@-GRIS 17 mars 2017
Senaste uppdatering gjord 17 mars 23,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser

Oförändrade priser v 12, men i Tyskland väntas höjning
Priserna i Tyskland, Danmark och i Sverige är oförändrade v 12. Tysklands höjning förra veckan följdes således inte upp med någon ytterligare höjning, trots att efterfrågan på slaktgrisar är stor. En av orsakerna kan vara att Tönnies förlorade leveranser till Kina trycker ekonomin, vilket fick både Tönnies och Vion att betala lägre priser trots den positiva marknaden. En prisuppgång på internetauktionen med 4 cent idag, visar också på att marknaden är positiv och en tysk höjning är att vänta.
Vad Tönnies förlorade möjligheter att exportera till Kina beror på vet jag inte, men det är nu klart att Finland får möjligheten.
-Det råder stor optimism hos de finländska grisuppfödarna. Nu är vi snart på banan igen, säger Tom Åstrand, vd för Österbottens Kött.
Det han syftar på är bl a den kommande tillgången till den kinesiska marknaden. Exporten till Kina väntas starta i april-maj och det griskött kineserna är intresserade av är av varierande slag, allt från specialprodukter sådant som kineserna tycker om (men inte vi lika mycket), till mer värdefulla styckningsdelar.
-Det är inte specificerat hur stora volymer som ska levereras per gång och inte heller finns någon bortre gräns för hur länge leveranserna ska pågå.
Sveriges totala förbrukning av kött ökade med ett halvt kilo per person till en ny rekordnivå på 87,7 kg, trots ett växande intresse för vegetarisk mat. Den omfördelning mellan köttslagen som pågått några år fortsatte, framför allt genom minskad förbrukning av griskött och ökad förbrukning av matfågel, där den senare steg till ny högstanivå för sjunde året i rad. Även förbrukningen av lammkött ökade något. Den svenska äggmarknaden växte kraftigt, produktionen av ägg ökade med över tio procent och förbrukningen av ägg nådde liksom för matfågel en ny svensk rekordnivå.
Detta enligt statistik från Jordbruksverket. Förbrukningen av kött och ägg visar hur stor åtgången är i slakteri- respektive packeriled. För kött kan man säga att det vi slutligen äter uppgår till ungefär hälften av förbrukningen. Enligt Livsmedelsverkets senaste matvaneundersökning låg konsumtionen av kött i tillagad vikt under 2010 på drygt 40 kg per person. Denna siffra justeras upp en aning för viss underrapportering. Den stora skillnaden mot förbrukningen beror, förutom svinn och andra förluster i livsmedelskedjan, även på att förbrukningssiffran omfattar ben och annat som inte går att äta.
De senaste tre åren har förbrukningen av griskött minskat med totalt 3 kilo medan förbrukningen av matfågel ökat med totalt 3,3 kg per person.
Produktionen av griskött i EU slog rekord i fjol och ökade 1,4 % till 23 230 000 ton, enl ISN. Tidigare rekordet var från 2007. Sedan dess har slaktvikterna gått upp från 88,4 kg till 90,3 kr. 257,16 milj grisar slaktades 2016. Tyskland slaktade mest, sedan Spanien. /LG 170317

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Påsken närmar sig och våra kunder vill gärna ha färskt, svenskt lamm till helgernas middagar!

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen går som beräknat, men inget sticker ut. Ännu märks inget ökat intresse för grillprodukterna.
-Priserna är oförändrade, det är balans i slakten och brist på smågrisar.

KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Allt är oförändrat, utom att antalet överstående slaktgrisar fortsätter minska. Nu motsvarar slaktkön 2 dagars slakt. Det är brist på smågrisar.
-Grispriserna är oförändrade. .


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren, -


Dahlbergs Slakteri
Glenn Jönsson: -

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -Försäljningen är som förra veckan, men ett snäpp bättre. Det blir vanligtvis förbättringar fram till påsk.
-Jag har inte hört något om ändrade priser för v 12.


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: --Det råder stor optimism hos de finländska grisuppfödarna. Nu är vi snart på banan igen. Vi får snart tillgång till den kinesiska marknaden. Exporten till Kina väntas starta i april-maj och det griskött kineserna är intresserade av är av varierande slag, allt från specialprodukter sådant som kineserna tycker om, till mer värdefulla delar.
-Det är inte specificerat hur stora volymer som ska levereras per gång och inte heller finns någon bortre gräns för hur länge leveranserna ska pågå.

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:


Danish Crown
God balans mellan utbud och efterfrågan
Medan våren inte ännu har fått riktig fart på de nordliga breddgraderna, är det fast grund under fötterna på den europeiska marknaden för färskt griskött.
Det är god balans mellan utbud och efterfrågan på de flesta detaljer, med stabila priser för skinka, framändar och bog. Kotletter är fortsatt en utmaning, med press på priserna. Marknaden för bröstfläsk däremot år mycket stark.
-För karré gäller just nu att aktörerna förhåller sig avvaktande och väntar på startskottet för grillsäsongen, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exportavdeling.
Avsättningen till länderna utanför Europa är stabil, med jämn avsättning till både Japan och Kina.

ISN, Tyskland
Stor efterfrågan på slaktgrisar, trots tyska huspriser
Stämningen på EUs marknad för slaktgrisar är både positiv och på sina håll irriterad. Efter en osedvanligt stark efterfrågan höjdes tyska priset med 3 cent. Det gav startskott för höjningar i övriga Europa. Men vare sig Tönnies eller Vion accepterade höjningen och betalade ut egna lägre priser, s k huspriser. Detta skapade irritation både i Tyskland och andra länder.
I nästan alla länder med betydande grisproduktion var tillgången på slaktgrisar knapp, så priserna höjdes ungefär som i Tyskland. Även danskarna, som inte tagit hänsyn till prissvängningarna sedan nyår, höjde med 20 öre.
Nu talas det i hela Europa om huruvida Tönnies kan hålla fast vid sina lägre priser. Den österrikiska producentföreningen VLV tror att Tönnies exportförbud till Kina spelar roll i striden kring huspriserna. En fransk marknadsaktör varnade för att en ny berg och dalbana för priserna kan få negativ effekt på den europeiska köttmarknaden.
Trend för tyska marknaden: Slaktgrisar var fortsatt efterfrågade i början av veckan. Utbjudna volymer är små jämfört med efterfrågan. De slakterier som erbjuder de lägre huspriserna, väntas få mindre slakt nästa vecka. Uppmaningen är nu att behålla lugnet, därför att utsikter för att priserna ska löpa fria är att vänta. .

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Nytänkande hos slaktarna efterlyses
Det händer mycket i samhället på 30 år. Detta verkar inte att gälla i så stor utsträckning inom slakteriernas område. Vi har gått ifrån reglerade priser till en efterfrågestyrd marknad på kött.
Här är några exempel som har levt kvar. Prisjusteringar, i alla fall höjningar har alltid varit 20-öringar eftersom danskarna haft det så. På den tiden var den svenska och den danska kronan lika mycket värda. Idag kostar en dansk krona 1.25 svenska kronor, varför höjningarna minst ska vara i 25-öringar. Ett tag hade vi överstående och förtida justeringar då leveranserna avviker ifrån ordinarie leveransvecka. Numera har vi endast prisgaranti, vilket är långt ifrån tillräckligt då marginalvinsten per kg fläsk ligger runt 6,50 kr per dag. Dessutom räknas endast 5 kg köttillväxt per vecka inom prisgarantin. Det är alldeles för lågt och bör vara minst 6 kg.
Slakteriernas senfärdighet med att meddela kommande veckas avräkningspris är inte tillfredsställande och bör komma ut senast onsdag veckan före i likhet med vad tyskarna gör.
Livdjurshandeln är otillfredsställande eftersom vi köper alltid grisen i säcken. Det krävs mer information om smågrisar och livkalvar så att dessa kan bli varudeklarerade som jag begärt i tidigare inlägg på Grisgeneralen.
Varför ska slaktledet betala alla tillkommande kostnader och dessutom betala frakterna både vid köp av smågrisar och vid leverans till slakt?
Det behövs en del nytt blod inom slaktarkåren med modern framtidssyn.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
A

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

C

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 12Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 12 v 11 v 10 v 9
Ginsten Slakteri 75-100 15,90 15,90 15,90 15,90
Skövde Plus ** 73-102,9 15,50 15,50 15,50 15,50
KLS Uggl/Dalsjöfors* 70-99,9 15,50 15,50 15,50 15,50
Dahlbergs 76-98,9 15,40 15,40 15,40 15,40
HKScan Agri *** 70-99,9 14,80 14,80 14,80 14,80
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
balans balans balans -
KLS Ugglarps
-
överst överst överst överst
Skövde Slakteri
-
överst överst överst överst
Dalsjöfors Slakteri
-
överst överst överst överst
Dahlbergs Slakteri
-
överst överst balans överst
Ginsten
balans balans balans balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
- -
-
- -
-
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 12 v 11 v 10
13,05 Danish Crown 74,0–95,9 dkr 10,20 10,20 10,00
25,81 Nortura 67,1–85,0a nkr 24,59 24,59 24,59
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro - heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro - heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro - 1,43 1,43
? Snellmans** 85 – 105 euro - 1,51 1,51
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
15 mar Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,93 Tyskland, 56 % 1,57 1,57 1,54 1,52 1,52
- D:o svenska*** - - - - -
15 mar jämförbara**
17,63 Italien - 1,854 1,854 1,851 1,851
16,14 England - 1,698 1,693 1,719 1,650
15,64 Spanien - 1,645 1,617 1,592 1,571
15,23 Frankrike - 1,602 1,598 1,597 1,593
14,96 Irland - 1,574 1,536 1,517 1,517
14,50 Danmark - 1,525 1,498 1,498 1,498
14,16 Tjeckien - - 1,489 1,471 1,488
13,58 Polen - - - 1,429 1,423
14,41 Tyskland - 1,516 1,486 1,486 1,466
14,09 Holland - 1,482 1,461 1,441 1,441
13,86 Österrike - 1,458 1,417 1,396 1,396
13,74 Belgien - 1,445 1,421 1,396 1,396
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
17 mars
10 mars
3 mars
24 feb
Utbud
2485
3315
1930
1710
Sålda
2485
1490
1840
1620
Medelpris, euro
1,64
1,60
1,61
1,59
Lägst
1,61
1,57
1,58
1,56
Högst
1,66
1,61
1,64
1,60
Medelpris, skr
15,59
15,26
15,35
15,05

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 12 v 11 v 10 v 9
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,50 9,50 9,50 9,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 12 v 11 v 10
9,65
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,60 7,60 7,60
14,91
Nortura Fri vikta nkr 14,20 14,20 14,20
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
12,45
VEZG 56 %b euro 1,31 1,27 1,27
Galtar
8,38
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,60 6,60 6,60
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 11 v 10 v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
Pund
10,88
11,01
11,12
11,16
11,10
11,07
11,06
Dollar 8,86 9,05 9,05 8,97 8,90 8,85 8,73
Euro 9,51 9,54 9,54 9,47 9,45 9,45 9,42
Dansk 1,28 1,28 1,28 1,27 1,27 1,27 1,26
Norsk 1,04 1,06 1,07 1,07 1,06 1,06 1,06
Yen 7,83 7,91 7,93 7,93 7,82 7,88 7,75
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 12 v 11 v 10 v 9
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps/Dalsjöfors
Grund 23 kg* 22,95 22,95 22,95 22,95
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21,00 21,00 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 640 640 640 640
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
HKScan Agri
Plus 30 kg 540 540 540 540
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 0
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps brist brist brist -
Skövde Slakteri - balans balans balans
Dalsjöfors Kött brist brist brist balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten brist brist brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
289
Basis 7 kg 226 226 220 221 221
494
Basis 30 kg 386 386 377 378 378
295
SPF+Myc 7 kg 231 231 225 226 226
500
SPF+Myc 30 kg 391 391 382 383 383
300
SPF 7 kg 235 235 229 230 230
505
SPF 30 kg 395 395 386 387 387
1318
Økologi 30 kg 1030 1030 1022 1022 1022
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
819
25-kilos Helsegris 780 780 780 780 780
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
618
VEZG 28 kg 65,00 63,00 63,00 63,00 63,00
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.