@-GRIS 10 mars 2017
Senaste uppdatering gjord 10 mars 23,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser

Upp i både Tyskland och Danmark v 11
Tyskland höjer 3 cent v 11 och höjde 2 cent innevarande vecka. Stämningen på marknaden är fortsatt positiv. I Danmark höjs priset på slaktgrisar 20 danska öre. I Sverige har alla slakterier oförändrade priser nästa vecka. Skövde har inte meddelat priset, men det är ingen höjning att vänta.
Sveriges Djurbönder beslöt vid årsstämman att likvidera föreningen per 31 mars 2017. En sorglig slakthistora avslutar därmed den svenska föreningsslaktens mer än 100-åriga historia. Nu finns endast en spillra kvaar.
Är det någon som räknat ut vad försäljningen av Swedish Meats kostat djuruppfödarna, hör av dig! Det som säkert förvånar många är att det gick att sälja de röststarka aktierna nu, när det inte kunde ske direkt efter finnarnas köp av SM.
HKScans resultat försämrades påtagligt 2016 och blev endast 4 milj €. Svenska Scan drog ned resultatet, som vanligt.
En HKScan-aktie är idag värd 2,50 €, jämfört med drygt 6 € som bäst 2012 och 6 € 2015 under den senaste 5-årsperioden. /LG 170310

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
En mellanvecka i efterfrågan, lite tröghet. Vårt bacon säljer otroligt bra.
Gillar du klassikern Bullens? Kika in på Bullens Facebooksida och kika på första produktnyheten på över 60 år! www.facebook.com/bullens
Priserna vecka 11 är oförändrade.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen rullar på rätt bra, men det är ännu ingen riktig snurr ännu efter sportloven.
-Det är balans i slakten, men brist på smågrisar. Priserna är oförändrade.

KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Alla priser oförändrade v 11. Överstående slaktgrisar, med samma läge som förra veckan. Det är brist på smågrisar.


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren, -


Dahlbergs Slakteri
Glenn Jönsson: -Priserna är oförändrade v 11. Det är överstående slaktgrisar, men balans för smågrisar.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -Det har varit lite bättre tryck i försäljningen den här veckan, jämfört med förra. Men det dåliga vädret har nog dämpat något.
-Vi väntar bättre fart nästa vecka och då ser vädret också ut att bli bättre. Sedan stegras efterfrågan mer och mer fram till påsk.


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:


Danish Crown
Efter en vinter med stor stabilitet börjar de första vårtecknen visa sig på den europeiska marknaden för färskt griskött.
-Under hela vintern har det varit ett relativt lågt utbud av grisar i norra Europa. Detta har hjälpt till att hålla en hand under priserna. Nu börjar intresset för enstaka köttdetaljer så smått att stiga, men vi saknar ännu ett ordentligt lyft i efterfrågan, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
-Som det varit under vintern, är det god efterfrågan på framändar, bog och bröstfläsk, medan kotlett och delvis skinka även fortsatt rör sig något långsammare.
-Det lyft vi nästan alltid ser i priserna under våren, bärs som regel upp av stigande efterfrågan på skinka och karré. Det lyftet har vi alltså inte sett ännu, säger Søren Tinggaard.
Avsättningen till länderna utanför Europa ligger på oförändrad nivå, med jämt försäljning till både Kina och Japan.

ISN, Tyskland
Vårkänslor på grismarknaden, många priser stiger
Våren håller på att vakna på den europeiska marknaden för slaktgrisar. Priserna håller sig till spannet mellan oförändrat till svagt positivt. De volymer slaktgrisar som bjuds ut är inte alltför stora och möts av god efterfrågan.
Äntligen kom det signaler från Tyskland, vilket många intressenter på marknaden väntat på länge. Det tyska, ledande priset, gick upp med 2 cent. Priserna i Spanien, Holland, Belgien, Österrike och Irland steg i liknande storleksordning.
Danmark och Frankrike stannade på oförändrad nivå. Pga detta, samt Spaniens senaste höjning, har de ledande i gruppen fem största grisländerna omstrukturerat sig. Nu ligger Spanien för första plats och Frankrike på andra.
Tendens på tyska marknaden: Marknaden är fortsatt präglad av stor efterfrågan på slaktgrisar. Även på köttmarknaden är det positiva impulser. Marknadens intressenter är i början av veckan grundläggande optimistiska.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Sveriges Djurbönder går i graven
Äntligen kommer ett förslag om att likvidera Sveriges Djurbönder, Det är inte en dag för tidigt att detta missfoster avvecklas. Det har gett upphov till gigantiskt ekonomiska förluster för de tidigare slakteriföreningarnas ägare, samtidigt som det flata LRF satt och tittade på eländet.
De som en gång låg bakom detta upplägg med att sälja Swedish Meats borde sitta bakom lås och bom. Men eftersom föreningen var U.P.A.( utan personligt ansvar) så går inte det. Annars är det att jämföra med svindleri. Det fanns en möjlighet att gå ur med full insatsåterbetalning inom en månad efter att beslutet togs, men det mörkade man om från ansvarigt håll. Att ge sig i lag med HK Raukatalo kunde vilken ekonomiskt insatt person som helst begripa att det var en miss, därför att i Finland hade man en betydligt lägre prisnivå på kött eftersom de finländska bönderna har och har haft nationella subventioner till bl a kött.
Dessutom ser vi att HK SCANs aktiekurs varit negativ medan konkurrenten Atria i Finland haft en lysande utveckling på Helsingforsbörsen.
En klen tröst till alla bönder som satsade sina insatser i Sveriges Djurbönder är att få ut kanske en tredjedel och förlusten är ju underskott av kapital och är avdragsgill med skatteåterbäring som möjlighet.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
A

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

CAP – ineffektivt, dyrt och krångligt eller?
Vem kan älska CAP, EUs gemensamma jordbrukspolitik, utom franska bönder? Det är lätt att raljera om CAP. Det finns en vulgäruppfattning om att hälften av EUs budget går in i böndernas fickor, speciellt prins Charles´, och ger upphov till kött – och smörberg (i dagsläget går ca 38 % av budgeten till CAP). Många fler borde engagera sig och diskutera hur vi ska använda EUs budgetmedel till jordbruket inom EU. Det har betydelse för hållbarheten, konsumenterna, miljön, djuren och bönderna.
Det var Annika Åhnbergs inledning till KSLAs seminarium om CAP i veckan. CAP måste också relatera till FNs 17 hållbarhetsmål, där jordbruk och livsmedelsproduktion har stor betydelse för hur en stor andel av målen ska nås. Målsättningen för CAP härstammar från efterkrigstiden när man talade om ökad produktivitet, livsmedelsförsörjning, hyfsad levnadsstandard för bönderna och rimliga livsmedelspriser. Om jag inte minns fel fanns motsvarande målsättningar för svensk jordbrukspolitik en gång i tiden innan avregleringen.
Men nu duger inte detta längre. EU-kommissionen vill modernisera och förenkla CAP. Kritiken kring det komplicerade regelverk kring bl a förgröningen har varit massiv. Man behöver flytta fokus från handel och marknad till miljö och utmaningar kring klimatet. Målsättningen är också att beakta de globala hållbarhetsmålen.
Alla regeringar i Sverige har haft som målsättning att minska EUs budget för CAP, avreglera och konkurrensutsätta – varför? Andra nordiska länder har haft andra utgångspunkter. Sannolikt kan man finna svaret i synsättet på svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion hos svenska politiker. Sverige har historiskt sin styrka i industri och export. Frågan är om livsmedelsstrategin kan ändra på detta, men i regeringen proposition står samma sak som tidigare kring CAP, vilket jag nämnt i tidigare bloggar. Matilda Erncrantz (S) ordförande i miljö – och jordbruksutskottet presenterade regeringens syn. CAP måste möta miljö – och klimat ambitioner och SDG. Annars gäller förenkling, göra bönderna mindre beroende av stöd genom hållbar intensifiering (?), ökad produktivitet och konkurrenskraft och ta bort marknadsregleringar m m. Det stora glädjeämnet är att Sverige ska driva djurvälfärdsersättningar som kan betalas ut för åtgärder ovanför EU:s gemensamma lagstiftning oberoende av nationell lagstiftning och praxis. Ett gott försök, som jag vid en av Kommissionens hearings argumenterade för på uppdrag av Eurogroup for Animals redan januari 2011. Jag saknar tydliga målsättningar i regeringens policy att bönderna måste få betalt för kollektiva nyttigheter, som marknaden inte kan betala för. Till ”public good” måste räknas god djurvälfärd som har ett samband med god djurhälsa och låg antibiotikaförbrukning förutom uppfyllande av ett antal svenska miljömål.
Som jag nämnt tidigare så skulle ett borttagande av CAP innebära högre konsumentpriser eller kräva nationellt stöd för att lantbruket ska överleva i Sverige. Enligt LRF är EU-stöden ca 15 – 20 % av lantbrukens omsättning. Trots detta är uppfattningen hos Sveriges Konsumenter att CAPs budget bör minska. På KSLAs seminarium talades varmt om behovet av dialog längs hela livsmedelskedjan. Men problemet är att BEUC (europeiska konsumentorganisationen) inte vill ägna sig åt CAP. För något år sedan ville man göra om CAP till en livsmedelspolicy. Jag anser inte att det räcker. Vill man driva hållbar produktion, måste man se jordbruket vidare än bara som livsmedelsproducent. Sannolikt finns starka motkrafter mot att göra de förändringar av CAP som behövs för att möta behoven från planeten, ekosystemen, djuren och konsumenterna. Svenska EU-parlamentariker har dessutom valt att inte delta i EU-parlamentets jordbruksutskott. Med global handel står EU och Sverige inför jätteutmaningar.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 11Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 11 v 10 v 9 v 8
Ginsten Slakteri 75-100 15,90 15,90 15,90 16,10
Skövde Plus ** 73-102,9 15,50 15,50 15,50 15,70
KLS Uggl/Dalsjöfors* 70-99,9 15,50 15,50 15,50 15,70
Dahlbergs 76-98,9 15,40 15,40 15,40 15,60
HKScan Agri *** 70-99,9 14,80 14,80 14,80 14,80
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
balans balans - -
KLS Ugglarps
-
överst överst överst överst
Skövde Slakteri
-
överst överst överst överst
Dalsjöfors Slakteri
-
överst överst överst överst
Dahlbergs Slakteri
-
överst balans överst överst
Ginsten
balans balans balans balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
- -
-
- -
-
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 11 v 10 v 9
13,05 Danish Crown 74,0–95,9 dkr 10,20 10,00 10,00
25,81 Nortura 67,1–85,0a nkr 24,59 24,59 24,59
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,43 1,43 1,43
? Snellmans** 85 – 105 euro 1,51 1,51 1,51
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 11 v 10 v 9 v 8 v 7
7 mar Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,97 Tyskland, 56 % 1,57 1,54 1,52 1,52 1,52
- D:o svenska*** - - - - -
7 mar jämförbara**
17,68 Italien - 1,854 1,851 1,851 1,822
16,15 England - 1,693 1,719 1,650 1,636
15,42 Spanien - 1,617 1,592 1,571 1,555
15,24 Frankrike - 1,598 1,597 1,593 1,583
14,65 Irland - 1,536 1,517 1,517 1,517
14,29 Danmark - 1,498 1,498 1,498 1,498
14,19 Tjeckien - - 1,471 1,488 1,484
13,57 Polen - - - 1,423 1,433
14,17 Tyskland - 1,486 1,486 1,466 1,466
13,74 Holland - 1,461 1,441 1,441 1,441
13,51 Österrike - 1,417 1,396 1,396 1,396
13,55 Belgien - 1,421 1,396 1,396 1,396
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
10 mars
3 mars
24 feb
17 feb
Utbud
3315
1930
1710
2190
Sålda
1490
1840
1620
1910
Medelpris, euro
1,60
1,61
1,59
1,57
Lägst
1,57
1,58
1,56
1,54
Högst
1,61
1,64
1,60
1,59
Medelpris, skr
15,26
15,35
15,05
14,83

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 11 v 10 v 9 v 8
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,50 9,50 9,50 9,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 11 v 10 v 9
9,65
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,60 7,60 7,60
14,91
Nortura Fri vikta nkr 14,20 14,20 14,20
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
12,11
VEZG 56 %b euro 1,27 1,27 1,27
Galtar
8,38
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,60 6,60 6,60
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 10 v 9 v 8 v 7 v 6 v 5 v 4
Pund
11,01
11,12
11,16
11,10
11,07
11,06
11,16
Dollar 9,05 9,05 8,97 8,90 8,85 8,73 8,82
Euro 9,54 9,54 9,47 9,45 9,45 9,42 9,48
Dansk 1,28 1,28 1,27 1,27 1,27 1,26 1,27
Norsk 1,06 1,07 1,07 1,06 1,06 1,06 1,06
Yen 7,91 7,93 7,93 7,82 7,88 7,75 7,76
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 11 v 10 v 9 v 8
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps/Dalsjöfors
Grund 23 kg* 22,95 22,95 22,95 22,95
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21,00 21,00 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 640 640 640 640
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
HKScan Agri
Plus 30 kg 540 540 540 540
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 0
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps brist brist - -
Skövde Slakteri balans balans balans balans
Dalsjöfors Kött brist brist balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten brist brist brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 11 v 10 v 9 v 8 v 7
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
289
Basis 7 kg 226 220 221 221 221
494
Basis 30 kg 386 377 378 378 378
295
SPF+Myc 7 kg 231 225 226 226 226
500
SPF+Myc 30 kg 391 382 383 383 383
300
SPF 7 kg 235 229 230 230 230
505
SPF 30 kg 395 386 387 387 387
1318
Økologi 30 kg 1030 1022 1022 1022 1022
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
819
25-kilos Helsegris 780 780 780 780 780
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
601
VEZG 28 kg 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.