@-GRIS 11 augusti 2017
Senaste uppdatering gjord 11 augusti 23,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser

Oförändrade grispriser i nästan hela Europa v 32
Det är i stort sett balans mellan utbud och efterfrågan på slaktgrisar i hela Europa. Tillväxten hos grisarna är låg pga värmen i södra Europa och slaktvikterna sjunker i många länder. Samtidigt är efterfrågan på griskött generellt sett lågt pga semestrarna.
Nu slutar semestrarna i norra Europa och industrin börjar fylla på sina lager. Prissänkningen för några veckor sedan blev mer långvarig än väntat, men nu kan det snart vända. Tyska officiella priset är 1,70 €, medan auktionen över internet är 1,76. En utjämning kan väntas, uppåt, inom närmaste tiden. Mycket hänger dock på exporten till Asien, som f n är lite trög.
Bästa priset i Europa har fortsatt Italien, som höjde till 20,27 skr.
Det har varit en bra vecka för de svenska slakterierna, nu i slutet av semesterperioden. Men inga prishöjningar.
Många slakterier rapporterar överskott på smågrisar och i vissa fall ganska stora. Fler behöver föda upp slaktgrisar!
Danska tidningar skriver om ett nytt grisvirus, Porcint circovirus type 3. Det har hittats i Danmark och flera andra länder och i Polen redan 2014. Det är stabilt och det finns inget vaccin, men förknippas ännu inte till några specifika sjukdomar, med undantag för PDNS (som i ett fåtal fall hittats i Sverige, enl SVA). /LG 170704


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Slakt och balanser av detaljer följer planerna. Skolstart närmar sig och hushållen börjar laga mera mat hemma igen. Dagligvaruhandeln matchar detta i TV reklmens utbud och Ica erbjuder bland annat nästa vecka kotlett med ben på kampanj. Grispriserna är oförändrade vecka 33.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det märks nu en något minskad försäljning i butikerna här på västkusten. Sommargästerna börjar vända hemåt efter semestern.
-Det är balans i lakten, men gott om smågrisar. Vi har dock lyckats bli av med dem. Varför det är överskott, vet vi inte. Men vi tror att det är en del mindre producenter som sänker avveckla och därför inte sätter in smågrisar.
-Alla priser är oförändrade.

KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -Det har varit en bra vecka för försäljningen. Det är inget som skiljer sig från förra veckan och vi kan använda en kopia av förra veckans rapport.
-Det är balans för slaktgrisarna, men gott om smågrisar. Alla priser är oförändrade. .


Dahlbergs Slakteri
Glenn Jönsson: -

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -Det har varit en mattare försäljning i veckan. Men nästa vecka är de flesta tillbaka på sina jobb och då lagas det mer mat i hemmen. Det betyder ökning av rimmade produkter och produkter för stekning.
-Sammanfattningen av vårens och sommarens grillförsäljning är att den varit ganska normal. Varken bättre eller sämre. Några tendenser i fråga om grillvaror som ökat eller minskat är svårt att se. Det tar flera år innan man kan se vilka produkter som blir mer eller mindre populära på grillen.
-En produkt kan man dock se fortsatta förändringar för. Det är flintasteken, som fortsätter minska. Varför den minskar i popularitet, vet jag inte. Men tendensen har vi sett ett antal år nu.
-Grispriset torde vara oförändrat hos Dahlbergs..

Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:


Danish Crown
Den europeiska marknaden för färskt griskött är inne i en stabil period.
-Det är fortsatt relativt små utbud av slaktgrisar i Europa. Så även om fabrikerna i södra Europa i stor utsträckning är stängda för semester, är de i norra Europa öppnade efter ledigheten och i full fart för att fylla upp lagren, berättar Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exportavdeling.
Det är i stort sett jämn efterfrågan på bog, karré, skinka, kotlett och bröstfläsk och försäljningen sker till goda priser i Europa.

ISN, Tyskland
Europas grismarknader är i balans
De europeiska grispriserna är i balans och priserna är stabila. Nästan alla priser är oförändrade.
De tyska slakteriernas egna priser är nu tagna från bordet och det tas som lättnad av andra länder. De volymer slaktgrisar som bjuds ut är ganska små.
Det engelska priset fortsätter försvagas.
Trend på tyska marknaden: Den tyska marknaden efterfrågar de slaktgrisar som bjuds ut. Det ser ut som om nuvarande tendens fortsätter.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Nätverkande eller korruption?
Många talar om hur viktigt det är att ha ett nätverk. Om man blir fler än tre personer som utbyter tankar och erfarenheter så säger man att man har ett nätverk. Kollegiala erfarenhetsutbyten är ofta av stort värde och kan vara kanaliserade i intresseföreningar, t ex.Grisföretagarna, Spannmålsodlarna, m.m. Men var går gränsen till att det blir korruption? Svaret är pengar.
Ett aktuellt exempel är förhållandet Grisföretagarna och Svensk Lantbruksforskning, SLF. Grisföretagarna har rekommenderat att 1 krona per slaktad gris ska tas ut som bidrag till SLF och det gäller alla som levererar slaktsvin även om man inte är med i Grisföretagarna. Ett liknande förhållande tog LO bort för åtskilliga år sedan. Då gällde det ett bidrag till sossarna som varje enskild medlem själv fick bestämma om. Då SLF fått sina pengar så kan Grisföretagarna genom sitt nätverk se till att ”jippot” Grisföretagardagen vid Elmia får ett penningbidrag. Nu har nätverkandet gått över till rent korrupta former.
Om du som läsare känner till flera liknande fall, som säkert finns inom lantbruket, så hör gärna av dig!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Hur står det till med den svenska konkurrenskraften inom lantbruket?
Alliansrepresentanter och krönikor i lantbrukspressen fortsätter att utgjuta sig över dåliga konkurrensförutsättningar för svenska bönder. Man talar om skatter och avgifter, men också om höga produktionskostnader beroende på svenska särkrav. Jag vill påminna om Konkurrenskraftsutredningen 2015, som faktiskt pekade på en stor potential att förbättra produktiviteten och företagandet inom ramen för svenska produktionsförutsättningar. Det finns fortfarande stora skillnader i effektivitet och lönsamhet mellan lantbruksföretag. Harald Svenssons, Jordbruksverket talade varmt för ett bättre företagande. Det har också varit ett av Näringsdepartementets huvudbudskap att öka produktiviteten.
Allianspolitiker och dylika, hur är det med omvärldsanalysen? Det finns stor framtidstro hos svenska köttbönder p g a bättre betalt och marknadens stöd. Jag kan läsa i Jordbruksaktuellt att svenska mjölkbönder har lyckats bäst när det gäller att sänka break-even nivån för mjölkpriset. Sett till konkurrenskraft ligger de på en fjärdeplats enligt European Dairy Farmers. Och det ”trots” svenska djurskyddskrav inklusive beteskrav. Den bästa svenska smågrisuppfödaren ligger väl i nivå med de bästa danska producenterna ”trots” att han har suggor som går lösgående vid grisning. Det är kul att läsa, men det finns ett stort och viktigt men. Den ökade produktivitet får inte uppnås genom försämrad djuromsorg eller sämre djurhälsa. Intensiv ungtjursuppfödning på helspalt är ingen höjdare. Lönsamhet är ju både kostnader och intäkter. Lönsamhet kan ju uppnås genom att satsa på extensivt, speciella kvaliteter, ekologiskt eller egen förädling. Den marknaden växer. Livsmedelsdagarna på Tylösand i september har temat ” Ska vi ha stora eller små livsmedelsföretag?”. Både behövs är också inbjudans slutsats. Och så har det alltid varit.
Så här skrev föreningen Vi Konsumenter i sitt remissyttrande över Konkurrenskraftsutredningen i juni 2015
• Konkurrenskraftsutredningen anger att det finns potential att öka konkurrenskraften genom ökad produktivitet, bättre företagande, behovsinriktad forskning och kvalificerad rådgivning vilket bör ges hög prioritet.
• Konkurrenskraften måste stärkas genom att bevara och utveckla svenska mervärden och inte avveckla dessa. Svenska konsumenter värderar djurskydd och miljö som starka mervärden. Vi Konsumenter tar därför helt avstånd från utredningens förslag att sänka svenskt regelverk till konkurrentländernas nivå d v s i första hand EU:s. Detta strider också mot samhällets värderingar kring hur djur ska hållas och skötas..

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 33Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 33 v 32 v 31 v 30
Ginsten Slakteri 75-100 16,40 16,40 16,40 16,40
Skövde Plus ** 73-102,9 16,10 16,10 16,10 16,10
KLS Uggl/Dalsjöfors* 70-99,9 16,10 16,10 16,10 16,10
Dahlbergs 76-98,9 16,00 16,00 16,00 16,00
HKScan Agri *** 70-99,9 15,25 15,25 15,25 15,25
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
balans balans balans balans
KLS Ugglarps
-
balans balans balans överst
Skövde Slakteri
-
balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans överst
Ginsten
balans balans balans balans
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
- -
-
- -
-
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 33 v 32 v 31
14,19 Danish Crown 74,0–95,9 dkr 11,00 11,00 11,00
25,81 Nortura 67,1–85,0a nkr 24,62 24,62 24,62
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro - - -
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro - - -
? Atria Premium+ 78 – 98 euro - - -
? Snellmans** 85 – 105 euro - - -
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
9 aug Landsnotering* euro euro euro euro euro
16,33 Tyskland, 56 % 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70
- D:o svenska*** - - - - -
9 aug jämförbara**
20,37 Italien - 2,120 2,110 2,104 2,075
18,18 Spanien - 1,892 1,892 1,892 1,892
17,54 England - 1,801 1,826 1,836 1,881
16,02 Tjeckien - - 1,668 1.671 1,674
15,81 Tyskland - 1,646 1,646 1,646 1,646
15,72 Polen - - - 1,635 1,636
15,63 Danmark - 1,632 1,632 1,632 1,632
15,68 Österrike - 1,632 1,632 1,632 1,632
15,40 Irland - 1,584 1,584 1,603 1,603
15,40 Holland - 1,562 1,562 1,652 1,562
15,19 Belgien - 1,581 1,581 1,581 1,581
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
11 aug
4 aug
28 juli
21 juli
Utbud
2270
2290
2185
2160
Sålda
2270
2010
1580
2040
Medelpris, euro
1,77
1,76
1,74
1,75
Lägst
1,75
1,73
1,73
1,73
Högst
1,78
1,80
1,75
1,76
Medelpris, skr
17,00
16,91
16,66
16,73

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 33 v 32 v 31 v 30
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,00 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 33 v 32 v 31
8,90
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,90 7,10 7,40
14,91
Nortura Fri vikta nkr 14,14 14,14 14,20
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
12,10
VEZG 56 %b euro 1,26 1,26 1,26
Galtar
7,61
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,90 6,10 6,40
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 32 v 31 v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
Pund
10,62
10,72
10,72
10,81
10,83
11,00
11,05
Dollar 8,19 8,10 8,17 8,30 8,39 8,50 8,52
Euro 9,61 9,61 9,58 9,56 9,60 9,63 9,72
Dansk 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,30
Norsk 1,02 1,03 1,03 1,02 1,01 1,01 1,01
Yen 7,44 7,32 7,35 7,40 7,42 7,51 7,58
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 33 v 32 v 31 v 30
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps/Dalsjöfors
Grund 23 kg* 23,20 23,20 23,20 23,20
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21,00 21,00 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 620 620 620 620
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
HKScan Agri
Plus 30 kg 565 565 565 565
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 0
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps överst överst överst överst
Skövde Slakteri balans balans balans balans
Dalsjöfors Kött överst överst överst överst
Dahlbergs Slakteri överst överst överst överst
Ginsten balans överst överst balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
322
Basis 7 kg 251 250 250 250 250
566
Basis 30 kg 424 424 424 424 424
330
SPF+Myc 7 kg 256 255 255 255 255
553
SPF+Myc 30 kg 429 429 429 429 429
335
SPF 7 kg 260 259 259 259 259
558
SPF 30 kg 433 433 433 433 433
1279
Økologi 30 kg 992 1012 1031 1031 1050
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
819
25-kilos Helsegris 780 780 780 780 780
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
610
VEZG 28 kg 63,50 63,50 63,40 64,40 67,00
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.