@-GRIS 23 juni 2017
Senaste uppdatering gjord 28 juni 12,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser

Svensk midsommar, som en vanlig vecka
Grispriserna i Sverige är oförändrade v 26. Efterfrågan på griskött inför midsommarhelgen har varit som en vanlig sommarvecka. Det beror mest på vädret, eller rättare sagt väderprognoserna. Vi blev lovade mycket regn.
I Europa är det också ganska lugnt, men efter veckor av dåligt väder har värmen slagit till i södra Europa. Det kanske t o m är för varmt för att grilla? Men trottoarserveringarna säljer skinka och korv desto mer, så efterfrågan på griskött är stor. Sprider sig värmen norrut blir den ännu bättre. Danish Crown spår brist på slaktgrisar, eftersom sommarvärme samtidigt minskar tillväxten i stallarna och lägre utbud slaktgrisar.
Midsommardagen är ju en fredag och midsommaraftonen på torsdagen är numera också som en full helgdag. Länge var det halv dag, men nu kan vi nog säga att torsdagen är helledig för de flesta. Det fanns därför inga grispriser på torsdagen. Det var meningslöst att skicka ut @-GRIS. De som jobbade stod i kön till bolaget för att säkra nubben till sillen.
Sill och jordgubbar är numera det man äter midsommaraftonen. Den rätten har nog säkrat sin plats ännu bättre än julskinkan på julbordet. Trenden är mindre julskinkor, men sillinläggningarna verkar inte bli färre. Hur mycket det grillas under midsommaren har nog mycket att göra med midsommardagens och söndagens väder. Laxen har en stark ställning på midsommardagen och är väderoberoende. Grillningen har ett handikapp i vädret.
Scan meddelar att det blir 19 tjänstemän som får sluta och uppsägningarna beror på att man anpassar antalet tjänster till det arbete som finns. Men antalet blir färre än det man tidigare varslat om, vilket beror på att folk omplacerats. /LG 170628

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Efterfrågan är nu relativt god. Grillarna är igång. Priserna är oförändrade vecka 26.

Ginsten Slakteri
Hans Olsson: -.

KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -.


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -.


Dahlbergs Slakteri
Glenn Jönsson: -Grispriserna är oförändrade. Det är överskott både på slaktgrisar och smågrisar.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -Marknaden är som föregående vecka, trots midsommarveckan. Det är inte bättre fart på grillprodukterna, men allt går åt som vi tillverkar.

Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:


Danish Crown
Säljarna sitter med trumfen
Det är sommar, det är sol och det är grillväder – inte enbart i Danmark.
-just nu är det värmebölja i stora delar av mellersta och södra Europa. Det har fått igång försäljningen av både färska varor för grillen och omsättningen i caféer och restaurangernas uteserveringar. De får mer användning av skinka och salami, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exportavdeling.
Väderförändringen har flyttat balansen i marknaden, så nu är det åter säljarna som sitter med trumf på handen. Det ska dock spelas förnuftigt, för redan nästa vecka börjar industrins semestrar i flera tyska delstater. Det lägger sordin på hela industrin för köttförädling.
-Marknaden för bog, karré, kotlett och skinka är på väg att bli bättre efter några tröga veckor. Hur mycket detta kan ändra priserna är f n svårt att säga. Om värmen i mellersta Europa titer sig fast och kanske även breder ut sig till norra Europa, kan utbudet på slaktgrisar gå ned. Detta kan lyfta priserna, säger Søren Tinggaard.
Till marknaderna utanför Europa är det fortsatt trögt till Kina, men stabil försäljning till Japan.

ISN, Tyskland
Priserna oförändrade till något stigande
Den europeiska marknaden för slaktgrisar är som lägst oförändrade till lätt positiva i EUs länder. I de sydliga länderna gör sommarvärmen sig allt mer märkbar, vilket de kommande veckorna väntas minska utbudet av slaktgrisar.
Särskilt att märka är den holländska höjningen, när det ledande tyska priset är oförändrat. Orsaken är att holländska slakterier är intresserade av att köpa fler slaktgrisar.
I Spanien sker en höjning orsakad av säsongen med ökat antal turister. Därmed fortsätter Spanien att hålla förstaplatsen i gruppen fem viktigaste grisländerna med sina 1,86 €. Holland intog tredjeplatsen före Danmark. Priserna i Tyskland, Danmark, Frankrike, Belgien och Österrike är fortsatt oförändrade.
Tendens på tyska marknaden: Den tyska marknaden för slaktgrisar är fortsatt präglad av köpintresse. Men enligt slaktarna räcker inte utbudet till för att täcka behovet. Som lägst väntas oförändrat grispris.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Sommarstiltje i Grissverige
Det är total stiltje i vårt land vad gäller utveckling på grisfronten. Priser på såväl grisar som foder ser ut att inte röra sig något den närmaste månaden. Det bara tuffar på.
Men nu inför midsommarhelgen kanske vi får se upp och veta skillnaden mellan svin och grisar. Den mest kännetecknande skillnaden är att svin har två ben och grisar har fyra ben.
Ha en trevlig midsommar vid grillarna och smågrodornahoppen.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Riksdagen beslutade om en svensk livsmedelsstrategi
Den 20 juni klubbade riksdagen en svensk livsmedelsstrategi. En unik sådan, anser Sven-Erik Bucht, och han har kanske rätt. Tidigare jordbrukspolitiska beslut har snarare talat om avreglering och minskning. Nu ska den svenska matproduktionen öka. Men hur, är man fortfarande inte överens om. Lantbruksnäringen, Livsmedelsindustrin och Dagligvaruhandeln sätter blåslampa på myndigheterna, f f a Livsmedelsverket, som bör få ett tydligt främjandeuppdrag. Man talar varmt för förenklingar.
LRF vill sänka skatter och förenkla så att svenska bönder ska få samma förutsättningar som sina nordiska konkurrenter. ”Förenkla reglerna, lär av goda exempel i andra länder och branscher. Se till att villkoren i form av regler, skatter och avgifter ligger på samma nivå som hos våra konkurrentländer”, säger Palle Borgström. Men varför vi ska välja svensk mat om den produceras på samma sätt som i konkurrentländerna och dessutom alltid kommer vara dyrare p g a klimat, skatter, byggkostnader, löner osv, osv.
En av de viktigaste frågorna är just: Hur ska jag som konsument kunna lita på att svensk mat är det bästa hållbara alternativet? Det är därför vi dvs Vi Konsumenter, Sveriges Konsumenter, WWF Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen, World Animal Protection och Djurskyddet Sverige bjudit in representanter från alla åtta riksdagspartier i Almedalen den 4 juli, för att samtala om det politiska ansvaret. Även om en livsmedelsstrategi klubbats i riksdagen, kommer det krävas politiska beslut i många frågor. Det duger inte att överlämna till myndigheter och marknaden att lösa frågor kring hållbar produktion och konsumtion, nationella miljömål, djurskydd och folkhälsa.
Ska vi nu äntligen få en ny djurskyddslag? Mycket var bra med Eva Erikssons förslag 2011. Men jag citerar Vi Konsumenters yttrande till djurskyddsutredningen 2012 ”För att uppfylla utredningsdirektivets direktiv om förenkling och flexibilitet har utredningen föreslagit att Jordbruksverket får uppdrag att utforma föreskrifter för lantbrukets djur i stället för att reglera detta i lag eller förordning. Det är tveksamt att en stor del av lagstiftningen för livsmedelsproducerande djur överlämnas till den ansvariga myndigheten, Jordbruksverket, utan politiskt inflytande. En fördel är ökad flexibilitet, men djurskydd – konsument- och producentaspekter ska vägas mot varandra och det kräver stort deltagande. Risken är att regelverket blir utformad av Jordbruksverkets tjänstemän – en expertreglering”. Vi kan konstatera att det redan hänt att Jordbruksverket utarmat djurskyddet med sitt senaste förslag på ändring av djurskyddsföreskrifterna.
Hur ska man säkra ett rättssäkert och förutsägbart djurskydd som gynnar både djurhållare och kontrollant? I debatten kring svenska regler f f a djurskyddsreglerna florerar begrepp som målstyrning, funktionskrav, flexibilitet och förenkling. Men är det lösningen som säkrar ett gott skydd av djuren och ger bonden trygghet med att veta vad som gäller? Och hur ska man i så fall hantera meningsskiljaktigheter och olika bedömningar mellan kontrollant och djurhållare? När djurskyddslagen och djurskyddsförordningen kom 1988, innebar det att då bäst kända teknik och sunt bondförnuft inordnades i lagstiftningen. Mycket av förordningens konkreta förslag tillämpades redan av kloka bönder. Lagstiftningen syftade till att fånga upp ”svansen”. Men visst blev det ”krig” kring förbudet mot sinsuggbås (se tidigare blogg), burförbudet för höns, kodressörer och utrymmeskrav. Även beteskravet var uppe till debatt. Men i dag har vi ökad kunskap om djurens naturliga beteende och vad som främjar en god djurhälsa. Jag kan med rätt hävda att svenska djurskyddsföreskrifter har bidragit till friska svenska djur och låg antibiotikaförbrukning.
Jag har fått en ny favorit, som jag citerat i bloggen tidigare – Per E Falk som skriver i Jordbruksaktuellts bilaga EkoWeb. Per skriver om att vi borde vara överens med konsumenterna om detta med betande kor. En överväldigande majoritet av konsumenterna anser att kor ska gå på bete. Och ska vi vara helt ärliga tycker allt korna det också. Så stort tack till alla mjölkbönder som faktiskt har djuren på riktigt bete och inte bara i en mer mindre stor rastfålla, skriver Per.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 26Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 26 v 25 v 24 v 23
Ginsten Slakteri 75-100 16,20 16,20 16,20 16,20
Skövde Plus ** 73-102,9 15,90 15,90 15,90 15,90
KLS Uggl/Dalsjöfors* 70-99,9 15,90 15,90 15,90 15,90
Dahlbergs 76-98,9 15,80 15,80 15,80 15,80
HKScan Agri *** 70-99,9 15,05 15,05 15,05 15,05
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
balans balans balans balans
KLS Ugglarps
-
överst överst överst överst
Skövde Slakteri
-
balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
överst balans balans balans
Ginsten
balans balans överst överst
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
- -
-
- -
-
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 26 v 25 v 24
15,19 Danish Crown 74,0–95,9 dkr 11,60 11,60 11,60
25,81 Nortura 67,1–85,0a nkr 24,59 24,59 24,59
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro - - -
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro - - -
? Atria Premium+ 78 – 98 euro - - -
? Snellmans** 85 – 105 euro - - -
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 26 v 25 v 24 v 23 v 22
22 juni Landsnotering* euro euro euro euro euro
17,66 Tyskland, 56 % 1,81 1,81 1,81 1,81 1,80
- D:o svenska*** - - - - -
27 juni jämförbara**
19,44 Italien 1,992 1,942 1,897 1,895 1,895
18,49 England 1,895 1,903 1,888 1,899 1,876
18,33 Spanien 1,879 1,863 1,847 1,816 1,816
17,13 Tyskland 1,756 1,756 1,756 1,756 1,746
17,10 Polen - - 1,753 1,748 1,731
16,81 Holland 1,723 1,723 1,703 1,703 1,703
16,72 Danmark 1,714 1,714 1,713 1,713 1,712
16,64 Belgien 1,705 1,705 1,705 1,705 1,692
16,48 Frankrike 1,689 1,686 1,687 1,685 1,680
16,43 Österrike 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684
16,94 Tjeckien - 1,736 1,733 1,720 1,713
15,36 Irland 1,574 1,574 1,574 1,574 1,555
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
27 juni
16 juni
6 juni
2 juni
Utbud
2400
2310
2775
1795
Sålda
2400
2220
1790
1380
Medelpris, euro
1,87
1,88
1,85
1,86
Lägst
1,86
1,85
1,83
1,85
Högst
1,89
1,89
1,87
1,87
Medelpris, skr
18,25
18,33
18,07
18,15

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 26 v 25 v 24 v 23
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,00 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 26 v 25 v 24
10,74
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,20 8,20 8,20
14,91
Nortura Fri vikta nkr 14,20 14,20 14,20
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
13,66
VEZG 56 %b euro 1,40 1,40 1,40
Galtar
9,43
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,20 7,20 7,20
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 25 v 24 v 23 v 22 v 21 v 20 v 19
Pund
11,07
11,08
11,24
11,17
11,31
11,33
11,53
Dollar 8,73 8,69 8,68 8,68 8,71 8,74 8,81
Euro 9,76 9,75 9,77 9,76 9,74 9,74 9,69
Dansk 1,31 1,31 1,31 1,31 1,30 1,30 1,30
Norsk 1,02 1,03 1,02 1,03 1,04 1,03 1,03
Yen 7,86 7,93 7,92 7,82 7,79 7,86 7,80
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 26 v 25 v 24 v 23
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps/Dalsjöfors
Grund 23 kg* 23,70 23,70 23,70 23,70
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21,00 21,00 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 640 640 640 640
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
HKScan Agri
Plus 30 kg 560 560 560 560
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 0
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps brist brist brist brist
Skövde Slakteri balans balans brist brist
Dalsjöfors Kött brist brist brist brist
Dahlbergs Slakteri överst överst överst överst
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 26 v 25 v 24 v 23 v 22
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
349
Basis 7 kg 267 267 267 267 267
584
Basis 30 kg 446 446 446 446 446
356
SPF+Myc 7 kg 272 272 272 272 272
590
SPF+Myc 30 kg 451 451 451 451 451
361
SPF 7 kg 276 276 276 276 276
596
SPF 30 kg 455 455 455 455 455
1389
Økologi 30 kg 1061 1061 1061 1061 1061
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
819
25-kilos Helsegris 780 780 780 780 780
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
678
VEZG 28 kg 69,50 69,50 69,50 69,50 69,50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.