@-GRIS 14 april 2017
Senaste uppdatering gjord 14 april 23,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser

Vårens första höjningsrunda börjar v 16
Det blev KLS Ugglarps och Dalsjöfors som inledde vårens första höjningsrunda för svenska grispriset med 20 öre v 16. Jag har inte fått alla priserna för nästa vecka, så det kan tillkomma något slakteri, men erfarenheterna säger att höjningar meddelas tidigt och sänkningar sent.
-Fortsatt stigande priser i Europa, framförallt på sida och karré, bidrar till en bättre grisaffär också i Sverige. Trots vädret har grillen startat bättre jämfört med förra året, skriver Cato Gustafsson om höjningen i sina kommentarer.
De övriga slaktare som lämnat kommentarer ser en vändning till det positiva, efter några veckors avvaktande marknad. Påsken är en stor mathelg och nu väntar snart grillsäsongen. Den har redan börjat starkt i södra Europa. Danskarna bedömer att marknaden ska stärkas efter påsk och har bl a planerat slakten efter detta.
Det finns väldigt lite griskött i frysarna i Europa, eftersom den asiatiska marknaden varit så stark. I stället för att frysa in inför grillsäsongen, har man exporterat till goda priser. Detta talar också för god marknad i vår. Ett observandum är att kinesiska grispriset går nedåt. Om det väntas bli tillfälligt eller ej, framgår inte.
Scan meddelar att förpackningarna av Rapsgris-kött snart ska innehålla information om vilken uppfödare som fött upp grisen. Det gäller förpackningarna till restaurang och storhushåll. Det ska bli intressant att se hur restaurangerna använder den informationen.
KLS Ugglarps meddelar att de första slaktgrisarna från DanAvel Duroc kommit in till slakt. Nu får vi snart veta om det nya avelsmaterialet kommer att stärka svensk grisproduktion. /LG 170414

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Snart kommer gårdsspecifika Rapsgrisprodukter på Away from Home-marknaden (restaurang och storhushållsmarknaden). På förpackningen kommer det framgå vilken producent som har fött upp slaktgrisen – mer information kommer längre fram.
Påsken är nu över och vi väntar på värme och att grillarna skall tas fram på allvar. Notering vecka 16 oförändrad.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Efterfrågan har förbättrats för hela sortimentet, men mest är det karrén som ökat. Det är balans både för slaktgrisar och smågrisar. Priserna är oförändrade.

KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Vi höjer priset på slaktgrisar med 20 öre, smågrisarna med 45. lSlakten är i balans tack vare att vi kört två-skift i Kalmar inför kortveckorna. Det är en liten brist på smågrisar.
-Fortsatt stigande priser i Europa, framförallt på sida och karré, bidrar till en bättre grisaffär också i Sverige.
-Trots vädret har grillen startat bättre jämfört med förra året. En hel del nya grillprodukter och smaker finns i årets sortiment. Kolla i butikshyllan efter vårt breda utbud av detaljer och korvar.
Jag önskar alla en
Glad Grill-Påsk


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren, -


Dahlbergs Slakteri
Glenn Jönsson: -.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -Försäljningen satte bra fart inför påsken och det gäller hela sortimentet. Det är väl den stora mathelgen Påsk som är orsaken. Grillprodukterna har börjat dra.
-Någon störning, strejk eller något annat, i Danmark gjorde att en stor svensk kund dök upp och förbättrade veckans försäljningsstatistik.
-Det är ju fyradagarsveckor nu två veckor kring påsken. Så man ska se försiktigt på den dagliga försäljningen.

Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:


Danish Crown
Högsta priset på nästan tre år
För första gången sedan slutet av juli 2014 stiger det danska priset på slaktgrisar nästa vecka till 11 dkr. Det var blott så högt pris ett par veckor, innan Ryssland stängde för import av färskt kött från EU och priset på griskött blev sänt ut i ett fritt fall.
Detta är historia nu. En lång kris är äntligen slut och efterfrågan på färskt griskött i Europa är just nu större än utbudet.
-Vi har haft några indikationer på, att både fryslagren och styckningsindustrins lager är mindre än på länge. Därför tog vi för en månads tid sedan ett beslut om att inte tidigarelägga slakten före påsk, eftersom vi var överbevisade om att priserna kommer att vara högre efter helgdagarna. Detta har visat sig att hålla streck och vi har sörjt för extra kapacitet på slakterierna under veckorna efter påsk. Då kan vi snabbt hämta in de slaktdagar vi förlorar under påsken, säger Lars Albertsen, som är exportdirektör i Danish Crown.
Det är stor och relativt stabil export från Europa till inte bara Kina, utan även Japan och Sydostasien under det senaste året. Detta har skapat grund för markanta prisstegringar under senaste månaden. En lite starkare dollar sedan hösten 2016 har varit med och stöttat den europeiska konkurrenskraften, ovanför amerikanskt och brasilianskt kött. Samtidigt har produktionen i Europa gått tillbaka en smula.
-Man ska heller inte undervärdera det faktum att vi redan i mars har haft temperaturer i Mellan- och Sydeuropa som har satt igång försäljningen till torgcaféerna. Så snart solen skiner lyfts efterfrågan på griskött till bl a kokt skinka, bacon och salami.
-Med andra ord är det äntligen en smula medgång för försäljningen av griskött efter en lång period, där det milt sagt varit uppförsbacke, säger Lars Albertsen.
Grispriset på 11 dkr kommer att gälla de kommande två veckorna.

ISN, Tyskland
Efterfrågan vid Påsk höjer grispriserna
Den goda stämningen på marknaden för slaktgrisar kunde upprätthållas även senaste veckan. Med påsk i sikte, fortsätter efterfrågan på grisar och detta stärks av vackert grillväder.
Slakterierna har inte använt särskilt stor del av sina fryslager under våren. Endast små volymer har gått till frysarna, utan har exporterats till Asien i stället. Det är en förklaring till att nästan alla länders slaktgrispriser stiger. Den mest uppenbara stigningen kan vi se i Spanien, där priset gick upp 6 cent. Spanska slaktare berättar om fallande slaktvikter, till lägre än förra året vid samma tid. Samtidigt faller utbudet av grisar. Nu anländer även de första turisterna, vilket väntas medföra att priserna fortsätter stiga de närmaste veckorna.
Det finns en liten oro om sjunkande inhemska priser i Kina. Priserna i Tyskland och Belgien gick upp med ca 5 cent. I Frankrike, Danmark och Österrike gick priserna upp 4 cent. Den branta stigningen i Holland gick nu något långsammare, endast 3 cent. Överallt talas om fallande slaktvikter och stark efterfrågan från slakterierna.
Tendens på tyska marknaden: De kommande helgdagarna kring påsk bör minska slakteriernas behov av slaktgrisar, de flesta slaktband lär stå stilla någon eller några dagar. Eftersom grisuppfödarna levererat flitigt de senaste veckorna, lär det inte bli någon större puckel som följd av helgerna. Priserna väntas stanna på uppnådd nivå.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

HScan måste lyfta
I dagens ATL intervjuas HK Scans nya vd Jari Latvanen. Där signalerar han att Scan måste lyfta och återta Sverige. För 2016 har Scan Sverige tappat 5 % i omsättning och vinsten gick ner med ca 40 %. Jaris analys är att Scan Sverige styrs alltför hirearkiskt och reagerar för långsamt på marknadssignaler, samt har ett alltför stort antal tjänstemän. Det märks hur tjänstemännen många gånger motarbetar varandra och har en gammaldags syn på hur man arbetar ut mot oss bönder. Göran Holm som nu är på väg ut har stävjat onödig dumping av Scan-varor till svenska handeln. Dessutom har Göran hållit en hög profil, vad gäller produktutveckling och snygga konsumentförpackningar.
Hur ska Jari lyckas? Svenska konsumenter har tappat förtroendet mer eller mindre för Scan eftersom Scan processar en del kött i Polen. Scans bacon är bedrövlig och många litar inte på att det är svenskt kött som kommer tillbaka ifrån Polen. Jari vill bli mer snabbfotad. Men vad hjälper det när man är så valhänt.
Grisgeneralen vill önska sina läsare en Glad Påsk med att konstatera att KLS höjer med 20 öre vecka 16.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
A

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Påsk-ägg och hönor!
Man kan ju som Jan Bertoft, Sveriges Konsumenter, i sin påskblogg ta upp äggen och hönsen. Jan efterlyser bl a kameraövervakning i hönsstallarna. Utvecklingen av svensk äggproduktion är intressant. ”Självförsörjningsgraden” har alltid varit hög – även efter EU-inträdet. Det är något som inte alltid nämns i den eländesbeskrivning, som ofta talar om att svenska särregler har bidragit till minskad svensk livsmedelsproduktion (läs gärna min blogg Varannan tugga är inte importerad). Och den svenska äggproduktionen har hållit ställningarna trots ambitiösare svenska djurskyddskrav än EUs djurskyddsdirektiv. Sverige har exempelvis djurskyddsföreskrifter för livkycklingar. Man brukar hänvisa till att den svenska salmonella-garantin hindrat import av konsumtionsägg. Garantin innebär ju att importerade ägg måste fylla svenska krav på kontrollprogram mot salmonella. Men svensk salmonellakontroll är ju också svenska särregler. Jag undrar ibland om de, som talar om konkurrens på lika villkor, menar att vi ska EU-anpassa även regelverk kring livsmedelssäkerhet. Det sägs att regelverk kring livsmedelssäkerhet är harmoniserat inom EU, men det finns tillämpningar och frivilliga program som är unikt svenska. Vill vi exempelvis att Svensk Fågel ska avveckla sina program för kontroll av campylobacter, kontroll av resistens mot jonoforer (antibakteriell coccidiostatika) eller fothälsoprogram? Eller för den delen att Svenska Ägg ska avveckla äggbranschens djuromsorgsprogram?
Marknaden kan givetvis driva djurskyddsfrågor. Djurens Rätt har framgångsrikt förmått flera detaljhandelskedjor att sluta köpa ägg från höns i burar. Innebär det att vi i ökad omfattning kan luta oss mot att marknadens krav på ett bättre djurskydd ska ersätta lagstiftning? Nej i basen för hönans välfärd ligger djurskyddsförordningens krav på att hönan ska ha tillgång till rede, sittpinne och sandbad. Vi accepterar inte näbbtrimning, utan man måste förebygga problem med fjäderplockning och hackning med miljö och skötsel. Föreskrifterna anger vilket utrymme som är rimligt för hönorna under deras hela liv. Jag tycker att de som hävdar att konsument och marknad ska bestämma svensk djurskyddsnivå, ska fundera över om vi ska acceptera att en viss andel av svenska djur ska fara illa, för att alla svenska konsumenter inte kan eller vill genom sina val av livsmedel främja djurens välfärd och hälsa. Det här är en diskussion som kommer bli intensiv framöver, inte minst inom Jordbruksverket, som äger djurskyddsföreskrifterna och inom ramen för livsmedelsstrategin. Jordbruksverket har föreslagit nya samrådsformer med samhällets olika intressenter. Vi Konsumenter hade gärna varit med i den diskussionen. Men vi kommer backa upp Sveriges Konsumenter och Djurskyddet Sverige, som sitter i rådet för hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 16Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 16 v 15 v 14 v 13
Ginsten Slakteri 75-100 15,90 15,90 15,90 15,90
Skövde Plus ** 73-102,9 15,50 15,50 15,50 15,50
KLS Uggl/Dalsjöfors* 70-99,9 15,70 15,50 15,50 15,50
Dahlbergs 76-98,9 15,40 15,40 15,40 15,40
HKScan Agri *** 70-99,9 14,80 14,80 14,80 14,80
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
balans balans balans balans
KLS Ugglarps
-
balans balans balans balans
Skövde Slakteri
-
balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
överst överst överst överst
Ginsten
balans balans balans balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
- -
-
- -
-
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 16 v 15 v 14
13,31 Danish Crown 74,0–95,9 dkr 11,00 11,00 10,70
25,81 Nortura 67,1–85,0a nkr 24,59 24,59 24,59
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro - - -
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro - - -
? Atria Premium+ 78 – 98 euro - - -
? Snellmans** 85 – 105 euro - - -
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 16 v 15 v 14 v 13 v 12
5 apr Landsnotering* euro euro euro euro euro
16,59 Tyskland, 56 % 1,73 1,73 1,68 1,61 1,57
- D:o svenska*** - - - - -
11 apr jämförbara**
18,58 Italien - 1,946 1,895 1,858 1,854
17,18 England - 1,799 1,777 1,722 1,717
17,09 Spanien - 1,790 1,733 1,689 1,657
16,63 Frankrike - 1,742 1,697 1,657 1,607
16,00 Tyskland - 1,676 1,626 1,556 1,516
15,69 Holland - 1,643 1,612 1,552 1,512
15,03 Irland - - - - 1,574
15,58 Danmark - 1,632 1,592 1,551 1,525
14,63 Tjeckien - - - 1,532 1,504
15,08 Polen - - - 1,580 1,500
15,45 Belgien - 1,618 1,569 1,495 1,458
15,39 Österrike - 1,612 1,571 1,499 1,458
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
11 apr
7 apr
31 mars
24 mars
Utbud
1750
2285
2017
1910
Sålda
1660
1945
1830
1910
Medelpris, euro
1,79
1,78
1,77
1,70
Lägst
1,76
1,76
1,73
1,65
Högst
1,80
1,79
1,79
1,71
Medelpris, skr
17,09
17,07
16,90
16,13

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 16 v 15 v 14 v 13
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,50 9,50 9,50 9,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 16 v 15 v 14
10,83
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,40 8,40 7,90
14,91
Nortura Fri vikta nkr 14,20 14,20 14,20
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
13,56
VEZG 56 %b euro 1,42 1,40 1,40
Galtar
9,54
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,40 7,40 6,90
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 15 v 14 v 13 v 12 v 11 v 10 v 9
Pund
11,24
11,29
11,05
10,99
10,88
11,01
11,12
Dollar 8,95 8,98 8,88 8,75 8,86 9,05 9,05
Euro 9,55 9,59 9,55 9,49 9,51 9,54 9,54
Dansk 1,28 1,29 1,28 1,27 1,28 1,28 1,28
Norsk 1,04 1,04 1,04 1,03 1,04 1,06 1,07
Yen 8,21 8,13 7,99 7,90 7,83 7,91 7,93
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 16 v 15 v 14 v 13
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps/Dalsjöfors
Grund 23 kg* 23,40 22,95 22,95 22,95
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21,00 21,00 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 640 640 640 640
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
HKScan Agri
Plus 30 kg 540 540 540 540
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 0
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps brist brist brist brist
Skövde Slakteri brist brist brist brist
Dalsjöfors Kött brist brist brist brist
Dahlbergs Slakteri överst överst balans balans
Ginsten balans brist brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 16 v 15 v 14 v 13 v 12
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
321
Basis 7 kg 249 249 241 232 226
540
Basis 30 kg 419 419 407 395 386
327
SPF+Myc 7 kg 254 254 246 237 231
546
SPF+Myc 30 kg 424 424 412 400 391
332
SPF 7 kg 258 258 250 241 235
552
SPF 30 kg 428 428 416 404 395
1339
Økologi 30 kg 1038 1038 1039 1038 1030
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
819
25-kilos Helsegris 780 780 780 780 780
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
658
VEZG 28 kg 69,00 68,00 67,00 65,00 65,00
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.