@-GRIS 6 januari 2017
Senaste uppdatering gjord 6 januari 16,49
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Scan KLS Ugglarps och Dalsjöfors sänker 20 öre


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Efterfrågan följer den normala säsongen och vi ser en dämpning efter julförsäljningen. Noteringen sänks vecka 2 med 20 öre/kg på slaktgris och 10 kr/st för smågrisar.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är lite lugnare nu, men det går fortfarande bra att sälja grisköttet. Nu till nyår är det filé som är mest efterfrågat.
-Vi har ett 100-tal grisar överstående, alltså nästan balans. Det är det också för smågrisarna. Priserna är oförändrade.
Gott Nytt År!

KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: .-Priserna är oförändrade.
Gott Nytt År!


Skövde Slakteri:
Carl Skoglund, arbetande styrelseordförande
-


Dahlbergs Slakteri
Glenn Jönsson: -

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:


Danish Crown
Anspänt i början av året
Det nya året har börjat med en något anspänd stämning på den europeiska marknaden för färskt griskött. De få helgdagarna mellan jul och nyår gör att slakterierna över hela Europa inte i samma grad ligger efter med slakten, vilket annars är typiskt under denna årstid. Omvänt betyder det dock även att utbudet av levande djur i speciellt Tyskland är förhållandevis lågt.
-I den sydliga delen av Europa håller många semester till eter trettondagen, så därför kommer det först på allvar igång inom industrin för förädling nästa vecka. Därför får vi först då svaret på huruvida förhållandet mellan utbud och efterfrågan reellt ser ut som nu, när inköparna är tillbaka på kontoret, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exsportavdeling.
Det är god efterfrågan på bog och ryggfläsk, men därutöver är marknaden präglad av en förhållandevis svag aktivitet just nu.
Till länderna utanför Europa är det jämn avsättning både till Japan och Kina.

ISN, Tyskland
Quotations Under Pressure Most Recently – Bottom Has Been Reached
The European pig keepers feel quite limited in their feeling Christmas joy. For the second time in a row, most of the quotations went down to a more than somewhat clear extent.
The prices’ slide was triggered by the demand of the German slaughter companies for massive price decreases, which has unfortunately been successful. As a result of that, the market appeared quite unsettled. The producers tended to increased readiness for delivery. Many EU member countries were affected by this unsettledness.
Discontent is extensive altogether. Many market participants agree on the idea that the market would have remained balanced if the German meat processing business had not wilfully blazed abroad the price pressure.
After the most recent and quite excessive 8 cents’ minus reported on in Germany, many other quotations went also down noticeably. The Austrian market began to totter to an extent suitable to cause the quotation there going down almost as far as it has in Germany. Similar observations were made in Belgium. Other countries got away with more moderate yet clear markdowns. Steady prices were again reported on from Spain and France.
Trend for the German market: For this shortly after Christmas, the domestic pigs-mature-for-slaughter market remarkably soon settled down again. By the end of last week, the stabilising of the market situation was already foreshadowed. According to what marketers say, there is not much backlog supply left. Currently, one or the other batch is even being looked for again. From today’s point of view, the price development is expected to remain steady at least.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Landsbygdsutredningen på gång
Lagom till trettonhelgen presenterades regeringens landsbygdsutredning. Den tar ett större grepp om landsorten utanför framförallt storstäderna. Utöver landsortsbefrämjande åtgärder så vill man stimulera svensk matproduktion, som man vill ska öka. Självförsörjningsgraden på livsmedel bör öka. För animalieproduktionen aviseras att offentlig upphandling, dvs stat, kommun och landsting ska begära att vid anbud begära att matleverantörerna ska garantera att maten ska uppfylla svenska krav på produktion. Det innebär att om grisarna inte är uppfödda enligt svenska djurskyddsbestämmelser så kan sådana anbud avvisas.
Det är första gången på mycket länge som det kommer förslag som är positiva för svenskt lantbruk. Det som Sven-Erik Bucht tagit fram hittills under sina 2 år i regeringen överstiger med råge vad hans företrädare Eskil Erlandsson presterade under 8 år som landsbygdsminister. LRF gnällde nyligen över Bucht, men det var nog vanligt gnäll på politiker. LRFs koppling till Åsa-Nisse-partiet dvs Centern är olycklig och leder bara till käbbel.
Då nu landsbygdsutredningen ska ut på remiss får vi hoppas att den inte drunknar i en massa politiskt käbbel. Det finns många punkter bland de 75 i utredningen som skulle göra gott åt Sverige.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

I väntans tider – nyårsfunderingar
Årsskiftet innebar ett ökat tryck i frågan om att regeringen inte levererar den nationella livsmedelsstrategin. Snart närmar vi oss två års väntetid. Många regioner har inte väntat på en nationell strategi utan format sina egna regionala livsmedelsstrategier. Det är bara att välkomna, men förutsättningarna för dessa påverkas av nationella beslut. Det kommer olika signaler om vad oenigheterna beror på mellan regeringen och alliansen och kanske också inom regeringen. Man talar bl a om målsättningar kring ekologiskt och skatternas påverkan på konkurrenskraften.
Peter Larsson, regeringens speciella utredare för livsmedelskedjan tycker man fokuserar för mycket på primärproduktionen. Och det blir för mycket av ”push” i stället för ”pull”. Det vill säga att man försöker pusha ut det som produceras i stället för att jobba med att skapa efterfrågan ”pull”.
Jag håller fullständigt med. Se vad som har hänt sedan märkningen ”från Sverige” introducerades i april förra året. Det har skapats ett jättesug på svenska råvaror och svenska ingredienser. Palle Borgströms, LRF Mjölk och Torbjörn Iwarssons (råvaruanalytiker) tvärsäkra påståenden att det inte finns intresse för ursprung för förädlade produkt har verkligen kommit på skam.
Inlägg i media från alliansrepresentanter talar varmt om det goda svenska djurskyddet, vilket är glädjande. Men frågan är om KD fortfarande driver att det obligatoriska beteskravet ska bort. Magnus Oscarsson (KD) beskrivs av vissa som mjölkböndernas räddare, men han kanske gör bönderna en björntjänst genom att ta bort det starkaste mervärdet för svenska mejeriprodukter. Titta bara på Arlas reklam och Skånemejeriers framfart på marknaden med djuromsorgsargument. LRF framhärdar med att tala om god djurhälsa. Det är bra, men det räcker inte. Djurvälfärd är inte bara friska djur utan också naturligt beteende.
Nu har debatten dykt upp igen om Sveriges bristande krisberedskap. Vi kan inte försörja vår befolkning med livsmedel i händelse av avspärrning, transportstopp, väderkatastrofer eller dylikt. Senaste dagarnas snöoväder har väl spätt på frågan. Man talar om att varannan tugga är importerad, men det är något som ska tas med en nypa salt. Det varierar mellan olika typer av livsmedel. Jag har tidigare uppfattat det som att LRF glatt sig över den debatten och skrivit debattartiklar tillsammans med Sven Lindgren, ordförande i Civilförsvarsförbundet tillika ordförande i Hushållningssällskapet. Nu kritiseras den debatten, eftersom den tar bort fokus från det som LRF prioriterar d v s konkurrenskraftiga förutsättningar och lönsam produktion. Att mervärden ger konkurrenskraft talar man väldigt lite om, även om detta borde vara tydligt med tanke på detaljhandelns marknadsföring.
Stora förhoppningar knyts till ökade möjligheter att leverera svenskproducerade livsmedel till den offentliga sektorn. Den nya lagstiftningen kring upphandling ger goda möjligheter att ställa djurskyddskrav. Upphandlingsmyndigheten har just avslutat sin revidering av kriterier för livsmedel. Mycket anmärkningsvärt har det obligatoriska kriteriet på frihet från salmonella lyfts ur och är under utredning. Enligt ett illavarslande rykte drivs denna fråga av importörer av f f a kött. Fynd av salmonella på produkter i butik innebär saluförbud. Hur kan man då ifrågasätta att de livsmedel, som vi ska ge skolbarn, sjuka och åldringar, ska ha sämre kontroll än den vi har på svenska livsmedel.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 2Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 2 v 1 v 52 v 51
Ginsten Slakteri 75-100 16,50 16,50 16,50 17,00
Skövde Plus ** 73-102,9 15,90 16,10 16,10 16,10
KLS Uggl/Dalsjöfors* 70-99,9 15,90 16,10 16,10 16,10
Dahlbergs 76-98,9 16,00 16,00 16,00 16,20
HKScan Agri *** 70-99,9 15,30 15,50 15,50 15,80
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
överst överst överst överst
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
överst överst överst balans
Ginsten
överst överst överst överst
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
- -
-
- -
-
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 2 v 1 v 52
12,90 Danish Crown 74,0–95,9 dkr 10,00 10,00 10,00
26,06 Nortura 67,1–85,0a nkr 24,59 24,59 24,59
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,43 1,43 1,43
? Snellmans** 85 – 105 euro 1,51 1,51 1,51
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 2 v 1 v 52 v 51 v 50
4 jan Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,22 Tyskland, 56 % 1,57 1,52 1,48 1,56 1,62
- D:o svenska*** - - - - -
13 dec jämförbara**
18,64 Italien - - - - 1,914
17,52 England - - - - 1,799
15,41 Danmark - - - - 1,583
15,25 Tyskland - - - - 1,566
14,86 Tjeckien - - - - -
14,68 Spanien - - - - 1,508
14,80 Österrike - - - - 1,520
14,61 Frankrike - - - - 1,500
14,35 Polen - - - - -
14,43 Belgien - - - - 1,482
14,30 Irland - - - - 1,469
14,15 Holland - - - - 1,453
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
16 dec
9 dec
2 dec
25 nov
Utbud
2053
2340
2185
2654
Sålda
980
2110
1940
2494
Medelpris, euro
1,55
1,66
1,65
1,63
Lägst
1,53
1,65
1,63
1,61
Högst
1,56
1,68
1,65
1,64
Medelpris, skr
15,09
16,20
16,13
15,95

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 2 v 1 v 52 v 51
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,50 9,50 9,50 9,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 2 v 1 v 52
9,41
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,60 7,60 7,30
15,05
Nortura Fri vikta nkr 14,20 14,20 14,20
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
12,46
VEZG 56 %b euro 1,28 1,28 1,28
Galtar
8,12
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,60 6,60 6,30
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 1 v 52 v 51 v 50 v 49 v 48 v 47
Pund
11,22
11,32
11,38
11,65
11,46
11,54
11,55
Dollar 9,16 9,21 9,21 9,08 9,06 9,21 9,29
Euro 9,58 9,65 9,61 9,74 9,76 9,78 9,79
Dansk 1,28 1,29 1,29 1,31 1,31 1,31 1,31
Norsk 1,05 1,06 1,06 1,07 1,08 1,08 1,07
Yen 7,85 7,83 7,82 7,90 7,99 8,08 8,23
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 2 v 1 v 52 v 51
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Uggl/Dalsjöfors
Grund 23 kg* 23,30 23,80 23,80 23,80
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 22.00 22.00 22.00 22.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 660 660 660 660
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
HKScan Agri
Plus 30 kg 555 565 565 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 0
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans balans balans balans
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 2 v 1 v 52 v 51 v 50
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
287
Basis 7 kg 221 223 223 231 241
490
Basis 30 kg 378 380 380 392 407
294
SPF+Myc 7 kg 226 228 228 236 246
496
SPF+Myc 30 kg 383 385 385 397 412
299
SPF 7 kg 230 232 232 240 250
501
SPF 30 kg 387 389 389 401 416
1344
Økologi 30 kg 1041 1042 1042 1054 1065
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
834
25-kilos Helsegris 780 780 780 780 780
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
551
VEZG 28 kg 56,60 56,60 56,60 56,60 55,30
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.