@-GRIS 2 juni 2017
Senaste uppdatering gjord 2 juni 23,45
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser

Det tyska grispriset stiger med 1 cent v 23
Det officiella tyska grispriset gör en försiktig höjning med 1 cent nästa vecka och danska priset blir oförändrat. Rapporterna från Europa om låga utbud av slaktgrisar och livlig efterfrågan på griskött borde ha gett utdelning i större höjningar, men man hänvisar till saknade slaktdagar pga helgerna. Nu berättar Danish Crown om ytterligare en förklaring till viss återhållsamhet både nu och framöver: Det syns orosmoln kring exporten till Kina!
Efter en fantastisk vår för exporten till Kina, kommer nu en inbromsning, skriver Danish Crown. De kinesiska inköparna har plötsligt tryckt på bromsen och då stoppar prisuppgången även här i Europa. Det sägs att kinesiska lagren börjar bli fulla och att detta beror bl a på att den kinesiska produktionen av grisar börjar tillta igen. Produktionen sjönk drastiskt i fjol och tidigare, bl a beroende på striktare miljöregler i vissa regioner. Stora svingårdar tvingades stänga. Du kanske läste det jag skrev om svenska Moving Floor, som fick ett snabbt intresse för de rullande golven i grisboxar. En teknisk lösning på miljöproblemen.
Kinesiska inköpen brukar svänga och det är ingen omedelbar vändning för exporten från Europa, men det börjar resas frågetecken kring höstens grismarknad, skriver Danish Crown. Just nu är det grilltider i Europa och därmed goda tider för grisköttet. Det dämpar påverkan från uppbromsad export.
I Sverige verkar alla priser bli oförändrade. Skövdes uppgifter saknas, men höjer ingen annan, så höjer inte dom.
Vårens försäljning beskrivs av de flesta svenska slakterier som god, men inte med någon större entusiasm. Det är veckan före pingst nu och efterfrågan borde vara på topp. Det har varit en hel del goda grilltillfällen i maj, trots att våren varit ovanligt kylig men torr. Kommentarerna den här veckan är "följer planen", "inget riktigt sug", "det mesta går åt". Med den ovanligt starka marknaden i Europa som bakgrund, och höga priserna, så verkar den svenska marknaden som helhet lite svag. Särskilt med tanke på det svenska grisköttets ställning på svenska marknaden.
Det tyska priset steg som sagts endast 1 cent när förväntningarna var större. Vid internetauktionen idag var också förväntningarna stora. Men i stället för höjning från 18,54 skr, blev det en sänkning till 18,15 skr. Det är i och för sig högt för att vara Tyskland och även i jämförelse med Sverige är det ovanligt högt. Eller rättare sagt: Det svenska priset är i jämförelse med omvärldens priser ovanligt lågt.
Danish Crown betalade ut 780 milj skr extra, eller 15 % mer, för grisköttet sista delen av 2016, skriver man. Och extrapengarna fortsätter komma. I januari skrev danskarna upp prognosen för kv 2 med 1,50 dkr och kv 3 och 4 med 1,25 dkr. För kv 3 är danska prognosen ett grispris på 11,75 dkr, 15,27 skr, + efterlikvid som bör bli ca 1,20 skr eller mer, eftersom DC går så bra just nu.
Skärpning svenska slakterier, alltså! Vi behöver ju ligga minst ett par kronor över konkurrenterna pga våra högre produktionskostnader. Svenska grispriserna är inte särskilt bra! /LG 170602

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Efterfrågan och slakt följer planen. Bra balans utifrån vårens alla kortveckor, både på slaktgris och smågris. Priserna oförändrade vecka 23.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen har gått någorlunda, men det är inget riktigt sug. Jag vet inte varför. Grilldetaljerna går bra, men på en del detaljer är det ingen riktig fart.
-Alla priser är oförändrade, det är balans på smågrisar, men några slaktgrisar överstående pga helgerna.

KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -.


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -


Dahlbergs Slakteri
Glenn Jönsson: -Grispriserna är oförändrade v 23. Det är balans för slaktgrisar och överskott på smågrisar.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -Nu har det lossnat. Det mesta går åt. Det känns bra. Karrén vill givetvis alla ha.

Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:


Danish Crown
Ca hälften av exporten av griskött från Europa har under en längre tid haft Kina och Hongkong som destination. Därför ska det inte stora förändringar till förrän förändringen märks i Europa. Just nu håller de kinesiska inköparna tillbaka på inköpen.
-Vi är just nu drabbade av en ganska hård inbromsning på den kinesiska marknaden. Det kommer rapporter om förhållandevis stora lager i Kina, samtidigt som det sägs att den kinesiska produktionen av grisar åter är stigande. Det är därför inte överraskande att inköparna i Kina håller igen med att lägga nya beställningar. Detta smittar omedelbart av sig på utbudet av griskött i Europa, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exportavdeling.
Efter en vår där priserna på färskt griskött i Europa endast kände en väg, är det därför plötsligt ställningskrig i stället för den konstanta armomläggningen mellan säljare och inköpare.
Priserna är fortsatt stabila för grillprodukter som bog, karré, trimmings, och när som sommarvärmen stöttar priserna på skinka. Bröstfläsk är fortsatt attraktivt prissatt, men luften har gått lite ur marknaden, när det senaste halva året närmar sig slutet.
På framändar, kotlett och filé ser vi sjunkande priser och generellt sett lägre efterfrågan. Avsättningen på den brittiska baconmarknaden är tillfredsställande, men de hemtagna priserna är i viss mån en utmaning pga kursen på brittiska pundet.
-Priserna är i stort sett fortsatt på ganska fin nivå och vi ser inte omedelbart grund till panik på den korta banan. Huruvida det påverkar priserna fram över hösten, hänger självklart på utvecklingen i Kina och på världsmarknaden generellt sett. Omvänt är det inte onaturligt att marknaden sätter sig lite efter de markanta höjningarna under den tidiga våren, säger Søren Tinggaard.
Medan försäljningen till Kina för ögonblicket är en utmaning, är det fortsatt stabil försäljning till Japan och Australien.

ISN, Tyskland
Pristrenden gjorde paus, men fortsatta goda utsikter
Priserna på slaktgrisar i EU är stabila och således i stort sett oförändrade. En liten positiv tendens syns i Spanien. Priset steg något efter flera veckors oförändrad nivå.
Pga den saknade slaktdagen vid Kristi Himelsfärds dag ligger marknaden mestadels i balans. Från flera håll sägs att det inte uppstod någon puckel i tillförseln. Det rapporteras t o m om fortsatt fallande slaktvikter, vilket talar för att det inte väntas någon ökning av tillförseln på kort sikt.
I Spanien förbereder man sig för turistsäsongen och därmed ökad inhemsk konsumtion av griskött. Det brukar även betyda prishöjningar. Men det kommer orosmoln. Konkurrensen om exporten ökar från flera delar av världen och Spanien som har en starkt ökande och nu mycket stor export drabbas.
Trend för tyska marknaden: Efter den långa helgen med perfekt grillväder är det efterfrågan på slaktgrisarna. Det blev ingen puckel i tillförseln trots utebliven slaktdag i torsdags. Det förväntas därför en positiv utveckling av grispriset.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

SGF 6 år efter sin tid
För några veckor sedan avhöll Sveriges Grisföretagare sin årliga stämma. En stämma som är en ”pratjunta” med mycket snack och mycket lite verkstad.
Vid detta möte så minskades styrelsen med en delegat till att vara sex personer fram till nästa årsstämma. Att notera är att man behandlat en motion rörande att svenska slakterier är för långsamma att meddela nästkommande veckas avräkningsnoteringar för gris. Detta spörsmål antogs vid det s k Jönköpingsmötet redan 2011, dvs. för 6 år sedan.
För er som inte vet vad Jönköpingsmötet var, så var vi ett 60 tal grisbönder som samlades för att uttrycka våra åsikter och krav och detta rent spontant. Att SGF vaknar 6 år senare kan vi konstatera, bättre sent än aldrig.
Det är mycket beklagligt att SGF har satt sig i knäet på LRF som innebär att SGF är bakbundet och måste gå i LRFs ledband. SGF måste lösgöra sig från detta ok och i betydligt större utsträckning ta tag i grisföretagarnas plånboksfrågor och driva dessa stenhårt.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

V

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 23Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 23 v 22 v 21 v 20
Ginsten Slakteri 75-100 16,20 16,20 16,20 16,20
Skövde Plus ** 73-102,9 15,90 15,90 15,90 15,70
KLS Uggl/Dalsjöfors* 70-99,9 15,90 15,90 15,90 15,70
Dahlbergs 76-98,9 15,80 15,80 15,80 15,60
HKScan Agri *** 70-99,9 15,05 15,05 15,05 15,05
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
balans balans balans balans
KLS Ugglarps
-
överst överst överst överst
Skövde Slakteri
-
balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans överst överst
Ginsten
överst överst överst balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
- -
-
- -
-
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 23 v 22 v 21
15,19 Danish Crown 74,0–95,9 dkr 11,60 11,60 11,60
25,81 Nortura 67,1–85,0a nkr 24,59 24,59 24,59
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro - - -
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro - - -
? Atria Premium+ 78 – 98 euro - - -
? Snellmans** 85 – 105 euro - - -
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 23 v 22 v 21 v 20 v 19
1 juni Landsnotering* euro euro euro euro euro
17,66 Tyskland, 56 % 1,81 1,80 1,80 1,76 1,76
- D:o svenska*** - - - - -
1 juni jämförbara**
18,49 Italien - 1,895 1,908 1,927 1,971
18,30 England - 1,876 1,904 1,865 1,862
17,72 Spanien - 1,816 1,903 1,790 1,790
17,04 Tyskland - 1,746 1,746 1,706 1,706
16,70 Danmark - 1,712 1,713 1,713 1,685
16,62 Holland - 1,703 1,703 1,679 1,673
16,65 Polen - - - 1,706 1,683
16,51 Belgien - 1,692 1,692 1,655 1,643
16,43 Österrike - 1,684 1,684 1,643 1,643
16,39 Frankrike - 1,680 1,682 1,692 7,705
16,74 Tjeckien - - 1,716 1,656 1,641
15,17 Irland - 1,555 1,555 1,555 1,555
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
2 juni
26 maj
16 maj
12 maj
Utbud
1795
2040
1813
1910
Sålda
1380
2040
1563
1910
Medelpris, euro
1,86
1,90
1,86
1,84
Lägst
1,85
1,85
1,83
1,79
Högst
1,87
1,92
1,88
1,86
Medelpris, skr
18,15
18,54
18,11
17,82

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 23 v 22 v 21 v 20
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,00 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 23 v 22 v 21
10,74
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,20 8,20 8,20
14,91
Nortura Fri vikta nkr 14,20 14,20 14,20
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
13,66
VEZG 56 %b euro 1,40 1,40 1,40
Galtar
9,43
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,20 7,20 7,20
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 22 v 21 v 20 v 19 v 18 v 17 v 16
Pund
11,17
11,31
11,33
11,53
11,39
11,27
11,48
Dollar 8,68 8,71 8,74 8,81 8,84 8,76 8,96
Euro 9,76 9,74 9,74 9,69 9,63 9,55 9,61
Dansk 1,31 1,30 1,30 1,30 1,29 1,28 1,29
Norsk 1,03 1,04 1,03 1,03 1,02 1,02 1,04
Yen 7,82 7,79 7,86 7,80 7,84 7,87 8,23
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 23 v 22 v 21 v 20
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps/Dalsjöfors
Grund 23 kg* 23,40 23,40 23,40 23,40
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21,00 21,00 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 640 640 640 640
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
HKScan Agri
Plus 30 kg 560 560 560 560
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 0
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps brist brist brist brist
Skövde Slakteri brist brist brist brist
Dalsjöfors Kött brist brist brist brist
Dahlbergs Slakteri överst överst överst överst
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 23 v 22 v 21 v 20 v 19
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
349
Basis 7 kg 267 267 267 267 261
584
Basis 30 kg 446 446 446 446 436
356
SPF+Myc 7 kg 272 272 272 272 266
590
SPF+Myc 30 kg 451 451 451 451 441
361
SPF 7 kg 276 276 276 276 270
596
SPF 30 kg 455 455 455 455 445
1389
Økologi 30 kg 1061 1061 1061 1061 1053
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
819
25-kilos Helsegris 780 780 780 780 780
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
678
VEZG 28 kg 69,50 69,50 69,50 69,50 69,50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.