@-GRIS 4 november 2016
Senaste uppdatering gjord 4 november 23,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Oförändrade priser i större delen av EU v 45
Lugnet har nu lagt sig över marknaderna i EU efter priskaoset i Tyskland, som drog med sig stora delar av Europa. Botten är nådd för den här gången. Sverige var inte med på uppgången tidigare i höst och inte heller på nedgången senaste veckorna. Men det borde finnas utrymme för höjning i Sverige, både med tanke på den stora efterfrågan på svenskt griskött och en mycket svag euro. Ginsten har ju redan höjt. För ett halvår sedan fick charkindustrin betala 9,12 kr för 1 euro om man köpte kött i Tyskland. I dag får man betala 9,90 kr.
Det är full fart på slakt och styckning, säger både Ginsten och Skövde Slakteri den här veckan. Och det är bra efterfrågan på varorna.
Danska grisproduktionen har under senare år haft bekymmer med lönsamheten. Detta gör att Danish Crown tappar 2-3 % slakt per år. Nu lovar Danish Crown att höja grispriset 60 danska öre per kg fram emot 2021, alltså inom fem år.
Jämförelsen ska göras mot ett vägt EU-index, där tysk grisproduktion vägs in med 44 %, spansk 28, fransk 17 och holländsk 11 %. Traditionellt jämförs danskt pris med tyskt, men DC menar att det är mer rättvisande att jämföras mot alla de övriga stora grisländerna med stora exportbehov. Sverige kommer därmed inte med i indexet.
Det kan vara bra att komma ihåg hur indexet är konstruerat, eftersom framtida jämförelser mellan DC och värsta konkurrenterna kommer att använda indexet. Tyska priset har svängt kring indexet ca 10 % över eller under. Senaste verksamhetsåret låg tyska priset 10 øre över.
9 november ska Danish Crowns vd berätta om vad som krävs för att priset ska kunna höjas med 60 øre. /LG 161104

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Stabilt läge. Vår plan inför julen rullar på bra! Tack för att ni bidrar genom att göra en planeringsanmälan. Priset vecka 45 oförändrat.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Vi slaktar med full kapacitet varje dag nu. Det är full sula. Och efterfrågan på griskött är bra.
-Det är balans både på smågrisar och slaktgrisar. Priserna är oförändrade.

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: .-


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -Vi har nu gott om slaktgrisar och mycket gott om smågrisar. Det är bra drag i styckningen, vilket vi är glada för. Revbenen är inte igång för fullt ännu, men vi säljer. Vi säljer ganska stora volymer kokta varor för senare leverans och som vi lagrar i kylen.
-Det som står stilla är karrén. Det har hittills varit en sommarprodukt, men jag har gott hopp om att den även blir efterfrågad under vintersäsongen. Folk börjar få upp ögonen för långkok och särskilt restaurangerna. Jag har varit på två matställen den här veckan där man serverat karré, tillagad på svag värme över natten. Det blir riktigt bra maträtter med karré, spjäll, högrev, kalops, m m. Långkok vid låg värme är något som kommer starkt och som vi inom branschen borde marknadsföra hårdare.


Dahlbergs Slakteri
Glenn Jönsson: -Grispriserna är oförändrade v 45.
.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:

Danish Crown
De europeiska marknaderna är inne i en stabil period, men med en förhållandevis låg efterfrågan. Det är säsongsmässigt helt att vänta.
-Vi kommer först att se en bättre efterfrågan när julhandeln sätter in i den sista halvdelen av november. På den tidpunkten uppstår det som regel ett behov för både fler färska och fler bearbetade varor till julborden, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exportavdeling.
-Medan framändar, bog och bröstfläsk säljs till stabila priser, är det prispress på skinka och kotlett i ögonblicket.
-Det är rikligt utbud och det nyligen inträffade jordskalvet i Italien drabbade just ett område med stor produktion och stor förbrukning av skinka. Detta märks dessvärre, förklarar Søren Tinggaard.

ISN, Tyskland
Marknaden stabiliseras i EU, många länders priser oförändrade
Till slut har marknaden för slaktgrisar stabiliserats igen i EU. Trycket mot priserna har efter hand minskat och efter att beskedet "oförändrat" kom från Tyskland, har Holland, Danmark, Belgien, Österrike och Irland också meddelat oförändrade priser.
Enligt den österrikiska organisationen VLV bör säsongens prissänkningar den här gången ha nått sitt slut. Två helgdagar framöver de närmaste två veckorna gör inte österrikarna oroliga. De slaktfria dagarnas verkningar ligger inom förväntningarna.
Minskad optimism är dock en del av vardagen i Spanien och Frankrike. Å ena sidan är fortsätter den säsongsmässiga prisnedgången i Spanien. Å andra sidan är landet starkt beroende av export och den påverkas av konkurrensen från USA och Canada.
I Frankrike körs slaktbanden f n inte med full kapacitet. Samtidigt är köttmarknaden nervös med sänkta priser på speciellt skinka och kotlett. Enligt en intressent på marknaden är producenterna ovilliga att anmäla fler grisar än nödvändigt, vilket tillsammans med oförändrade priser i flera länder fått en lugnande verkan på marknaden.
Trend för tyska marknaden: Efter de senaste oförändrade priserna är marknaden avslappad och tillbaka i balans. Enligt marknadsförare har producenterna minskat sina anmälningar och marknaden är lugnare. Från dagens synvinkel sett väntas priserna bli stabila de närmaste dagarna.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Slakteriernas hemlighetsmakerier
Slakterierna förbehåller sig rätten att bestämma avräkningspriserna och det i senaste laget. Alla leverantörer har redan anmält slakt för att i bästa fall få reda på vad priset blir 3 dagar senare.
Dessutom är informationen om marknaden dålig ifrån de flesta. Scan, Skövde Slakteri och i viss mån Ginsten lämnar veckorapporter i @-GRIS. KLS säger aldrig något. Tittar man på slakteriernas hemsidor så är det bara Scan som får godkänt. Övriga slakterier kunde faktiskt lägga ner den urgamla information som har gått att läsa det senaste året.
Informationen är jätteviktig för att vi leverantörer ska veta hur och vad vi ska leverera för slaktdjur. Även marknadsutsikter och prisinfo är mycket viktigt. Utan information så uppstår skitsnack och ryktesspridning som enbart förvillar det samarbete som är av yttersta vikt för att få allt att fungera så bra som möjligt.
Fram för mer öppenhet!.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
GRIS missade presskonferens vid påvebesöket i Lund
Mitt GRIS-presskort räckte inte ända fram vid påvens unika besök i Lund i måndags. Dead linen för anmälan om tillträde för pressen var, enligt en för många helt ny uppgift, redan i september, så jag blev en bland flera andra som bara kom halvvägs.
Är då det katolska av något speciellt intresse för Grisportalen? Jo, påvens kyrka är stor inom den gröna sektorn som t ex jordägare, intressent i förädlingsindustri, bankir och finansiär av utvecklingsprojekt, m m. Den omfattar mer än en miljard medlemmar, de flesta sannolikt småskaliga matproducenter, vars dagliga liv styrs med fast hand av en kyrka som kräver absolut lydnad av de troende. I flera tongivande köttproducerande länder som Frankrike och Spanien (grisar) och Irland och Argentina (nötkött) är de ansvariga katoliker. Det är därför uppenbart av betydande värde att veta vad en sådan mäktig organisation tycker ock kräver i djuretiska frågor. Den höga disciplinen gör att det kyrkan bestämmer i olika frågor blir rättesnöret för stora internationella producent- och konsumentgrupper.
Nedan listas exempel på frågor som jag kunnat ställa om jag nått fram till den katolske presstalesmannen eller t o m till Franciscos själv?
Kyrkans inställning till tjur- ock tuppfäktning, grönfärgning av oliver, etiketteringen av butikernas färdigmat, rutininblandning av antibiotika i djurfoder, höns i bur, kupering av grisens svans, fixering av grisande suggor, helspaltgolv, betesgång för mjölkkor ......
Vi kan kanske återkomma till ämnet katolska kyrkans syn på djurhantering. Nu dagarna närmast före och efter påvens historiska besök tycks alla pressansvariga, enligt telefonsvararen, vara på tjänsteresa. Vi kan då kanske också se vad svenska kyrkan har i sin "djuretikpåse" utöver allmänna "pastorjanssonska" uttalanden.
En sak hann jag lära mig: För katolikerna är inga djur orena, inte ens vår vän grisen.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Gör etik obligatoriskt
”Eliten saknar etisk kompass” skrev Lennart Levi och Bo Rothstein på DN Debatt i veckan. De flesta ledare har utbildats utan att få insikten om vikten av etik i de många beslut de ska fatta. Det påminner mig om att Anders Wijkman brukar tala om att skälet till att det händer för lite kring våra nödvändiga klimatåtgärder är nationalekonomerna. Handelshögskolan utbildar sina ekonomer med ett traditionellt synsätt på ekonomisk tillväxt och BNP. BNP tar ingen som helst hänsyn till långsiktig samhällsnytta eller huruvida tillväxten sker med hänsyn till miljö – och klimathänsyn. Etik krävs också när vi ska diskutera frihandelsavtal och vapenexport till Saudiarabien. Eller när ekonomen John Hassler professor vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet, föreslår att Sverige inte bör satsa på att städa framför egen dörr och avveckla fossila bränslen i Sverige eftersom det inte är ekonomiskt lönsamt. Han föreslår i stället satsningar i andra länder. Ett resonemang som vi känner igen från tidigare regering. Etik måste också gälla kring något så viktigt som vårt jordbruk och vår livsmedelsproduktion. Produktion av mat är ju inte som vilken produktion som helst. Mat måste vi ha. Det handlar om vår långsiktiga överlevnad. Jag rekommenderar Gunnar Rundgrens bok: Den stora ätstörningen, maten, makten, miljön om vad som hänt de senaste 50 åren med vår s k modernäring. Så lycka till Levi och Rothstein med att kräva etik i all utbildning.
Jag hade förmånen att delta i Sveriges bönders etikarbete i början på 2000-talet. Den som initierade diskussionen kring etik var faktiskt Åke Modig, då vd för svenska Arla. Svensk Mjölk tog tag i frågan, som sedan lämnades över till LRF år 2000. Man måste ju ha ett gemensamt synsätt hos Sveriges bönder. Projektet leddes föredömligt strukturerat av Erika Brendov och utmynnande i Sveriges bönders värdegrund för livsmedelsproducerande djur 2002. Ekonomiprofessorn Tomas Brytting anlitades som en del av arbetet. Brytting är fortfarande aktiv i debatten kring företagsetik. LRFs styrelse antog värdegrunden 2002: Vi, Sveriges bönder, eftersträvar en hållbar utveckling av livsmedelsproduktionen. Den ska tillgodose dagens behov av livsmedel utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Konsumenterna och samhället ska kunna känna trygghet och förtroende för Sveriges bönders produktion".
Så här formulerar man sitt budskap: En livsmedelsproduktion som är långsiktigt hållbar ställer höga krav på god etik. Den här skriften beskriver Sveriges bönders grundläggande värderingar när det gäller djur för produktion av livsmedel och det ansvar det medför.
Djuromsorg har sedan länge varit ett centralt begrepp. Nu sätter vi gemensamt ord på våra värderingar. Denna värdegrund är en viktig del i Den Svenska Modellen för en hållbar livsmedelsproduktion.
Senast 2004 drev LRF ett projekt med titeln: CSR -projektet eller hur vi kan öka Sveriges bönders konkurrenskraft med hjälp av mjuka värden. Och nu undrar man hur detta stämmer med LRFs position i samband med livsmedelsstrategin d v s det är konsumenterna och marknaden som ska avgöra vilken nivå vi ska ha på djurskyddet i Sverige.
Om hela värdegrunden kan ni läsa i min blogg.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 45Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 45 v 44 v 43 v 42
Ginsten Slakteri 70-96 17,00 17,00 17,00 17,00
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dalsjöfors 70-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Skövde Plus ** 73-102,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dahlbergs 76-98,9 16,20 16,20 16,20 16,20
HKScan Agri *** 70-99,9 15,80 15,80 15,80 15,80
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans balans brist balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans balans balans balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
HKScan Agr golvpris
16,00
24 månader
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 45 v 44 v 43
13,30 Danish Crown 70,0–92,9 dkr 10,00 10,00 10,00
28,18 Nortura 67,1–85,0a nkr 26,34 26,34 26,34
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,43 1,43 1,43
? Snellmans** 85 – 105 euro 1,51 1,51 1,51
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 44 v 44 v 43 v 42 v 41
2 nov Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,04 Tyskland, 56 % 1,52 1,52 1,52 1,55 1,60
- D:o svenska*** - - - - -
4 nov jämförbara**
18,83 Italien - 1,903 1,954 1,987 2,025
16,74 England - 1,691 1,680 1,605 1,597
15,28 Spanien - 1,544 1,569 1,616 1,673
14,86 Frankrike - 1,502 1,549 1,608 1,670
14,51 Polen - - - 1,466 1,524
14,91 Irland - 1,507 1,507 1,507 1,536
14,86 Danmark - 1,502 1,502 1,529 1,556
14,51 Tyskland - 1,466 1,466 1,496 1,546
15,23 Tjeckien - - 1,539 1,569 1,596
14,12 Österrike - 1,427 1,427 1,468 1,499
13,82 Belgien - 1,396 1,396 1,421 1,458
13,63 Holland - 1,377 1,377 1,396 1,443
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
4 nov
28 okt
21 okt
14 okt
Utbud
2250
1730
1653
1965
Sålda
1890
1550
1513
1440
Medelpris, euro
1,56
1,55
1,55
1,58
Lägst
1,55
1,54
1,53
1,57
Högst
1,56
1,55
1,55
1,58
Medelpris, skr
15,44
15,06
15,01
15,88

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 45 v 44 v 43 v 42
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,50 9,50 9,50 9,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 45 v 44 v 43
9,17
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,90 6,90 6,90
16,08
Nortura Fri vikta nkr 15,03 15,03 15,03
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
11,88
VEZG 56 %b euro 1,20 1,20 1,20
Galtar
7,84
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,90 5,90 5,90
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 44 v 43 v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
Pund
10,98
10,99
10,85
10,79
10,93
11,14
11,16
Dollar 8,90 8,91 8,84 8,85 8,59 8,56 8,55
Euro 9,90 9,72 9,69 9,75 9,63 9,61 9,57
Dansk 1,33 1,30 1,30 1,31 1,29 1,29 1,26
Norsk 1,09 1,07 1,08 1,07 1,07 1,06 1,03
Yen 8,67 8,53 8,53 8,52 8,30 8,43 8,53
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 45 v 44 v 43 v 42
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 24,80 24,80 24,80 24,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 22.00 22.00 22.00 22.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 660 660 660 660
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 630 630 630 630
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 0
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri Överst Överst Överst balans
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans brist brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
299
Basis 7 kg 225 225 225 230 236
508
Basis 30 kg 382 382 382 390 399
305
SPF+Myc 7 kg 230 230 230 235 241
514
SPF+Myc 30 kg 387 387 387 395 404
311
SPF 7 kg 234 234 234 239 245
520
SPF 30 kg 391 391 391 399 408
1407
Økologi 30 kg 1058 1077 1077 1084 1092
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
898
25-kilos Helsegris 840 840 840 840 840
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
508
VEZG 28 kg 51,40 52,00 53,50 55,50 55,50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.