@-GRIS 11 november 2016
Senaste uppdatering gjord 13 november 22,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Oförändrade grispriser v 46
Såväl svenska, danska och tyska priserna är oförändrade v 46. Efter den drastiska tyska sänkningen är det stabilt på marknaden och god balans mellan tillgång och efterfrågan. Det är oförändrade priser i flertalet EU-länder. Det finns inga överskott på grisar och det väntas inga ökade utbud. Av tyska internetauktionen idag kan vi se en ökning av priset och auktionens pris ligger nu 7 cent över tyska landsnoteringen, vilket är mycket och indikerar vanligtvis prisuppgång. Under senare tid verkar det som om uppgången sker trögare och slakterierna klagar över låg lönsamhet. Detta vidimeras av att ett stort tyskt slakteri nyligen var på obestånd.
Danish Crown har köpt ännu ett svenskt företag, Chark-Produkter i Billesholm med ca 50 anställda och ca 140 mkr i omsättning. Förutom CharkProdukter är varumärket Abrahamssons. Köpet har skett via KLS Ugglarps, som levererat råvarorna till charktillverkningen sedan länge. Chark-Produkter tillverkar bl a leverpastej, smörgåspålägg och varmrökta korvar. Olle Karlsson fortsätter som vd.
DCs expansion i Sverige fortsätter således, men är ändå småpotatis jämfört med planerna i Kina. Där planerar man för en anläggning för förädling av danskfödda grisar för 300 milj dkr, 400 milj skr. Projektet ingår i en strategi för att kunna betala 60 øre mer per kg slaktgris 2021. Detta ska ge genomsnittsproducenten 400 000 dkr mer per år.
-DCs satsning på Kina ska möta kinesernas snabbt ökande inköp av färdig snabbmat, färdiga middagspaket och inte minst e-handel, säger CEO Jais Valeur i ett pressmeddelande. Vi är redan Danmarks värdemässigt störste leverantör till Kina (efter minkskinn) och levererar redan stora volymer biprodukter som klövar, öron, m m. Men kineserna köper allt mer liknande detaljer som vi äter i Europa.
Fabriken ska ligga i Shanghai.
Nästa vecka, 15 - 18 november, hålls EuroTier i Hannover. 29 november till 2 december hålls Agromek i Herning.
Lägg märke till att det hålls internationella seminarier före Agromek, i kongresshallen i Herning, i aktuella ämnen 28 november. De handlar om erfarenheterna av lösgående suggor, samt om dansk grisproduktion ska klara sig utan antibiotika. /LG 161111

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Stabilt läge och vår plan inför julen rullar på bra! Tack för att ni bidrar genom att göra en planeringsanmälan. Notering vecka 46 oförändrad.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen flyter på bra nu, julhandeln börjar komma igång. Priserna är oförändrade, det är balans både för slakt och smågrisar.

KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: .-


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -Vi har gott om grisar och mycket smågrisar. Priserna är oförändrade. Försäljningen är som förra veckan.


Dahlbergs Slakteri
Glenn Jönsson: -Det ser bra ut på marknaden, allt flyter på. Vi har balans både för smågrisar och slaktgrisar. Priserna är oförändrade.
.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:

Danish Crown
Medan vi väntar på julhandeln
Det är förhållandevis lugnt på de europeiska marknaderna för färskt griskött just nu, då alla avvaktar för att se hur julhandeln kommer igång.
-Det är balans mellan utbud och efterfrågan för ögonblicket. Vi har indikationer på stigande efterfrågan fram mot jul, men vi saknar det initiativ som kan få priserna till att lyfta, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exportavdeling.
-Priserna på framändar, bog, skinka och kotlett är stabila. Karré är utanför säsongen, vilket helt naturligt smittar av sig på priserna.
Efterfrågan från Japan är fortsatt tillfredsställande. Samtidigt är det god efterfrågan från Kina, dock på en lite lägre nivå än vi sett de senaste månaderna.

ISN, Tyskland
EUs priser på slaktgrisar stabila
De europeiska grispriserna fortsätter vara stabila denna vecka. Många länder har oförändrade priser och det är det tyska priset som man följt.
Den extra helgdagen i några europeiska länder och vissa tyska delstater gav inte upphov till någon slaktkö. Marknaden verkar vara i balans. Även Frankrike har stabiliserat sig efter flera veckors prisfall och man anser botten vara nådd.
Spanska priset fortsätter falla, men trots detta har Spanien förstaplatsen i gruppen av fem största grisländerna. Irländska priset gav också efter.
Trend på tyska marknaden: Marknaden för slaktgrisar ser nu avspänd ut. Marknaden väntar minskade volymer grisar. Det ser därför stabilt ut framöver.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Matmässa utan svenska slakterier
Under denna vecka pågår den traditionella matmässan i Stockholm. Den brukar vara välbesökt, med minst 40 000 besökare.
Min reflektion efter att ha sett förteckningen över mässområdet är att slakterier med Mellansverige som marknadsområde saknas helt. Varken Svenskt Kött, LRF Kött eller Köttföretagen finns där. Varför?
Vi producenter betalar stora pengar för att våra produkter skall synas. Lägger man därtill vad slakterierna borde satsa så borde våra produkter synas på en så här välbesökt mässa. Om våra företrädare tror att vi kan slå oss till ro bara för att det är uppåt inom köttsektorn just nu, så är det mycket beklagligt men tyvärr också typiskt svenskt.
Marknadsföring är en ständigt pågående företeelse som man aldrig kan slå av på takten med. Passa på att öka ansträngningarna även på forskning och produktutveckling. Enligt ATL i början på veckan är det skrämmande låga ansträngningar på FOU inom livsmedelssektorn.
Om vi producenter ska våga satsa framåt så måste vi ha progressiva slaktare, styckare och charkfabriker annars blir vi alla förlorare.
Veckan har bjudit på mängder med snö, 40 cm. BRRRR

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Ytlig forskning skapar osäkra beslut
Trumps för många oväntade seger har åter lett till diskussion om i vad mån man kan lita på resultaten av forskningsrapporter och statistiska undersökningar. Att prognoserna i USA-valet slog helt fel tycks förvånande nog i hög grad bero på att man gjorde några mycket elementära fel; hade för litet och ofullständigt urval av personer man tillfrågade (hur många landsbygdsbor tillfrågades?), dålig källkontroll (svarade de tillfrågade ärligt), otillräcklig bortfallsanalys (vilka var det som inte svarade) och därför drog generella slutsatser från föga representativa data. Tyvärr tycks vi här ser en allmän tendens som förskräcker; forskningen förflackas. Tidskriften Teknik & Tillväxt nr 3 i år skriver om en svensk forskning i kris och trycker bl a på att man bryter mot det fundamentala kravet på reproducerbarhet, dvs man ska beskriva och redovisa sina experiment så att en annan forskare kan upprepa och kontrollera försöket. Detta syndar man mot t o m i doktorsavhandlingar från SLU.
Nyligen hade svenska dagstidningar en mycket kritisk artikel om konsumtionsundersökningar, där man menade att dessa var helt otillfredsställande därför att de bl a bröt mot de ovan nämnda principerna rörande urval, bortfallsanalys, etc. Varken Livsmedelsverket, Konsumtionsverket eller Jordbruksverket vill emellertid kännas vid denna kritik.
God forskning ska bygga på tidigare publicerade och analyserade resultat och föra dessa vidare. Allt för många av dagens unga forskare missar detta och startar projekt där man bildligt talat försöker uppfinna hjulet, ovetandes om att det redan är uppfunnit och att det finns belägg i den vetenskapliga litteraturen. Ett sådant olyckligt exempel av intresse för oss i den gröna sektorn är det omskrivna projektet "Säkert bondförnuft", där man inbillade sig själv och andra att man skulle kunna minimera lantbrukets arbetsolyckor genom upplysning, trots att det var väl känt att det också krävs insatser på flera andra områden för att nå varaktiga resultat. Efter slutredovisningen av detta mångåriga, starkt resurskrävande projekt har olyckorna tyvärr snarare ökat än minskat (Land nr 23, 2016). Här skulle den handledning från äldre forskare och mentorer, som försummas i dag, inte minst i den gröna sektorn, varit av värde. Vi äldre arbetsmiljöforskare som "la oss i " och hänvisade till vad man redan visste, blev närmast ärekränkta av en för projektet ansvarig SLU-professor och en agronomie studerande och offentligt uthängda i pressen som "onda" och avundsjuka för att vi inte fick delta i projektet (Land nr 7. 2015).
Ett annan viktigt kännetecken på god forskning är "timingen", dvs resultaten ska komma vid rätt tidpunkt för att kunna utnyttjas praktiskt. Här ser jag ett för vårt intresseområde aktuellt bekymmersamt exempel: Stiftelsen Lantbruksforskning ska nu bl a satsa pengar på området "Skadeförebyggande golvytor". Mycket lovvärt, men problemet är att forskningspengarna kommer först nu, när två av SLUs internationellt uppmärksammade golvforskare går i pension. Man får hoppas att de yngre som nu tar vid inte försöker uppfinna hjulet utan tar råd av "de gamle" och bygger vidare på det som redan är känt.
Inom den svenska skolan tycks det finnas lika många åsikter om skolstart, läxor, betyg, klassernas storlek, m m, som det finns professorer i pedagogik.
Förklaringen är naturligtvis att rekommendationerna grundas på forskningsresultat som inte håller måttet vad gäller, urval, analys av bortfall, omfattning i tid och rum och annat som berörts ovan.
Ett allvarligt problem i USA var tydligen att "mediaeliten" i Washington inte kunde eller ville tala med vanligt folk (bönder. arbetslösa bil-och gruvarbetare, etc) i landsorten och småstäderna och därför missade en stor del av verkligheten.
Vi vet att det i vårt land finns motsättningar i synen på djurhållning och livsmedelsfrågor mellan en högljudd stockholmselit och "lantisarna" på landsbygden. Denna motsättning måste arbetas bort genom bättre forskning och utbildning av båda parter. Strävanden försvåras emellertid av en tilltagande misstro och minskande tillit mellan olika samhällsklasser framkallad av den bristande etik och utmanande arrogans i beteendet som nyligen avslöjats hos generaldirektörer, överläkare, revisorer och annan överhet.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

-

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 46Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 46 v 45 v 44 v 43
Ginsten Slakteri 70-96 17,00 17,00 17,00 17,00
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dalsjöfors 70-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Skövde Plus ** 73-102,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dahlbergs 76-98,9 16,20 16,20 16,20 16,20
HKScan Agri *** 70-99,9 15,80 15,80 15,80 15,80
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans balans balans brist
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans balans balans balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
HKScan Agr golvpris
16,00
24 månader
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 46 v 45 v 44
13,30 Danish Crown 68,0–90,9 dkr 10,00 10,00 10,00
28,18 Nortura 67,1–85,0a nkr 26,34 26,34 26,34
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,43 1,43 1,43
? Snellmans** 85 – 105 euro 1,51 1,51 1,51
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
10 nov Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,06 Tyskland, 56 % 1,52 1,52 1,52 1,52 1,55
- D:o svenska*** - - - - -
10 nov jämförbara**
18,36 Italien - 1,853 1,903 1,954 1,987
17,17 England - 1,733 1,691 1,680 1,605
15,08 Spanien - 1,522 1,544 1,569 1,616
14,87 Danmark - 1,501 1,502 1,502 1,529
14,86 Frankrike - 1,499 1,502 1,549 1,608
14,35 Polen - - - 1,449 1,466
14,55 Irland - 1,469 1,507 1,507 1,507
14,52 Tyskland - 1,466 1,466 1,466 1,496
15,10 Tjeckien - - 1,524 1,539 1,569
14,14 Österrike - 1,427 1,427 1,427 1,468
13,83 Belgien - 1,396 1,396 1,396 1,421
13,64 Holland - 1,377 1,377 1,377 1,396
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
11 nov
4 nov
28 okt
21 okt
Utbud
2830
2250
1730
1653
Sålda
1830
1890
1550
1513
Medelpris, euro
1,59
1,56
1,55
1,55
Lägst
1,56
1,55
1,54
1,53
Högst
1,61
1,56
1,55
1,55
Medelpris, skr
15,75
15,44
15,06
15,01

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 46 v 45 v 44 v 43
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,50 9,50 9,50 9,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 46 v 45 v 44
9,17
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,90 6,90 6,90
16,08
Nortura Fri vikta nkr 15,03 15,03 15,03
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
11,89
VEZG 56 %b euro 1,20 1,20 1,20
Galtar
7,84
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,90 5,90 5,90
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 45 v 44 v 43 v 42 v 41 v 40 v 39
Pund
11,25
10,98
10,99
10,85
10,79
10,93
11,14
Dollar 9,06 8,90 8,91 8,84 8,85 8,59 8,56
Euro 9,91 9,90 9,72 9,69 9,75 9,63 9,61
Dansk 1,33 1,33 1,30 1,30 1,31 1,29 1,29
Norsk 1,09 1,09 1,07 1,08 1,07 1,07 1,06
Yen 8,80 8,67 8,53 8,53 8,52 8,30 8,43
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 46 v 45 v 44 v 43
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 24,80 24,80 24,80 24,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 22.00 22.00 22.00 22.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 660 660 660 660
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 630 630 630 630
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 0
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri Överst Överst Överst Överst
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
299
Basis 7 kg 225 225 225 225 230
508
Basis 30 kg 382 382 382 382 390
305
SPF+Myc 7 kg 230 230 230 230 235
514
SPF+Myc 30 kg 387 387 387 387 395
311
SPF 7 kg 234 234 234 234 239
520
SPF 30 kg 391 391 391 391 399
1407
Økologi 30 kg 1058 1058 1077 1077 1084
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
898
25-kilos Helsegris 840 840 840 840 840
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
509
VEZG 28 kg 51,40 51,40 52,00 53,50 55,50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.