@-GRIS 10 februari 2017
Senaste uppdatering gjord 10 februari 23,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser

Allt överallt oförändrat v 7
Alla grispriser är oförändrade v 7, både i Tyskland, Danmark och Sverige. Skövde och Dahlbergs har inte meddelat sina priser ännu, men det skulle förvåna mycket om det blir ändringar.
Det är en period nu i februari då det inte händer mycket med grispriserna. I Tyskland är det små utbud och bra efterfrågan, men slakterierna vill inte höja priserna. Kylan i sydöstra Europa håller tillbaka anmälningarna.
Scans vd Göran Holm slutar 1 juni, överkörd av en omorganisation som ska minska antalet tjänstemän med 50 personer. Hela HKScans organisation ska ses över.
Göran ersätts av Sofia Hyléen Toresson, nu försäljningschef för dagligvaruhandeln i Findus. Hon börjar 2 maj.
Så vitt jag vet har inte antalet tjänstemän minskats vid Scan efter neddragningen av slakt för några år sedan, då "brevbäraren inte längre stannar vid varje postlåda", som tidigare vd Magnus Lagergren uttryckte det.
Styckningsföretaget Moab i Kumla ska bygga ut med 400 kvm. Det är för att få bättre flöde och mer utrymme för personalen, men vd Michael Oldin säger att det också är för att kunna öka produktionen i framtiden. Några nyanställningar blir det dock inte. Moab styckar huvudparten av Dahlbergs grisslakt.
Michael utsågs f ö till årets företagare i Kumla i fjol.
Danish Crown fortsätter expansionen i Tyskland. Nyligen fick man godkänt av konkurrensmyndigheterna att köpa det tills nu privatägda slakteriet Teterower Fleisch i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Där slaktas endast nöt och mest ekologiska nöt.
Både Danish Crown och danska staten har startat ett program för att öka grisproduktionen i landet. Danish Crowns Nyhustillägg är 15 øre per kg slakt i fem år till dem som bygger nytt. Dessutom en garanti för att tb blir 87 dkr per slaktgris. Om det inte blir det, kan man få max 25 dkr per slaktgris.
Det statliga programmet startade denna vecka och är ett bidrag till modernisering av grisstallar. Det är statliga NaturErhvervstyrelsen som administrerar bidraget.
Mila hålls på Malmömässan 16 - 18 februari 2017. Under senare år har det inte varit mycket om grisar, men desto mer nöt och får. /LG 170210


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Oförändrat läge på marknaden och anmälan i balans med behovet. Notering vecka 7 oförändrad.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Grispriserna är oförändrade. Det är brist på smågrisar och balans i slakten.
-Försäljningen rullar på, men det är inget som sticker ut den här årstiden..

KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: .-


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren, -Priserna är oförändrade v 6, balanserna oförändrade och marknaden är som föregående vecka. Det är magra veckor den här tiden på året. Folk äter pölsa, korv och isterband och håller på pengarna.
-Orsaken till att vi minskat slakten 15 % sista kvartalet 2016 och 5 % på helåret 2016 är att hemmamarknaden inte behövt mer kött. Det slaktar vårt behov av grisar. Vi har gått ner i volym för att få ut maximalt pris för för köttet. Det är en bluff från charktillverkarnas sida när de säger att det inte finns tillräckligt med svensk köttråvara. Om de ringer Skövde Slakteri, så får de köpa det de behöver. Vi ska fortsatt ligga på 100 nöt och 5 000 grisar per vecka.
-Det gagnar ingen att jaga fler grisar att slakta för statistikens eller marknadsandelarnas skull. Ekonomin i slakten hänger inte på volymen, utan vad som går att sälja till bra priser. Att slakta för frysarna ger ingen ekonomi.


Dahlbergs Slakteri
Glenn Jönsson: -.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:


Danish Crown
Som vanligt den här årstiden är det stilla på den europeiska marknaden för färskt griskött.
-Efterfrågan är låg och vi säljer speciellt kotlett och skinka om än trögt på marknaden. Framändar, karré och bog går något bättre och understöds av fin efterfrågan från Kina, säger Søren Tinggaard, som är underdirektör i Danish Crowns Exportavdeling.
Ryggfläsk till engelska marknaden ligger lågt och efterfrågan är vikande.
till länder utanför Europa är efterfrågan från Kina nu tillbaka på en tillfredsställande nivå efter det kinesiska nyåret. Samma gäller Japan, där det är god ordersituation.

ISN, Tyskland
Priserna går åt olika håll på slaktgrisar i EU
Priserna på slaktgrisar i EU-länderna går åt olika håll. Tyska priset är mest iögonenfallande och måste sänkas igen efter en vecka med huspriser som fronderade från den gemensamma noteringen. Varje försök att höja priset pga det knappa utbudet har hittills misslyckats i år. Belgien och Österrike följde efter med reducerade priser.
Situationen är helt annorlunda i Frankrike. Senast höjdes priset för andra gången i rad sedan utbudet av slaktgrisar var märkbart mindre än den väntade efterfrågan. Således, Frankrike rankas nu först bland de fem länderna med betydande grishållning. Spanien har under två veckor följt en positiv prisbana.
En generellt stabil situation rapporteras från Danmark, Holland, Irland och England. Det holländska priset är sedan årets början ryckt allt närmare prisnivån för de fem länderna med flest grisar, eftersom underlaget för beräkningarna ändrats. Från årsskiftet gäller det nya underlaget slakteriets pris exkl moms.
Tendens på tyska marknaden: Den starka efterfrågan på slaktgrisar fortsätter i Tyskland. Men pga den väntade sänkta temperaturen i väderleken är det inte utsikt till ökat utbud slaktgrisar. F n är det således en positiv utveckling av marknaden.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Finnarna har ledsnat på Göran Holm
HKScan är inte nöjd med utvecklingen i Scan Sverige, varför styrelsen väljer att sparka Göran Holm. Göran har varit mycket offensiv på produktutveckling och marknadsföring och inte i onödan slumpa bort varor som Scan gjort tidigare. Däremot har det inte vidtagits nödvändiga åtgärder för att rationalisera bland anställda och då framförallt minska antalet tjänstemän.
HKScan i Finland har brottats med en större korruptionsskandal som säkert har kostat mycket. Köpet av den svenska slaktdelen framstår alltmer som ett stort misstag. I Finland har deras grisbönder nationella subventioner, varför Scan i Finland betalar mindre för slaktdjuren till bonden. Med detta faktum säger det sig själv att den svenska delen med högre avräkningspriser inte blir konkurrenskraftig med Finland förrän dessa subventioner är borta. Konstigt att de som gjorde upp försäljningen av Swedish Meats inte insåg detta.
Nu har ju Lantmännen gått in i HKScan efter att ha köpt röststarka aktier av Sveriges Djurbönder. Hoppas att HKScan kan bli proffsigare eller avveckla svenskdelen och sälja den till Lantmännen.
Grisgeneralen har varit ledig ett par veckor och dessutom bytt ut den gamla datorn till nya ”skarpare” grejer.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
O

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Hur ska det svenska djurskyddet säkras?
Sven-Erik Bucht har i samband med livsmedelsstrategin betonat att det svenska djurskyddet inte ska sänkas. Många förslag i propositionen har hämtats från Konkurrenskraftutredningen, med undantaget för förslaget att sänka svenskt djurskyddsregelverk till EUs nivå. Detta var LRFs förslag och har framförts av LRF under hela processen. Men Bucht har varit tydlig i media och det framgår också av propositionen. Under presskonferensen den 30 januari talade Bucht lite kryptiskt om regler för miljö och liknande, som inte nödvändigtvis behövde tas bort. Det som uttalats från regeringen har också bäring på den kommande propositionen om en ny djurskyddslag. Men i djurskyddsutredningen talas om flexibilitet och målstyrning. Djurskyddsutredaren flyttade också mycket av regelverket till Jordbruksverket för att uppnå flexibiliteten. Kritik framfördes från flera håll, att detta innebär att politikerna fråntar sig sitt ansvar för att lagstifta om ett bra skydd för djuren. Det måste till ett politiskt ansvar för konsumenter, djur och miljö, vilket tydligt har framförts från konsument – djurskydd och miljöorganisationerna. Det finns risk för att politikerna kryper undan sitt ansvar och överlämnar till Jordbruksverket att säkra ett gott djurskydd. Frågan om certifiering dyker upp som ett alternativ till lagstiftning. Certifiering är ett bra komplement till lagstiftning, men kan inte ersätta lagstiftning, som ska se till att alla djur i Sverige har det bra – inte bara en viss del. Dessutom lämpar man då över en del av ansvaret till konsument och marknad. LRF fortsätter att hävda (kanske fullt förståeligt med tanke på LRFs strategi) att det är inte lagar som skapar konkurrenskraft. Trots tydlig marknadsföring av detaljhandeln och branschorganisationerna att djurskyddslagen är en konkurrensfördel för svenskt kött, mjölk och ost.
Bucht har i sina presentationer pekat på behovet av att kontrollerna utvecklas och likriktas, något som har spelats in till departementet av flera intressenter. Och hur flexibilitet och målstyrning ska kombineras med en likriktad och rättssäker kontroll återstår att se. Både djurägare och kontrollanter tjänar på tydlighet och förutsägbarhet. Det blir inte lätt. Nu har också föreslagits ett rådgivningsprogram för djurhållningen, typ Greppa Näringen. Frågan är hur detta ska användas i djurskyddsarbetet. Ska det ersätta vissa djurskyddsföreskrifter? Enligt säker källa avlövas nu föreskrifterna för sällskapsdjur. Kommer samma sak hända för lantbrukets djur?
Jordbruksverket har och kommer få en nyckelroll. Om LRF får som man vill kommer lantbrukets konkurrenskraft tydligare ingå i verkets instruktion. Men det borde räcka med vad som står idag: ”Statens jordbruksverk har som förvaltningsmyndighet inom jordbruksområdet, fiskeområdet och därtill knuten landsbygdsutveckling till uppgift att arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna”. Här ingår med andra ord såväl ett gott djurskydd som konsumentnytta. Jordbruksverket avlövar nu sina forum för diskussion och förankring. Jag har vid ett flertal tillfällen påpekat att man i förankringen ska ha med hela kedjan och inte sluta vid detaljhandeln. Man måste inkludera civilsamhället som konsument-, djurskydd- och miljöintressenter. Förändringen av föreskrifterna för bete för nötkreatur var ett skräckexempel. Endast näringen var med under utarbetandet av förslaget. Låt oss slippa sådant i fortsättningen!

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 7Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 7 v 6 v 5 v 4
Ginsten Slakteri 75-100 16,10 16,10 16,10 16,30
Skövde Plus ** 73-102,9 15,70 15,70 15,70 15,70
KLS Uggl/Dalsjöfors* 70-99,9 15,70 15,70 15,70 15,70
Dahlbergs 76-98,9 15,60 15,60 15,60 15,60
HKScan Agri *** 70-99,9 15,00 15,00 15,00 15,00
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
överst överst överst överst
Dalsjöfors Slakteri
-
överst överst överst balans
Dahlbergs Slakteri
-
överst överst överst överst
Ginsten
balans balans balans överst
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
- -
-
- -
-
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 7 v 6 v 5
12,70 Danish Crown 74,0–95,9 dkr 10,00 10,00 10,00
25,81 Nortura 67,1–85,0a nkr 24,59 24,59 24,59
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,43 1,43 1,43
? Snellmans** 85 – 105 euro 1,51 1,51 1,51
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 7 v 6 v 5 v 4 v 3
8 feb Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,36 Tyskland, 56 % 1,52 1,52 1,57 1,52 1,52
- D:o svenska*** - - - - -
7 feb jämförbara**
17,18 Italien - 1,819 1,847 1,830 1,819
15,43 England - 1,633 1,649 1,644 1,648
14,84 Frankrike - 1,571 1,537 1,523 1,523
14,14 Danmark - 1,497 1,497 1,497 1,498
13,85 Tyskland - 1,466 1,516 1,466 1,466
13,61 Spanien - 1,441 1,530 1,508 1,508
13,92 Tjeckien - - - 1,474 1,479
13,66 Polen - - - 1,446 1,431
13,96 Irland - - 1,478 1,478 1,459
13,61 Holland - 1,441 1,405 1,386 1,386
13,19 Österrike - 1,396 1,448 1,396 1,396
13,19 Belgien - 1,396 1,421 -1,396 1,396
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
10 feb
3 feb
27 jan
20 jan
Utbud
1755
1785
1605
1700
Sålda
1515
1785
1075
1700
Medelpris, euro
1,58
1,58
1,58
1,60
Lägst
1,57
1,53
1,56
1,57
Högst
1,59
1,59
1,58
1,61
Medelpris, skr
14,93
14,88
14,97
15,21

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 7 v 6 v 5 v 4
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,50 9,50 9,50 9,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 7 v 5 v 4
9,65
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,60 7,60 7,60
14,91
Nortura Fri vikta nkr 14,20 14,20 14,20
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
12,00
VEZG 56 %b euro 1,27 1,30 1,27
Galtar
8,38
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,60 6,60 6,60
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 6 v 5 v 4 v 3 v 2 v 1 v 52
Pund
11,07
11,06
11,16
10,98
11,00
11,22
11,32
Dollar 8,85 8,73 8,82 8,94 9,00 9,16 9,21
Euro 9,45 9,42 9,48 9,51 9,54 9,58 9,65
Dansk 1,27 1,26 1,27 1,28 1,28 1,28 1,29
Norsk 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05 1,06
Yen 7,88 7,75 7,76 7,80 7,85 7,85 7,83
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 7 v 6 v 5 v 4
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps/Dalsjöfors
Grund 23 kg* 22,95 22,95 22,95 22,95
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21,00 21,00 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 640 640 640 640
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
HKScan Agri
Plus 30 kg 545 545 545 545
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 0
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans balans balans balans
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 7 v 6 v 5 v 4 v 3
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
280
Basis 7 kg 221 221 221 221 221
480
Basis 30 kg 378 378 378 378 378
287
SPF+Myc 7 kg 226 226 226 226 226
486
SPF+Myc 30 kg 383 383 383 383 383
282
SPF 7 kg 230 230 230 230 230
491
SPF 30 kg 387 387 387 387 387
1297
Økologi 30 kg 1022 1022 1022 1041 1041
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
819
25-kilos Helsegris 780 780 780 780 780
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
595
VEZG 28 kg 63,00 61,90 60,50 56,60 56,60
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.