@-GRIS 26 maj 2017
Senaste uppdatering gjord 26 maj 23,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser

Oförändrade priser överallt v 22
Efter att de flesta svenska slakterier höjt priset på slaktgrisar innevarande vecka, är alla priser oförändrade nästa vecka. Det är de även i Tyskland och Danmark. Det är fortsatt god efterfrågan på grillkött, men allt ska ju säljas på grisen. Och så har det åter igen varit en jobbfri dag och då blir det inte mycket producerat. De extra helgerna är trevliga för konsumenterna, men till stort problem för näringslivet och särskilt slakterier.
I Sverige är det inga större besvär med andra störningar i slakt och förädling, såsom strejker. I Danmark kommer man tydligen aldrig tillrätta med strejkerna. De måste kosta otroliga pengar.
Nu ska Danish Crown försöka komma ifatt med slakten och ska transportera 100 000 slaktgrisar till Tyskland för att slaktas de närmaste veckorna. I fjol var det en liknande situation och då slaktade man 70 000 grisar i Tyskland. /LG 170526

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Efterfrågan och slakt följer planen. Priset oförändrat vecka 22.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Oförändrade priser. Balans för smågrisar, något överskott för slaktgrisar pga helgerna. Bra försäljning, men kan bli bättre när badgästerna kommer.

KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Alla priser oförändrade. Balans i slakten och för smågrisar. Bara att njuta vid grillen. Allt går för högtryck.


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -Priserna är oförändrade. Viss slaktkö pga helgdagarna. Det saknas smågrisar och kommer att göra till årets slut. Alla vill sätta in när priserna är goda.
-Det är riktigt bra grillväder. Åker inte grillarna ut nu, då blir de säkert kvar i garaget. När det blir extra helgdagar, blir det mindre produktion, men vi har försökt minska personalens ledighet så mycket som möjligt.


Dahlbergs Slakteri
Glenn Jönsson: -Oförändrade priser. Balans på slaktgrisar, lite överskott smågrisar.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: Jag har inte jobbat så mycket den här veckan så jag har dålig koll. Men det har varit bra väder och det är lönehelg. Då brukar det vara bra vecka.

Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:


Danish Crown
Det är f n rimlig balans på den europeiska marknaden för färskt griskött. Utbudet av levande grisar är tillräckligt, men motsvaras långt ifrån efterfrågan.
-Vi ser just nu en riktigt god försäljning av färsk karré till grillprodukter, men vi får inte med efterfrågan på t ex bog och småkött till förädlingsindustrin. Det slår igenom på priset för hela grisen, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exportavdeling.
Avsättningen på skinkor, bog och bröstfläsk är stabil, medan marknaden för hela framändar är en smula under press. I gengäld är det en förbättring för kotletter och mittstycken.
-Vi ser en riktigt god efterfrågan på mittstycken från Australien just nu. Det bidrar till att stabilisera och lyfta marknaden för kotlett i Europa, säger Søren Tinggaard.
Till de övriga länderna utanför Europa är det god avsättning till Japan,, medan inköparna i Kina f n är en smula tillbakahållande.

ISN, Tyskland
Priserna går upp, fortsatt efterfrågan på slaktgrisar
Det är optimism på EUs marknad för slaktgrisar. Många länders priser stiger. Utbudet är knappt i förhållande till efterfrågan och detta är prishöjande.
Höjningarna är från 1,3 cent i Spanien till 4,1 i Österrike. Efter några veckors oförändrat i Spanien steg priset. Från flera håll sägs att grismarknaden är mer positiv än köttmarknaden. Danska priset är efter tre höjningar oförändrat. Franska priset gav efter lite som följd av de många helgdagarna i maj.
Som konsekvens av de delvis motstridande rörelserna lägger sig Tyskland på andra plats i gruppen fem största grisländerna och Danmark på tredje. Frankrike ligger på sista plats.
Trend på tyska marknaden: Tyska marknaden för slaktgrisar är i början av veckan och efter en grillvänlig weekend, präglad av fortsatt god efterfrågan. Då det saknas en slaktdag i veckan väntas grispriset förbli oförändrat.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Vad är foderanalysen värd?
Det är jätteviktigt att vi analyserar råvarorna som vi använder till våra grisfoderblandningar. Det är också viktigt att kolla sikten på vår malda spannmål. Dessa saker är självklara för de flesta, men efterlevs detta? Optimeringar är oerhört viktigt både för grisen och ekonomin i grisproduktionen. Därför behöver vi ta analyser på det som vi serverar våra grisar som färdigfoder. Så länge det är torrt foder fungerar det väl, men med blötfoder blir det genast svårare.
Så här kan det gå till då man sänder ett blötfoderprov till Eurofins i Kristianstad. Foderprovet sändes fryst till labbet och det tog tre veckor innan vi fick svar och då var svaret så kryptiskt att vi måste ha tolkhjälp. Vid utvärdering hade vi vår foderkonsulent och en expert hos oss. Proteinvärdena var för låga inkl för lågt lysinvärde. Vid besiktningen av grisarna tyckte experten och foderkonsulenten att något stämmer inte. Grisarna var runda och fina och kunde helt enkelt inte vara så fina med de analysvärdena på protein och lysinanalyserna gav vid handen.
Slutsatsen kan vara att Eurofins har fumlat och haft för länge att göra för att fastställa framförallt lysinhalten. Lysinet bryts nämligen ner relativt snabbt. Man kan säga kort och gott ”prov utan värde” och därmed bortkastade pengar. Eurofins handläggning måste göras bättre och att man som kund kan få besked då man ringer till dom.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
A

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Välkomna agronomer, landskapsarkitekter, masters och kandidater!
Vad ska man skicka med dessa unga akademiker inför deras yrkeskarriär? Jag har fått den stora äran att hålla högtidsanförandet vid examensceremonin på SLU på lördag. De är efterlängtade när vi tillsammans ska fixa det här med ett hållbart samhälle –
- En blomstrande landsbygdsutveckling
- Ett hållbart jordbruk där svenska miljömål uppfylls
- En etisk djurhållning
- En säker livsmedelsproduktion
- En hållbar stadsplanering
Jag har frågat flera, som jag stött ihop med i mitt nätverk. Det inkluderar bl a ordförande för SLUs styrelse, vicerektor vid SLU, en representant från Konsumentföreningen Stockholm, en god vän från Arla och inte minst min son, landskapsarkitekten.
Utbildningarna ger en trygg plattform och en referensram. Så har jag känt under alla dessa 50 år av min agronomkarriär. Ständigt tillkommer ny kunskap och nya ämnen hamnar i fokus. Men det finns ju en hel del absoluta sanningar som inte förändras. De nyutexaminerade befinner sig nu på maximum på en teoretisk kunskapsnivå. Nu kommer en fas i livet när denna kunskap ska möta praktiken och man ska skaffa sig en bredare erfarenhet och bredare kontakter och nätverk.

Och vilka är våra utmaningar?
Klimathotet
Även om Sverige ligger väl till, finns verkligen utmaningar. Biffen, bilen och bostaden – hållbara laster, smartare konsumtion var titeln på Stefan Edmans utredning 2005. Och mycket av förslagen håller fortfarande. Det är vad vi äter, hur vi transporterar oss och hur vi bor. Hållbar stadsplanering blir allt viktigare. Och nu brukar man lägga till ytterligare ett B – börsen d v s var vi lägger våra pengar.

Den globala handeln och dess prispress
Den globala handeln är nödvändig för att försörja en växande befolkning.
Förutom livsmedelsförsörjningen, ger frihandel också tillgång till betalande marknader, utjämning av tillgången till livsmedel, diversitet (tillgång till olika sorts livsmedel) och låga priser. Men riskerna finns. Spridning av sjukdomar (inklusive zoonoser) och därmed risk för folk – djurhälsa, livsmedelsförluster, långa komplicerade livsmedelskedjor(tänk hästköttsskandalen) med fördröjd möjlighet till intervention och ökad konkurrens. Ökad handel driver mot intensifiering och specialisering. Det är en förutsättning för att kunna konkurrera på den globala marknaden. Ökad handeln driver också mot harmonisering och minskad diversitet – en harmonisering till minsta gemensamma nivå – prispress – Ja?

Hållbarhetsaspekterna på matproduktion och konsumtion.
Vilka har ansvaret för en hållbar produktion och konsumtion? Många aktörer i livsmedelskedjan har ansvar. Allt ifrån primärproducenter/bönder, förädlingsindustri, detaljhandel, konsumenterna, myndigheter och politiker. Det finns de som gärna lämpar över ansvaret till konsumenterna om att bestämma hur livsmedlen ska produceras. Många medborgare engagerar sig och känner oro i frågor kring klimatet, djurskyddet, miljön och livsmedelssäkerheten. Därför krävs ett politiskt ansvar med tydlig lagstiftning kring djurskydd, livsmedelssäkerhet, miljö och klimat. Det handlar om värderingar och etik. Visst kan vi öka den svenska matproduktionen, men Sverige kan aldrig konkurrera med lågt pris. Senare år har visat att handeln och konsumenterna efterfrågar svenska mervärden och är beredda att betala för dessa. Därför gäller det att säkerställa svenska mervärden, utveckla dessa, märka och kommunicera. Titta på branscher som växt efter EU-inträdet som kyckling, ägg och spannmål. Allt är inte bara elände!

Några personliga råd
”Om du vill förändra något, kan du inte vara vän med alla”. Redan tidigt under min karriär fick jag det rådet av Jan Persson, en gång i tiden känd genetiker inom Scan och sedermera VD för slakteriföreningen Skanek. Ett klokt råd, som ger insikt. Man kommer alltid möta människor som tycker annorlunda.

”Utan spaning – ingen aning!” Ett annat klokt råd! Omvärldsanalys är grunden för att skapa förutsättning för väl underbyggda beslut. Fortbilda, Samverka, skapa nätverk och initiera dialog.

”Intern aktivismen”
Till slut ett citat från min son Alexanders bok ALLA BEHÖVER NÄRHET . ”Det är inne i organisationer och system vi gör mest nytta. Inne i systemen kan stora förändringar bli verklighet. Extern aktivismen- demonstrationer, aktioner och debattartiklar – behövs för att initiera förändring, men intern aktivismen – inne i byråkratin måste till för att ändra visioner och planer, finansieringsmodeller, lagstiftning och utbildning”. Det roliga är att han ger sin mor som ett exempel som djuromsorgsansvarig inom Slakteriförbundet på 80- 90-talet.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 22Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 22 v 21 v 20 v 19
Ginsten Slakteri 75-100 16,20 16,20 16,20 16,20
Skövde Plus ** 73-102,9 15,90 15,90 15,70 15,70
KLS Uggl/Dalsjöfors* 70-99,9 15,90 15,90 15,70 15,70
Dahlbergs 76-98,9 15,80 15,80 15,60 15,60
HKScan Agri *** 70-99,9 15,05 15,05 15,05 15,05
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
balans balans balans balans
KLS Ugglarps
-
överst överst överst överst
Skövde Slakteri
-
balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans överst överst överst
Ginsten
överst överst balans balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
- -
-
- -
-
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 22 v 21 v 20
15,08 Danish Crown 74,0–95,9 dkr 11,60 11,60 11,60
25,81 Nortura 67,1–85,0a nkr 24,59 24,59 24,59
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro - - -
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro - - -
? Atria Premium+ 78 – 98 euro - - -
? Snellmans** 85 – 105 euro - - -
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
24 maj Landsnotering* euro euro euro euro euro
17,53 Tyskland, 56 % 1,80 1,80 1,76 1,76 1,76
- D:o svenska*** - - - - -
24 maj jämförbara**
18,58 Italien - 1,908 1,927 1,971 2,062
18,54 England - 1,904 1,865 1,862 1,868
18,83 Spanien - 1,903 1,790 1,790 1,790
16,68 Danmark - 1,713 1,713 1,685 1,659
17,00 Tyskland - 1,746 1,706 1,706 1,706
16,58 Holland - 1,703 1,679 1,673 1,673
16,39 Polen - - - 1,683 1,692
16,48 Belgien - 1,692 1,655 1,643 1,643
16,40 Österrike - 1,684 1,643 1,643 1,643
15,99 Frankrike - 1,682 1,692 7,705 1,737
16,12 Tjeckien - - 1,656 1,641 1,631
15,14 Irland - 1,555 1,555 1,555 1,574
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
26 maj
16 maj
12 maj
5 maj
Utbud
2040
1813
1910
2241
Sålda
2040
1563
1910
2241
Medelpris, euro
1,90
1,86
1,84
1,84
Lägst
1,85
1,83
1,79
1,80
Högst
1,92
1,88
1,86
1,86
Medelpris, skr
18,50
18,11
17,82
17,71

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 22 v 21 v 20 v 19
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,00 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 22 v 21 v 20
10,66
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,20 8,20 8,20
14,91
Nortura Fri vikta nkr 14,20 14,20 14,20
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
13,63
VEZG 56 %b euro 1,40 1,40 1,40
Galtar
9,36
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,20 7,20 7,20
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 21 v 20 v 19 v 18 v 17 v 16 v 15
Pund
11,31
11,33
11,53
11,39
11,27
11,48
11,24
Dollar 8,71 8,74 8,81 8,84 8,76 8,96 8,95
Euro 9,74 9,74 9,69 9,63 9,55 9,61 9,55
Dansk 1,30 1,30 1,30 1,29 1,28 1,29 1,28
Norsk 1,04 1,03 1,03 1,02 1,02 1,04 1,04
Yen 7,79 7,86 7,80 7,84 7,87 8,23 8,21
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 22 v 21 v 20 v 19
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps/Dalsjöfors
Grund 23 kg* 23,40 23,40 23,40 23,40
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21,00 21,00 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 640 640 640 640
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
HKScan Agri
Plus 30 kg 560 560 560 560
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 0
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps brist brist brist brist
Skövde Slakteri brist brist brist brist
Dalsjöfors Kött brist brist brist brist
Dahlbergs Slakteri överst överst överst överst
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
347
Basis 7 kg 267 267 267 261 255
579
Basis 30 kg 446 446 446 436 428
353
SPF+Myc 7 kg 272 272 272 266 260
586
SPF+Myc 30 kg 451 451 451 441 433
358
SPF 7 kg 276 276 276 270 264
591
SPF 30 kg 455 455 455 445 437
1379
Økologi 30 kg 1061 1061 1061 1053 1046
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
819
25-kilos Helsegris 780 780 780 780 780
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
676
VEZG 28 kg 69,50 69,50 69,50 69,50 68,90
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.