@-GRIS 4 augusti 2017
Senaste uppdatering gjord 4 augusti 23,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser

Oförändrade grispriser i nästan hela Europa v 32
Det är i stort sett balans mellan utbud och efterfrågan på slaktgrisar i hela Europa. Tillväxten hos grisarna är låg pga värmen i södra Europa och slaktvikterna sjunker i många länder. Samtidigt är efterfrågan på griskött generellt sett lågt pga semestrarna.
Nu slutar semestrarna i norra Europa och industrin börjar fylla på sina lager. Prissänkningen för några veckor sedan blev mer långvarig än väntat, men nu kan det snart vända. Tyska officiella priset är 1,70 €, medan auktionen över internet är 1,76. En utjämning kan väntas, uppåt, inom närmaste tiden. Mycket hänger dock på exporten till Asien, som f n är lite trög.
Bästa priset i Europa har fortsatt Italien, som höjde till 20,27 skr.
Det har varit en bra vecka för de svenska slakterierna, nu i slutet av semesterperioden. Men inga prishöjningar.
Många slakterier rapporterar överskott på smågrisar och i vissa fall ganska stora. Fler behöver föda upp slaktgrisar!
Danska tidningar skriver om ett nytt grisvirus, Porcint circovirus type 3. Det har hittats i Danmark och flera andra länder och i Polen redan 2014. Det är stabilt och det finns inget vaccin, men förknippas ännu inte till några specifika sjukdomar, med undantag för PDNS (som i ett fåtal fall hittats i Sverige, enl SVA). /LG 170704


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har varit en bra vecka, jämnt över, på allt. Grispriserna är oförändrade, det är balans för slakten, men gott om smågrisar.

KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -Skinkan är lite trög, men de andra detaljerna är bra. Raden och karrén har gått bra i veckan och även feta produkterna. Vi har hittat en ny kund för späck och får ett bättre pris, vilket är bra. Revbenen är lite nedåt.
-Jag är nöjd med veckans försäljning och allt annat rullar på som vanligt.
-Alla priser är oförändrade och det är balans både för smågrisar och slaktgrisar. .


Dahlbergs Slakteri
Glenn Jönsson: -Grispriserna är oförändrade. Det är överskott på smågrisar och brist på slaktgrisar, så vi vill gärna ha fler som levererar slaktgrisar.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -.

Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:


Danish Crown
Det är fortsatt god balans mellan utbud och efterfrågan på den europeiska marknaden för färskt griskött.
-Medan semesterperioden börjar gå mot slutet i norra Europa, är augusti fortfarande semesterperiod i det sydliga Europa, där en del fabriker för förädling har helt stängt eller drar ned produktionen. Därför krävs det fortsatt hårt arbete att få igenom prishöjningar, men impulserna är positiva, säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exportavdeling.
-Efterfrågan på bog och produktionskött är stigande och försäljning av kotlett sker till stigande priser.
-Marknaden för skinka och bröstfläsk är jämn, medan karré så här i slutet av grillsäsongen fortsatt säljs riktigt bra.
-Till länder utanför Europa är det stabil avsättning av de traditionella Kina-varorna till Mittens Rike och riktigt bra försäljning till Japan.
-Vår utmaning är att komma igenom med prishöjningar både i Kina och Japan, efter att euoron är stärkt mot dollar och yen de senaste månaderna och då det först och främst är amerikanska leverantörer vi har att konkurrera med, förklarar Sören Tinggaard.

ISN, Tyskland
Få ändringar av Europas grispriser
Det blev mycket få ändringar av priserna för slaktgrisar i EUs länder. Utbudet ligger under snittet och vikterna fortsätter falla, vilket är vanligt den här tiden på året när grisarna växer långsamt pga värmen.
Samtidigt väntar marknaden på stimulans för att priserna ska stiga. Speciellt länder med hög exportandel, som Holland, Belgien, Spanien, Tyskland och Danmark, upplever att handeln med Asien går trögt. Den starka euron och samtidigt svaga dollarn är dock en fördel i konkurrensen med amerikanska exportörer till Asien.
Endast i Italien har det varit nämnvärda prisrörelser. Där steg priserna i juli med mer än 10 cent. Som följd av det stigande priset, har Italien blivit ett intressant land att exportera till från övriga EU.
Trend på tyska marknaden: Styrkemätningen mellan de ledande slakterierna och grisproducenterna går nu in i sin tredje rond. Westfleisch har slutat med sin egen prissättning, huspriser, men Tönnies och Vion håller fast vid dem. Med ingången i augusti och semestrarnas slut hoppas man på impulser på köttmarknaden. Dock ser det inte ut att bli enighet mellan producenter och slaktare den kommande veckan, så huspriserna äntligen kan försvinna från bordet.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

SLF strör pengar runt sig
SLF, Svensk Lantbruksforskning, har just meddelat vad man har tänkt att stödja det närmaste året. Det är de pengar som vi slaktgrisleverantörer bidrar med genom en kronas avdrag per slaktad gris till SLF. Totalt har man fördelat ca 5 miljoner skr. SLF:s uppgift är att med dessa pengar gynna forskning inom lantbruket.
Ser vi till de projekt som gynnas i år på grissidan så är det följande:
1. Konsekvenserna inom grisproduktionen med hänsyn till den nya genetiken. Ett bra forskningsprojekt.
2. Inventering av antibiotikaanvändningen inom grisproduktionen. Passar bättre som examensarbete för veterinärstudenter och kan knappast kallas för forskning. Närmast ett bidrag till Gård & Djurhälsan.
3. Utbildning av förmän inom grisproduktionen är definitivt ingen forskning utan är utbildning. Subvention.
4. Fortbildning av grisrådgivare är heller ingen forskning utan bör betalas av rådgivningsorganisationerna.
5.Bidrag till grisföretagardagen uppfyller absolut inte SLFs syften och är mot ändamålet med SLF. Grisföretagardagen är inget annat än en minimivariant av Almedalsveckan och måste bekostas av besökarna. Det enda man möjligen utforskar är ölkvaliteten vid mötet.
I övrigt kan man se att de största delarna av pengarna subventionerar redan hårt subventionerade Gård & Djurhälsan, Hushållningssällskapen och övriga intresseföreningar. Jag vet att nämnden som fördelar pengarna har bindningar som påverkar pengaregnet och dessutom är mycket dåligt orienterade om verkliga forskningbehov inom svensk köttproduktion.
Det är nog dags för flera av ledamöterna i nämnden att gå åt sidan för nya obundna ledamöter.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR

-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

-.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 32Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 32 v 31 v 30 v 29
Ginsten Slakteri 75-100 16,40 16,40 16,40 16,40
Skövde Plus ** 73-102,9 16,10 16,10 16,10 16,10
KLS Uggl/Dalsjöfors* 70-99,9 16,10 16,10 16,10 16,10
Dahlbergs 76-98,9 16,00 16,00 16,00 16,00
HKScan Agri *** 70-99,9 15,25 15,25 15,25 15,25
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
balans balans balans balans
KLS Ugglarps
-
balans balans överst överst
Skövde Slakteri
-
balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans överst överst
Ginsten
balans balans balans balans
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
- -
-
- -
-
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 32 v 31 v 30
14,19 Danish Crown 74,0–95,9 dkr 11,00 11,00 11,00
25,81 Nortura 67,1–85,0a nkr 24,62 24,62 24,62
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro - - -
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro - - -
? Atria Premium+ 78 – 98 euro - - -
? Snellmans** 85 – 105 euro - - -
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
2 aug Landsnotering* euro euro euro euro euro
16,33 Tyskland, 56 % 1,70 1,70 1,70 1,70 1,76
- D:o svenska*** - - - - -
2 aug jämförbara**
20,27 Italien - 2,110 2,104 2,075 2,041
18,18 Spanien - 1,892 1,892 1,892 1,892
17,54 England - 1,826 1,836 1,881 1,870
16,05 Tjeckien - - 1.671 1,674 1,711
15,81 Tyskland - 1,646 1,646 1,646 1,706
15,72 Polen - - - 1,636 1,684
15,63 Danmark - 1,632 1,632 1,632 1,673
15,68 Österrike - 1,632 1,632 1,632 1,663
15,40 Irland - 1,603 1,603 1,603 1,603
15,40 Holland - 1,562 1,652 1,562 1,633
15,19 Belgien - 1,581 1,581 1,581 1,643
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
4 aug
28 juli
21 juli
14 juli
Utbud
2290
2185
2160
1470
Sålda
2010
1580
2040
1470
Medelpris, euro
1,76
1,74
1,75
1,71
Lägst
1,73
1,73
1,73
1,70
Högst
1,80
1,75
1,76
1,72
Medelpris, skr
16,91
16,66
16,73
14,34

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 32 v 31 v 30 v 29
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,00 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 32 v 31 v 30
9,54
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,10 7,40 7,40
14,91
Nortura Fri vikta nkr 14,14 14,20 14,20
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
12,10
VEZG 56 %b euro 1,26 1,26 1,26
Galtar
8,64
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,10 6,40 6,40
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 31 v 30 v 29 v 28 v 27 v 26 v 25
Pund
10,72
10,72
10,81
10,83
11,00
11,05
11,07
Dollar 8,10 8,17 8,30 8,39 8,50 8,52 8,73
Euro 9,61 9,58 9,56 9,60 9,63 9,72 9,76
Dansk 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,30 1,31
Norsk 1,03 1,03 1,02 1,01 1,01 1,01 1,02
Yen 7,32 7,35 7,40 7,42 7,51 7,58 7,86
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 32 v 31 v 30 v 29
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps/Dalsjöfors
Grund 23 kg* 23,20 23,20 23,20 23,20
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21,00 21,00 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 620 620 620 620
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
HKScan Agri
Plus 30 kg 565 565 565 565
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 0
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps överst överst överst överst
Skövde Slakteri balans balans balans överst
Dalsjöfors Kött överst överst överst brist
Dahlbergs Slakteri överst överst överst överst
Ginsten överst överst balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
322
Basis 7 kg 250 250 250 250 259
566
Basis 30 kg 424 424 424 424 436
328
SPF+Myc 7 kg 255 255 255 255 264
553
SPF+Myc 30 kg 429 429 429 429 441
334
SPF 7 kg 259 259 259 259 268
558
SPF 30 kg 433 433 433 433 445
1329
Økologi 30 kg 1012 1031 1031 1050 1062
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
819
25-kilos Helsegris 780 780 780 780 780
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
610
VEZG 28 kg 63,50 63,40 64,40 67,00 69,50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.