@-GRIS 21 oktober 2016
Senaste uppdatering gjord 21 oktober 23,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Ännu mer ner i Tyskland v 43
Priset på slaktgrisar i Tyskland går ner även för v 43, nu med 3 cent. Det gör att priset gått ner med 20 cent på en månad, 1,93 skr. När priset var som högst i Tyskland var skillnaden mot svenska priset ganska obetydligt, men nu är skillnaden 2,30 kr igen jämfört med våra officiella priser, och mer med tilläggen. Detta ökar risken för import av kött, framför allt till storhushållen.
Ställningen för köttdetaljerna i butik är inte lika hotad, men sänkningen i andra länder gör att biprodukter och fett sjunker i pris och bidrar mindre även till svenska grispriset. De svenska råvaror som exporteras sjunker i pris.
HKScan vinstvarnar igen. Nu beräknas vinsten hamna på fjolårets nivå och det är Scan som är orsaken. Men nu är det nötköttet som drar ner pga brist på svenskt kött och höjda priser på djuren. Nötkött betalas med 34 - 45 kr kilo, beroende på kvalitet, sa en slaktare. En gris är en gris, men ett nöt kan ha många parametrar att värdera.
Elmia har hållits i veckan och det var första sammanslagna mässan, som ska hållas vartannat år. Nästa mässa blir 24 - 26 oktober 2018. Årets mässa hade 17 867 besökare. Det är väl inte så dåligt.
Däremot gick det snett med besökarantalet på nysatsningen Framtidsforum, som endast hade 190 besökare, varav åtskilliga föreläsare. Det var synd, eftersom programmet var ambitiöst och bra upplagt. Det är kanske svårt att få publiken att komma till Jönköping en extra dag pga att det blir en övernattning. En del av programmet sträckte sig även in på tiden för utställningen och då blev det sannolikt besök på utställningen som prioriterades. /LG 161021

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Oförändrad marknad och notering vecka 43. Vi vill passa på att uppmärksamma att vi närmar oss årets julproduktion med stormsteg och vi vill påminna om vikten av att så tidigt som möjligt planera julslakten av slaktgrisar och suggor.
Ett bra planeringsunderlag och en god framförhållning ger oss möjlighet att tidigt sända signaler till vår sälj- och produktionsplanering vilka volymer vi har att arbeta med. Detta gynnar både er som leverantörer men även oss som företag då vi i ett tidigt skede får grepp om balansläget och kan göra en så optimal planering som möjligt.
Vi vill passa på att signalera att vi behöver en högre tillgång på suggor under veckorna fram till jul för att säkerställa charkråvara inför julproduktionen. Under vecka 51-1 är däremot behovet och slakten lägre.
Vi ser gärna att ni gör en slaktplanering och anmäler slaktgrisar och suggor till slakt så tidigt som möjligt. Det kommer inte finnas något utrymmestak i anmälan – tänk på att vara noga att anmäla det som du säkert har att leverera. Vi ser din planeringsanmälan som en prognos i våra system och den är självklart möjlig att ändra fram till tisdag veckan före anmälningsveckan precis som vanligt!


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är inte mycket att säga om marknaden denna vecka. Den är som beräknat. Det är brist på smågrisar och balans i slakten. Grispriset är oförändrat.

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: .--Försäljningen är som senaste veckorna. Synd att tyska grispriset kollapsade, men vi är ända ganska oberoende av tyska priset när det gäller köttdetaljerna. Där vi nu får sämre betalt är för biprodukter och fett, vars priser också påverkar våra griskalkyler. Trots bra försäljning räcker den inte till att höja grispriset ännu. Priset blir därmed oförändrat.


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -Jag har varit 3 dagar på Elmia och i vår monter hela tiden fylld med folk. Till detta bidrar att vi bjudit på korv, men många både gamla och nya leverantörer kom för att prata. En del om gamla minnen från Skövde Slakteri, vilket var intressant. Jag fick höra många roliga episoder, ända från tiden då slakteriet startade.
-Vanligaste frågan var frågor om framtiden, om marknaden och om intresset för svenskt griskött kommer att hålla i sig. Jag tror inte marknaden kommer att ändra sig nämnvärt under 2017. Efterfrågan på svenskt griskött ser ut att bli fortsatt stor. Men man måste reservera sig för plötsliga och oväntade händelser, t ex ändrat smittläge.
-Jag tycker Elmia fungerade bra, i varje fall för vår del, eftersom det var mycket folk i montern.
-Det är full rulle på skinkor och revbensspjäll. Det blir fortsatt ökad efterfrågan på mindre storlek på skinkorna till julbordet. Förr var det skärning för två skinkor, sedan tre och numera är det vanligast med fyrdelad. Det kanske inte är de stora familjefesterna vid jul längre?
-Det är överskott på smågrisar, men vi saknar lite slaktgrisar.


Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -Grispriserna är oförändrade v 43.
.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:

Danish Crown
Stort utbud pressar priserna
Marknaden är generellt på väg att stabilisera sig, men ett stort utbud av slaktgrisar över hela Europa – speciellt i Tyskland och Spanien – sätter press på priserna.
-Det är stor oro, särskilt i Tyskland, där det femte största slakteriet ställt in betalningarna och därför slaktar mindre än normalt. Detta skapar ytterligare sjögång på en redan tidigare orolig marknad, eftersom några av de slakterier som nu plötsligt fått extra grisar att slakta, är tvingade till att sälja större volymer färskt griskött än normalt, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
Skinkor, framändar, bog och kotletter är fortsatt under press. Karré är nu helt ute ur säsongen i Europa, men säljs fortsatt ganska bra till andra platser i världen. Marknaden för bröstfläsk är i gengäld stabil med god och konstant efterfrågan.
-Just nu ser vi ganska stora svängningar av priserna för de olika produkterna, från marknad till marknad. Det är mycket typiskt ett uttryck för att några varor ska finna nya vägar från slakterierna till kunderna. Efter detta brukar priserna stabilisera sig, säger Søren Tinggaard.
Avsättningen till länder utanför Europa år fortsatt god, med stabil försäljning till både Japan och Kina.

ISN, Tyskland
Utbudet större än efterfrågan, priset under press
Pressen på den europeiska marknaden för slaktgrisar fortsätter den här veckan. Priserna pekade nedåt i alla länder. Fallet ligger från knappa tre cent i Danmark, till gott och väl 6 cent i Frankrike.
Generellt sett är efterfrågan mindre än utbudet. Dessutom är konkurrensen på exporten stor, särskilt från USA, som utvidgat produktionen markant.
Tyska priset kunde inte motstå pressen från slakterierna och priset gav vika för tredje veckan i rad. Därmed ligger aktuell prisnivå 17 cent under nivån för tre veckor sedan. Grannländerna och andra EU-länder kunde inte stå emot tendensen.
Trend på tyska marknaden: Avvecklingen av den fortfarande existerande puckeln levande slaktgrisar fortskrider, men den är inte helt borta. Marknadens aktörer är fortsatt osäkra om fortsättningen.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Ännu fler gårdsgrisar
För flera år sedan var Nibble gård utanför Västerås först med en gårdsgris. Detta med god framgång efter mycket och intensivt arbete. Några år senare kom Scan med olika gårdsgrisar för att nu följas av Siljans Chark i Dalarna med en gårdsgris där man gör ett koncept med sju grisproducenter. Kanske vill man kopiera Sju gårdars mjölk ifrån Uppland som processas vid Grådö mejeri.
Hur många gårdsgrisar finns det utrymme för i Sverige? Det kanske blir som svenska lantägg. att vi översvämmas av dessa. Vad är motsatsen till lantägg, stadsägg?
Vad gäller gårdsgrisar så vill inte konsumenterna ha för många att välja ibland. Vad är motsatsen till gårdsgris? Det går lätt inflation i den här typen av produktnamn och förvillar kunden. Dessutom är det ingen skillnad på djurskyddsbestämmelser och uppfödningsätt mellan gårdsgrisar och konventionellt uppfödda grisar. Anatomiskt är köttet identiskt på alla grisar i Sverige och det beror på kockens skicklighet hur vi tycker att grisköttet smakar. Vi har fortsatt friska grisar med låg antibiotikaanvändning oavsett uppfödningssätt och vad vi kallar grisarna för då vi erbjuder konsumenterna vårt griskött.
Vad ska vi kalla grisarna för då gårdsgrisarna blir ett utslitet affärstrix? En sak är säker och det är att inom halvannan månad så kommer PEPPARKAKSGRISARNA!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Fakta och transparens i antibiotikafrågan
Ingen har väl undgått att EMA har presenterat nya siffror för antibiotikaförbrukningen till djur i EU, inklusive Island, Norge och Schweiz. Sverige har fortfarande lägst förbrukning per kg biomassa i EU. Men jag tror det är viktigt att notera att ESVAC-rapporten avspeglar förbrukningen 2014. Vem vet vad som hänt sedan dess? Spanien som utmärker sig för mycket hög förbrukning har haft svagheter i sin statistik tidigare år, vilket kan förklara den negativa utvecklingen. Jag håller med Christina Greko, SVAs oro över utvecklingen i Polen, Speciellt som importen från Polen till Sverige ökat. Sverige har ett fortsatt gott läge. Vi har minskat vår antibiotikaförbrukning och resistensläget är överlag inte oroande. Vi har lite gruppbehandling och stor andel penicillin-användning. Andelen kycklingar med ESBL minskar liksom andelen kycklingar med Vancomycin-resistenta enterokocker VRE. De första fynden av VRE oroade en gång i tiden. Det finns ett samband mellan Avoparcin, som användes som fodertillsats och det närbesläktade Vancomycin. Men det finns orosmoln. Användningen av trimetoprimsulfa till gris ökar och därmed också resistensen hos grisens kolibakterier.
EU ställer krav på vilka djurslag och vilka livsmedel som ska provtas. Vartannat år provtas fjäderfä och vartannat gris och nötkreatur. För sällskapsdjur kommer många isolat till SVA 3731 jämfört med 440 för lantbrukets djur. Kritiska frågor i Sverige är fortfarande att vi inte fullt ut kan rapportera förbrukningen av antibiotika till djur p g a svagheter i apoteksredovisningen. Dessutom kan vi trots att frågan varit aktuell i 20 år inte redovisa antibiotikaförbrukningen uppdelat på djurslag eller använda benchmarking mellan gårdar. Jag har skrivit om detta i tidigare blogg. Jordbruksverket säger sig prioritera frågan kring djursjukdata. Frågan är om det fortfarande finns inrapporteringsproblem? En annan kritisk fråga, som inte fått sin lösning är läget när det gäller MRSA hos svenska grisar. Senast gjordes en screening i avels- och uppförökningsbesättningar 2014. Då hittades inga grisar med MRSA i Sverige. Det finns fortfarande ingen plan hur man ska hantera fynd av positiva grisar. Att inte vilja leta efter MRSA är inte bra. Speciellt eftersom man från grisnäringen använder den danska MRSA- situationen som argument för den säkra svenska grisuppfödningen. Vi vet att risken för livsmedelssmitta är mycket liten Men det finns ändå stor anledningen att säkerställa att vi inte har smittan hos svenska grisar. I Norge anses MRSA på norska grisar har sitt ursprung i grisskötare som fört in smittan från andra länder.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 43Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 43 v 42 v 41 v 40
Ginsten Slakteri 75-99,9 17,00 17,00 17,00 17,00
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dalsjöfors 70-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Skövde Plus ** 75-102,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dahlbergs 76-98,9 16,20 16,20 16,20 16,20
HKScan Agri *** 70-99,9 15,80 15,80 15,80 15,80
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
brist balans balans brist
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans balans balans balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
HKScan Agr golvpris
16,00
24 månader
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 43 v 42 v 41
13,00 Danish Crown 70,0–88,9 dkr 10,00 10,20 10,40
28,18 Nortura 67,1–85,0a nkr 26,34 26,34 25,94
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,64 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,43 1,43 1,43
14,40 Snellmans** 85 – 105 euro 1,51 1,51 1,51
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 43 v 42 v 41 v 40 v 39
18 okt Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,72 Tyskland, 56 % 1,52 1,55 1,60 1,66 1,72
- D:o svenska*** - - - - -
18 okt jämförbara**
19,25 Italien - 1,987 2,025 2,056 2,056
15,65 Spanien - 1,616 1,673 1,721 1,752
15,58 Frankrike - 1,608 1,670 1,714 1,735
15,55 England - 1,605 1,597 1,631 1,647
14,81 Danmark - 1,529 1,556 1.581 1,607
14,60 Irland - 1,507 1,536 1,536 1,631
14,49 Tyskland - 1,496 1,546 1,606 1,666
15,46 Tjeckien - - 1,596 1,623 1,622
14,22 Österrike - 1,468 1,499 1,561 1,591
13,76 Belgien - 1,421 1,458 1,532 1,581
13,52 Holland - 1,396 1,443 1,500 1,557
15,25 Polen - - - 1,574 1,623
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
21 okt
14 okt
4 okt
30 sep
Utbud
1653
1965
3935
2055
Sålda
1513
1440
1340
960
Medelpris, euro
1,55
1,58
1,65
1,66
Lägst
1,53
1,57
1,64
1,64
Högst
1,55
1,58
1,66
1,67
Medelpris, skr
15,01
15,88
15,88
15,95

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 43 v 42 v 41 v 40
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,50 9,50 9,50 9,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 43 v 42 v 41
8,97
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,90 7,30 7,50
16,08
Nortura Fri vikta nkr 15,03 15,03 15,03
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
11,62
VEZG 56 %b euro 1,20 1,26 1,26
Galtar
7,67
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,90 6,30 6,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 42 v 41 v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
Pund
10,85
10,79
10,93
11,14
11,16
11,26
11,29
Dollar 8,84 8,85 8,59 8,56 8,55 8,50 8,45
Euro 9,69 9,75 9,63 9,61 9,57 9,56 9,51
Dansk 1,30 1,31 1,29 1,29 1,26 1,28 1,27
Norsk 1,08 1,07 1,07 1,06 1,03 1,03 1,03
Yen 8,53 8,52 8,30 8,43 8,53 8,30 8,25
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 43 v 42 v 41 v 40
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 24,80 24,80 24,80 24,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 22.00 22.00 22.00 22.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 660 660 660 660
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 630 630 630 630
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 0
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri Överst balans balans brist
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten brist brist brist balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 43 v 42 v 41 v 40 v 39
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
305
Basis 7 kg 225 230 236 241 247
496
Basis 30 kg 382 390 399 407 416
299
SPF+Myc 7 kg 230 235 241 246 252
503
SPF+Myc 30 kg 387 395 404 412 421
304
SPF 7 kg 234 239 245 250 256
508
SPF 30 kg 391 399 408 416 425
1400
Økologi 30 kg 1077 1084 1092 1078 1086
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
898
25-kilos Helsegris 840 840 840 840 850
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
518
VEZG 28 kg 53,50 55,50 55,50 55,50 55,50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.