@-GRIS 12 maj 2017
Senaste uppdatering gjord 12 maj 23,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser

Danmark höjer till 15,08 skr v 20 och slår Scan
Tyskland ligger stilla med priset v 20, men Danmark höjer ytterligare 20 øre. I Sverige sker inga höjningar nästa vecka.
Priserna skulle vara ännu högre om vårvädret vore bättre. Det är inget grillväder. Alla slaktare, både i Sverige och utomlands, säger att man väntar på impulser. Dessa måste komma från konsumenterna och konsumenterna väntar på solen och värmen.
Det danska priset når nästa vecka en milstolpe. Det blir högre än Scans pris, enligt prislistan. Danish Crowns pris blir 15,09 skr, Scans 15,05. Och tyska blir 17,05 skr. Tänk att Danish Crown slår Scan med priset på slaktgrisar? Har det hänt någon gång tidigare? Inte i modern tid!
Givetvis är alla tilläggen inte beaktade och då ligger Scan högre och ungefär som de övriga svenska slakterierna. Tommy Ögren tar den här veckan bladet ur munnen och tycker svenska prissättningen är fel.
-Våra svenska grispriser jämförs ständigt med de tyska. Det är tragiskt att vi inte har jämförbara priser och att svenska producenter inte kan se det verkliga svenska priset, säger han.
Han säger också att det finns delade meningar inom branschen om hur de svenska grispriserna ska presenteras och att det finns stoppklossar i branschen som vill ha det som det är nu. Men förhoppningsvis kommer det nya kvastar som vill sopa på annat sätt. Han sa inte riktigt så, men jag tolkade andemeningen åt det hållet.
Tommy tycker att slakterierna i varje fall borde höja hela officiella prisnivån med 50 öre, till att börja med. Det är tillägg som alla har. Och sedan konstruera priser som bättre speglar verkligheten i Sverige.
Tommy sa i samma sammanhang en annan förbisedd trolig sanning: Svenska grisköttet är mer värt än danska!
-Vi behöver inte vara så rädda för danska grisköttet, därför att köttköparna föredrar svenskt kött pga högre kvalitet. Alltså inte bara därför att svenskt är svenskt, vilket tilltalar konsumenterna, utan att inköparna är medvetna om denna kvalitetsskillnad.
Det här påminner mig om en egen erfarenhet. Vid en större fest på vårt Stenåsen Kafé och Kök, familjens festlokal, köpte jag in ca 30 kg karré (från Scan). Vi befarade dock att mängden inte skulle räcka, så jag var tvungen att köpa in ett antal kilo till. Så mycket svensk karré fanns inte att få omedelbart i våra närmaste butiker, så jag var tvungen att köpa dansk karré.
Kocken visste inte att kompletteringen var dansk karré, men han sa spontant att utbytet blev mindre av det danska kött jag kompletterade med.
Det är alltså viktigt att ha kvalitetsbegreppet med i argumentsamlingen, när det svenska köttet marknadsförs!
Scan fick i början av månaden ny vd, Sofia Hyléen Toresson, 39 år. Hon har bred erfarenhet från marknadsföring av livsmedel från Findus, Pärsons, Nestlé och Zoégas. /LG 170512

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Efter en fantastik grillhelg blev det snö i stora delar av landet! Men likväl en balanserad efterfrågan. Noteringen är oförändrad.
Nästa helg, på söndag, inleds Sveriges Grisföretagares årsstämma. Vi är självklart på plats och i år har ni även möjligheten att lyssna på vår koncernchef Jari Latvanen, på scen 13.30 måndag den 22/5

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är en kanske något bättre efterfrågan på grill- och andra varor, men vädret har varit för kallt.
-Priset är oförändrat och det är i stort sett balans både på smågrisar och slaktgrisar.
.

KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -Utsikterna för vackert grillväder i närtid är enligt SMHI på TV goda och det är snart nya extra helgdagar. Detta gör att handeln köper på sig karré och andra grillvaror. Samtidigt köper de stora kedjorna in stora volymer för vårens och sommarens behov. De skivar och skickar ut till sina distributionscentraler och till handeln. Det är alltså stor efterfrågan på grillvaror och då främst karré.
-Sida är närmast en bristvara. Där är det stora aktörer som dammsuger marknaden för skivning, som i Icas fall sker i Holland och Scans i Polen. Det är väldiga volymer som förädlas enbart av dessa två aktörer. Det är tragiskt att så mycket griskött måste gå till andra länder för bearbetning, när vi behöver sådana arbetstillfällen i Sverige. Men branschen kan inte konkurrera.
-Det är bra att tyska priserna är så höga, att konkurrenstrycket minskar. Danskarna är inte lika farliga, eftersom det är mest fläskfilé som är den stora konkurrerande produkten. Danska grisköttet är inte heller lika svårt kvalitetsmässigt som det tyska. Kunderna föredrar svenskt griskött både därför att det är svenskt och för att det är av bättre kvalitet.
-Våra svenska grispriser jämförs ständigt med de tyska. Det är tragiskt att vi inte har jämförbara priser och att svenska producenter inte kan se det verkliga svenska priset. Vi svenska slakterier har ett pris som vi sätter varje vecka och ett helt annat högre pris i kontrakten och på avräkningarna. Det vore inte farligt om alla plussade på 50 öre, att börja med, eftersom alla har det.
-Det är delade meningar inom slakten om det här sättet att presentera grispriserna och jag hoppas att det går att reformera grispriserna till att visa verkligt pris framöver. På nötsidan håller det på att räta upp sig.
-Det är lite brist på smågrisar och lite överstående slaktgrisar, medvetet av strategiska skäl. Priset är oförändrat.


Dahlbergs Slakteri
Glenn Jönsson: -.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -Det är ganska lugnt för grisköttet, rakt över. Alla väntar på att det ska bli sommar, men det är extremt kallt för grillning. Några grillar ute och äter inne, så det har inte blivit någon fart på efterfrågan. Men nu väntar vi på vändning.
-Sida är en bristvara. Det beror på att priset på sida är högt i Europa, högre än i Sverige. Det beror i sin tur på att Kina köper stora volymer till höga priser.

Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:


Danish Crown
Efter en vinter och en vår med stora prishöjningar tar den europeiska marknaden för färskt griskött lite andpaus innan sommaren och grillsäsongen sätter fart.
-Vi står i en situation just nu, som påminner om historien om ketchupflaskan. Livsmedelshandeln och vi alla som levererar till dem, är beredda på den första efterfrågan på produkter till en kväll med grillning på altanen. Men frågan är när den kommer, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exportavdeling.
-Generellt sett är marknaden stabil. Det är fortsatt stor efterfrågan på bröstfläsk. Skinka, bog och karré avsätts jämnt, medan marknaden för kotlett är mer dämpad.
-Utvecklingen av priserna fram till semestrarna bestäms i hög grad av temperaturerna i Mellan- och Sydeuropa. Just nu är det relativt kallt för årstiden och därför är inköparna lite återhållsamma, säger Søren Tinggaard.
Försäljningen till länderna utanför Europa löper tillfredsställande, med god avsättning till både Kina och Japan.

ISN, Tyskland
Flesta länder i EU har balans
De flesta priser på slaktgrisar i EU visar på balans på marknaderna. Tyskland hade oförändrat pris denna vecka och det hade även Holland, Belgien och Österrike. Från flera källor säger man att marknaden väntar impulser. Även spanska priset blev oförändrat, för fjärde veckan i sträck. Enligt en spansk källa fortsätter prispressen på den asiatiska exportmarknaden från USA och Brasilien.
Danmarks pris visade ett litet plus och förvisade därmed det holländska priset till sista platsen i gruppen med de fem största grisländerna i EU. I Frankrike föll priset med 3 cent och orsaken är helgdagarna den här månaden. Tyskland och Frankrike delar ledningen i ovan nämnda grupp.
Tendens på tyska marknaden: Slakterierna fortsätter att efterfråga slaktgrisar, trots saknade impulser från marknaden. Utbjudna volymer slaktgrisar är rikliga. Det ser ut som priset fortsätter vara stabilt.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Fokusera på kunden
Kunden har alltid rätt, heter det. Hur står det till med det i vår bransch?
Att slakterierna fokuserar på i huvudsak handeln faller sig naturligt i vårt land eftersom exporten av griskött är blygsam.
Slaktsvinsuppfödaren har slakteriet som kund och måste uppfylla de krav som slakteriet sätter upp. Där ingår även livsmedelsverkets krav om spårbarhet genom märkning av grisarna med ID-nr från besättningen, iakttagande av karenstider för medicinering och att grisarna är fria från främmande föremål t ex avbrutna kanyler. Vidare ska grisbesättningarna vara certifierade efter branschen krav. Djurskyddet hålls högt och har vetorätt.
Smågrisuppfödaren har slaktsvinsuppfödaren som kund och ska leverera felfria grisar enligt gällande handelsavtal. Även dessa grisar ska vara ID-märkta, men undantag finns för olika typer av integrerade besättningar.
Ett växande problem är leveranser av smågrisar med navelbråck. Förr gällde att man kunde leverera smågrisar med golfbollstora navelbråck, men nu gäller det att kunden bestämmer ev förekomst och köp av bråckgrisar. Att leverera underviktiga, under 23 kg, smågrisar kan bara kunden bestämma. Nyutfodrade, de senaste 4 timmarna före transport, är inte godtagbart och är dessutom ett brott mot djurskyddslagen. Det är hög tid att genomföra handel med VARUDEKLARERADE smågrisar.
Alla grisuppfödare är oftast kunder hos framförallt foderhandeln, som ofta omger sig med försvårande försäljningsvillkor och förstår ofta inte vem som är kund. Lantmännens spannmålsförsäljning är ett skräckexempel av oginhet och förskräckande hög handelsmarginal gentemot kunderna som ofta dessutom är föreningens ägare.
Övriga leverantörer till oss grisbönder sköter sig i allmänhet bra med undantag för vissa banker som mera uppför sig som en myndighet. Se föregående veckas inlägg.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
A

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

På besök i miljö – och jordbruksutskottet
Sveriges Konsumenter hade lyckats skaffa sig företräde i miljö – och jordbruksutskottet i måndags. Jag kunde hänga med och peka framför allt på det politiska ansvaret. Jag hänvisade till den utmärkta rapporten från Nordiska ministerrådet (2013), som jag citerat förut. Den tar upp tio myter kring hållbar konsumtion och visar med önskvärd tydlighet att ska vi uppnå en hållbar konsumtion, så är det en myt att detta löses genom att konsumenterna går före. ”Regeringarna måste leda övergången till hållbarhet genom att skapa samhälleliga strukturer som gör hållbar livsstil till standardalternativet. Bindande lagstiftning är ofta det mest effektiva styrmedlen för att förändra konsumtionsmönster”. Jag uppmanade därför utskottet att läsa rapporten.
Vårt budskap var: Många medborgare engagerar sig och känner oro i frågor kring klimatet, djurskyddet, miljön och livsmedelssäkerheten. Därför krävs ett politiskt ansvar med tydlig lagstiftning kring djurskydd, livsmedelssäkerhet, miljö och klimat. Det handlar om värderingar och etik. Ett högt förtroende och tillförlitlig märkning och information är en förutsättning för att konsumenterna ska bidra till en ökad konsumtion av svenska livsmedel och vilja till merbetalning. Att överlämna dessa frågor till marknaden och konsumenterna är att svika medborgarna. Konsumenterna måste känna trygghet i att svenska livsmedel är det bästa alternativet. Alternativet att kräva att konsumenterna med ofta bristfällig kunskap ska göra sina matval med utgångspunkt från skydd för djur och miljö är inte rimligt. Detta är också utgångspunkten i EUs lagstiftning, att inte överlämna till marknaden att lösa viktiga frågor kring livsmedelssäkerhet, djurskydd och miljö. Sverige kan inte köra något eget lopp med målstyrning, förenkling och flexibilitet. Detta utesluter inte kvalitetssatsningar och certifieringar som garanterar en högre nivå på miljö, djurskydd och klimatåtgärder, som en stimulans. Svenska miljömål måste uppnås. Vi ser problem med att uppnå dessa med fokus på ökad produktivitet. Ökad produktivitet kan också motverka djurvänliga inhysningssystem.
Vi pekade på att Jordbruksverket riskerar att urholka svenskt djurskydd. Åsa Conraeds (M) undrade och jag pekade på att Jordbruksverket nu med hänvisning till ökad konkurrenskraft föreslår ändringar i föreskrifterna utan att invänta det vetenskapliga rådet. Det finns ju ett beslut om ett sådant och man behöver definitivt inte invänta en ny djurskyddslag (se tidigare blogg). Jonas Jacobsson Gjörtler (M) ifrågasatte högre ambitioner på miljö och djurskydd med hänvisning till de tre dimensionerna på hållbarhet dvs främst ekonomisk, som skulle drabba Sveriges bönder. Och så kom de 50 procentens självförsörjning upp igen. Jag hade gärna hänvisat till Johan Rockström som sätter ekologisk hållbarhet som ram och ekonomisk som verktyg. Vi hade inte nämnt högre ambitioner inom miljö – och djurskydd. Det går ju bra för kött- bönderna och 50 procent gäller inte för ägg, kyckling, mjölk och griskött m m (tjatigt det här med 50 % eller varannan tugga). På frågan kring GMO, så har Vi Konsumenter intagit samma position som Naturskyddsföreningen och Konsumentföreningen Stockholm. Man får bedöma från fall till fall och konsumentstudier visar att det är mer tillämpningen, växtsortens egenskaper, än förädlingstekniken som ifrågasätts. Kristina Yngwe ( C ) nickade instämmande.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 20Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 20 v 19 v 18 v 17
Ginsten Slakteri 75-100 16,20 16,20 15,90 15,90
Skövde Plus ** 73-102,9 15,70 15,70 15,70 15,70
KLS Uggl/Dalsjöfors* 70-99,9 15,70 15,70 15,70 15,70
Dahlbergs 76-98,9 15,60 15,60 15,60 15,60
HKScan Agri *** 70-99,9 15,05 15,05 14,80 14,80
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
balans balans balans balans
KLS Ugglarps
-
överst överst balans balans
Skövde Slakteri
-
balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
överst överst överst överst
Ginsten
balans balans balans balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
- -
-
- -
-
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 20 v 19 v 18
15,08 Danish Crown 74,0–95,9 dkr 11,60 11,40 11,20
25,81 Nortura 67,1–85,0a nkr 24,59 24,59 24,59
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro - - -
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro - - -
? Atria Premium+ 78 – 98 euro - - -
? Snellmans** 85 – 105 euro - - -
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 20 v 19 v 18 v 17 v 16
18 maj Landsnotering* euro euro euro euro euro
17,05 Tyskland, 56 % 1,76 1,76 1,76 1,73 1,73
- D:o svenska*** - - - - -
18 maj jämförbara**
19,09 Italien - 1,971 2,062 2,009 1,990
18,04 England - 1,862 1,868 1,862 1,839
17,34 Spanien - 1,790 1,790 1,790 1,790
16,53 Tyskland - 1,706 1,706 1,676 1,676
16,52 Frankrike - 7,705 1,737 1,749 1,747
15,32 Danmark - 1,685 1,659 1,632 1,632
16,21 Holland - 1,673 1,673 1,643 1,643
16,24 Polen - - - 1,676 1,662
15,92 Belgien - 1,643 1,643 1,618 1,618
15,92 Österrike - 1,643 1,643 1,612 1,612
15,83 Tjeckien - - - 1,634 1,563
15,25 Irland - - 1,574 1,574 1,574
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
12 maj
5 maj
28 apr
18 apr
Utbud
1910
2241
1917
2547
Sålda
1910
2241
1917
2112
Medelpris, euro
1,84
1,84
1,83
1,78
Lägst
1,79
1,80
1,81
1,76
Högst
1,86
1,86
1,84
1,78
Medelpris, skr
17,82
17,71
17,47
17,10

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 20 v 19 v 18 v 17
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,00 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 20 v 19 v 18
10,66
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,20 8,60 8,60
14,91
Nortura Fri vikta nkr 14,20 14,20 14,20
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
13,56
VEZG 56 %b euro 1,40 1,45 1,45
Galtar
9,36
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,20 7,60 7,60
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 19 v 18 v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Pund
11,53
11,39
11,27
11,48
11,24
11,29
11,05
Dollar 8,81 8,84 8,76 8,96 8,95 8,98 8,88
Euro 9,69 9,63 9,55 9,61 9,55 9,59 9,55
Dansk 1,30 1,29 1,28 1,29 1,28 1,29 1,28
Norsk 1,03 1,02 1,02 1,04 1,04 1,04 1,04
Yen 7,80 7,84 7,87 8,23 8,21 8,13 7,99
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 20 v 19 v 18 v 17
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps/Dalsjöfors
Grund 23 kg* 23,40 23,40 23,40 23,40
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21,00 21,00 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 640 640 640 640
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
HKScan Agri
Plus 30 kg 560 560 540 540
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 0
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps brist brist brist brist
Skövde Slakteri brist brist brist brist
Dalsjöfors Kött brist brist brist brist
Dahlbergs Slakteri överst överst överst överst
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 20 v 19 v 18 v 17 v 16
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
347
Basis 7 kg 267 261 255 249 249
579
Basis 30 kg 446 436 428 419 419
353
SPF+Myc 7 kg 272 266 260 254 254
586
SPF+Myc 30 kg 451 441 433 424 424
358
SPF 7 kg 276 270 264 258 258
591
SPF 30 kg 455 445 437 428 428
1379
Økologi 30 kg 1061 1053 1046 1038 1038
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
819
25-kilos Helsegris 780 780 780 780 780
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
673
VEZG 28 kg 69,50 69,50 68,90 68,00 69,00
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.