@-GRIS 28 oktober 2016
Senaste uppdatering gjord 28 oktober 23,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Oförändrade priser v 44
Efter det stora prisraset på 20 cent i Tyskland, ser marknaden ut att ha lugnat ner sig. Det är inga prisändringar varken i Tyskland eller Danmark. Eller Sverige, där det inte hänt mycket varken uppåt eller nedåt på månader.
Slaktarna rapporterar god aktivitet på svenska marknaden och det borde strömma in pengar. Men priserna ligger stilla. Det är visserligen ett ökat gap mellan svenskt och tyskt pris igen, men svenska kronan har försvagats, vilket minskar verkningarna av tyska sänkningen.
Både i Sverige och Danmark talar man om ökad aktivitet inför julen. Tommy Ögren sa idag att man redan börjat sätta in extra personal på helgerna i skinkinläggningen.
Veckans stora begivenhet för förädlingen har varit Chark-SM. Charktillverkarna tävlar om att göra bästa korven, leverpastejen, osv. Det var nionde gången som Sveriges bästa charkvaror korades.
Cirka 750 produkter från cirka 61 företag gjorde upp om titeln Svensk Mästare i 16 olika klasser. Men alla slakterier med förädling var inte med i tävlingen. Klimatanpassade och ekologiska charkuterier börjar nu på allvar komma med i bedömningarna. Med klimatanpassade produkter menar man bl a inblandning av mer grönsaker i charkprodukterna.
Siljans Chark får ny vd i slutet av november. Det blir Andreas Strandroth, Lidköping. Han jobbar nu på Scan i Linköping. /LG 161028

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Klimatanpassad korv och ekologiska produkter prisas under Chark-SM 2016! HKScan tilldelades pris för klimatanpassade koncept – ansvar genom hela värdekedjan.
– Vi känner oss väldigt stolta, det är en viktig fråga för vårt företag, och hela branschen. Det är alltid roligt när ens arbete uppmärksammas och det bekräftas att man gör något bra, säger Johan Persson, kategorichef HKScan.
Chark-SM är Sveriges största kvalitetstävling för svensktillverkade livsmedel. Syftet med tävlingen är både att bidra till att höja kvaliteten men också att göra det enklare för konsumenterna att välja riktigt bra charkuterier i butiken.
Resultaten i de 16 tävlingsklasserna avslöjas på www.charksm.se
Oförändrad marknad och notering vecka 44. Vi vill passa på att uppmärksamma att vi närmar oss årets julproduktion med stormsteg och vi vill påminna om vikten av att så tidigt som möjligt planera julslakten av slaktgrisar och suggor.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Marknaden rullar på riktigt bra nu. Det är julens marknad som dragit igång så smått.
-Vi har väl haft behov av något hundratal grisar att slakta den här veckan, men i stort sett är det balans. Det är brist på smågrisar. Grispriserna är oförändrade.

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: .-


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -Marknaden är god. Vi har bra med styckning och bra avsättning för skinkor och trimning. Så julslakten är igång lite. 4 - 5 man jobbar framöver extra en dag varje helg på Gudruns med att packa skinkor och revben. Vi gör även Skövdes julskinka i Stockholm.
-Vi har gott om smågrisar. Grispriserna är oförändrade.
-Chark-SM har hållits i Göteborg. Det var ett trevligt jippo med mycket folk och stor uppslutning från branschen. I gruppen Bacon och rökt sidfläsk blev vi Svensk mästare med Gudruns Bacon 140g. Vi fick ytterligare guld- och andra medaljvalörer.
Juryns motivering för Gudruns Bacon 140 g var: Ett klassiskt bacon, härligt att steka lagom med fett, tydlig röksmak och bra sälta.


Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -Grispriserna är oförändrade v 44.
.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:

Danish Crown
När man går i en dansk supermarknad ser man redan nu att julen närmar sig. Men på den europeiska marknaden för färskt griskött är det ännu inte vacker julmusik man hör i öronen.
-Vi börjar få de första impulserna från styckarna, som så smått börjar förbereda sig inför julbrådskan.
Det som förvirrar bilden är ett stort utbud av färskt kött från speciellt Tyskland och Spanien, som matar ut stora volymer på marknaden och därför pressar priserna, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exportavdeling.
Speciellt priserna på karré, kotlett och skinka är under press, medan försäljningen av bog och bröstfläsk förlöper ganska stabilt.
-Vi är fortsatt optimister vad gäller julförsäljningen, där vi redan har sett indikationer på en stor efterfrågan på skinka och kotlett i förhållande till de volymer vi har tillgång till i Danmark, säger Søren Tinggaard.
Till marknaderna utanför Europa är det stabil avsättning, både till Japan och Kina.

ISN, Tyskland
Prisnedgången i Europa har stannat upp
Slaktgrisarna i Europa har varit under press och priserna har gått ned i nästan alla EU-länder. Senaste tyska sänkningen var dock mer måttlig än under senaste veckorna, vilket gör att marknaden långsamt slappnar av.
Från Österrike rapporteras att marknaden är balanserad. Enligt förädlarna är det kampanjer som ger impulser.
Generellt sett varierade prisfallet i Europa mellan 2 cent i Holland till 6 cent i Frankrike. Den franska marknaden påverkas de närmaste två veckorna av två helgdagar, då slakterierna minskar kapaciteten. Från Spanien hörs att konkurrensen från USA hämmar exporten.
Trend på tyska marknaden: Pressen på marknaden för slaktgrisar avtar sakta och det råder fortfarande viss osäkerhet. I vissa regioner är anmälningarna till slakt inte längre lika massiva som under senaste veckorna. Efterfrågan på kött sägs även ha förbättrats i vissa delar av landet. Om botten är nådd visar sig den närmaste tiden.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Avräkningsprisstrategi framöver?
Inom grisbranschen har vi väntat på att priserna skall öka. Och det har vi gjort i ett par månader. Att det har uteblivit kan bero på nedgången av framförallt det tyska priset.
En annan faktor som också ligger med i spelet är att vi har höga nötköttspriser som vissa slakterier gnäller om och därmed får grispriset kanske subventionera nötpriset. Tidigare i år hade vi en differens om drygt 3 kr mot det tyska priset och det bör man minst kunna hålla inför den svenska julen.
Vad händer framöver? Inom några få veckor bör priset kunna höjas för att efter jul hamna på en nivå strax under den som gäller nu. Den kraftiga kronförsvagningen gentemot euron betyder enbart den här veckan ca 50 öre per kg fläsk i bättre konkurrensförmåga.
Hur ser slakteriernas strategi ut framöver? Några har säkert en plan, medan vissa av de mindre slakterierna hänskjuter sin strategi till väder och vind och slakteriägarens dagsform. På något slakteri ägnar man sig som vanligt åt att snacka ner priserna för sin egen plånboks skull.
Om vi skall få en ökning av grisproduktionen så är nuvarande prisnivå en minimi-nivå.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Global frihandel kan motverka FNs hållbarhetsmål
”Vi måste vara protektionistiska om vi vill stödja en inhemsk industri som vill gå före i hållbarhetsarbetet”, så kontroversiellt uttalade sig Kevin Andersson. Kevin Andersson, kommer från universitet i Manchester men är gästprofessor för climate change leadership vid Uppsala universitet. Han inledde konferensen Lantbruk 1,5 grader, kring mat och klimatansvar, som ordnades av SLUs Framtidens lantbruk i onsdags.
Uttalandet påminner mig om att Johan Rockström i våras uttalade att WTO och TTIP diskuteras helt oberoende av världens åtaganden när det gäller att minska vår klimatpåverkan. Karin Elofsson, forskare i miljöekonomi vid SLU, missförstod nog påståendet, med hänvisning till att ett företag, med innovativ miljöteknik säkert vill exportera denna. Men det var säkert inte det som Andersson syftade på. Den globala världshandeln driver mot lägsta kostnad för råvara och förädling. Det har medfört en handel med transporter kors och tvärs över jordklotet, som garanterat inte gynnar minskade koldioxidutsläpp.
Visst finns det fördelar med handel mellan länder. Förutom livsmedelsförsörjningen, ger frihandel också tillgång till betalande marknader, utjämning av tillgången till livsmedel, diversitet (tillgång till olika sorts livsmedel) och låga priser. Men riskerna finns. Spridning av sjukdomar (inklusive zoonoser) och därmed risk för folk – djurhälsa, livsmedelsförluster, långa komplicerade livsmedelkedjor(tänk hästköttsskandalen) med fördröjd möjlighet till intervention och ökad konkurrens. Ökad handel driver mot intensifiering och specialisering. Det är en förutsättning för att kunna konkurrera på den globala marknaden. Ökad handel driver också mot harmonisering och minskad diversitet – en harmonisering till minsta gemensamma nivå? WTO anser att privata standarder, som krävs av industri och handel fördyrar för konsumenterna. Och frågan är om hållbarhetsaspekter i detta perspektiv kan få tillräckligt genomslag för att uppfylla FN:s hållbarhetsmål och Paris-avtalets formulering kring att temperaturhöjningen skulle hamna ”well below 2 grader Celsius byggt på equity och best science. Paris-avtalet är ett enormt åtagande som bl a innebär att vi måste börja nu med att minska våra utsläpp med 10 % per år.
Svenskt jordbruk, som i dagsläget har mindre klimatpåverkan än många andra länder och andra mervärden som säkra livsmedel och ambitiöst djurskydd skulle sannolikt gynnas av ”lite protektionismen”. Titta bara på Norge och Finland. Men med dagens regering finns föga hopp. Att överhuvudtaget nämna att frihandel kan innebära problem för hållbarheten, konsumenternas säkerhet och djurskyddet är verkligen som att svära i kyrkan i ett land med oreserverat stöd för fri handel. Det finns inga invändningar mot att livsmedel far kors och tvärs över världen för att processas. Regeringen ser export som en viktig del av lösningen på en ökad svensk livsmedelsproduktion i Sverige. Men frågan är om detta verkligen är lösningen i en stenhård konkurrens med andra exportländer. Som konsument skulle jag gärna se att vi ökade vår beredskap och ökade vår självförsörjning (fult ord i Sverige?).

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 44Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 44 v 43 v 42 v 41
Ginsten Slakteri 75-99,9 17,00 17,00 17,00 17,00
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dalsjöfors 70-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Skövde Plus ** 75-102,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dahlbergs 76-98,9 16,20 16,20 16,20 16,20
HKScan Agri *** 70-99,9 15,80 15,80 15,80 15,80
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans brist balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans balans balans balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
HKScan Agr golvpris
16,00
24 månader
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 44 v 43 v 42
13,00 Danish Crown 70,0–92,9 dkr 10,00 10,00 10,20
28,18 Nortura 67,1–85,0a nkr 26,34 26,34 26,34
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,43 1,43 1,43
? Snellmans** 85 – 105 euro 1,51 1,51 1,51
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
26 okt Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,77 Tyskland, 56 % 1,52 1,52 1,55 1,60 1,66
- D:o svenska*** - - - - -
25 okt jämförbara**
18,99 Italien - 1,954 1,987 2,025 2,056
16,32 England - 1,680 1,605 1,597 1,631
15,05 Spanien - 1,569 1,616 1,673 1,721
15,05 Frankrike - 1,549 1,608 1,670 1,714
14,81 Polen - - - 1,524 1,574
14,64 Irland - 1,507 1,507 1,536 1,536
14,59 Danmark - 1,502 1,529 1,556 1.581
14,24 Tyskland - 1,466 1,496 1,546 1,606
15,25 Tjeckien - - 1,569 1,596 1,623
13,87 Österrike - 1,427 1,468 1,499 1,561
13,56 Belgien - 1,396 1,421 1,458 1,532
13,38 Holland - 1,377 1,396 1,443 1,500
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
28 okt
21 okt
14 okt
4 okt
Utbud
1730
1653
1965
3935
Sålda
1550
1513
1440
1340
Medelpris, euro
1,55
1,55
1,58
1,65
Lägst
1,54
1,53
1,57
1,64
Högst
1,55
1,55
1,58
1,66
Medelpris, skr
15,06
15,01
15,88
15,88

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 44 v 43 v 42 v 41
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,50 9,50 9,50 9,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 44 v 43 v 42
8,97
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,90 6,90 7,30
16,08
Nortura Fri vikta nkr 15,03 15,03 15,03
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
11,66
VEZG 56 %b euro 1,20 1,20 1,26
Galtar
7,67
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,90 5,90 6,30
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 43 v 42 v 41 v 40 v 39 v 38 v 37
Pund
10,99
10,85
10,79
10,93
11,14
11,16
11,26
Dollar 8,91 8,84 8,85 8,59 8,56 8,55 8,50
Euro 9,72 9,69 9,75 9,63 9,61 9,57 9,56
Dansk 1,30 1,30 1,31 1,29 1,29 1,26 1,28
Norsk 1,07 1,08 1,07 1,07 1,06 1,03 1,03
Yen 8,53 8,53 8,52 8,30 8,43 8,53 8,30
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 44 v 43 v 42 v 41
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 24,80 24,80 24,80 24,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 22.00 22.00 22.00 22.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 660 660 660 660
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 630 630 630 630
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 0
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri Överst Överst balans balans
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten brist brist brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
305
Basis 7 kg 225 225 230 236 241
496
Basis 30 kg 382 382 390 399 407
299
SPF+Myc 7 kg 230 230 235 241 246
503
SPF+Myc 30 kg 387 387 395 404 412
304
SPF 7 kg 234 234 239 245 250
508
SPF 30 kg 391 391 399 408 416
1400
Økologi 30 kg 1077 1077 1084 1092 1078
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
898
25-kilos Helsegris 840 840 840 840 840
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
505
VEZG 28 kg 52,00 53,50 55,50 55,50 55,50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.