@-GRIS 16 juni 2017
Senaste uppdatering gjord 16 juni 23,45
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser

Fortsatt stabilt och oförändrade grispriser v 25
Den europeiska marknaden är fortsatt i balans, med tendens till större efterfrågan än tillgång på slaktgrisar. Priserna är oförändrade i både Tyskland och Danmark, liksom i många av EUs övriga länder.
Enligt ISN hörs nu synpunkter från marknadens aktörer i Tyskland att grispriset är väl högt. Det är inget ovanligt, även när priserna är lägre. Det är ständigt tryck på priserna. Tyska priset på slaktgrisar är nu 17,64 skr, dvs ett par kronor över svenska officiella priserna. Till dessa kommer vad svenska leveransavtalen ger, men frågan är hur många som har två kronor upp?
Senaste tyska auktionen över internet höjdes priset till 18,33 skr. Internetauktionens pris brukar vara en föraning till höjt officiellt grispris. Rättesnöret är 3 cent skillnad och nu är det 7 cent. Mot detta talar alla extra arbetsfria dagar pga alla helger. Detta trycker ner priserna, särskilt om det bildas slaktkö.
Om den tyska situationen står sig till efter alla helger, så kan svenska priset bli ännu sämre jämfört med tyska. Och Tyskland firar inte midsommar.
Alla svenska slakterier har oförändrade priser. Försäljningen är god, men inte på topp pga det ostadiga vädret. Bättre väder skulle vara bra för grispriset just nu.
Om ett par veckor kommer EU-kommissionens representanter till Sverige för att granska svenska slaktbranschen. Bl a ska man titta på hur slakterierna redovisar sina grispriser. Det är redan aviserat nya regler för redovisning av grispriserna till i höst och meningen är att de ska bli mer transparenta.
Johan Andersson är tillbaka i grisbranschen. Sedan han slutade på Lantmännen har han ägnat sig åt sin gård. Nu har han blivit ny styrelseordförande för Svenska Köttföretagen, efter Göran Holm som slutar vid Scan. /LG 170616

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Efterfrågan känns stabil och vi vet vilka mängder och detaljer som kunderna efterfrågar just nu. Priset oförändrat vecka 25.

Ginsten Slakteri
Hans Olsson: -Grispriserna är oförändrade. Det är balans både för slaktgrisar och smågrisar.
-Nu hoppas vi på stabilare väder till midsommar, eftersom försäljningen är beroende av vädret.

KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -.


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -Marknaden är som förra veckan. Enda förändringen är att det är motstånd mot skinkor. Vi vet inte vad det beror på.
-Det växlande vädret är ett hinder för att nå toppförsäljning, som det kan vara så här års. Korven går dock alltid bra och därför är det efterfrågan på småfläsk och övrig korvråvara. Korvmaskinerna går för fullt oavsett väderlek.
-Om det blir bra väder till midsommar kan vi räkna med en bra nästa vecka.
-Grispriset är oförändrat v 25.


Dahlbergs Slakteri
Glenn Jönsson: -.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -Vädret fortsätter vara ostadigt och då blir försäljningen av grillprodukter också ostadig. Allt går dock åt vad vi producerar, men det är ingen topp i försäljningen.

Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:


Danish Crown
Se europeiska marknaderna för färskt griskött har efter en stark vår kommit under press. En något lägre export till Kina har förändrat balansen på marknaden för flera köttdetaljer. -Inköparna försöker att utnyttja situationen till att pressa priserna, men de möter fortsatt en del motstånd. Vi har sett sjunkande priser på kotlett, bog, framändar och skinkor. Men vi kämpar "från hus till hus", då det inte är ett uppenbart överutbud på marknaden, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exportavdeling.
Marknaden för karré är fortsatt stark, medan den engelska marknaden för bacon prismässigt är under press pga sjunkande pund. Till länderna utanför Europa är det stabil försäljning till Japan, medan Kina fortsatt haltar.

ISN, Tyskland
Stabil marknad, Sydeuropa rustar för semester
Den europeiska marknaden för slaktgrisar fortsätter vara i balans. Grispriserna är i stort sett oförändrade och stabila. Spanska priset gick upp något, medan engelska gick ner något pga valutan.
I hela Europa rapporteras om stabil efterfrågan på kött i allmänhet. Slaktgrisarna räcker precis för efterfrågan. Det hörs att priset på slaktgrisar är så högt att det är ett hinder för handelns aktiviteter. Även på exporten till tredje land är konkurrensen hård.
I södra Europa förbereder man sig för semestrarna och därmed den säsongsmässiga prisökningen på griskött. Senaste veckorna har t ex Spanien kunnat höja priserna. Spanien är därför fortsatt oomstidd prisetta i gruppen fem största grisländerna.
Tendens på tyska marknaden: Inget har ändrat sig i förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Enligt slaktarna väntas inga prisändringar, men en stabil marknad.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Tjänstemannaansvar
Lite då och då kan vi läsa hur beslut fördröjs och på andra sätt blockeras. Fallen är otaliga då det gäller handläggningen av EU-stöd. Då är det oftast tjänstemän på våra länsstyrelser som felar. Dessa tjänstemän gör sig oanträffbara, framförallt runt jul och nyår då ordinarie stöd ska verkställas. Detta hände i Uppsala län senaste årsskiftet. Chefen för länsstyrelsen, dvs landshövdingen, brydde sig inte.
Vid senaste miljökontroll från kommunen vid vårt företag så fick vi frågor om oljetankar som vi inte har ansvarat för på 5 år. Härom veckan kom ett brev från länsstyrelsen angående uppgradering av adresser o.dyl för Upppig AB. Det företaget gick som bekant i KK i maj 2013 och avregistrerades. Med hänsyn till alla register och div handlingar borde dessa förfrågningar aldrig komma. Alla misstag faller tillbaka på försumliga tjänstemän. Att behöva utsättas för allt vad en del tjänstemän utför är onödigt och stjäl tid för oss företagare.
Tjänstemän lyder under lagar med tjänsteansvar och borde prövas juridiskt. I offentlig förvaltning kan vi JO-anmäla och i grava fall så kan t o m tjänstemän hamna i finkan. Varför testar inte LRF några av alla fall som berör EU-stöd till medlemmarna?

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Viktigt att kunna sin historia
Ska man dra slutsatser av historien, måste denna vara sann! Helena Jonssons bok ”Sverige ser inte ut som du tror” innehåller många kloka resonemang kring jord och skog, stad och land, ett biobaserat samhälle, köttproduktion, ekologiskt m m. Men det är tråkigt att budskapen delvis tappar i trovärdighet eftersom det finns både faktafel och felaktiga historiebeskrivningar. Varför inte fråga de experter som finns i huset? Under tiden för ny djurskyddslag 1988 och antibiotikafrågan i början av 1980-talet fanns jag på LRF och på Slakteriförbundet, Scan – mitt i smeten m a o.
Det mest uppseendeväckande påståendet är att grisuppfödarna hade släppt loss sina sinsuggor innan djurskyddsföreskrifterna kom med krav på att förbjuda sinsuggbås. När djurskyddsförordningen kom 1988, med krav på att grisar ska hållas lösgående, fanns bara en handfull smågrisuppfödare f f a i Västmanland som prövat lösdrift för sina sinsuggor. Bengt Reimersson, då gift med den kända matjournalisten Charlotte Reimersson, var föregångare. 1989 kom djurskyddsföreskriften, som trädde i kraft 1994. Det fanns ett starkt motstånd mot att slänga ut sina sinsuggbås. LRF hade 1983 sagt i ett yttrande (jag hade då lämnat LRF) att sinsuggbås var en vedertagen form för inhysning av sinsuggor. Motståndet mot lösdrift var lett av chefen för Djurhälsovården och grisprofessorn vid SLU, som varnade (med viss rätt) för problem under de första veckorna av dräktigheten. Slakteriförbundet, Svensk Husdjursskötsel och SMR (senare Svensk Mjölk) ville förlänga tiden för övergång till lösdrift till efter 1994. Men Hans Jonsson, ordförande för LRF, sa nej till herrarna Danell, Andersson och Andersson. Det handlade om förtroendet för Sveriges bönder.
Jag har tidigare påpekat det felaktiga påståendet att Finland inte har något lagstiftat beteskrav, vilket finns för Finlands uppbundna kor, som är huvuddelen av korna. Helena hänvisar till utrymmeskrav för kycklingar – 20 kg i Sverige och 33 kg i EU. Mer relevant är att jämföra 36 kg per m2 respektive 42, som är det som tillämpas i Sverige resp EU-länder. Polen har upp till 50 kg per m2. Man får också uppfattningen att det sker näbbtrimning av slaktkycklingar, vilket inte stämmer. ”Det är inte lagar och regler som gjort att vi i Sverige har en mycket hög hälsostatus och nivå av välmående hos våra grisar” skriver Helena. Det är bara delvis sant. Man brukar säga att 50 % att djurens hälsa och välfärd beror på skötaren. Men när djurskyddslagen kom 1988 hade den ett nytt fokus d v s lagstiftningen ska främja djurens hälsa. Därför utformades regelverk som ska förebygga problem d v s miljökrav exempelvis utrymmeskrav, krav på halm eller motsvarande, foder anpassat till djuren o s v o s v. Föreskrifter innehåller också krav kopplat till biosäkerhet. Och välmående är inte bara friska djur. Även en frisk sugga i bur mår dåligt.
Helena ägnar ett kapitel åt antibiotika till djur. Den som vill veta den verkliga historien om hur Sveriges bönder drev frågan om förbud mitt tillväxtbefrämjande antibiotika i foder, hänvisar jag till min presentation på KSLA 1996. Hela processen startade 1981 då också LRF bad om ett förbud hos myndigheterna. Sven-Erik Johanssons motion till LRF:s stämma 1984, var bara ett, men ett värdefullt inlägg. Ska jag ta åt mig äran – självfallet inte ensam, men det var i alla fall jag som fick mest skäll av kritiska veterinärer.

Presentation på KSLA 1996, se bloggen

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 25Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 25 v 24 v 23 v 22
Ginsten Slakteri 75-100 16,20 16,20 16,20 16,20
Skövde Plus ** 73-102,9 15,90 15,90 15,90 15,90
KLS Uggl/Dalsjöfors* 70-99,9 15,90 15,90 15,90 15,90
Dahlbergs 76-98,9 15,80 15,80 15,80 15,80
HKScan Agri *** 70-99,9 15,05 15,05 15,05 15,05
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
balans balans balans balans
KLS Ugglarps
-
överst överst överst överst
Skövde Slakteri
-
balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans överst överst överst
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
- -
-
- -
-
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 25 v 24 v 23
15,19 Danish Crown 74,0–95,9 dkr 11,60 11,60 11,60
25,81 Nortura 67,1–85,0a nkr 24,59 24,59 24,59
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro - - -
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro - - -
? Atria Premium+ 78 – 98 euro - - -
? Snellmans** 85 – 105 euro - - -
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 25 v 24 v 23 v 22 v 21
14 juni Landsnotering* euro euro euro euro euro
17,64 Tyskland, 56 % 1,81 1,81 1,81 1,80 1,80
- D:o svenska*** - - - - -
14 juni jämförbara**
18,49 Italien - 1,897 1,895 1,895 1,908
18,40 England - 1,888 1,899 1,876 1,904
18,00 Spanien - 1,847 1,816 1,816 1,903
17,12 Tyskland - 1,756 1,756 1,746 1,746
16,70 Danmark - 1,713 1,713 1,712 1,713
16,62 Belgien - 1,705 1,705 1,692 1,692
16,60 Holland - 1,703 1,703 1,703 1,703
16,87 Polen - - - 1,731 1,724
16,44 Frankrike - 1,687 1,685 1,680 1,682
16,41 Österrike - 1,684 1,684 1,684 1,684
16,77 Tjeckien - - 1,720 1,713 1,716
15,34 Irland - 1,574 1,574 1,555 1,555
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
16 juni
6 juni
2 juni
26 maj
Utbud
2310
2775
1795
2040
Sålda
2220
1790
1380
2040
Medelpris, euro
1,88
1,85
1,86
1,90
Lägst
1,85
1,83
1,85
1,85
Högst
1,89
1,87
1,87
1,92
Medelpris, skr
18,33
18,07
18,15
18,54

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 25 v 24 v 23 v 22
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,00 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 25 v 24 v 23
10,74
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,20 8,20 8,20
14,91
Nortura Fri vikta nkr 14,20 14,20 14,20
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
13,65
VEZG 56 %b euro 1,40 1,40 1,40
Galtar
9,43
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,20 7,20 7,20
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 24 v 23 v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Pund
11,08
11,24
11,17
11,31
11,33
11,53
11,39
Dollar 8,69 8,68 8,68 8,71 8,74 8,81 8,84
Euro 9,75 9,77 9,76 9,74 9,74 9,69 9,63
Dansk 1,31 1,31 1,31 1,30 1,30 1,30 1,29
Norsk 1,03 1,02 1,03 1,04 1,03 1,03 1,02
Yen 7,93 7,92 7,82 7,79 7,86 7,80 7,84
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 25 v 24 v 23 v 22
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps/Dalsjöfors
Grund 23 kg* 23,70 23,70 23,70 23,70
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21,00 21,00 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 640 640 640 640
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
HKScan Agri
Plus 30 kg 560 560 560 560
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 0
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps brist brist brist brist
Skövde Slakteri balans brist brist brist
Dalsjöfors Kött brist brist brist brist
Dahlbergs Slakteri överst överst överst överst
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 25 v 24 v 23 v 22 v 21
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
349
Basis 7 kg 267 267 267 267 267
584
Basis 30 kg 446 446 446 446 446
356
SPF+Myc 7 kg 272 272 272 272 272
590
SPF+Myc 30 kg 451 451 451 451 451
361
SPF 7 kg 276 276 276 276 276
596
SPF 30 kg 455 455 455 455 455
1389
Økologi 30 kg 1061 1061 1061 1061 1061
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
819
25-kilos Helsegris 780 780 780 780 780
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
677
VEZG 28 kg 69,50 69,50 69,50 69,50 69,50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.