@-GRIS 3 februari 2017
Senaste uppdatering gjord 3 februari 23,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser

Tyska priset sänks igen 5 cent v 6
Det tyska priset fortsätter åka berg- och dalbana och sänks nu 5 cent, lika mycket som det höjdes med för en vecka sedan. Danska priset är dock stabilt och oförändrat. Även i Sverige är priserna oförändrade nästa vecka, efter den allmänna sänkningen med 20 öre de senaste två veckorna.
Det är nu ganska klart att det är höjningen av leveranstilläggen med runt 30 öre, som de flesta fått via tilläggen i de nya avtalen, som är orsaken till sänkningen av de officiella priserna. Det vi kan kalla noteringen. Slakterierna ger och de tar.
Orsaken till minskningen av den svenska slakten börjar också klarna. Tommy Ögren säger idag att minskningen vid Skövde Slakteri förra året är en anpassning till behovet. Skövde gör alltså som Scan har gjort tidigare, anpassar inköpen av slaktgrisar till vad man kan sälja till bra priser.
-Det gagnar ingen att jaga fler grisar att slakta för statistikens eller marknadsandelarnas skull. Ekonomin i slakten hänger inte på volymen, utan vad som går att sälja till bra priser. Att slakta för frysarna ger ingen ekonomi.
Om detta gäller även KLS Ugglarps båda slakterier, som minskade kvartal 4 hela 15 % i Ugglarp och 8 % i Kalmar, det vet vi inte. Det har inte gått att få något svar därifrån. Det går betydligt lättare att få svar på varför man ökar, än minskar! /LG 170203

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Oförändrat läge på marknaden och anmälan i balans med behovet. Notering vecka 6 oförändrad. Läs gärna om utvecklingen inom ”-ish” produkterna som nu har utökats med Faluish och Pastejish!

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Priserna är oförändrade v 6. Det är balans i slakten och brist på smågrisar.

KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: .-


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren, -Priserna är oförändrade v 6, balanserna oförändrade och marknaden är som föregående vecka. Det är magra veckor den här tiden på året. Folk äter pölsa, korv och isterband och håller på pengarna.
-Orsaken till att vi minskat slakten 15 % sista kvartalet 2016 och 5 % på helåret 2016 är att hemmamarknaden inte behövt mer kött. Det slaktar vårt behov av grisar. Vi har gått ner i volym för att få ut maximalt pris för för köttet. Det är en bluff från charktillverkarnas sida när de säger att det inte finns tillräckligt med svensk köttråvara. Om de ringer Skövde Slakteri, så får de köpa det de behöver. Vi ska fortsatt ligga på 100 nöt och 5 000 grisar per vecka.
-Det gagnar ingen att jaga fler grisar att slakta för statistikens eller marknadsandelarnas skull. Ekonomin i slakten hänger inte på volymen, utan vad som går att sälja till bra priser. Att slakta för frysarna ger ingen ekonomi.


Dahlbergs Slakteri
Glenn Jönsson: -Oförändrade grispriser v 6. Vi har balans för smågrisar, men överstående slaktgrisar.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:


Danish Crown
2 februari är också känt som Kyndelsmässodagen, som historiskt markerade att halva vintern var gången. Det är dock för tidigt att dra samma slutsatser om grisköttet på europamarknaden, om det ännu är dags att titta framåt. Men inköparna har så smått börjat titta fram mot våren.
-Vi är inne i en period där alla ser fram mot våren, med mera liv på caféerna och inte minst grillsäsongen. De kommande månaderna kan bäst kallas övergångsperiode, där det handlar om att få saker och ting att fungera på bäst möjliga sätt. Just nu är det jämn avsättning på de europeiska marknaderna, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exportavdeling.
Det är generellt sett god balans mellan utbud och efterfrågan på framändar, bog och karré. Skinka och kotlett går pga årstiden mer trögt på marknaden.
Till länderna utanför Europa är det fina ordrar från Kina och en tillfredsställande handel med Japan. I gengäld är länderna i Sydostasien mer återhållsamma än vi har sett de senaste åren.

ISN, Tyskland
Priserna stiger, men mycket rörigt om huspriserna
Upp- och nedgångar i priserna verkar vara kännetecknande för slaktgrisar i början av detta år 2017. Nu stiger priserna igen, även om priserna ligger på olika nivåer.
Dessutom är det rörigt kring huspriserna, slakteriernas egna priser. Fyra stora slaktföretag sänkte priserna. Det första slakteri som meddelade huspris var Rheda, som hänvisade till den svaga köttmarknaden.
Utanför gränserna är volymerna slaktgrisar emellertid bara tillräckliga för att täcka slakteriernas kapacitet. Frosttemperaturen i många delar av Europa bidrar till detta, men även där det inte är så kallt är slaktgrisar efterfrågade.
Den generellt låga försörjningen medförde att tyska priset steg tydligt med 5 cent. Ett likaså tydligt plus visade även Österrike, medan priserna i de andra EU-länderna steg mer moderat. I Danmark har priset varit oförändrat flera veckor.
Tendens på tyska marknaden: Trots turbulensen kring huspriserna säger marknadens aktörer att det är en knapp försörjning av slaktgrisar. Det finns inget tecken på pucklar, som lätt uppstår när slakterierna använder huspriser. Vi får avvakta och se om nuvarande prisnivå står sig eller ej.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

H

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
O

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Hallå Lantmännen! Ni producerar för konsumenterna
Jag har tidigare anklagat vissa aktörer på livsmedelsmarknaden för tondövhet. Dit vill jag nu inkludera Lantmännen. När Lantmännens Alarik Sandrup (tidigare kollega på LRF) deltog på regeringens pressträff kring livsmedelsstrategin den 30 januari uttalade han, som jag tidigare nämnt, att Lantmännen anser att svenska regler ska harmoniseras till de länder man konkurrerar med. Jag har hört samma uttalande av Patrik Myrelid på KSLA och det var budskapet i den debattartikel som Helena Jonsson, LRF, Åke Hantoft, Arla och Gunnar Gunnarsson, Lantmännen skrev i höstas.
Beror det på att man är bondeägd att man är så fokuserad på produktion och så fullständigt okänslig för marknadssignaler och konsumenternas värderingar. Man gör väl konsumentstudier? Har Lantmännen överhuvudtaget inte uppmärksammat framgångarna för kött och kyckling med svenska mervärden – och konsumenterna betalar. Det räcker inte med att vara med i Haga-initiativet och driva klimatfrågorna. Och jag har förstått att man i Kina marknadsfört svensk livsmedelsäkerhet.
Menar Lantmännen att vi också ska nedmontera svensk salmonellakontroll? Vi som företräder konsumenterna, miljön, klimatet och djuren har vid ett flertal tillfällen i debattartiklar framfört att sänkt djurskydd och sämre miljökrav inte är framgången för svenskt lantbruk. Bucht har tagit till sig detta och vill inte sänka det svenska djurskyddet. Nationella miljömål ska också nås.
Jag saknar det Lantmännen som på 90-talet drev frågorna kring antibiotika och djurskydd, inte alltid med stöd av LRF och annan bondekooperation. Lantmännen och Slakteriförbundet anordnade ett seminarium kring antibiotika och antibiotikaresistens redan 1992. Då hade Martin Wierup som moderator och ny chef för Djurhälsovården, fått med sig av Scans Lars Danell, att inte gå med på något, som exempelvis att inte sänka avvänjningsåldern för smågrisar, som då var på tapeten. Lantmännen drev äggbranschen för att de skulle förstå att det inte gick att försvara de gamla hönsburarna. Man var aktiv för att utveckla ett avvänjningsfoder för smågrisar, med syfte att minska behovet av antibiotika vid avvänjning, efter det svenska antibiotikaförbudet 1986. Lantmännen var också pådrivande och medverkade för att genomföra den väl genomarbetade studien över kostnaden för den svenska modellen för grisuppfödningen. Studien byggde på att totalt kvantifiera kostnader och intäkter för svenska djurskyddsregler i första hand i jämförelse med Danmark. Då, 1996, uppgick kostnaden för svenska modellen till 50 öre per kg griskött. Då inkluderade det också att Sverige förbjudit tillväxtantibiotika vilket Danmark inte gjort. När LRF talar om kompensation för svenska särregler måste sådana beräkningar var trovärdiga och inte bygga bara på näringens egna kalkyler. Kostnader måste också relatera till djurskyddsregler. Att Jordbruksverkets kostnadsberäkningar av beteskravet har svagheter har uppmärksammats i propositionen.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 6Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 6 v 5 v 4 v 3
Ginsten Slakteri 75-100 16,10 16,10 16,30 16,30
Skövde Plus ** 73-102,9 15,70 15,70 15,70 15,90
KLS Uggl/Dalsjöfors* 70-99,9 15,70 15,70 15,70 15,90
Dahlbergs 76-98,9 15,60 15,60 15,60 15,80
HKScan Agri *** 70-99,9 15,00 15,00 15,00 15,30
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
överst överst överst överst
Dalsjöfors Slakteri
-
överst överst balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
överst överst överst överst
Ginsten
balans balans överst överst
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
- -
-
- -
-
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 6 v 5 v 4
12,60 Danish Crown 74,0–95,9 dkr 10,00 10,00 10,00
25,81 Nortura 67,1–85,0a nkr 24,59 24,59 24,59
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,43 1,43 1,43
? Snellmans** 85 – 105 euro 1,51 1,51 1,51
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
1 feb Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,31 Tyskland, 56 % 1,52 1,57 1,52 1,52 1,57
- D:o svenska*** - - - - -
1 feb jämförbara**
17,39 Italien - 1,847 1,830 1,819 1,857
15,53 England - 1,649 1,644 1,648 1,685
14,47 Frankrike - 1,537 1,523 1,523 1,514
14,41 Spanien - 1,530 1,508 1,508 1,509
14,28 Tyskland - 1,516 1,466 1,466 1,516
14,10 Danmark - 1,497 1,497 1,498 1,498
13,92 Irland - - 1,478 1,459 1,459
13,93 Tjeckien - - - 1,479 1,515
13,64 Österrike - 1,448 1,396 1,396 1,448
13,48 Polen - - - 1,431 1,464
13,38 Belgien - 1,421 -1,396 1,396 1,445
13,23 Holland - 1,405 1,386 1,386 1,415
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
3 feb
27 jan
20 jan
16 dec
Utbud
1785
1605
1700
2053
Sålda
1785
1075
1700
980
Medelpris, euro
1,58
1,58
1,60
1,55
Lägst
1,53
1,56
1,57
1,53
Högst
1,59
1,58
1,61
1,56
Medelpris, skr
14,88
14,97
15,21
15,09

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 6 v 5 v 4 v 3
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,50 9,50 9,50 9,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 6 v 5 v 4
9,57
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,60 7,60 7,60
14,91
Nortura Fri vikta nkr 14,20 14,20 14,20
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
12,24
VEZG 56 %b euro 1,30 1,30 1,27
Galtar
8,56
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,60 6,60 6,60
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 5 v 4 v 3 v 2 v 1 v 52 v 51
Pund
11,06
11,16
10,98
11,00
11,22
11,32
11,38
Dollar 8,73 8,82 8,94 9,00 9,16 9,21 9,21
Euro 9,42 9,48 9,51 9,54 9,58 9,65 9,61
Dansk 1,26 1,27 1,28 1,28 1,28 1,29 1,29
Norsk 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05 1,06 1,06
Yen 7,75 7,76 7,80 7,85 7,85 7,83 7,82
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 6 v 5 v 4 v 3
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps/Dalsjöfors
Grund 23 kg* 22,95 22,95 22,95 23,30
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21,00 21,00 21,00 21,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 640 640 640 660
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
HKScan Agri
Plus 30 kg 545 545 545 555
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 0
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans balans balans balans
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
278
Basis 7 kg 221 221 221 221 221
476
Basis 30 kg 378 378 378 378 378
284
SPF+Myc 7 kg 226 226 226 226 226
482
SPF+Myc 30 kg 383 383 383 383 383
289
SPF 7 kg 230 230 230 230 230
487
SPF 30 kg 387 387 387 387 387
12,87
Økologi 30 kg 1022 1022 1041 1041 1041
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
819
25-kilos Helsegris 780 780 780 780 780
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
583
VEZG 28 kg 61,90 60,50 56,60 56,60 56,60
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.