@-GRIS 28 juli 2017
Senaste uppdatering gjord 31 juli 11,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser

Oförändrat i större delen av Europa
Grispriserna både i Sverige och större delen av Europa ligger fast. Trycket mot tyska grispriset har dock varit fortsatt starkt, men tack vare prognoser om fortsatt fallande slakt pga varmt i stallarna, blev det oförändrat. Och snart närmar sig semestrarna sitt slut, med början i norra Europa, och så kommer köttindustrin igång igen och börjar köpa kött till sin förädling.
Det är svårt att göra prognoser. Jag noterar att både tyska och danska analytiker menade att tyska prissänkningen skulle vara mycket tillfällig, men nu har det gått några veckor med sänkta priser.
Vem trodde f ö inte att svenska priserna skulle följa med de europeiska uppåt, men så blev det knappast inte. Svenska bästa priset (Ginstens) ligger nu på 16,40 och italienska steg denna vecka till över 20 kr. Hela mellanskillnaden kan inte skyllas på individuella tillägg i Sverige?! Det svenska mervärdet har fått sig en törn som håller i sig. I varje fall är det italienska grisköttet mycket mer värt än det svenska. Kanske är det parmaskinkan och liknande produkter som går bra att sälja?
Hur gick det med de svenska ambitionerna att göra liknande produkter, som både Scan och många andra bl a enskilda grisuppfödare, försökte. Då, när svenska lufttorkade produkterna var aktuella, sa experterna på området att Sverige hade mycket bättre klimat och andra bättre förutsättningar än Italien och Spanien. Problemet då var de höga räntekostnaderna, men det är nu inget problem vid minusränta.
Som jag skrivit om tidigare är det ett högst märkligt överskott på smågrisar, just när omgången för julgrisar är aktuell. Risken för obalans mellan produktion av smågrisar och slaktgrisar är uppenbar. Ett gammalt besvärligt problem håller på att inledas på nytt?
Eller ska vi inleda samarbete med Italien, som uppenbarligen har koll på prisbilden. /LG 170731

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det blir oförändrade priser på både slaktgrisar och smågrisar, samt balans i slakten och lite överskott på smågrisar.
-Marknaden är som förväntat så här års, full fart på västkusten. Men efter en vecka till så svänger det. Vi har nästan idealiskt grillväder, dock en och annan regnskur, men jag tror inte det påverkar grillintresset särskilt mycket. Det går mycket grillvaror nu.

KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -.Alla priser är oförändrade.Slakten är i stort sett balans. På smågrisar är det ett mindre överskott.


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: .


Dahlbergs Slakteri
Glenn Jönsson: -Alla priser är oförändrade, Det är balans, ev lite brist på slaktgrisar och överskott på smågrisar.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -.

Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:


Danish Crown
Handeln med griskött i Europa är fortsatt präglat av semestrarna och har relativt låg aktivitet.
-Det är semesterperiod i större delen av Europa och nu är även fabrikerna i Italien, Frankrike och Spanien på väg att stänga för semestrar. Samtidigt är antalet slaktade grisar i de sydliga delarna av Europa falland, som följd av värmen. Det skapar rimlig balans mellan utbud och efterfrågan, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exportavdeling.
Just nu är det god försäljning av kotlett, bröstfläsk, karré och skinka, medan produktionskött som bog och trimning rör sig något långsammare.
Försäljningen till Japan är stabil och det är gott sälj till Kina, till sistnämnda landet dock till lätt fallande priser..

ISN, Tyskland
Europas grismarknader stabilare
Europas marknader för slaktgrisar kunde under den gångna veckan avsluta prisfallet och de flesta länderna har nu oförändrad prisnivå. Det såg dock inte ut att bli någon stabilisering i början av veckan. Främst tyska slakterier fortsatte kräva ytterligare prisfall med hänvisning till den svaga kötthandeln både på hemma- och exportmarknaderna. Men producenterna gick inte med på detta krav, trots att slakterierna klargjorde att man i så fall tänkte sätta egna priser. Tack vare prognoser om ytterligare fallande antal grisar till slakt, fastlades oförändrat officiellt grispris.
Även från grannländerna rapporterades om fallande utbud och knappt tillräckliga volymer. Således blev priserna i Holland, Belgien, Danmark och Österrike oförändrade, jämfört med föregående vecka. Som följd av de många ländernas sänkta priser tidigare veckor, gick buden på franska Plérin-auktionen ned något.
Trots kraftigt ökad distans mellan spanska priset och priserna i de övriga stora grisländerna i EU, blev spanska priset oförändrat. Slaktvikterna och därmed utbudet är fortsatt fallande och turisternas efterfrågan sörjer för den nödvändiga efterfrågan på griskött.
Med något bekymmer betraktar man den minskade exporten till Asien.
Trend på tyska marknaden: Enligt vad som ryktas håller de största tyska slakterierna kvar vid att man vill sätta egna priser, medan de mellanstora accepterar det offentliga priset som sätts av producentföreningen. Köttmarknaden väntar fortsatt fallande utbud slaktgrisar och senast vid månadsskiftet väntas nya inpulser till ökade köp från detaljhandeln.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

I
Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Julgrisar utan guldkant
Det är ett stort överskott på smågrisar för närvarande. Detta trots att det är nu som kommande julslakten ska sättas in i slaktsvinsstallarna. Jag har aldrig under mina 28 år i branschen upplevt detta.
I förra veckan lämnade slakterierna en teori och det är att den nya genetiken har börjat slå igenom i smågrisproduktionen. Dessutom har de investeringar som gjorts under de senaste åren gällt utökat antal modersuggor. Dessa positiva besked ger ett ökat antal smågrisar.
Dessutom har insättningarna av smågrisar inte ökat i samma takt. Jag vet att slaktsvinsuppfödarna kör i samma takt som alltid, eftersom avräkningspriserna på julgrisar påverkas för lite. Fram till för tre år sedan stimulerade slakterierna till ökade insättningar av julomgångar och även vid andra obalanser i marknaden. Detta gjorde man genom utslaktningsstöd för tidigarelagd insättning. Vidare så höjde man priset till julslakten fr o m november och kompenserade för sänkta slaktvikter så att inte smågriskostnaden ökade per kg slakt.
Slakterierna är med och stimulerar ökning av grisproduktionen och då måste man vara med och ta ansvaret och marknadsanpassa. I annat fall riskerar den positivism hos grisföretagarna som är i ökande att svalna.
Svenskt kött ger jobb och öppna landskap i Sverige.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Dags att se över den svenska förvaltningsmodellen?
I DN diskuterar Marja Lemne och Torbjörn Larsson, Södertörns högskola, respektive Stockholms universitet, den svenska förvaltningsmodellen under rubriken ”Dags för politikerna att komma närmare verkligheten”. I dag ska fristående myndigheter inom ramen för instruktioner, budget och regleringsbrev fatta beslut om och driva detaljlagstiftning, kontroll, regeringsuppdrag, stimulansåtgärder, registerhållning, m m, m m. Den modellen har vi levt med i århundraden. Att delegera föreskriftsuppdraget till myndigheterna anses bl a skapa önskvärd flexibilitet. Men det innebär i realiteten att politikerna fråntar sig sitt ansvar – man håller frågorna på armslängds avstånd, som debattörerna i DN anför. Så fort det bränner till, brukar ministrarna också tala om att man inte får utöva ministerstyre, d v s man kan inte lägga sig i myndigheternas ansvarsomåden.
Det politiska ansvaret var också temat för Vi Konsumenters m fl seminarium i Almedalen. Inom vilka ramar ska svenska livsmedel produceras när det gäller hållbarhet, hälsa, miljö, klimat och inte minst djurskydd (se tidigare blogg)? Slutsatserna från seminariet var nog tyvärr att politikerna fortfarande vill hålla vissa frågor på armslängds avstånd och överlämna till marknaden och konsumenterna att styra utbudet och efterfrågan.
Myndigheterna inom lantbruket och livsmedelsproduktionen har varierat genom åren – Veterinärstyrelsen, Jordbruksnämnden, Lantbruksstyrelsen, Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Djurskyddsmyndigheten. Jordbruksverket och Livsmedelsverket har i dag stor betydelse för utvecklingen. Det är ju därför lantbruksnäringen respektive NGOs inom miljö och djurskydd sätter blåslampan på myndigheterna. Jordbruksverket har nyligen trots regeringens uttalande i livsmedelsstrategin föreslagit en sänkning av svenskt djurskydd i ändringen av djurskyddsföreskrifterna för gris. Djurskyddet och Vi Konsumenter har i skrivelse till landsbygdsministern påpekat detta. Detta är ett exempel på att myndigheterna agerar utanför politiskt ansvar. Djurskyddsutredningen 2011 föreslog en långtgående delegering till Jordbruksverket att utfärda djurskyddsföreskrifter. Syftet var flexibilitet och förenkling. Konsumentorganisationerna reagerade just på detta p g a att man fråntog politikerna sitt ansvar. . Djurskyddsförordningen från 1988 innebar att regeringen tog ett ansvar. Man ville säkerställa att stallar och ny teknik ska förprövas, att korna skulle få komma ut på bete sommartid, att grisarna skulle få gå lösa och ha tillgång till halm eller motsvarande och att hönorna fick tillgång till sittpinne, rede och sandbad. Nu hoppas jag att regeringen tar sitt politiska ansvar och lägger en proposition kring en ny djurskyddslag och en förordning värd namnet.
Lantbruksnäringen anser genom ett uttalande av Palle Borgström, LRF, att innehållet i den kommande djurskyddspropositionen kommer att vara det som är avgörande för böndernas möjligheter att stärka konkurrenskraften och öka produktiviteten. Vad menar LRF med sitt uttalande? Är det verkligen svenskt djurskydd, som är avgörande för konkurrenskraften? Måste Palle Borgström säga så, som något slags löfte från LRF-stämman 2014? Missar man inte att det finns tydliga uttalanden från politiker och handeln att svenskt djurskydd är det starkaste mervärdet för svenskt kött, mjölk o s v? Att behålla och utveckla det svenska djurskyddet blir enligt min mening avgörande för svenska livsmedels efterfrågan från svenska konsumenter och bidra till konkurrenskraften.
När det gäller Transportstyrelsens agerande, kan man konstatera att det fanns en klar rekommendation från regeringen och IT-ministern Anna-Karin Hatt (C) 2011 att outsourca (finns det inget bättre svenskt ord) myndigheternas IT-verksamhet med stöd av en rapport från Riksrevisionen. IT-verksamheter är dyra. Men Riksrevisionen ansåg också att regeringen borde se till att det skulle tas fram riktlinjer för hur myndigheterna prövar om deras it ska utföras internt eller externt.
Enligt Riksrevisionens granskning hade det stora flertalet myndigheter då inte gjort en sådan prövning. Undrar om de gjort det nu. Tveklöst gjorde generaldirektören för Transportstyrelsen ett allvarligt fel och t o m bröt mot flera lagar när hon outsourcade IT-verksamheten till IBM. Men förre GD har tydligt deklarerat att många fel gjordes redan innan ny GD tillträdde. Och var fanns Transportstyrelsens styrelse med Rolf Annerberg i spetsen? Annerberg är ju inte min favorit sedan Konkurrenskraftutredningen. Jag ifrågasätter Annerbergs omvärldsanalys och okritiska acceptans av LRFs analys, när han som princip ansåg att Sverige skulle EU-anpassa svenskt regelverk för djurskydd och miljö.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 31Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 31 v 30 v 29 v 28
Ginsten Slakteri 75-100 16,40 16,40 16,40 16,20
Skövde Plus ** 73-102,9 16,10 16,10 16,10 16,10
KLS Uggl/Dalsjöfors* 70-99,9 16,10 16,10 16,10 16,10
Dahlbergs 76-98,9 16,00 16,00 16,00 16,00
HKScan Agri *** 70-99,9 15,25 15,25 15,25 15,25
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
balans balans balans balans
KLS Ugglarps
-
balans överst överst överst
Skövde Slakteri
-
balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans överst överst överst
Ginsten
balans balans balans balans
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
- -
-
- -
-
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 31 v 30 v 29
14,19 Danish Crown 74,0–95,9 dkr 11,00 11,00 11,00
25,81 Nortura 67,1–85,0a nkr 24,62 24,62 24,62
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro - - -
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro - - -
? Atria Premium+ 78 – 98 euro - - -
? Snellmans** 85 – 105 euro - - -
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 31 v 30 v 29 v 28 v 27
26 juli Landsnotering* euro euro euro euro euro
16,25 Tyskland, 56 % 1,70 1,70 1,70 1,76 1,81
- D:o svenska*** - - - - -
25 juli jämförbara**
20,15 Italien - 2,104 2,075 2,041 2,009
18,12 Spanien - 1,892 1,892 1,892 1,892
17,58 England - 1,836 1,881 1,870 1,893
16,13 Polen - - - 1,684 1,731
16,03 Tjeckien - - 1,674 1,711 1,734
15,76 Tyskland - 1,646 1,646 1,706 1,756
15,63 Danmark - 1,632 1,632 1,673 1,713
15,63 Österrike - 1,632 1,632 1,663 1,684
15,82 Holland - 1,652 1,562 1,633 1,703
15,35 Irland - 1,603 1,603 1,603 1,574
15,14 Belgien - 1,581 1,581 1,643 1,705
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
28 juli
21 juli
14 juli
7 juli
Utbud
2185
2160
1470
1750
Sålda
1580
2040
1470
940
Medelpris, euro
1,74
1,75
1,71
1,79
Lägst
1,73
1,73
1,70
1,78
Högst
1,75
1,76
1,72
1,79
Medelpris, skr
16,66
16,73
14,34
17,23

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 31 v 30 v 29 v 28
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,00 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 31 v 30 v 29
9,54
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,40 7,40 7,40
14,91
Nortura Fri vikta nkr 14,20 14,20 14,20
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
12,07
VEZG 56 %b euro 1,26 1,26 1,26
Galtar
8,64
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,70 6,70 6,70
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 30 v 29 v 28 v 27 v 26 v 25 v 24
Pund
10,72
10,81
10,83
11,00
11,05
11,07
11,08
Dollar 8,17 8,30 8,39 8,50 8,52 8,73 8,69
Euro 9,58 9,56 9,60 9,63 9,72 9,76 9,75
Dansk 1,29 1,29 1,29 1,29 1,30 1,31 1,31
Norsk 1,03 1,02 1,01 1,01 1,01 1,02 1,03
Yen 7,35 7,40 7,42 7,51 7,58 7,86 7,93
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 31 v 30 v 29 v 28
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps/Dalsjöfors
Grund 23 kg* 23,20 23,20 23,20 23,70
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21,00 21,00 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 620 620 620 640
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
HKScan Agri
Plus 30 kg 565 565 565 565
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 0
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps överst överst överst brist
Skövde Slakteri balans balans överst balans
Dalsjöfors Kött överst överst brist brist
Dahlbergs Slakteri överst överst överst överst
Ginsten överst balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 31 v 30 v 29 v 28 v 27
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
322
Basis 7 kg 250 250 250 259 267
566
Basis 30 kg 424 424 424 436 446
328
SPF+Myc 7 kg 255 255 255 264 272
553
SPF+Myc 30 kg 429 429 429 441 451
334
SPF 7 kg 259 259 259 268 276
558
SPF 30 kg 433 433 433 445 458
1329
Økologi 30 kg 1031 1031 1050 1062 1062
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
819
25-kilos Helsegris 780 780 780 780 780
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
607
VEZG 28 kg 63,40 64,40 67,00 69,50 69,50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.