@-GRIS 1 september 2017
Senaste uppdatering gjord 1 september 17,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser

Nästan hela Europa har oförändrade priser v 36
Det är balans på Europas grismarknader och priserna oförändrade i de flesta länderna. Undantag är t ex sänkningar Spanien och Frankrike, där grisarna börjat växa efter den extremt varma sommaren.
Priserna i Tyskland blev oförändrade, trots förväntningar på stigning. Men det saknas impulser för ändring och särskilt om exporten inte heller rör sig. Exporten får ingen dragkraft av valutan och det är svårt att få hem även goda priser när dollarn sjunker och sjunker. Den är 7,98 skr nu, alltså under 8 kr.
Inte heller i Sverige har några ändringar rapporterats. /LG 170901

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Oförändrat läge. Fortsatt starkt intresse för sida, då bacon är populärare än någonsin bland kund och konsument. Notering oförändrad vecka 36

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Grispriserna är oförändrade och balanserna som denna vecka, dvs lite brist på slaktgrisar och överskott på smågrisar. Men vi blir av med dem.
-Veckans försäljning har varit bra och det är fortfarande intresse hos konsumenterna för sommaraktiviteter.

KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: - .


Dahlbergs Slakteri
Glenn Jönsson: -Det är fortatt överskott på smågrisar och brist på slaktgrisar. Priserna är oförändrade.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: - Marknaden är som förra veckan.
-Det tar ytterligare några veckor innan förhandlingarna om julskinkorna kommer i gång på allvar. En del affärer har dock gjorts tidigare under året och priset för den lilla del vi har sålt har varit i nivå med fjolårets.

Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:


Danish Crown
Den europeiska marknaden för färskt griskött är fortsatt mycket lugn och alla produkter säljs löpande på marknaden.
-Karrén är så smått på väg ut ur säsongen, men säljet förlöper fortsatt rimligt. Det är gott sälj av kotlett och bröstfläsk, som det faktiskt är god efterfrågan på, och det är en fin avsättning till brittiska baconmarknaden, berättar Søren Tinggaard, som är underdirektör i Danish Crowns exportavdeling.
Till länderna utanför Europa börjar de kinesiska inköparna att lägga ordrar för leverans framåt det kinesiska nyåret. Detta förbättrar efterfrågan och samtidigt är det stabil avsättning till Japan.

ISN, Tyskland
Flesta priserna oförändrade på slaktgrisar
Den gångna slaktveckan har varit balanserad. De flesta länders grispriser är oförändrade, exempelvis holländska, belgiska och österrikiska. Danska priset sjönk inte ytterligare.
Inte minst pga avsaknade impulser på köttmarknaden och konkurrens på exportmarknaden, finns inte plats för prishöjningar och därför rör sig inte priserna.
Priserna i Spanien, Frankrike och England försvagades något. I Spanien är det inte längre extremt höga temperaturer, så grisarna har börjat växa igen och därmed ökar antalet slaktanmälda djur. Trots prissänkningar ligger Spaniens grispris högst bland de fem största grisländerna.
I Frankrike fortsätter de senaste veckornas nedåtgående pristrend och fransmännen glider ner till tredje plats. Marknaden lindras f n av kampanjer för ökad försäljning, men importen från Spanien fortsätter och leder till prispress.
Trend på tyska marknaden: Marknadsförarna anser att marknaden var väl balanserad i början av veckan och marknadens aktörer är på gott humör. Priset bör därför bli som lägst oförändrat.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Bo Algers emeritus
Nyligen kom beskedet ifrån Jordbruksverket att smågrisar får avvänjas en vecka tidigare än vad som tidigare var tillåtet. Efter en längre fältstudie under ledning av svenska PIG har man funnit att man utan olägenhet kan sänka avvänjningsåldern till 28 dagar vilket innebär att vissa grisar kan vara 21 dagar som yngst. Detta tillvägagångssätt har använts under lång tid i våra konkurrentländer ute i Europa.
Vad händer då? Bland annat lägger sig professor emeritus Bo Algers i detta. Det är inte första gången som Bo vill sätta käppar i hjulen för svensk grisproduktion. Han är i högsta grad en av orsakerna till att vi har haft en alltför lång period, 1999-2013, av dålig lönsamhet inom vår näring. Vi tappar i konkurrenskraft om vi inte kan hålla oss i närheten av hur man bedriver grisproduktion i övriga Europa.
Om inte Bo Algers känner till vad emeritus betyder så står det i Svensk uppslagsbok vad innebörden är. Emeritus är latin och betyder att man har tjänat ut och är helt enkelt förbrukad. Att få kalla sig ”Emeritus” så ska man ha arbetat på antingen Karolinska institutet, Göteborgs universitet eller Stockholms universitet.
Bo Algers bör avhålla sig ifrån uttalanden då han inte ett enda dugg känner till om vad som hänt på avel, utfodring och vård under de senaste åren.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

HDjurskyddslagstiftningen är till för att skydda djuren – inte djurhållarna!
Martin Ragnar tar i sin JO-anmälan av Jordbruksverket upp den viktiga aspekten. Jordbruksverket kan inte sätta sig över djurskyddslagstiftningen och införa produktionsekonomi som ett bärande kriterium för sina djurskyddsregler. Det finns ett skvaller som säger att det fanns krafter som vill införa produktionsekonomiaspekten i djurskyddslagstiftningen. Så fullkomligt orimligt och oetiskt! Det förekommer inte i någon annan djurskyddslagstiftning – inte i EUs, inte i andra länders eller i OIEs djurvälfärdskoder. OIE konstaterar visserligen att “Animal Welfare is a complex, multi-faceted issue that is influenced by important scientific, ethical, historical, cultural, religious, economic and political dimensions”. Men det innebär inte att man inkluderar ekonomihänsyn i sina rekommendationer till medlemsländerna.
Självklart måste jordbruksverket alltid göra en avvägning mellan vad som är bra för djuren och huruvida föreskrifterna innebär orimligt höga kostnader för djurhållarna. Men syftet med djurskyddsföreskrifterna är att uppfylla djurskyddslagens – och förordningens krav. Tidigare föreslog Jordbruksverket skärpningar för att förbättra djurskyddet. Nu har vi hamnat i ett omvänt förhållande. Jordbruksverket föreslår ”lättnader” som en effekt av lantbruksnäringens påtryckningar. Först kom lättnader i beteskravet, som skulle ha medfört att en hårdgjord rasthage, skulle räckt som alternativ för delar av betestiden. Och nu har verket föreslagit lättnader i regelverket för avvänjning av smågrisar. Knappast som en djurskyddsåtgärd utan som en eftergift till Grisföretagarna. I fallet med förändrade föreskrifter för gris, har Jordbruksverket fullständigt kört över djurskydds – och konsumentintresset m fl. Dessa ville att förslaget skulle utvärderas vetenskapligt. Föreskrifterna är skickade till EU för notifiering. Enligt World Animal Protection innebär detta att Sverige rasar i rangordningen för vilka länder som uppfyller höga djurskyddskrav.
Svenska grisuppfödare får passa sig. Danskarna vill återta den svenska marknaden för griskött. Danska Landbrug og Födevaror har en personlig resurs i Sverige för marknadsföring och man deltog också i panel i Almedalen kring antibiotikafrågan och offentlig upphandling. Man har lyckats övertyga Christoffer Fjellner (MEP) att man ska köpa danskt griskött. Danskarna har alltid varit duktiga på att ta fram sortiment för olika marknader – Antoniusgrisen, Englandsgrisen o s v . Förutom djurskyddsmärkningen med ett till tre hjärtan kanske det kanske snart komma danskt griskött från grisar med knorr, ingen antibiotikabehandling och där smågrisarna garanterat inte avvänjts före 28 dagars ålder.
Enligt Twitter samlas nu berörda generaldirektörer på Fårö för att kraftsamla kring livsmedelsstrategin. Jag vädjar till dessa att inte bara tala om förenklingar, målstyrning och flexibilitet. Att inte bara lyssna till producentintresset, utan att göra en ordentlig omvärldsanalys. Att se att svenska produkter vinner marknad med svenska mervärden. Respektera konsumentintresset och respektera också ambitionerna i strategin, d v s de svenska miljömålen ska uppnås och djurskyddet ska bibehållas på en hög nivå. Och vad ska vi producera mer av? Hur får vi mer hållbart producerad mat på tallriken.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 36Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 36 v 35 v 34 v 33
Ginsten Slakteri 75-100 16,40 16,40 16,40 16,40
Skövde Plus ** 73-102,9 16,10 16,10 16,10 16,10
KLS Uggl/Dalsjöfors* 70-99,9 16,10 16,10 16,10 16,10
Dahlbergs 76-98,9 16,00 16,00 16,00 16,00
HKScan Agri *** 70-99,9 15,25 15,25 15,25 15,25
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
balans balans balans balans
KLS Ugglarps
-
balans balans balans balans
Skövde Slakteri
-
brist brist brist balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
brist brist balans balans
Ginsten
brist brist balans balans
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
- -
-
- -
-
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 36 v 35 v 34
13,71 Danish Crown 74,0–95,9 dkr 10,80 10,80 10,80
25,81 Nortura 67,1–85,0a nkr 24,62 24,62 24,62
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro - - -
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro - - -
? Atria Premium+ 78 – 98 euro - - -
? Snellmans** 85 – 105 euro - - -
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
30 aug Landsnotering* euro euro euro euro euro
16,11 Tyskland, 56 % 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70
- D:o svenska*** - - - - -
30 aug jämförbara**
19,60 Italien - 2,068 2,094 2,118 2,120
17,80 Spanien - 1,878 1,890 1,892 1,892
15,85 England - 1,672 1,709 1,772 1,801
15,81 Tjeckien - - 1,668 1,662 1,666
15,60 Tyskland - 1,646 1,646 1,646 1,646
15,64 Polen - - - 1,650 1,658
15,47 Österrike - 1,632 1,632 1,632 1,632
15,35 Frankrike - 1,620 1,654 1,668 1,678
15,21 Danmark - 1,605 1,605 1,632 1,632
14,99 Holland - 1,582 1,582 1,582 1,562
14,98 Belgien - 1,581 1,581 1,581 1,581
14,74 Irland - 1,555 1,555 1,555 1,584
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
1 sep
25 aug
18 aug
11 aug
Utbud
2830
1560
1620
2270
Sålda
2060
1510
1570
2270
Medelpris, euro
1,75
1,78
1,76
1,77
Lägst
1,72
1,74
1,74
1,75
Högst
1,76
1,80
1,77
1,78
Medelpris, skr
16,59
16,92
16,72
17,00

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 36 v 35 v 34 v 33
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,00 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 36 v 35 v 34
9,01
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,10 7,10 6,90
14,91
Nortura Fri vikta nkr 14,14 14,14 14,14
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
12,13
VEZG 56 %b euro 1,28 1,28 1,28
Galtar
7,74
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,10 6,10 5,90
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 35 v 34 v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
Pund
10,32
10,30
10,40
10,62
10,72
10,72
10,81
Dollar 7,98 8,05 8,06 8,19 8,10 8,17 8,30
Euro 9,48 9,51 9,50 9,61 9,61 9,58 9,56
Dansk 1,27 1,27 1,27 1,29 1,29 1,29 1,29
Norsk 1,02 1,03 1,02 1,02 1,03 1,03 1,02
Yen 7,22 7,38 7,34 7,44 7,32 7,35 7,40
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 36 v 35 v 34 v 33
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps/Dalsjöfors
Grund 23 kg* 23,20 23,20 23,20 23,20
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21,00 21,00 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 620 620 620 620
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
HKScan Agri
Plus 30 kg 565 565 565 565
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 0
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps överst överst överst överst
Skövde Slakteri balans balans balans balans
Dalsjöfors Kött överst överst överst överst
Dahlbergs Slakteri överst överst överst överst
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 36 v 34 v 33 v 32 v 31
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
309
Basis 7 kg 244 245 251 250 250
527
Basis 30 kg 415 415 424 424 424
316
SPF+Myc 7 kg 249 250 256 255 255
533
SPF+Myc 30 kg 420 420 429 429 429
321
SPF 7 kg 253 254 260 259 259
538
SPF 30 kg 424 424 433 433 433
1224
Økologi 30 kg 964 984 992 1012 1031
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
819
25-kilos Helsegris 780 780 780 780 780
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
601
VEZG 28 kg 63,50 63,50 63,50 63,50 63,40
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.