@-GRIS 30 december 2016
Senaste uppdatering gjord 30 december 16,49
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Tyska grispriset stiger 4 cent v 1
Tyska grispriset stiger igen efter nedgången de senaste två veckorna. Danska priset är oförändrat.
Jag har fortfarande problem med grisportalen, som inte går att datera upp.
Gott Nytt År!


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är lite lugnare nu, men det går fortfarande bra att sälja grisköttet. Nu till nyår är det filé som är mest efterfrågat.
-Vi har ett 100-tal grisar överstående, alltså nästan balans. Det är det också för smågrisarna. Priserna är oförändrade.
Gott Nytt År!

KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: .-Priserna är oförändrade.
Gott Nytt År!


Skövde Slakteri:
Carl Skoglund, arbetande styrelseordförande
-


Dahlbergs Slakteri
Glenn Jönsson: -

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:


Danish Crown
Marknaden präglas av julledighet
Den europeiska marknaden för förskt griskött präglas nu av julledigheten. På många enheter i södra Europa återupptas arbetet först 9 januari, då heliga tre kungar är en firad helgdag i de katolska länderna.
-Det är julstängt på många fabriker f n och därför är det mycket lugn marknad. Vio koncentererar oss på att serva de som är igång över julen, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exsportavdeling
Priserna på alla detaljer är i stort sett oförändrade. Det beror på en kombination av mycket låg aktivitet och stor försäljning via kontrakt ingångna veckorna innan jul.
-Traditionellt brukar vi se ett mindre prisfall veckorna efter nyår, men hur marknaden kommer att utveckla sig de kommande veckorna är en rätt så öppen fråga. För vårt vidkommande går vi in i det nya året med färre anmälda grisar än vad som varit de senaste åren. Om detta gäller även Tyskland får vi se de kommande veckorna, säger Søren Tinggaard.

ISN, Tyskland
Quotations Under Pressure Most Recently – Bottom Has Been Reached
The European pig keepers feel quite limited in their feeling Christmas joy. For the second time in a row, most of the quotations went down to a more than somewhat clear extent.
The prices’ slide was triggered by the demand of the German slaughter companies for massive price decreases, which has unfortunately been successful. As a result of that, the market appeared quite unsettled. The producers tended to increased readiness for delivery. Many EU member countries were affected by this unsettledness.
Discontent is extensive altogether. Many market participants agree on the idea that the market would have remained balanced if the German meat processing business had not wilfully blazed abroad the price pressure.
After the most recent and quite excessive 8 cents’ minus reported on in Germany, many other quotations went also down noticeably. The Austrian market began to totter to an extent suitable to cause the quotation there going down almost as far as it has in Germany. Similar observations were made in Belgium. Other countries got away with more moderate yet clear markdowns. Steady prices were again reported on from Spain and France.
Trend for the German market: For this shortly after Christmas, the domestic pigs-mature-for-slaughter market remarkably soon settled down again. By the end of last week, the stabilising of the market situation was already foreshadowed. According to what marketers say, there is not much backlog supply left. Currently, one or the other batch is even being looked for again. From today’s point of view, the price development is expected to remain steady at least.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Dammberg hutar åt storbankerna
I veckan har vi kunnat läsa att näringsminister Mikael Dammberg kallar till sig storbankerna för att reda ut varför bankerna är så dåliga på att låna ut pengar till småföretagare.
Aktiespararna tycker att ministern har fel och skyller allt på för höga skatter. Företagarna inom svenskt näringsliv är positiva. Således är det som vanligt en massa käbbel när man vill göra något i Sverige.
För jordbruket är det mycket välkommet då investeringsbehovet inom framför allt animalieproduktionen är stort. Till detta behövs långa krediter med 20 - 30 års löptider. Varför inte göra som i några av våra konkurrentländer, låta pensionsfonderna ge lån till jordbruket?
Att bankerna är fega och avvaktande beror sannolikt på att en ny generation handläggare kommit in i bankväsendet som framförallt saknar kompetens inom svenskt lantbruk. De tidigare lantbruksansvariga är många pensionärer. Några banker är tidigare rena affärsbanker och är bra på det, och nu vill man in även i lantbruket. Vi får hoppas att alla banker skärper sig och ökar sin kompetens och inte jämför oss hela tiden med förräntningen inom industri, handel och tjänstesektor.
Svenskt lantbruk ger jobb och öppna landskap i Sverige!
Gott Nytt ÅR

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

J

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 1Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 1 v 52 v 51 v 50
Ginsten Slakteri 75-100 16,50 16,50 17,00 17,00
Skövde Plus ** 73-102,9 16,10 16,10 16,10 16,60
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 16,10 16,10 16,10 16,60
Dalsjöfors 70-99,9 16,10 16,10 16,10 16,60
Dahlbergs 76-98,9 16,00 16,00 16,20 16,20
HKScan Agri *** 70-99,9 15,50 15,50 15,80 15,80
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
överst överst överst balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
överst överst balans balans
Ginsten
överst överst överst balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
- -
-
- -
-
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 1 v 52 v 51
12,90 Danish Crown 74,0–95,9 dkr 10,00 10,00 10,30
26,06 Nortura 67,1–85,0a nkr 24,59 24,59 25,54
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,43 1,43 1,43
? Snellmans** 85 – 105 euro 1,51 1,51 1,51
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 1 v 52 v 51 v 50 v 49
28 dec Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,22 Tyskland, 56 % 1,52 1,48 1,56 1,62 1,59
- D:o svenska*** - - - - -
13 dec jämförbara**
18,64 Italien - - - 1,914 1,901
17,52 England - - - 1,799 1,826
15,41 Danmark - - - 1,583 1,583
15,25 Tyskland - - - 1,566 1,536
14,86 Tjeckien - - - - 1,526
14,68 Spanien - - - 1,508 1,508
14,80 Österrike - - - 1,520 1,499
14,61 Frankrike - - - 1,500 1,500
14,35 Polen - - - - -
14,43 Belgien - - - 1,482 1,458
14,30 Irland - - - 1,469 1,469
14,15 Holland - - - 1,453 1,443
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
16 dec
9 dec
2 dec
25 nov
Utbud
2053
2340
2185
2654
Sålda
980
2110
1940
2494
Medelpris, euro
1,55
1,66
1,65
1,63
Lägst
1,53
1,65
1,63
1,61
Högst
1,56
1,68
1,65
1,64
Medelpris, skr
15,09
16,20
16,13
15,95

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 1 v 52 v 51 v 50
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,50 9,50 9,50 9,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 1 v 52 v 51
9,41
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,60 7,30 7,50
15,05
Nortura Fri vikta nkr 14,20 14,20 15,03
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
12,46
VEZG 56 %b euro 1,28 1,28 1,28
Galtar
8,12
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,60 6,30 6,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 52 v 51 v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Pund
11,32
11,38
11,65
11,46
11,54
11,55
11,41
Dollar 9,21 9,21 9,08 9,06 9,21 9,29 9,19
Euro 9,65 9,61 9,74 9,76 9,78 9,79 9,82
Dansk 1,29 1,29 1,31 1,31 1,31 1,31 1,32
Norsk 1,06 1,06 1,07 1,08 1,08 1,07 1,08
Yen 7,83 7,82 7,90 7,99 8,08 8,23 8,41
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 1 v 52 v 51 v 50
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 23,80 23,80 23,80 24,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 22.00 22.00 22.00 22.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 660 660 660 660
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 600 600 600 630
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 565 565 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 0
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans balans balans balans
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 1 v 52 v 51 v 50 v 49
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
287
Basis 7 kg 223 223 231 241 241
490
Basis 30 kg 380 380 392 407 407
294
SPF+Myc 7 kg 228 228 236 246 246
496
SPF+Myc 30 kg 385 385 397 412 412
299
SPF 7 kg 232 232 240 250 250
501
SPF 30 kg 389 389 401 416 416
1344
Økologi 30 kg 1042 1042 1054 1065 1065
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
834
25-kilos Helsegris 780 780 780 780 780
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
551
VEZG 28 kg 56,60 56,60 56,60 55,30 55,30
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.