@-GRIS 9 juni 2017
Senaste uppdatering gjord 9 juni 23,45
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser

Oförändrade grispriser v 24
Både Tyskland, Danmark och Sverige har oförändrade grispriser v 24. Den väntade prishöjningen i Tyskland uteblev. Väntad därför att det är betydande efterfrågan på slaktgrisar och grismarknaden är tömd. I Sverige har det varit växlande väder och tidvis kyligt och regnigt. Dessvärre väntas den vädertypen fortsätta.
Det jag skrev om de dåliga svenska grispriserna, relativt EUs, har jag fått kritik för. Svenska priserna är bättre än så, säger bl a Tommy Ögren, Skövde Slakteri. En tumregel är att alla har minst 50 öre över det officiella priset från slakteriet.
Det är bara det att min tes om svenska grispriserna stöds av Jordbruksverkets statistik. V 21 var det svenska grispriset i snitt 17,02 skr, medan Tyskland hade 17,99 skr och Polen 17,34. EUs genomsnitt var 17,08 skr.
Alltså hade hela EU i snitt bättre grispris än Sverige. Detta är i högsta grad anmärkningsvärt och borde inte kunna inträffa. Något har gått snett i förhandlingarna med köttköparna och de svenska slakterierna!?
Särskilt skillnaden mellan tyska och svenska priset är stor, hela 97 öre till Tysklands favör. Dessa 97 öre borde betala frakten av svenska grisar till Tyskland. Varför inte skicka ett antal lass svenska grisar till Tyskland för att trycka upp svenska priset? Svenska handeln och köttindustrin köper ju tyskt griskött för att trycka ner svenska priset, när tyska grisköttet är billigare än svenska.
Vad beror det på, i detalj, att svenska priset är så lågt? Någon som vet?
Jag har lagt in en del av Jordbruksverkets tabell på www.grisportalen.se. Kolla tabellen och fundera! Jordbruksverkets tabell uppges omfatta alla kända tillägg, både i Sverige och utomlands. Det danska priset ska således även omfatta beräknad slutbetalning vid verksamhetsårets slut.
Det är som bekant mycket tjuv- och rackarspel kring grispriserna, så det förvånar mig inte om det finns fel om grispriserna, trots att alla "kända" tillägg ska vara med. EU har aviserat ett nytt sätt att beräkna grispriset. Det var aviserat till i början av året, men nu väntat det nya sannare priset till hösten. Där ska det inte kunna vara möjligt att manipulera rapporteringen till Jordbruksverket och EU. Men det tror jag inte på förrän jag sett det i praktiken. I dagens rapportsystem till Jordbruksverket finns det möjlighet till "alternativ fakta", som den amerikanska presidenten brukar kalla det som inte stämmer med verkligheten.
Efter sommaren kommer sanningen, alltså förhoppningsvis. Det är löftet. /LG 170609

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Oförändrat på marknaden, en del picknick och kamben tillgängligt i försäljningen. Priset är oförändat vecka 24.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Jag har semester och är dåligt uppdaterad på marknadens situation. Jag har inte hört något om priset, men det är nog oförändrat.

KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -.


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -Grispriset är oförändrat v 24. Det är ont om smågrisar. De räcker nätt och jämt, men många av våra leverantörer kan sätta in fler, om det går att få tag på fler.
-Vi har en mindre slaktkö pga pingsthelgen. Alla medarbetare är på plats nästa vecka, så då styckar vi för fullt.
-Marknaden är god trots det växlande vädret. Skinkan har backat lite, men det kan bero på problemen med färre arbetsdagar inom industrin.
-Regleringen av försäkringen efter branden är nu helt klar. Det blev inte helt som vi önskat, men vi får ändå betrakta oss som nöjda.


Dahlbergs Slakteri
Glenn Jönsson: -Slakten är i balans, men det är som vanligt överskott på smågrisar. Priserna är oförändrade v 24.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -Det är kallt och regnar, men varorna går iväg. Någon riktig fart är det emellertid inte. Att grillprodukterna gått bra den här veckan kan nog tillskrivas skolavslutningarna. Då brukar det grillas mer än vanligt..

Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:


Danish Crown
Ca hälften av exporten av griskött från Europa har under en längre tid haft Kina och Hongkong som destination. Därför ska det inte stora förändringar till förrän förändringen märks i Europa. Just nu håller de kinesiska inköparna tillbaka på inköpen.
-Vi är just nu drabbade av en ganska hård inbromsning på den kinesiska marknaden. Det kommer rapporter om förhållandevis stora lager i Kina, samtidigt som det sägs att den kinesiska produktionen av grisar åter är stigande. Det är därför inte överraskande att inköparna i Kina håller igen med att lägga nya beställningar. Detta smittar omedelbart av sig på utbudet av griskött i Europa, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exportavdeling.
Efter en vår där priserna på färskt griskött i Europa endast kände en väg, är det därför plötsligt ställningskrig i stället för den konstanta armomläggningen mellan säljare och inköpare.
Priserna är fortsatt stabila för grillprodukter som bog, karré, trimmings, och när som sommarvärmen stöttar priserna på skinka. Bröstfläsk är fortsatt attraktivt prissatt, men luften har gått lite ur marknaden, när det senaste halva året närmar sig slutet.
På framändar, kotlett och filé ser vi sjunkande priser och generellt sett lägre efterfrågan. Avsättningen på den brittiska baconmarknaden är tillfredsställande, men de hemtagna priserna är i viss mån en utmaning pga kursen på brittiska pundet.
-Priserna är i stort sett fortsatt på ganska fin nivå och vi ser inte omedelbart grund till panik på den korta banan. Huruvida det påverkar priserna fram över hösten, hänger självklart på utvecklingen i Kina och på världsmarknaden generellt sett. Omvänt är det inte onaturligt att marknaden sätter sig lite efter de markanta höjningarna under den tidiga våren, säger Søren Tinggaard.
Medan försäljningen till Kina för ögonblicket är en utmaning, är det fortsatt stabil försäljning till Japan och Australien.

ISN, Tyskland
Lugn marknad, priserna lätt stigande
I början av veckan var de europeiska priserna från stabila till lätt stigande, men pga den saknade slaktdagen uteblev prishöjande moment. Den väntade, men uteblivna höjningen i Tyskland dämpade stämningen hos marknadens intressenter. Endast från England och Belgien kom rapporter om positiv prisutveckling.
I Frankrike blev det en positiv impuls på 0,5 cents höjning. De prisändringar som förekom var alla mycket små, i den mån det var ändringar. I gruppen av de fem viktigaste grisländerna blev ordningen oföränddrad.
Tendens på tyska marknaden: Tyska marknaden för slaktgrisar är tömd efter pingsten. Enligt slaktarna är slaktgrisar efterfrågade. Priset väntas som minimum oförändrat.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Tvättrobot, oekonomisk investering
Det har nu tillverkats och sålts s k tvättrobotar i Sverige i nästan 20 år. Företaget som idag heter Envirologic, tidigare Ramsta Robotics, har utvecklat, tillverkat och marknadsfört denna maskin. Är det egentligen en riktig robot? Nej, det är en programerbar tvättmaskin för lokaler. För att få kallas robot så ska användaren kunna mata in en ritning över lokalen och därefter gör roboten jobbet.
Jag var med och köpte en maskin i den första serietillverkningen för 18 år sedan. Då kostade den 220 000 kr + serviceavtal. Vår användning var ca 700 timmar drifttid per år och vi sparade in ca 200 arbetstimmar netto. Med dessa parametrar, maskin + serviceavtal + underhåll av maskinen så kom vi till att vi behövde 10 års pay-off tid för investeringen, vilket är på tok för lång tid. Dessutom upphörde serviceavtalet ifrån Ramsta Robtic, att utan uppsägning, att gälla. Därefter ville Ramsta Robotic inte befatta sig med vår ”tvättmaskin”. Det enda man ville var att sälja en ny maskin.
Den nya maskin som Envirologic säljer, sägs ha högre prestanda, men i övrigt är samma maskin, kostar 400 000 kr! Så mycket har inte arbetslönerna gått upp under 20 år. Slutsatsen är att för att nå 10 års pay-off tid så krävs mer än 1 000 tim drifttid. Då är maskinen slut efter 5 år, varför investeringen är mycket olönsam.
Det finns bättre investeringsobjekt.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Bönder är olika
Den 22 maj avtackade jag Helena Jonsson som avgående ordförande för LRF på uppdrag av Djurskyddet Sverige och Sveriges Konsumenter. Min kära kompis Helena Elmquist, Odling i balans gav mig Helena Jonssons bok, ”Sverige ser inte ut som du tror”, eftersom jag inte har Swish (skämmigt). Jag har inte läst hela boken, men en reflektion av förordet är – bönder är olika. Var det så att alla var kunniga, insiktsfulla och hade gemensamma värderingar, så kanske man kunde säga som Helena säger: ”När allt kommer omkring är det vår dagliga omsorg som garanterar världens bästa omsorg om djur och miljö – inte lagstiftningen”. Och visst är det så att lagstiftning inte räcker, men den lägger en gemensam ribba, som vi enats om när det gäller skyddet av miljön och skyddet av våra djur. Lagstiftningen ska vara och är förebyggande och bygga på vetenskaplighet och värderingar.
Sanningen är att det finns vitt spridda uppfattningar bland bönder kring hur lantbrukets djur ska hållas och skötas. Det är ingen hemlighet, eftersom det förekommit debatt kring detta i lantbrukspressen. Vissa tycker det är acceptabelt att regelmässigt stänga in suggor i bur, medan det är otänkbart för andra och de klarar frigående grisning galant. En majoritet av mjölkbönderna vill ha sina kor på bete, medan Stefan Gård vill avveckla allt svenskt djurskyddsregelverk för kor f f a beteskravet. Palle Borgström, ny LRF-ordförande går ut i ”Svenska Måltider” och hävdar att ”Det är viktigare att se till att grisen har en bra miljö, än att boxen har ett visst antal kvadratcentimeter”. Men hallå där, just gott om utrymme är något som ger bra miljö och som bidrar till ett gott hälsoläge. Det anser även EU. Vi kan förvänta oss en fortsatt diskussion med LRF, om att våra regler ska vara förebyggande och lägga en acceptabel ribba för skyddet av våra djur. Men knäckfrågan är varför jag ska välja svenskt kött och svenska mejeriprodukter om jag inte vet att vi har nästan världens bästa djurskydd. Djurskydd har ju jättehög prioritet bland svenska konsumenter.
Är det ”inrikespolitik” som gör att Helena Jonsson i boken sprider det felaktiga mantrat att man inte kan ta mer betalt för lagstiftning. Det är ju precis vad ICA och COOP gör d v s marknadsför svensk djurskyddslagstiftning och som gör att julskinkan blir dyrare. Dessutom hävdar Helena felaktigt att Finland inte har något lagstiftat beteskrav för kor. Det finns ett lagstiftat beteskrav för uppbundna kor och kvigor. Det är de med lösdriftsbesättningar som släpper ut korna på bete som kan få EU-ersättning. Det är inte acceptabelt att använda felaktiga fakta för att bygga under sin argumentation.
Miljö – och jordbruksutskottet, eller snarare Alliansen, riktar sju uppmaningar till regeringen. En verkar vara ett direkt citat av Konkurrenskraftutredningen d v s ”Det innebär att alla nationella regler som går längre än de gemensamma EU-reglerna kan riskera att försämra konkurrenssituationen för svenska företag. Miljö- och jordbruksutskottet menar därför att nationella, mer långtgående regler alltid ska vara väl motiverade och prövas noga.” Man kan konstatera att i stort sett allt svenskt regelverk när det gäller djurskydd, bygger på vetenskap om djurs behov och har också stöd i många EFSA-rapporter. När det gäller lättnader vid försäljning av viltkött, kan noteras att 30 % av vildsvinen var bärare av salmonella i en studie och man hittade också yersinia. Hur är det med kravet på livsmedelssäkerhet?

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 24Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 24 v 23 v 22 v 21
Ginsten Slakteri 75-100 16,20 16,20 16,20 16,20
Skövde Plus ** 73-102,9 15,90 15,90 15,90 15,90
KLS Uggl/Dalsjöfors* 70-99,9 15,90 15,90 15,90 15,90
Dahlbergs 76-98,9 15,80 15,80 15,80 15,80
HKScan Agri *** 70-99,9 15,05 15,05 15,05 15,05
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
balans balans balans balans
KLS Ugglarps
-
överst överst överst överst
Skövde Slakteri
-
balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans överst
Ginsten
överst överst överst överst
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
- -
-
- -
-
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 24 v 23 v 22
15,19 Danish Crown 74,0–95,9 dkr 11,60 11,60 11,60
25,81 Nortura 67,1–85,0a nkr 24,59 24,59 24,59
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro - - -
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro - - -
? Atria Premium+ 78 – 98 euro - - -
? Snellmans** 85 – 105 euro - - -
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
7 juni Landsnotering* euro euro euro euro euro
17,68 Tyskland, 56 % 1,81 1,81 1,80 1,80 1,76
- D:o svenska*** - - - - -
7 juni jämförbara**
18,55 England - 1,899 1,876 1,904 1,865
18,49 Italien - 1,895 1,895 1,908 1,927
17,72 Spanien - 1,816 1,816 1,903 1,790
17,15 Tyskland - 1,756 1,746 1,746 1,706
16,73 Danmark - 1,713 1,712 1,713 1,713
16,65 Belgien - 1,705 1,692 1,692 1,655
16,62 Holland - 1,703 1,703 1,703 1,679
16,84 Polen - - - 1,724 1,706
16,46 Frankrike - 1,685 1,680 1,682 1,692
16,43 Österrike - 1,684 1,684 1,684 1,643
16,73 Tjeckien - - 1,713 1,716 1,656
15,17 Irland - - 1,555 1,555 1,555
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
6 juni
2 juni
26 maj
16 maj
Utbud
2775
1795
2040
1813
Sålda
1790
1380
2040
1563
Medelpris, euro
1,85
1,86
1,90
1,86
Lägst
1,83
1,85
1,85
1,83
Högst
1,87
1,87
1,92
1,88
Medelpris, skr
18,07
18,15
18,54
18,11

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 24 v 23 v 22 v 21
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,00 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 24 v 23 v 22
10,74
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,20 8,20 8,20
14,91
Nortura Fri vikta nkr 14,20 14,20 14,20
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
13,66
VEZG 56 %b euro 1,40 1,40 1,40
Galtar
9,43
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,20 7,20 7,20
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 23 v 22 v 21 v 20 v 19 v 18 v 17
Pund
11,24
11,17
11,31
11,33
11,53
11,39
11,27
Dollar 8,68 8,68 8,71 8,74 8,81 8,84 8,76
Euro 9,77 9,76 9,74 9,74 9,69 9,63 9,55
Dansk 1,31 1,31 1,30 1,30 1,30 1,29 1,28
Norsk 1,02 1,03 1,04 1,03 1,03 1,02 1,02
Yen 7,92 7,82 7,79 7,86 7,80 7,84 7,87
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 24 v 23 v 22 v 21
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps/Dalsjöfors
Grund 23 kg* 23,40 23,40 23,40 23,40
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21,00 21,00 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 640 640 640 640
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
HKScan Agri
Plus 30 kg 560 560 560 560
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 0
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps brist brist brist brist
Skövde Slakteri brist brist brist brist
Dalsjöfors Kött brist brist brist brist
Dahlbergs Slakteri överst överst överst överst
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
349
Basis 7 kg 267 267 267 267 267
584
Basis 30 kg 446 446 446 446 446
356
SPF+Myc 7 kg 272 272 272 272 272
590
SPF+Myc 30 kg 451 451 451 451 451
361
SPF 7 kg 276 276 276 276 276
596
SPF 30 kg 455 455 455 455 455
1389
Økologi 30 kg 1061 1061 1061 1061 1061
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
819
25-kilos Helsegris 780 780 780 780 780
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
678
VEZG 28 kg 69,50 69,50 69,50 69,50 69,50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.