@-GRIS 17 februari 2017
Senaste uppdatering gjord 17 februari 23,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser

Scan sänker 20 öre v 8
Det var nära att det blev samma rubrik för v 8 som för v 7, dvs alla grispriser oförändrade. Men då sänker Scan grispriset 20 öre. Orsaken är att försäljningen bromsat in. Trolig orsak är sportloven, säger Scan. Folk åker hemifrån och äter på restaurang och där är det kanske inte Scanvaror, utan billigare importkött. Det kan vara en sanning, men beskedet om Scans neddragning och dåliga resultat är också negativa faktorer som verkar i nedåtgående riktning i säljet.
De övriga slakterierna fortsätter med samma pris och har också sportlov och konsumenter som reser hemifrån. Skövde har visserligen inte meddelat något pris, men sänker troligen inte eftersom värsta konkurrenterna inte sänker. Sänker man så är det en alternativ sanning, som också är logisk eftersom Skövde har lätt för att sänka och dessutom har stockholmstrakten, med många skidåkare, som hemmamarknad. Uppdatering kommer när jag får en äkta sanning.
Slaktbalansen är också dåligt uppdaterad, men det sägs från fältet att det är grisar överstående här och där och särskilt hos KLS-leverantörer. Stora volymer, har det sagts av leverantörer, men det har inte gått att få bekräftat. Vissa mindre leverantörer har fått vänta varje vecka en längre tid på att få iväg grisar. Men så är det väl att vara liten leverantör. Och det är väl lite trögt med försäljningen så här års.
Tyskland och Danmark har alltså oförändrade priser, liksom många flera länder. Det är tydligen generellt sett god balans mellan anmälningar och efterfrågan på griskött söderöver. Men några betydande prishöjningar tror man inte på.
Kolla Bengts Sporadiska Blogg om Gröna Veckan i Berlin längre ner i den här spalten! Där skriver han om hur svenska staten hanterar våra skattepengar till marknadsföring av bl a svenskt griskött på export. Jag förstår att det sved i en svensk f d lantbruksattachés hjärta att gå på utställningen! Läs också om Daniel Juneberg, Kalmar, som agerade i sin dotters skola när grisarna fick skulden för att thailandsresorna förstör klimatet. Jag bugar mig djupt för Daniel! /LG 170217

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Marknaden bromsar in något, troligen till följd av sportloven och att många åker på semester och handlar inte hem mat på samma sätt.
-Priset på slaktgris sänks vecka 8 med 20 öre/kg. Smågrispriset sänks 5 kr/st.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen rullar på som vanligt, det händer ingenting. Priserna är oförändrade, balans i slakten, brist på smågrisar.

KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: .-


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren, -


Dahlbergs Slakteri
Glenn Jönsson: -.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:


Danish Crown
Det är fortsatt ganska lugnt på den europeiska marknaden för färskt griskött. Det är låg efterfrågan, men som någorlunda motsvaras av lågt utbud.
-Priserna är relativt bra för årstiden. Avsättningen är dock lite skevt fördelad, då det är en förnuftig marknad för framändar, bog, karré och bröstfläsk, men svagare marknad för skinka och kotlett, säger Søren Tinggaard, som är underdirektör i Danish Crowns exportavdeling.
Baconmarknaden i England är påverkad av den svaga marknaden för kotlett och marknaden för ryggkött är inte heller stark.
I gengäld är det just nu fin försäljning till Japan och stabil avsättning i Kina, där efterfrågan är relativt god efter det kinesiska nyåret.

ISN, Tyskland
Balans i många av EUs länder
Grispriserna är oförändrade i flera länder och rör sig mycket litet i andra. Samtidigt börjar många aktörer att tro att den väntade prisuppgången inte kommer, trots den goda balansen.
Oförändrat blev det i Holland, Danmark, Belgien och Österrike. Engelska priset blev oförändrat med hjälp av kursändringar i valutan.
Stämningen är god i de sydliga länderna. Spanska och franska priset steg något. I Frankrike klagar slaktarna på liten efterfrågan på kött och låga marginaler. Men pga litet utbud av grisar, steg ändå priset något. Samma gäller Spanien, där det bjuds ut hanterbara volymer.
Trend på tyska marknaden: Marknaden stabiliseras på uppnådd nivå. Utbjudna volymer matchar efterfrågan. Priset väntas vara stabilt.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Finnarna har ledsnat på Göran Holm
HKScan är inte nöjd med utvecklingen i Scan Sverige, varför styrelsen väljer att sparka Göran Holm. Göran har varit mycket offensiv på produktutveckling och marknadsföring och inte i onödan slumpa bort varor som Scan gjort tidigare. Däremot har det inte vidtagits nödvändiga åtgärder för att rationalisera bland anställda och då framförallt minska antalet tjänstemän.
HKScan i Finland har brottats med en större korruptionsskandal som säkert har kostat mycket. Köpet av den svenska slaktdelen framstår alltmer som ett stort misstag. I Finland har deras grisbönder nationella subventioner, varför Scan i Finland betalar mindre för slaktdjuren till bonden. Med detta faktum säger det sig själv att den svenska delen med högre avräkningspriser inte blir konkurrenskraftig med Finland förrän dessa subventioner är borta. Konstigt att de som gjorde upp försäljningen av Swedish Meats inte insåg detta.
Nu har ju Lantmännen gått in i HKScan efter att ha köpt röststarka aktier av Sveriges Djurbönder. Hoppas att HKScan kan bli proffsigare eller avveckla svenskdelen och sälja den till Lantmännen.
Grisgeneralen har varit ledig ett par veckor och dessutom bytt ut den gamla datorn till nya ”skarpare” grejer.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Allt är inte grönt i den gröna sektorn
”Det är grönt farfar”, säger barnbarnen när något är fixat och bestämt och alla vet vad som gäller. Detta passar dåligt på det som hänt med maten och politiken – hemma och globalt – de senaste veckorna. ”Livsmedelsexperter” och politiska amatörer har överträffat varandra – det pågår för fullt då detta skrivs – i produktion av ”alternativa sanningar” till en alltmera osäker, konsumerande allmänhet och press. Jag behåller därför min vänta-och-se-attityd från tidigare blogg och nöjer mig nedan med en handfull snabba nerslag om det jag upplevt den senaste tiden.
Den 25 januari ordnade Partnerskap Alnarp en halvdag om hur vi ska kunna slå mynt av rådande sug efter svensk mat (kött) till höga priser med vidhängande mervärden. Utmärkt programidé. Jag saknade dock ett inlägg om hur denna mat ska bli tillgänglig för alla, då inkomstklyftorna tycks öka och den jäktade standardhusmodern vid köttdisken enligt tillgänglig forskning i första hand sägs fråga efter priset och inte efter falukorvens ursprung. Lösning med matkuponger? Tvåprissystem? Vissa dagar med priser som möjliggör ”svenskkött för alla”? Jag har frågat om priset för dem som normalt handlar i Konsum och motsvarande tidigare. Kanske kommer svaret i ett förväntat, omfattande handlingsprogram tillsammans med särregler för landsbygden vad gäller arbetsgivaravgifter, flyttningsbidrag, reducerad realisationsvinstbeskattning för dem som väljer att lämna huvudstaden för bosättning på en ”skräpyta” någonstans i Sverige, etc. På kvällen var det mingel och kamratmiddag på Alnarpskåren för lantmästare, agronomer, hortonomer och alla andra som vill bygga nätverk i livsmedelskretsar. Fint initiativ som startade i fjor.
Jag var inte på Alnarp i år. Det blev i stället Die Grune Woche, Gröna Veckan, i Berlin samma vecka. Hade väntat mig mycket av den förannonserade påkostade svenska medverkan i denna världens största och äldsta livsmedelsmässa (sedan 1926). Syftet är att deltagande länder och inte minst regioner ska visa vad de har, kan och vill vad gäller mat (lokalt bröd, korvar, grönsaker, etc) och dryck (öl, vin, kryddat brännvin, juicer, m m) i syfte att ”sälja" sina bygder som bl a resmål för turister, samt främja nationell livsmedelsexport. I sista stund hade Sverige backat ur deltagandet efter att i förskott enligt uppgift betalat 235 000 kr i lokalhyra. Motiv: År 2017 är det gammalmodigt med denna typ av marknadsföring. Det sa man nog inte på alnarpsmötet!
Jordbruksministern skulle, som var fallet med de andra 84 länderna, ha lett delegationen, men förklarade i sista minuten helt korrekt att han inte "kunde vara överallt”.
Jag noterade att landsbygdsdepartementets statssekreterare befann sig flera dar i Berlin (för att lära?) Våra nordiska grannar var väl företrädda och drog tydligen nytta av de utställningsytor som vi betalat för! Jag noterade att Norge uppträdde fylkesvis (län) med väl pålästa och mycket attraktivt ”norska” värdinnor. Finland utnyttjade sin utställningsyta till max genom att byta till en ny grupp företag när halva veckan gått. Sverige hittade jag i form av en enda, djupt besviken tysk kvinnlig importör av älgkorv och snaps. Hon ansåg sig ha blivit grundligt lurad genom den sena svenska programändringen.
Danskarna bredde ut sig i år med ett trettiotal utställare, liksom tidigare. Jag frågade några av dem helt provokativt om det verkligen lönade sig att delta i Gröna Veckan år efter år. Jag såg i deras ögon vad de tänkte: Bara en representant för "die dummen Schweden” kan fråga så!
Tyskland representerades av i stort sett alla delstaterna. Den tyska nationella satsningen uppbackad av jordbruksministern Schmidt, med bl a särskilda program för skolklasser och husmödrar, imponerade. Albanien, Turkistan, Kambodja, Mongoliet, m fl, var länder man inte hade väntat sig möta här, men de hade satsat stort för att visa sin matkultur. Ryssland hade anmält intresse att delta, men hindrats av rådande sanktioner. Nederländerna sökte värva mig som försäljare av holländsk ost. Mycket mer är att säga om denna fantastiska mässa där man t o m visar allmänheten levande exempel på de vanligaste husdjuren. Kom själv och lär på nästa års Gröna Vecka!
Enligt tidningen Barometern (9/2 17) berättade häromdagen dottern till svinuppfödaren Daniel Juneberg på Junegården utanför Kalmar för sin far att kommunen på skolan satt upp en affisch där det stod att den globala kött-och mejeriproduktionen påverkar klimatet lika mycket som bilar, flygplan, båtar och lastbilar tillsammans. Fadern tog det för vad det var: Några okunniga amatörers valhänta hantering av en alternativ sanning. Han tände och åkte till skolan och tog resolut ner plakatet. Beskrev sen på Facebook vad han gjort och blev allmänt hyllad, inte minst av kommunchefen som fick anledning knäppa sin kommunikationsavdelning på näsan för självsvåldigt beteende. Till historien hör att Junegårdens svingödsel går till biogas som driver några av Kalmars stadsbussar.
Som gammal bondestudent från 1940-talet då vi itutades att sanningen, vetenskapliga fakta och beprövad erfarenhet skulle vara vägledande för vårt handlande, har jag svårt med alternativa sanningar. Jag tar därför nu time out från bloggandet tills sikten klarnat och det blivit mer grönt i den svenska politiken, i Washington, Paris, etc, och tills vi fått fler av Junebergs kaliber som handgripligt ägnar sig åt verkstad, inte bara snack.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Mer ris än ros för regeringens handlingsplan kring Livsmedelsstrategin
Naturskyddsföreningen uppskattar att handlingsplanen fastställt mål för ekologisk produktion och konsumtion och det finns fler som tycker detta är lovvärt. Men visst känns det som en eftergift till Miljöpartiet. Det var en av frågorna som Alliansen tidigare reagerat negativt på och nu upprepar man kritiken. Det är marknaden som ska avgöra den ekologiska konsumtionens storlek. Erfarenheten är att när kommunerna ställer krav på hög andel ekologiska livsmedel, är risken stor att det blir import. Om man inte som Uppsala säkrar att de ekologiska produkterna ska följa svensk djurskyddslag. WWF anser att det ekar tomt när det gäller att gå mot ökad hållbarhet. ”Varken långsiktig hållbarhet eller de svenska miljömålen kommer att nås med regeringens livsmedelsstrategi” säger WWF. Man vill också ha mer åtgärder för att stimulera naturbete. Detta kommer dock upp som en åtgärd i handlingsplanen.
Jag förstår Livsmedelsföretagen, som med all rätt saknar åtgärder med fokus på förädling och livsmedelsindustri. Det är fortfarande en tydlig produktionsstrategi. LRF jublade över strategin ända tills handlingsplanen kom – lite förvånande, eftersom det i propositionen inte kom några löften om sänkta skatter eller inga nya skatter och ingen sänkning av regelverket på miljö och djurskyddsområdet. Jag tror man knyter orimligt höga förhoppningar till instruktionen till myndigheterna om konkurrenskraft (se tidigare blogg). Men åtgärdspaketet som presenteras i veckan handlar mer om utvecklingsprojekt hos myndigheterna.
Annars tror jag många av oss kan stödja förslaget på svensk växtförädling – med eller utan GMO. Det känns som ett akut behov och inte minst i skenet av klimatförändringarna. Vi har ju fått fortsatta problem med torka och brist på grundvatten i östra delarna av Sverige. Det är också positivt att markens bördighet har uppmärksammats.
Gunnar Rundgren har gjort en djupgående mycket kritisk analys av regeringens proposition. Det finns enligt Gunnar en genomgående fokusering på produktivitet och strukturomvandling som lösning på konkurrenskraften och hållbarheten. Men det är tveksamt om ökad produktivitet bidrar till miljömål, som en giftfri miljö och kanske inte heller ett rikt odlingslandskap. Han har uppmärksammat två frågor som har fått alldeles för lite uppmärksamhet i debatten. Regeringen föreslår en ändring i jordförvärvslagen, vilket innebär att aktiebolag kan förvärva mark. Jag rekommenderar en läsning av SLU:s Framtidsberättelser från lantbruket år 2030. Min reflektion när jag läste boken var att en av knäckfrågorna verkar vara ägandet av marken. Om storföretagen tar över finns helt andra drivkrafter och kortsiktighet i förvaltarskapet av jorden. Därför är scenarios som ”storföretagen styr” en skrämmande utveckling. Här har politikerna helt tappat ansvaret och de innebär bristande respekt för marken som ekosystemresurs och djuretik.
Den andra frågeställningen är CAP. Den berörs knapphändigt. Många bönder, inte minst de som har betande djur är till stor del beroende av EU-stöd för sin överlevnad. Men i budgetpropositionen 2016 är Sveriges mål att EU:s gemensamma jordbrukspolitik skall ha som mål en ”avreglerad, marknadsorienterad och konkurrenskraftig jordbrukssektor styrd av konsumenternas efterfrågan samt klimat- och miljömål och där hänsyn tas till djurskydd” Jag har mött många i Bryssel, som skakat på huvudet över Sveriges ointresse för att ta hem EU-pengar till sina bönder. Finland nämns ofta som exempel på en skicklig förhandlare, som räddat hem betydligt mer EU-medel. Men med Brexit blir EU:s budget kraftigt nedskuren. Det kommer bli strid på kniven om EUs jordbruksbudget. Jag har hört konsumentrepresentanter jubla när pengar till jordbruket prutas. Förstår man inte att det negativt påverkar miljö, hållbarhet, djuretik och priset till konsumenterna.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 8Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 8 v 7 v 6 v 5
Ginsten Slakteri 75-100 16,10 16,10 16,10 16,10
Skövde Plus ** 73-102,9 15,70 15,70 15,70 15,70
KLS Uggl/Dalsjöfors* 70-99,9 15,70 15,70 15,70 15,70
Dahlbergs 76-98,9 15,60 15,60 15,60 15,60
HKScan Agri *** 70-99,9 14,80 15,00 15,00 15,00
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
överst överst överst överst
Dalsjöfors Slakteri
-
överst överst överst överst
Dahlbergs Slakteri
-
överst överst överst överst
Ginsten
balans balans balans balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
- -
-
- -
-
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 8 v 7 v 6
12,70 Danish Crown 74,0–95,9 dkr 10,00 10,00 10,00
25,81 Nortura 67,1–85,0a nkr 24,59 24,59 24,59
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,43 1,43 1,43
? Snellmans** 85 – 105 euro 1,51 1,51 1,51
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 8 v 7 v 6 v 5 v 4
15 feb Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,36 Tyskland, 56 % 1,52 1,52 1,52 1,57 1,52
- D:o svenska*** - - - - -
15 feb jämförbara**
17,21 Italien - 1,822 1,819 1,847 1,830
15,46 England - 1,636 1,633 1,649 1,644
14,95 Frankrike - 1,583 1,571 1,537 1,523
14,69 Spanien - 1,555 1,441 1,530 1,508
14,33 Irland - 1,517 1,478 1,478 1,478
14,13 Danmark - 1,498 1,497 1,497 1,497
14,01 Tjeckien - - 1,483 1,485 1,474
13,87 Polen - - - 1,468 1,446
13,85 Tyskland - 1,466 1,466 1,516 1,466
13,61 Holland - 1,441 1,441 1,405 1,386
13,19 Österrike - 1,396 1,396 1,448 1,396
13,19 Belgien - 1,396 1,396 1,421 -1,396
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
17 feb
10 feb
3 feb
27 jan
Utbud
2190
1755
1785
1605
Sålda
1910
1515
1785
1075
Medelpris, euro
1,57
1,58
1,58
1,58
Lägst
1,54
1,57
1,53
1,56
Högst
1,59
1,59
1,59
1,58
Medelpris, skr
14,83
14,93
14,88
14,97

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 8 v 7 v 6 v 5
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,50 9,50 9,50 9,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 8 v 7 v 5
9,65
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,60 7,60 7,60
14,91
Nortura Fri vikta nkr 14,20 14,20 14,20
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
12,00
VEZG 56 %b euro 1,27 1,27 1,30
Galtar
8,38
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,60 6,60 6,60
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 7 v 6 v 5 v 4 v 3 v 2 v 1
Pund
11,10
11,07
11,06
11,16
10,98
11,00
11,22
Dollar 8,90 8,85 8,73 8,82 8,94 9,00 9,16
Euro 9,45 9,45 9,42 9,48 9,51 9,54 9,58
Dansk 1,27 1,27 1,26 1,27 1,28 1,28 1,28
Norsk 1,06 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05
Yen 7,82 7,88 7,75 7,76 7,80 7,85 7,85
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 8 v 7 v 6 v 5
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps/Dalsjöfors
Grund 23 kg* 22,95 22,95 22,95 22,95
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21,00 21,00 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 640 640 640 640
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
HKScan Agri
Plus 30 kg 540 545 545 545
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 0
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans balans balans balans
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten brist brist balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 8 v 7 v 6 v 5 v 4
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
280
Basis 7 kg 221 221 221 221 221
480
Basis 30 kg 378 378 378 378 378
287
SPF+Myc 7 kg 226 226 226 226 226
486
SPF+Myc 30 kg 383 383 383 383 383
282
SPF 7 kg 230 230 230 230 230
491
SPF 30 kg 387 387 387 387 387
1297
Økologi 30 kg 1022 1022 1022 1022 1041
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
819
25-kilos Helsegris 780 780 780 780 780
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
595
VEZG 28 kg 63,00 63,00 61,90 60,50 56,60
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.