@-GRIS 28 april 2017
Senaste uppdatering gjord 28 april 23,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser

Tyskland och Danmark höjer igen v 18
Det tyska grispriset går upp med 3 cent till 1,76 € v 18, 16,80 skr, och danska priset stiger 20 øre till 11,20 dkr, 14,33 skr. Det italienska grispriset sprängde den här veckan 2-eurovallen och är på 2,009 €, 19,18 skr.
Det har varit kallt i hela nordvästra Europa i påsk och efter påsk och grillprodukterna har sålts dåligt. Men efterfrågan till export har varit stor och det efterfrågas fler slaktgrisar än vad som bjuds ut. Därför blev köldsvacken för grispriset kort. Inga priser gick ned, men det blev en reaktion på auktionen över internet i Tyskland. Idag gick priset upp igen till 1,83 €, 17,67 skr, och samtliga utbjudna slaktgrisar såldes.
Internetauktionen indikerar således för fortsatt goda priser, kanske fler tyska höjningar i närtid. Det lär också bli bättre väder för grillning. Varifrån grillköttet ska tas vid en häftig värmebölja, kan man fråga sig. Det finns inga stora lager i frysarna och slaktvikterna är redan låga i många länder. Det blir väl exporten som får minska. Men kinesiska marknaden går som tåget och kineserna dammsuger alla marknader som kan ha griskött att sälja. Det sägs att utslagningen av suggor fortsatt och väntas öka införselbehovet.
Varför kineserna slaktar ut suggor, har inte framgått i de senaste kommentarerna. Men tidigare har sagts att det beror på de strängare miljöreglerna.
2016 blev ett rekordår för europeisk grisproduktion, med 1 % mer griskött producerat än tidigare rekordet från 2007. Det rapporterar Danske Svineproducenter, som läst statistiken från Eurostat. 23,2 miljoner ton producerades i EU. Tyskland producerade nästan en fjärdedel, eller 24 %. Därefter Spanien med 17,5, Frankrike 8,6 och Polen 8,5. Danmark svarade för 6,7 %, något mer än Italien och Holland. /LG 170428

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Det kalla vädret gör att grillförsäljningen inte kickar igång riktigt. Vi hoppas att vädret snart vänder och att alla drar igång utesäsongen i sina trädgårdar och uteplatser. Notering oförändrad vecka 18.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har varit rena busvädret nästan hela veckan, kallt och regn. Någon grillkänning har det inte varit och inget annat sticker heller ut. Grispriserna är oförändrade.
.

KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött
Per-Olof Olsson:.


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren, -Det är fullt pådrag med styckning av detaljer och allt går åt. Efterfrågan beror på helgerna, inte på grillning. Ingen efterfrågan kan dock jämföras med ett riktigt bra grillväder så här års. Det har vi inte, men det ser lite mer lovande ut nästa vecka.
-Prisnivån är stabil, men det var bättre priser förra året så här års. Det är dock hyfsade priser, så jag vill inte gnälla. Det är svårt att få igenom höjda priser under kortveckor.
-Priserna på slaktgrisar och smågrisar är oförändrade nästa vecka.


Dahlbergs Slakteri
Glenn Jönsson: -Vi har ett litet överskott på slaktgrisar, men har under senaste veckorna ökat slakten. Det är fortfarande ett överskott på smågrisar, men fullt hanterbart. Priserna är oförändrade. .

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -

Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:


Danish Crown
Efter en kort uppbromsning veckan efter påsk är det åter god efterfrågan från kunderna på i stort sett alla europeiska marknader.
-Även om vädret i Nordeuropa just nu är kyligt, är det god avsättning på färska produkter till stabila eller lätt stigande priser, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crown exportavdeling.
-Det är en riktigt fin efterfrågan på i stort sett alla detaljer. Utmaningen de kommande veckorna är att få produktionen och försäljningen att följas åt när det är så många helgdagar.
-Sparrissäsongen är i gång och grillsäsongen är på väg, så prisutvecklingen de kommande veckorna blir i hög grad beroende av vädret i speciellt mellersta och norra Europa, säger Søren Tinggaard.
För länderna utanför Europa är det god efterfrågan från Kina, med en tillfredsställande prisnivå, och stabil försäljning till den japanska marknaden.

ISN, Tyskland
Gränsöverskridande stabilitet
Den här slaktveckan har priserna varit stabila i de flesta länder. Veckan efter påsk var marknaden helt balanserad. De oförändrade priserna betyder att Tyskland behåller sin plats bland de viktigaste fem grisländerna. Endast England sticker ut med ett plus på priserna, men det beror på valutans svängning.
Trots saknade slaktdagar under påsken hörs ingen klagan över slaktpucklar. Marknaden för levande grisar är tömd och efterfrågan på griskött fortsätter, särskilt på exportmarknaden.
Den österrikiska producentföreningen VLV berättar om god handel med kött, trots frosttemperaturer och därför ingen grillaktivitet.
Tendens på tyska marknaden: Efterfrågan på slaktgrisar fortsätter starkt i början av veckan. Utsikterna är därför grundläggande positiva.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Banker nekar normalbönder
Vi kan läsa att vissa banker gör allt för att slippa låna ut till framförallt djurbönder. Man hittar på nya bedömningsgrunder för att få säga nej till nyupplåning eller höja befintliga låneräntor.
De flesta bönderna driver sina företag som enskild firma där sista raden är en blandning av arbetsersättning, ränta på eget kapital och vinst. Det klarar inte de nya bankrådgivarna av att sätta sig in i eftersom deras utbildning och erfarenhet inte räcker till. Bankrådgivarna vill helst se redovisningen uppdelad som ett bokslut för AB, dvs omsättning, bruttovinst, resultat före skatt och sist nettovinst. Eftersom de flesta bönderna precis som alla småföretagare hatar att betala skatt så plöjer bönderna ner stora kapital i sina egna jordbruksfastigheter. Detta tänker inte bankrådgivarna på. Det är ju som bekant stora värdeökningar på jord och skog som bör räknas in vid bedömningarna. Att upprätta justerad resultat och balansräkning visar den verkliga utvecklingen. På djurlager är de värden som används ifrån Riksskatteverket väsentligt understigande marknadsvärdet på djuren varför det kan ligga mycket pengar i det verkliga lagret. I viss mån gäller det även vegetabilier.
För drygt 25 år sedan var jag ordförande i vår lokala Föreningsbank och då tittade vi på inkomst och återbetalningsförmåga av lån och utveckling av företaget inklusive ägd jordbruksfastighet. Vi hade en bankchef som kände kunderna väl och var mycket progressiv. På 10 år hade vi en lantbrukare som fick lägga ner sin verksamhet med vissa kreditförluster för banken, däremot var kreditförlusterna större för andra småföretagare. De banker som utmärker sig nu är Länsförsäkringar Bank, med stora förluster och skandaler. Även några sparbankskontor, Nordea och Handelsbanken har svårt med förtroendet för bönder, de vill helt enkelt enbart finansiera köp av jordbruksfastighet och inte engagera sig i jordbruksproduktion.
Många banker måste skärpa sig!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
A

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Jordbruksverket som djurskyddsmyndighet!
I regeringens andra åtgärdspaket meddelades att man vid SLU ska inrätta ett vetenskapligt råd för djurskyddsfrågor. Det var något som föreslogs i djurskyddsutredningen redan 2011. Detta har setts som en fördel av Jordbruksverket. Syftet är att Jordbruksverket ska bygga sina föreskrifter på aktuell forskning. Döm om min förvåning, då Jordbruksverket i veckan meddelade att man utformat förslag till nya föreskrifter för lantbrukets djur. Den tidigare s k L 100 har delats upp på respektive djurslag. Detta var kanske inte en nyhet, eftersom det meddelats tidigare bl a i Jordbruksverkets djurskyddsråd. Men med hänvisning till livsmedelsstrategins målsättning om ökad konkurrenskraft, passar man på att göra en del förändringar i föreskrifterna för fjäderfä och gris. Då är frågan, bygger dessa förändringar på aktuell och samlad forskning? Tveksamt! Hade det inte varit klädsamt att vänta på att man inrättat det vetenskapliga rådet. Sänkning av avvänjningsålder för smågrisar bygger på Grisföretagarnas pilotstudie, som syftade till ett nytt kontrollprogram för gris. Och det var alla överens om, var ingen forskning utan en fältstudie.
Om Jordbruksverket ska uppnå trovärdighet som djurskyddsmyndighet, får man vara lite mer försiktig och omdömesgill. Detta var heller ingenting som så vitt jag vet nämndes i Jordbruksverkets insynsråd nyligen. Nu går hela luntan föreskrifter ut på remiss med ganska kort remisstid. Det kommer krävas mycket jobb för att gå igenom alla dessa föreskrifter och jämföra med nuvarande L 100, för att se till att inte andra ändringar har smugit sig in. Jag har vid ett flertal tillfällen påpekat att djurskyddsfrågor har mycket hög prioritet hos konsumenterna och att dessa därför också bör tillfrågas. Några konsumentorganisationer finns inte med på remisslistan, men Vi Konsumenter kommer yttra sig. Precis som vi gjorde vid remissen av betesföreskrifterna. Det är som jag sagt tidigare – det är nu ”striden” börjar.
Till slut måste jag be att få citera en underbar krönika i tidningen EkoWeb, 11 april (bilaga till Jordbruksaktuellt) skriven av Per E Falk auktoritet på kor. Han citerar ATL och uttalande av Torbjörn Iwarsson, råvaruexpert (inte namngivna i texten). Iwarsson drar slutsatsen att ett högre mjölkpris i Sverige är negativt för den svenska produktionen. Falk undrar om ” han vaknat på fel sida eller missförstått någon ultrafundamental frihandelsguru på Timbro. Enligt Falk ska vi vara uppmärksamma på inhemska experter som inte tror på svenska mervärden – eller i vart fall inte anser att vi ska ha betalt för dessa. Jag har ju själv varit i klinch med Torbjörn Iwarsson tidigare eftersom han tvärsäkert påstått att konsumenterna inte bryr sig om svenska mervärden när det kommer till ost exempelvis. Så här skrev jag den 5 april förra året: ”En reflektion efter seminariet på ABF 4 april, som ordnades av LRF var just att deltagarna fastnat i kartan – sin egen eller LRFs? Temat var svenska livsmedelsförsörjningen. Att Torbjörn Iwarsson, råvaruexpert, var mer intresserad av den politiska färgen d v s (mer rödgrön än blå) i boken Maten och Moralen än budskapet i boken är avslöjande. Pinsamt blir det när han hävdar att 20 års väg med svenska mervärden, gett effekten att 70 % av grisköttet är importerat och därför bör förkastas, vilket han uppfattar stöds av LRF. Sanningen är ju att det är precis tvärt om. 70 % av grisköttet som konsumeras i Sverige är svenskt. Det har skett ett trendbrott, enligt Jordbruksverket. Svenskt kött tar har stärkt sin position på marknaden” Precis som Per Falk säger jag. Gud bevare oss för experter som Torbjörn Iwarsson.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 18

Självstängande ätbås
Bortskänkes mot nedmontage
Självstängande ätbås, 50cc, 230 st. Torrfoder- anläggning kan ingå. Fr o m 1/6.
Håkan Magnusson
Tygelsjö Mölla AB
0708-95 34 94, m.h.magnusson@telia.comSlaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 18 v 17 v 16 v 15
Ginsten Slakteri 75-100 15,90 15,90 15,90 15,90
Skövde Plus ** 73-102,9 15,70 15,70 15,70 15,50
KLS Uggl/Dalsjöfors* 70-99,9 15,70 15,70 15,70 15,50
Dahlbergs 76-98,9 15,60 15,60 15,40 15,40
HKScan Agri *** 70-99,9 14,80 14,80 14,80 14,80
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
balans balans balans balans
KLS Ugglarps
-
balans balans balans balans
Skövde Slakteri
-
balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
överst överst överst överst
Ginsten
balans balans balans balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
- -
-
- -
-
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 18 v 17 v 16
14,33 Danish Crown 74,0–95,9 dkr 11,20 11,00 11,00
25,81 Nortura 67,1–85,0a nkr 24,59 24,59 24,59
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro - - -
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro - - -
? Atria Premium+ 78 – 98 euro - - -
? Snellmans** 85 – 105 euro - - -
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
26 apr Landsnotering* euro euro euro euro euro
16,80 Tyskland, 56 % 1,76 1,73 1,73 1,73 1,68
- D:o svenska*** - - - - -
26 apr jämförbara**
19,18 Italien - 2,009 1,990 1,946 1,895
17,78 England - 1,862 1,839 1,799 1,777
17,09 Spanien - 1,790 1,790 1,790 1,733
16,70 Frankrike - 1,749 1,747 1,742 1,697
16,00 Tyskland - 1,676 1,676 1,676 1,626
15,69 Holland - 1,643 1,643 1,643 1,612
15,03 Irland - - 1,574 1,574 1,574
15,58 Danmark - 1,632 1,632 1,632 1,592
14,92 Tjeckien - - 1,563 1,602 1,567
15,74 Polen - - - 1,649 1,634
15,45 Belgien - 1,618 1,618 1,618 1,569
15,39 Österrike - 1,612 1,612 1,612 1,571
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
28 apr
18 apr
11 apr
7 apr
Utbud
1917
2547
1750
2285
Sålda
1917
2112
1660
1945
Medelpris, euro
1,83
1,78
1,79
1,78
Lägst
1,81
1,76
1,76
1,76
Högst
1,84
1,78
1,80
1,79
Medelpris, skr
17,47
17,10
17,09
17,07

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 18 v 17 v 16 v 15
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,50 9,50 9,50 9,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 18 v 17 v 16
11,00
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,60 8,40 8,40
14,91
Nortura Fri vikta nkr 14,20 14,20 14,20
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
13,84
VEZG 56 %b euro 1,45 1,42 1,42
Galtar
9,72
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,60 7,40 7,40
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 17 v 16 v 15 v 14 v 13 v 12 v 11
Pund
11,27
11,48
11,24
11,29
11,05
10,99
10,88
Dollar 8,76 8,96 8,95 8,98 8,88 8,75 8,86
Euro 9,55 9,61 9,55 9,59 9,55 9,49 9,51
Dansk 1,28 1,29 1,28 1,29 1,28 1,27 1,28
Norsk 1,02 1,04 1,04 1,04 1,04 1,03 1,04
Yen 7,87 8,23 8,21 8,13 7,99 7,90 7,83
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 18 v 17 v 16 v 15
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps/Dalsjöfors
Grund 23 kg* 23,40 23,40 23,40 22,95
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21,00 21,00 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 640 640 640 640
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
HKScan Agri
Plus 30 kg 540 540 540 540
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 0
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps brist brist brist brist
Skövde Slakteri brist brist brist brist
Dalsjöfors Kött brist brist brist brist
Dahlbergs Slakteri överst överst överst överst
Ginsten balans balans balans brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
326
Basis 7 kg 255 249 249 249 241
547
Basis 30 kg 428 419 419 419 407
332
SPF+Myc 7 kg 260 254 254 254 246
554
SPF+Myc 30 kg 433 424 424 424 412
337
SPF 7 kg 264 258 258 258 250
559
SPF 30 kg 437 428 428 428 416
1338
Økologi 30 kg 1046 1038 1038 1038 1039
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
819
25-kilos Helsegris 780 780 780 780 780
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
657
VEZG 28 kg 68,90 68,00 69,00 68,00 67,00
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.