknaden för levande slaktgrisar helt och slaktvikten uttrycker en god balans mellan utbud och efterfrågan, enligt producentföreningen VLV i Österrike. De österrikiska uppfödarna av slaktgrisar är, liksom de tyska, mer osäkra på det fallande priset och anmäler fler grisar än vanligt till slakt. Det spanska och franska prisfallet hamnade något under det tyska. I Frankrike är köttpriserna f n under stark press och det slaktas just nu färre grisar, enligt en fransk marknadsaktör. I Belgien föll priset med 7,2 cent.
I England steg priset, men föll ändå väsentligt pga valutan.
Tendens på tyska marknaden: Det tyska priset på slaktgrisar ser i början av veckan ut att stabilisera sig. Slakterierna slaktar för fullt, så den puckel som uppstod efter förra veckans helgdag börjar minska.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Ebberöds bank har återuppstått
Ebberöds bank kännetecknades av att banken lånade ut pengar billigare än vad inlåningen betalades med.
Nu kopierar Landshypotek detta. Landshypotek startades som ekonomisk förening på 1860-talet och kännetecknades av att sälja ränteobligationer som man senare lånade ut till bottenlån i jordbruksfastigheter. Om det blev överskott i föreningen så betalades det ut en återbäring i % på inbetalde räntor.
Motsvarande överskott betalas numera helt och hållet ut som avkastning på insatskapital som varje medlem skall delta med enligt föreningens stadgar.
Detta har resulterat i att personalen på Landshypotek bjuder ut bottenlån under 2 %-enheter och rekommenderar låntagaren att sätta in detta som insatser i föreningen och få betydligt högre ränta, 8 - 10 %. Ett problem är att då lånet skall återbetalas så sitter kapitalet fast i insatser som det tar upp till 2 år att få loss. Landshypotek har för låg kapitaltäckningsgrad, därför är man desperat.
Hela denna cirkus betyder att pengar som borde investeras i produktiva objekt går enbart till de som har gott om kapital och är på livets höst. Hela grundtanken med billig utlåning till jordbruket ifrån hypoteksföreningarna är spolierad. Grundaren landshövdingen Robert von Kraemer må vrida sig i graven hur man idag glömt grundtanken med hypoteksföreningarna.
Låt inte girigheten segra!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Samhällets etik och värderingar fastställs i lag
Samhället måste sätta gränser för hur vi ska skydda människor, djur och miljö. Lagstiftningen ska lägga ribban för hur vi säkrar människor hälsa, bevarar och utvecklar ekosystemen, främjar klimatåtgärder och framför allt hur vi skyddar djuren. Djur är levande och kännande varelser. Det är väl knappast någon som ifrågasätter att vi ska ha säkra livsmedel som så långt möjligt är fria från skadliga bakterier och bekämpningsmedels- och läkemedelsrester.
Att överlämna till marknaden och konsumenterna att avgöra om grisen ska stå i bur eller kor ska stå uppbundna är oetiskt. Låter vi marknaden bestämma kan det innebära att hälften av Sveriges grisar får stå lika trångt som i Danmark eller Holland på helspaltgolv. Eller att många av våra mjölkkor aldrig får komma ut på bete.
Det känns som om regeringens strategi för hållbar konsumtion med Per Bolund i spetsen och Konsumentverkets GD Cecilia Tisell lägger ganska stort ansvar på konsumenterna. Men ansvaret för en hållbar konsumtion och produktion av exempelvis livsmedel måste delas mellan samhället, lantbruksföretagarna, livsmedelsindustrin, grossistföretagen, detaljhandeln och konsumenterna. Visst har vi ett ansvar för hur vi handlar som konsumenter, men lägg inte hela ansvaret för att rädda klimatet, miljön och djuren i konsumenternas knä. Priskonkurrens, prispress och global frihandel innebär att konsumenterna inte alls har det inflytande som det ibland hävdas från f f a detaljhandeln. Läs gärna Gunnar Rundgrens inlägg och Ann-Helens www.hungryandangry.se
Onsdagen den 5 oktober ordnades Livsmedelsforum med fokus på hållbar livsmedelsproduktion. Det var ett späckat program med bl a statssekreterare Backteman och tre generaldirektörer. Ett delseminarium hade rubriken ”Har vi råd att inte köpa svensk mat?” och handlade mest om offentlig upphandling. LRF representerades av Lennart Nilsson, som med en dåres envishet upprepar LRFs position att man vill ta bort svenska särregler och hävdar att man inte kan få mer betalt för svensk lagstiftning. Då hade Åsa Domeij, Axfood under ett tidigare pass just refererat hur den svenska konsumtionen av kyckling backade när kycklingbranschen drev frågan om att öka beläggningen i svenska kycklingstallar.
Nu ökar den svenska kycklingproduktionen med svenskt regelverk som bas d v s max 36 kg per m2 jämfört med EUs 42 kg. Sverige har också ett fothälsoprogram. Svensk Kött marknadsför världens mest omfattande djurskyddslag. Det svenska lagbundna beteskravet marknadsförs av Skånemejerier, Svenskt Kött och bl a Axfood och ICA. I Riksdagens djurskyddsforum i onsdags återkom LRFs Mjölks Fredrik von Unge med ekonomiska incitament som alternativ till djurskyddslagstiftning. Gärna det – men ribban för svenskt djurskydd ska inte sänkas till EUs nivå d v s för kor finns inget EU-regelverk för djurskydd.
När det gäller grisar så hävdar grisnäringen att det är den låga antibiotikaanvändningen och intakta grissvansar som är det tyngsta argumenten och det är frågor som man inte anser är kopplade till lagstiftningen. Detta kan ifrågasättas. Foderlagen 1984 förbjöd användningen av antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte. Och operativa ingrep som svanskupering är reglerat i föreskrifter. Man glömmer också de starka reaktionerna på förslaget att stänga in suggor i bur och att öka beläggningen i slaktsvinstallarna är ytterst tveksamt. Gott om plats är ett starkt djurskyddsargument (se Svenskt Kött). Det innebär inte att jag inser djurhållarens/skötarens oerhört viktiga roll för djurens hälsa och välfärd. Det säger en som just initierade ett seminarium kring skötarens roll redan i slutet på 80-talet. Svenska djurbönder är skickliga och kunniga, men alla är inte lika och tycker inte lika.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 42Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 42 v 41 v 40 v 39
Ginsten Slakteri 75-99,9 17,00 17,00 17,00 16,80
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dalsjöfors 70-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Skövde Plus ** 75-102,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dahlbergs 76-98,9 16,20 16,20 16,20 16,20
HKScan Agri *** 70-99,9 15,80 15,80 15,80 15,80
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans balans brist brist
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans balans balans balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
HKScan Agr golvpris
16,00
24 månader
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 42 v 41 v 40
13,36 Danish Crown 70,0–88,9 dkr 10,20 10,40 10,60
28,18 Nortura 67,1–85,0a nkr 26,34 25,94 25,94
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,64 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,43 1,43 1,43
14,40 Snellmans** 85 – 105 euro 1,51 1,51 1,51
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
11 okt Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,11 Tyskland, 56 % 1,55 1,60 1,66 1,72 1,72
- D:o svenska*** - - - - -
11 okt jämförbara**
19,74 Italien - 2,025 2,056 2,056 2,027
16,31 Spanien - 1,673 1,721 1,752 1,752
16,28 Frankrike - 1,670 1,714 1,735 1,727
15,57 England - 1,597 1,631 1,647 1,671
15,17 Danmark - 1,556 1.581 1,607 1,608
15,07 Tyskland - 1,546 1,606 1,666 1,666
15,82 Tjeckien - - 1,623 1,622 1,610
14,97 Irland - 1,536 1,536 1,631 1,497
14,61 Österrike - 1,499 1,561 1,591 1,591
14,21 Belgien - 1,458 1,532 1,581 1,581
14,06 Holland - 1,443 1,500 1,557 1,557
15,82 Polen - - - 1,623 1,643
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
14 okt
4 okt
30 sep
23 sep
Utbud
1965
3935
2055
2118
Sålda
1440
1340
960
3764
Medelpris, euro
1,58
1,65
1,66
1,77
Lägst
1,57
1,64
1,64
1,75
Högst
1,58
1,66
1,67
1,78
Medelpris, skr
15,88
15,88
15,95
16,93

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 42 v 41 v 40 v 39
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,50 9,50 9,50 9,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 42 v 41 v 40
9,56
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,30 7,50 7,70
16,08
Nortura Fri vikta nkr 15,03 15,03 15,03
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
12,28
VEZG 56 %b euro 1,26 1,26 1,31
Galtar
8,25
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,30 6,50 6,70
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 41 v 40 v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
Pund
10,79
10,93
11,14
11,16
11,26
11,29
11,26
Dollar 8,85 8,59 8,56 8,55 8,50 8,45 8,57
Euro 9,75 9,63 9,61 9,57 9,56 9,51 9,55
Dansk 1,31 1,29 1,29 1,26 1,28 1,27 1,28
Norsk 1,07 1,07 1,06 1,03 1,03 1,03 1,02
Yen 8,52 8,30 8,43 8,53 8,30 8,25 8,30
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 42 v 41 v 40 v 39
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 24,80 24,80 24,80 24,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 22.00 22.00 22.00 22.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 660 660 660 660
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 630 630 630 630
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 +10
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans balans brist brist
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten brist brist balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
301
Basis 7 kg 230 236 241 247 247
510
Basis 30 kg 390 399 407 416 416
307
SPF+Myc 7 kg 235 241 246 252 252
517
SPF+Myc 30 kg 395 404 412 421 421
313
SPF 7 kg 239 245 250 256 256
522
SPF 30 kg 399 408 416 425 425
1420
Økologi 30 kg 1084 1092 1078 1086 1087
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
898
25-kilos Helsegris 840 840 840 850 850
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
541
VEZG 28 kg 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.