@-GRIS 19 maj 2017
Senaste uppdatering gjord 22 maj 14,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser

KLS Ugglarps och Dalsjöfors höjer 20 öre v 21
KLS Ugglarps och Dalsjöfors höjer grispriset 20 öre v 21. Dahlbergs har inte bestämt sig och lämnar besked lördag. Skövde har inte heller lämnat besked, eftersom Tommy Ögren ägnade sig åt att fira sina jämna 70 år. Grattis!
Äntligen kom grillvädret! På bara några dagar gick vi från vinter till sommar. Detta märkte även slakterierna den här veckan. I början av veckan var intresset för grilldetaljer svalt, i slutet när det var över 20 grader i luften, var det kö vid köttdiskarna för att köpa grillkött.
-Så här års är vädret av den allra största betydelse försäljningen, säger Michael Oldin, Moab, som förädlar Dahlbergs slakt.
Jag läser i Maskinbladet att Danmark i fjol exporterade livsmedel för 12,7 miljarder dkr till Kina och HongKong. Det är en siffra som kommer att stiga väsentligt efter ett nytt handelsavtal, där danska företag tillåts exportera förädlade produkter som korv och andra charkprodukter. Så nu är det inte bara grisöron och svansar som exporteras. En försiktig bedömning är att exporten av förädlade varor snart kommer upp i en halv miljard dkr. /LG 170519
På måndagen höjde både Dahlbergs och Skövde slaktgrisrana med 20 öre. Dahlbergs höjde smågrisarna 50 öre. /LG 170522

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Vi ser en liten ljusning nästa vecka och hoppas på att vi får ett mer långsiktigt bättre väder! Priset är oförändrat vecka 21.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen rullar på som vanligt, men vi har inte sett någon riktig fart pga grillsäsongen. Vet inte vad det beror på. Vi har väntat oss att efterfrågan skulle vara stor när väderprognoserna lovar vackert väder.
-Det är ett mindre antal slaktgrisar överstående pga de många helgdagarna. Smågrisarna är i balans.
.

KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -


Dahlbergs Slakteri
Glenn Jönsson: -Vi avvaktar till lördag med att sätta grisprisete.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: Det var trögt för försäljningen i början av veckan, men i slutet var det bra fart. Det var ju vinter ända tills i tisdags. Nu är det högsommar. Så här års är vädret av allra största betydelse för försäljningen.
-Det mesta går att sälja. Vi känner att det är lite trögt för skinkorna. Jag vet inte varför och om det endast är vi som har det problemet. Ibland kan man råka ut för tillfälliga motstånd för vissa produkter.

Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:


Danish Crown
En svala gör ingen sommar, men svalan är ett gott tecken på att sommaren är på väg. Det ser den på allvar ut till att vara i Europa.
-Sol och stigande temperaturer är just vad vi behöver. Det har tagit lite längre tid än väntat och därför är det just nu lugn handel. Men det ser positivt ut om det varmare vädret kan bita sig fast, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exportavdeling.
Efterfrågan på karré är stigande. Bog, skinka och bröstfläsk säljas bra, medan försäljningen av kotlett och bakdelskött haltar något.
Till länderna utanför Europa är efterfrågan från Kina vikande, medan försäljningen till Japan är stabil.

ISN, Tyskland
Positiva utsikter, prishöjning mest troliga
Marknaden för slaktgrisar i EU är generellt sett balanserad. Det är hanterliga volymer slaktgrisar som bjuds ut på en lugn köttmarknad. I de flesta länderna är priserna oförändrade.
Danmark och Belgien svarar för de mest positiva pristrenderna. Danska priset stiger måttligt för tredje veckan i rad. Danmark hamnar därmed på andraplatsen bland de fem största grisländerna. Även belgiska priset stiger något.
Fransmännen tvingas än en gång se sitt grispris falla och det är pga de många helgdagarna i maj. Dock förväntar man i Frankrike, trots sänkningen, stigande priser på lite längre sikt.
Trend på tyska marknaden: I början av denna vecka var marknaden positiv och full av förhoppningar. Bakom detta ligger en weekend med det finaste grillväder, så köttmarknaden har äntligen fått den efterlängtade impulsen. Handeln visar tydlig köplust, medan antalet slaktgrisar som bjuds ut är begränsat. Sett ur detta perspektiv kan det inte bli annat än en prishöjning.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Avräkningsprisstrategi
Man kan fundera över om slakterierna i Sverige över huvud taget har någon avräkningsprisstrategi?
Som jag tidigare har kommenterat så är höjningarna i allmänhet 20 öre per kg fläsk. Det har det varit sedan urminnes tider. 20 öre runt år 2000 var lika med 2 % på priset. Skulle det vara samma % idag så talar vi om minst 30 öre. Det känns fegt och gammalmodigt att fjutta med 20-öringar numera. Vid sänkningar är man mera radikal och tar ofta i med 50 öre eller tom 1 kr.
Slakterierna talar ofta om att vi ska förhålla oss till det tyska grispriset. För två år sedan var det svenska priset mellan 2-3 kr högre än det tyska. Idag ligger det tyska 1 kr över det svenska. Ett svenskt grispris som är 2-3 kr högre än det tyska är precis vad vi behöver för att få igång investeringarna i vår bransch. Det danska priset påverkar endast marginellt och då på fläskfilé, enligt Tommy Ögren. Tyskland dumpade tidigare hit fläsk eftersom man på det viset ville skydda och hålla upp det inhemska priset till sina konsumenter. Idag har Tyskland hittat andra exportmöjligheter som de samtidigt ökat sin grisproduktion de senaste tio åren.
Jag tror att de svenska slakterierna saknar djupare strategier och påverkas för mycket av väder och vind samt handelns nycker, då framför allt ICA som är så dominant.
I veckans e-brev på Grisportalen tar Tommy Ögren bladet ifrån munnen och säger bl a att ALLA slakterier i Sverige omgående kan höja priset med 50 öre per kg fläsk. Synd att inte Tommy lever som han lär och passade på att höja de föreslagna 50 örena denna vecka. Slakterierna sparar på krutet till nästa vecka och kan glädja grisföretagarna då SGF i kommande helg startar sin årsstämma i Tylösand.
Det är 18.50 till 19 kr som gäller

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
A

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Medborgarna bryr sig om djur, som kännande varelser
EU har inrättat en plattform för djurskydd/djurvälfärd (Animal Welfare). Men konsumenterna får inte vara med, trots att förslaget från Nederländerna, Tyskland, Sverige och Danmark förordade detta. Kommissionens beslut ställer krav på att organisationer i det civila samhället ska syssla med djurskydd. Och det kan man knappast säga om den europeiska konsumentorganisationen, BEUC. Dessutom har ansökningstiden gått ut. Det är beklagligt med tanke på det stora engagemanget, som finns, inte bara hos svenska konsumenter utan också hos medborgare i övriga EU-länder. Men arbetet på svensk nivå, tror och hoppas jag ska inkludera konsumenterna. Vi Konsumenter och Sveriges Konsumenter blev i alla fall inbjudna till Näringsdepartementets runda-bordssamtal.
Djur är kännande varelser. Det fastställs i EU-fördragets artikel 13. Det innebär att djurens välfärd måste beaktas vid genomförandet av unionens politik. Det var en stor framgång för djurskyddskyddsorganisationerna när detta genomdrevs i Lissabon-avtalet. I fördraget fastställs också att EU-institutionerna ska föra en öppen, tydlig och regelbunden dialog med bl a det civila samhället. Det är bakgrunden till att EU beslutat införa en plattform för djurskydd. Förslaget kom från Nederländerna, Tyskland, Sverige och Danmark i december 2014. Plattformen ska bestå av 75 ledamöter representerande medlemstaternas myndigheter, branschorganisationer, forskning, organisationer från det civila samhället som sysslar med djurskydd och många fler. Självskrivna är EFSA, OIE och FAO. Plattformens uppgifter kan sammanfattas i:
- Genomförande och tillämpning av lagstiftning
- Stimulera frivilliga åtaganden
- Främja EU:s djurskydd
- Uppmuntra till dialog
- Utbyta erfarenheter
- Informationsutbyte
Som ett led i regeringens ambition att verka för högre djurskydd i EU, samlade näringsdepartementet i går till ett runda-bordsamtal kring hur det svenska arbetet ska utformas. Runt bordet fanns en bred representation från lantbruksnäringen, djurskyddet, myndigheter, svensk dagligvaruhandel och konsumenterna. Det finns en bred enighet om att Sverige ska verka för ett bättre djurskydd inom EU. I förslaget från de fyra medlemsländerna fanns tydligt uttalat att konsumenterna bör vara representerade. Vi Konsumenter tillsammans med Djurskyddet Sverige gjorde i juni en framställan till Sven-Erik Bucht om att inrätta en svensk djurvälfärdsplattform. Då var tanken att också att få till stånd en bättre nationell dialog eftersom vi fortsatt upplever att Jordbruksverket inte inkluderar oss som konsumenter.
Första mötet i EUs plattform äger rum 6 juni. Jordbruksverket representeras av Helena Elofsson och forskningen av Linda Keeling från SLU. Magnus Nikkarinen, från Svensk dagligvaruhandel representerar Eurocommerce. Magnus talade föredömligt om svenskt djurskydd som ett viktigt mervärde.
Från konsumenterna listade jag följande prioriteringar med utgångspunkt från vad konsumenter ofta uttrycker:
- One Health d v s sambandet djurskydd, djurhälsa och antibiotika
- Hanteringen av djur i samband med transport och slakt
- Smågriskastrering
- Hundsmuggling
- Djurskyddsregler för kor
- Nej till suggor i bur
- CAP, den gemensamma jordbrukspolitiken som stimulans
Frivilliga standarder kan inte ersätta lagstiftning, men väl komplettera, som styrmedel för bättre djurskydd inom EU. Jag har också framfört att Vi Konsumenter drivit djurskyddsfrågorna i samband med handelsavtalen, TTIP och avtalet mellan EU och Turkiet.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 21Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 21 v 20 v 19 v 18
Ginsten Slakteri 75-100 16,20 16,20 16,20 15,90
Skövde Plus ** 73-102,9 15,90 15,70 15,70 15,70
KLS Uggl/Dalsjöfors* 70-99,9 15,90 15,70 15,70 15,70
Dahlbergs 76-98,9 15,80 15,60 15,60 15,60
HKScan Agri *** 70-99,9 15,05 15,05 15,05 14,80
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
balans balans balans balans
KLS Ugglarps
-
överst överst överst balans
Skövde Slakteri
-
balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
överst överst överst överst
Ginsten
överst balans balans balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
- -
-
- -
-
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 21 v 20 v 19
15,08 Danish Crown 74,0–95,9 dkr 11,60 11,60 11,40
25,81 Nortura 67,1–85,0a nkr 24,59 24,59 24,59
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro - - -
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro - - -
? Atria Premium+ 78 – 98 euro - - -
? Snellmans** 85 – 105 euro - - -
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 21 v 20 v 19 v 18 v 17
18 maj Landsnotering* euro euro euro euro euro
17,63 Tyskland, 56 % 1,80 1,76 1,76 1,76 1,73
- D:o svenska*** - - - - -
18 maj jämförbara**
18,76 Italien - 1,927 1,971 2,062 2,009
18,16 England - 1,865 1,862 1,868 1,862
17,43 Spanien - 1,790 1,790 1,790 1,790
16,68 Danmark - 1,713 1,685 1,659 1,632
16,61 Tyskland - 1,706 1,706 1,706 1,676
16,48 Frankrike - 1,692 7,705 1,737 1,749
16,35 Holland - 1,679 1,673 1,673 1,643
16,48 Polen - - - 1,692 1,676
16,11 Belgien - 1,655 1,643 1,643 1,618
16,00 Österrike - 1,643 1,643 1,643 1,612
15,98 Tjeckien - - 1,641 1,631 1,634
15,14 Irland - 1,555 1,555 1,574 1,574
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
16 maj
12 maj
5 maj
28 apr
Utbud
1813
1910
2241
1917
Sålda
1563
1910
2241
1917
Medelpris, euro
1,86
1,84
1,84
1,83
Lägst
1,83
1,79
1,80
1,81
Högst
1,88
1,86
1,86
1,84
Medelpris, skr
18,11
17,82
17,71
17,47

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 21 v 20 v 19 v 18
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,00 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 21 v 20 v 19
10,66
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,20 8,20 8,60
14,91
Nortura Fri vikta nkr 14,20 14,20 14,20
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
13,56
VEZG 56 %b euro 1,40 1,40 1,45
Galtar
9,36
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,20 7,20 7,60
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 20 v 19 v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
Pund
11,33
11,53
11,39
11,27
11,48
11,24
11,29
Dollar 8,74 8,81 8,84 8,76 8,96 8,95 8,98
Euro 9,74 9,69 9,63 9,55 9,61 9,55 9,59
Dansk 1,30 1,30 1,29 1,28 1,29 1,28 1,29
Norsk 1,03 1,03 1,02 1,02 1,04 1,04 1,04
Yen 7,86 7,80 7,84 7,87 8,23 8,21 8,13
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 21 v 20 v 19 v 18
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps/Dalsjöfors
Grund 23 kg* 23,40 23,40 23,40 23,40
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21,50 21,00 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 640 640 640 640
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
HKScan Agri
Plus 30 kg 560 560 560 540
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 0
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps brist brist brist brist
Skövde Slakteri brist brist brist brist
Dalsjöfors Kött brist brist brist brist
Dahlbergs Slakteri överst överst överst överst
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 21 v 20 v 19 v 18 v 17
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
347
Basis 7 kg 267 267 261 255 249
579
Basis 30 kg 446 446 436 428 419
353
SPF+Myc 7 kg 272 272 266 260 254
586
SPF+Myc 30 kg 451 451 441 433 424
358
SPF 7 kg 276 276 270 264 258
591
SPF 30 kg 455 455 445 437 428
1379
Økologi 30 kg 1061 1061 1053 1046 1038
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
819
25-kilos Helsegris 780 780 780 780 780
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
676
VEZG 28 kg 69,50 69,50 69,50 68,90 68,00
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.