@-GRIS 9 december 2016
Senaste uppdatering gjord 9 december 23,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Tyskland höjer för fjärde veckan i rad
V 50 stiger tyska priset 3 cent till 1,62 €. Det är fjärde veckan i rad som tyskarna höjer. Men det har skett i små steg och har hittills blivit 10 cent, knappa 1 kr. Det är fortsatt underskott på slaktgrisar i Tyskland och anmälningarna sjunker. Men vi närmar oss också toppen på konsumenternas efterfrågekruva och frågan är om det blir någon ytterligare höjning innan tyska priset vänder. De tyska och internationella kommentarerna är den här veckan mer dämpade än optimistiska. Det tyska priset på auktionen över internet ligger 4 cent upp, vilket indikerar möjlig höjning.
I vilket fall har den tyska prisuppgången varit nyttig för det svenska priset och särskilt inför teckningen av de nya avtal som håller på att ingås för 2017. På svenska slakteriernas officiella priser har tyska uppgången inte märkts mycket av, det är bara att hoppas att de satt spår i de inofficiella tilläggen.
I Danmark är priserna oförändrade på slaktgrisar, men suggor stiger med 30 öre. Det är tydligen marknad för korvråvara. I Norge har priset på slaktgrisar redan vänt nedåt.
Scan har avyttrat sin gatukökskedja, som var en garanti för att även snabbmaten och särskilt korven var svensk. Det nya företag som tagit över har dock tecknat ett avtal med Scan om fortsatta leveranser av svenskt griskött. Med ett pris på Scan-grisar på 15,80 kr och ett tyskt pris på 15,80 kr är det nog ingen risk för importkött i gatukorven. Men Scan lär betala bättre än så och tyska priset ligger inte alltid så bär högt, så risken för importkött i en vara som inte har etiketter ökar. /LG 161209

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Full fart på all produktion av julskinka, prinskorv till jul! Vi följer våra planer och ser fram emot en bra julförsäljning! Tack för att du håller din anmälan uppdaterad! Notering oförändrad vecka 50.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Vi får ingen brist på julskinkor, vi har gått ner i vikterna och har gott om slaktgrisar. Vi tar ut övertid för att hinna med slakten och förädlingen går för fullt.
-Priserna är oförändrade och balanserna är bra. .

KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: .-


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -Julskinkorna räcker räcker till de svenska julborden, i varje fall till de som är vår kunder. Det är gott om slaktgrisar till jul och vi kan stycka fram det som kunderna beställt.
-Men vi sliter hårt och jobbar över mycket.
-Priserna är oförändrade v 50. Det är balans både för smågrisar, hittills, och även för slaktgrisar.


Dahlbergs Slakteri
Glenn Jönsson: -Priserna är oförändrade v 50. Vi har balans för smågrisarna och ett antal slaktgrisar överstående.

.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:

Danish Crown
Tempot i den europeiska julhandeln med färskt griskött är de kommande 10 dagarna på sitt absoluta maximum.
-Både slakterierna och förädlingen överallt i Europa kör just nu på högsta växeln. Denna vecka och den kommande veckan är helt klart de mest hektiska på hela året, men därefter vet vi också av erfarenhet, att marknaden nästan kör rakt in i en vägg, där vi går från topphastighet till julferie under löpet av ganska få dagar, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exportavdeling.
-Det är just nu riktigt god efterfrågan på de flesta produkter, då julhandeln har god fart över i stort sett hela Europa.
-Det är sådan väldig fart, att vi utan nämnvärda problem kan sälja ytterligare volymer. Fler grisar till slakt är helt klart välkomna nästa vecka, säger Søren Tinggaard.
Försäljningen till länder utanför Europa är på oförändrat stabil nivå, men p g a leveranstiderna är intensiteten ganska naturligt inte på europeisk nivå.

ISN, Tyskland
Priserna fortsätter uppåt, efterfrågan driver
Julhandeln blomstrar på EUs marknad för slaktgrisar. Efterfrågan är på hög nivå och flera länders priser stiger. Det tyska priset är drivande.
Ökningarna ligger på 1,9 cent i Holland till 3,1 cent i Österrike. Danmark och Belgien kunde också realisera ett måttligt plus. Danmark har för tredje veckan i rad det högsta priset bland de fem största grisländerna. Tyskland fortsätter som tvåa.
Efterfrågan på griskött inför julen är avgörande för prisets utveckling. Det sägs dessutom att lagren av fryst griskött i Europa generellt sett är låga.
I Spanien, Frankrike och Irland är priserna oförändrade. Spanien drar fördel av dynamiken i prisutvecklingen i norra Europa. Traditionellt är Spaniens priser under tryck den här tiden på året, eftersom turisterna är få och därför inte ökar konsumtionen.
I England viker priserna något, men i euro visas priserna något positivt pga förändringar av valutan.
Trend på tyska marknaden: Situationen på den tyska marknaden för slaktgrisar är i början av veckan fortsatt god. Marknaden är fortsatt underförsörjd och efterfrågan är hög. Den fortsatta prisutvecklingen är stabil.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Foder på Euro-Tier
Som jag tidigare bloggat om så ska jag återkomma med rapport om vad som fanns i foderhallarna vid Euro-Tier i Hannover i år. Det var mycket som rörde veterinärpreparat till de olika djurslagen vilka många inte är tillåtna i Sverige. Det samma gällde allsköns tvättmedel och desinfektionsmedel. Effektiva flugmedel fanns också, men som inte är tillåtna i vårt land.
För övrigt var det som att komma in i en jättestor hälsokostbutik. Många specialfoder till riktigt unga djur som var höghygieniserade. En del var högintressanta, men tillverkarna tycker att Sverige är en för liten marknad och att den svenska rådgivningen, framförallt veterinärerna, tror inte på dessa fodermedel.
Tyvärr är konservatismen hos våra veterinärer stor och kallar dessa fodermedel för hokus pokus. Det går ju att prova! Frånsett dessa specialfoder så hittade jag inget nytt som var värt att ta med hem.
Borta bra men hemma bäst!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Alnarps nötköttsdag 2016
I torsdags (1/12) samlades drygt 100 personer, mest studenter, till Alnarps tionde nötköttsdag. Arrangörer var som tidigare SLUs byggnadsinstitution (BT), Partnerskap Alnarp, Skånes Nötköttsproducenter samt LRF.
Det talas nu om positiva signaler för svenskt nötkött. Köttkonsumtion har god status och ökar med en allt högre levnadsstandard både hos oss och i världen i övrigt. Dagens presentationer var späckade av statistik som avsåg att belysa de övergripande frågorna; vad har hänt under de gångna decennierna och vart är vi på väg.
I Sverige har familjens disponibla inkomst stigit med 50 % under de senaste 20 åren och köttkonsumtionen totalt gått upp med 45 %. I fallet nötkött är uppgången 88 %, noterade jag. Grunden för nötköttet är som bekant antalet kor. Den kraftiga minskningen av kostammen har tyvärr lett till ett minskat utbud av svenskproducerat kött i ett läge där den inhemska efterfrågan samtidigt ökat starkt. Man har tydligen tidigare missat signalerna från marknaden, inriktat sig för mycket på produktionens kostnadssida och låtit detta grumla synen på potentialen för en ökad och lyckad svensk köttproduktion (betesmarker som ger öppna landskap, konkurrenskraftig vallodling i hela landet, god tillgång på vatten, bra djuromsorg, antibiotikafritt kött...) Globalt kommer vårt bidrag av nötkött att förbli blygsamt även efter ett optimalt resursutnyttjande, men vara välkommet i en värld där livsmedelsbehovet på grund av en fortgående befolkningsökning år 2050 beräknas (FAO) vara 60 % högre än i dag.
Olika aspekter på den allt oftare diskuterade "baksidan" av produktion med nötkreatur i form av klimatavtryck (engelska Carbon Foot Print), dvs djurens utsläpp av växthusgaser såsom koldioxid, metan, lustgas och ammoniak, behandlades som väntat också. Här sas det sammanfattningsvis att kornas påstådda negativa klimatpåverkan är överdriven och starkt beroende av använd produktions- och beräkningsmodell.
Det förelästes också om vad som påverkar köttkvalitet och vad tillagningen av köttet (stektid, temperatur, etc) betyder för måltidsupplevelsen. I en längre paus fick vi t o m prova smakbitar av kött tillagat på fem olika sätt. Ett originell, intressant, väl organiserat och nog så viktigt inslag, men som enligt min åsikt hade haft bättre effekt under en nötköttsdag för husmödrar. Damerna hade då också kunnat upplysas om det, som de flesta på Alnarps köttdag redan visste; att tillgången på eftersökt svenskproducerat nötkött i butiksdisken även i framtiden står och faller med att primärproducenten, bonden, får skälig ersättning för sina mödor.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

-

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 50Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 50 v 49 v 48 v 47
Ginsten Slakteri 70-89 17,00 17,00 17,00 17,00
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 16,60 16,60 16,60 16,40
Dalsjöfors 70-99,9 16,60 16,60 16,60 16,40
Skövde Plus ** 73-102,9 16,60 16,60 16,60 16,40
Dahlbergs 76-98,9 16,20 16,20 16,20 16,20
HKScan Agri *** 70-99,9 15,80 15,80 15,80 15,80
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans balans balans balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
HKScan Agr golvpris
16,00
24 månader
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 50 v 49 v 48
13,88 Danish Crown 68,0–90,9 dkr 10,60 10,60 10,40
28,18 Nortura 67,1–81,0a nkr 25,94 26,34 26,34
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,43 1,43 1,43
? Snellmans** 85 – 105 euro 1,51 1,51 1,51
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
7 dec Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,81 Tyskland, 56 % 1,62 1,59 1,56 1,54 1,52
- D:o svenska*** - - - - -
6 dec jämförbara**
18,55 Italien - 1,901 1,889 1,844 1,835
17,82 England - 1,826 1,818 1,796 1,787
15,45 Danmark - 1,583 1,556 1.529 1,501
14,99 Tyskland - 1,536 1,506 1,486 1,466
14,85 Tjeckien - - 1,522 1,517 1,519
14,71 Spanien - 1,508 1,508 1,508 1,508
14,64 Frankrike - 1,500 1,499 1,499 1,499
14,63 Österrike - 1,499 1,468 1,448 1,427
14,18 Polen - - - 1,453 1,429
14,33 Irland - 1,469 1,469 1,469 1,469
14,23 Belgien - 1,458 1,433 1,408 1,396
14,08 Holland - 1,443 1,424 1,405 1,386
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
9 dec
2 dec
25 nov
11 nov
Utbud
2340
2185
2654
1762
Sålda
2110
1940
2494
1562
Medelpris, euro
1,66
1,65
1,63
1,60
Lägst
1,65
1,63
1,61
1,58
Högst
1,68
1,65
1,64
1,62
Medelpris, skr
16,20
16,13
15,95
15,71

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 50 v 49 v 48 v 47
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,50 9,50 9,50 9,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 50 v 49 v 48
9,95
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,90 7,60 7,40
16,08
Nortura Fri vikta nkr 15,03 15,03 15,03
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
13,07
VEZG 56 %b euro 1,34 1,30 1,27
Galtar
8,64
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,90 6,60 6,40
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 49 v 48 v 47 v 46 v 45 v 44 v 43
Pund
11,46
11,54
11,55
11,41
11,25
10,98
10,99
Dollar 9,06 9,21 9,29 9,19 9,06 8,90 8,91
Euro 9,76 9,78 9,79 9,82 9,91 9,90 9,72
Dansk 1,31 1,31 1,31 1,32 1,33 1,33 1,30
Norsk 1,08 1,08 1,07 1,08 1,09 1,09 1,07
Yen 7,99 8,08 8,23 8,41 8,80 8,67 8,53
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 50 v 49 v 48 v 47
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 24,80 24,80 24,80 24,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 22.00 22.00 22.00 22.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 660 660 660 660
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 630 630 630 630
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 0
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans balans balans balans
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
315
Basis 7 kg 241 241 236 230 225
533
Basis 30 kg 407 407 399 391 382
322
SPF+Myc 7 kg 246 246 241 235 230
539
SPF+Myc 30 kg 412 412 404 396 387
327
SPF 7 kg 250 250 245 239 234
544
SPF 30 kg 416 416 408 400 391
1395
Økologi 30 kg 1065 1065 1065 1065 1058
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
898
25-kilos Helsegris 840 840 840 840 840
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
539
VEZG 28 kg 55,30 55,30 53,00 51,50 51,40
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.