@-GRIS 8 september 2017
Senaste uppdatering gjord 10 november 16,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser

Fortsatt oförändrat v 37
Det är fortsatt balans på grismarknaden i EU. Priserna rör sig knappast alls. Men nu har den kraftiga värmen börjat avta i södra Europa och därmed ökar slakten. Grisarna börjar växa bättre. Samtidigt är semesterfirarna på väg hemåt från bl a Spanien och exporten har tuff konkurrens med bl a USA.
-Det är nu upp till exporten hur grispriserna ska röra sig, skriver Danish Crown. De kommande veckorna blir spännande.
I Sverige händer inte heller så mycket. Alla grispriser är oförändrade och det är balans på det mesta. Karrén är dock ute ur säsongen och hamnar i frysarna. Skinkan är också trög. Däremot säljs bacon och sida särskilt bra.
-Grossisterna ligger på och försöker få ner priserna på både gris och nöt. Vi kan nog se att prisnivåerna ligger något under fjolåret, säger Tommy Ögren. Det är tuffa förhandlingar.
Grisgeneralen skriver att danska rådgivare kommer att arbeta i Sverige. Det är KLS Ugglarp - Dalsjöfors som erbjuder dansk rådgivning.
Danmark kommer att satsa mer på antibiotikafri uppfödning av grisar. Miljø- og Fødevareministeriet har avsatt ytterligare 12,5 milj dkr till fortsatt samarbete med branschen för att öka ut det projekt som i år ger 200 000 antibiotikafria grisar. 2021 ska de vara 1,5 miljoner, av de 17 miljoner som Danmark i dag producerar. /LG 170908

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Normalt marknadsläge för hösten. Fortsatt god efterfrågan på sida och bacon. Grispriserna oförändrade vecka 37.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Grispriserna är oförändrade v 37. Det är balans på både smågrisar och slaktgrisar, men vi får jobba en del för att bli av med smågrisarna.
-Några förhandlingar om julprodukterna har inte kommit igång ännu. Vi själva tittar lite på utbudet, men vi kan inte se några tendenser ännu, varken på efterfrågan eller priserna. Handeln och grossisterna vill alltid ha så lågt pris som möjligt, men man accepterar priserna. Vi kan inte se tendens till sänkningar.

KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -Karrén är trög att sälja nu, och även skinkan, och en del går till frysen.
-Det är tuffa förhandlingar om köttdeltaljerna och en del grossister vill sänka priserna både på gris och nöt. Julförhandlingarna har inte riktigt kommit igång ännu, men de väntas om några veckor.
-En del grossister är dock ute i tid och passar på att köpa detaljer som man vet blir dyrare närmare jul. Det är t ex revben, som är bättre pris på nu än mot slutet av året. De köper och lägger in i egna frysen.
-En femtioöring eller krona på tunga produkter märks i vår totalkalkyl. Sammanfattningsvis kan man säga att det är sämre priser i år än i fjol.
-Grispriserna är oförändrade v 37. Det är balans på smågrisar, men vi saknar några slaktgrisar, även om det är marginellt.


Dahlbergs Slakteri
Glenn Jönsson: -

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -

Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:


Danish Crown
Det är fortsatt balans mellan utbud och efterfrågan på den europeiska marknaden för färskt griskött. De flesta företagen är fullt bemannade efter semestrarna och även i södra Europa fyller man upp lagren efter produktionssvackan.
-Just i södra Europa har slakten varit relativt liten över sommaren, men den ökar nu igen när värmen avtar och grisarna växer snabbare. Det kommer att medföra ökat utbud. Därför kommer exporten till länder utanför Europa att bli avgörande för prisutvecklingen de kommande veckorna, säger Søren Tinggaard, som är underdirektör i Danish Crowns exportavdeling.
-Medan karrén nu är i slutet av säsongen i Europa, är det stabil avsättningen för de övriga köttdetaljerna.
Till länderna utanför Europa är det god efterfrågan rån både Kina och Japan. Samtidigt märker vi efter en lugn period stigande efterfrågan från Korea.

ISN, Tyskland
EUs grismarknad oförändrad, prissänkning i söder
Marknaden för slaktgrisar i Europa har knappast ändrat sig alls sedan förra veckan. I de flesta länder är marknaden stabil med oförändrade priser. De volymer slaktgrisar som bjuds ut är efterfrågade, så EUs marknad är i balans.
I Tyskland, så väl som i de flesta länder såsom Holland, Danmark, Belgien och Österrike, är det oförändrade priser. Enligt producentföreningen i Österrike är det ändå god efterfrågan på slaktgrisar.
I södra Europa, dvs Spanien och Frankrike, men även England, fortsätter tendensen fallande priser. Efter att den starka sommarvärmen avtagit, har utbudet av slaktgrisar i Spanien ökat. Samtidigt fortsätter det säsongsmässiga prisfallet. Spanska exportörer har även hård konkurrens från USA på de internationella marknaderna för griskött.
Den franska grismarknaden är fortsatt ganska negativ. Efter senaste sänkning av priset är det franska priset 1,58 €, korrigerat. På sju veckor har franska priset gått ner nästan 11 cent. Det är nu på nästan samma nivå som Holland, som ligger sist i gruppen med de fem största grisländerna i EU. Enligt en fransk köttaktör har priserna i kötthandeln varit under press under lång tid och speciellt är det skinka som ger stora problem.
Tendens på tyska marknaden: Marknaden är fortsatt i balans. Utbjudna slaktgrisar säljs utan problem. Det ser ut att bli fortsatt stabila priser.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Svensk slaktsvinsrådgivning får konkurrens
Den svenska rådgivningen är inte mycket att hänga i julgranen. Åtminstone inte för slaktsvinen. Rådgivningsbesöken har en alltför stor prägel av social samvaro och endast småsaker påpekas och råden är alltför få och oproffsiga. Ekonomin kollas men först med efterkalkyler då det egentligen behövs parametrar för att styra den pågående produktionen. Till detta behövs ”körschema” och verktyg under resans gång som stämmer av och justerar.
Foderrådgivningen är i många fall gammalmodig och bygger på gamla svenska försök som idag får anses vara antika. Den nya genetiken kräver mycket av foderrådgivarna.
KLS-Ugglarps-Dalsjöfors erbjuder nu sina leverantörer rådgivare från Danmark som har ett tydligt ekonomiskt fokus. Samma möjlighet har Scans leverantörer med finska rådgivare. Vad blir det då kvar för Gård & Djurhälsans rådgivare? Mycket lite och kanske borde läggas ned. Dessutom betalar slakten av grisar stora subventioner till framförallt Gård & Djurhälsan, vilket det måste bli slut på.
En bra rådgivning är värd att betala vad den kostar medan den sämre är alltid för dyr.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR
Jordbruksverket har kört över en majoritet av sina remissinstanser – fungerar den demokratiska processen?
Klarar Jordbruksverket sina dubbla roller – att värna ett gott djurskydd och samtidigt främja en konkurrenskraftig svensk produktion? Det har uppstått en engagerad debatt kring Jordbruksverkets förslag att sänka avvänjningsåldern för smågrisar i reviderade djurskyddsföreskrifter. Stark kritik har framförts mot bristande vetenskapligt underlag. Och att verket i all hast har drivit igenom ändrade föreskrifter och inte inväntat regeringens beslut att inrätta ett vetenskapligt råd måste ifrågasättas. Det känns också som att man haft väldigt bråttom med att skicka förslaget till EU för notifiering.
En berättigad fråga är om Jordbruksverkets remisshantering tål en kritisk granskning. Djurskyddet Sverige har förtjänstfullt begärt ut samtliga remissyttranden. Det är tydligt att Jordbruksverket helt kört över huvuddelen av sina remissinstanser. När landsbygdsministern Sven-Erik Bucht fick frågan av Sofia Arkelsten (M) om samråd, intygade ministern att han var övertygad om att samråd skett enligt vedertagna regler. Visst har Jordbruksverket en lång lista över remissinstanser (konsumentorganisationer saknas), men att ge så kort tid (en månad 19 april till 22 maj) för att besvara remissen är respektlöst.
Det har påpekats av många remissinstanser. Framför allt SLU har klagat på att det inte getts möjlighet att leta fram vetenskapligt underlag. Men inte bara den begränsade remisstiden är anmärkningsvärd. Jordbruksverket har kört över en majoritet av remissinstanserna med sitt förslag till ändrade föreskrifter. Bland de remissinstanser som avstyrkt förslaget till sänkt avvänjningsålder för smågrisar finns samtliga djurskyddsorganisationer, Veterinärförbundet, Livsmedelsverket, en majoritet av länsstyrelserna, djurskyddsinspektörernas förening och Vi Konsumenter. Inom SLU finns inte oväntat delade meningar. Men här måste man beakta inom vilken institution, som djurskyddskompetensen finns. Institutioner som svarat på grisremissen är: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa (HMH), institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF), institutionen för husdjursgenetik (HGEN), institutionen för biosystem och teknologi (BT) samt institutionen för kliniska vetenskaper (KV). Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) har sammanställt remissvaret samt lämnat kommentarer. På förekommen anledning tar jag mig friheten att f f a ifrågasätta BVFs djurskyddskompetens.
När Sven- Erik Bucht i riksdagen svarar på Jens Holms (V) fråga om Jordbruksverkets agerande, svarar Bucht att han har förtroende för Jordbruksverket och att verkets förslag är bra. Och som ett brev på posten, kommer inte oväntat resonemanget om ministerstyre. Landsbygdsministern har väl ingen aning om att Jordbruksverket kört över huvuddelen av remissinstanserna. Jag har tidigare skrivit om problemen med den svenska förvaltningsmodellen. Fristående myndigheter innebär ansvar. Som medborgare känner jag oro. Myndigheter som Jordbruksverket måste hantera sitt samråd med omvärlden och intressenter på ett trovärdigt sätt. Det har man inte gjort i fallet med reviderade djurskyddsföreskrifter. Den berättigade frågan är om Jordbruksverket klarar sina dubbla roller. Och hur blir det med verkets samrådsorgan och dialoggrupper?

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 37Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 37 v 36 v 35 v 34
Ginsten Slakteri 75-100 16,40 16,40 16,40 16,40
Skövde Plus ** 73-102,9 16,10 16,10 16,10 16,10
KLS Uggl/Dalsjöfors* 70-99,9 16,10 16,10 16,10 16,10
Dahlbergs 76-98,9 16,00 16,00 16,00 16,00
HKScan Agri *** 70-99,9 15,25 15,25 15,25 15,25
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
balans balans balans balans
KLS Ugglarps
-
balans balans balans balans
Skövde Slakteri
-
balans brist brist brist
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
brist brist brist balans
Ginsten
balans brist brist balans
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
- -
-
- -
-
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 37 v 36 v 35
13,71 Danish Crown 74,0–95,9 dkr 10,80 10,80 10,80
25,81 Nortura 67,1–85,0a nkr 24,62 24,62 24,62
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro - - -
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro - - -
? Atria Premium+ 78 – 98 euro - - -
? Snellmans** 85 – 105 euro - - -
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 37 v 36 v 35 v 34 v 33
5 sep Landsnotering* euro euro euro euro euro
16,15 Tyskland, 56 % 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70
- D:o svenska*** - - - - -
5 sep jämförbara**
19,64 Italien - 2,068 2,068 2,094 2,118
17,67 Spanien - 1,860 1,878 1,890 1,892
15,68 England - 1,651 1,672 1,709 1,772
15,84 Tjeckien - - 1,668 1,668 1,662
15,63 Tyskland - 1,646 1,646 1,646 1,646
15,73 Polen - - - 1,656 1,650
15,50 Österrike - 1,632 1,632 1,632 1,632
15,24 Danmark - 1,605 1,605 1,605 1,632
15,04 Frankrike - 1,584 1,620 1,654 1,668
14,92 Holland - 1,582 1,582 1,582 1,582
15,01 Belgien - 1,581 1,581 1,581 1,581
14,41 Irland - 1,517 1,555 1,555 1,555
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
8 sep
1 sep
25 aug
18 aug
Utbud
1720
2830
1560
1620
Sålda
1145
2060
1510
1570
Medelpris, euro
1,74
1,75
1,78
1,76
Lägst
1,73
1,72
1,74
1,74
Högst
1,75
1,76
1,80
1,77
Medelpris, skr
16,53
16,59
16,92
16,72

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 37 v 36 v 35 v 34
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,00 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 37 v 36 v 35
9,01
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,10 7,10 7,10
14,91
Nortura Fri vikta nkr 14,14 14,14 14,14
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
12,13
VEZG 56 %b euro 1,28 1,28 1,28
Galtar
7,74
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,10 6,10 6,10
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 36 v 35 v 34 v 33 v 32 v 31 v 30
Pund
10,39
10,32
10,30
10,40
10,62
10,72
10,72
Dollar 7,97 7,98 8,05 8,06 8,19 8,10 8,17
Euro 9,50 9,48 9,51 9,50 9,61 9,61 9,58
Dansk 1,27 1,27 1,27 1,27 1,29 1,29 1,29
Norsk 1,02 1,02 1,03 1,02 1,02 1,03 1,03
Yen 7,30 7,22 7,38 7,34 7,44 7,32 7,35
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 37 v 36 v 35 v 34
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps/Dalsjöfors
Grund 23 kg* 22,70 23,20 23,20 23,20
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21,00 21,00 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 620 620 620 620
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
HKScan Agri
Plus 30 kg 565 565 565 565
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 0
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps överst överst överst överst
Skövde Slakteri balans balans balans balans
Dalsjöfors Kött överst överst överst överst
Dahlbergs Slakteri överst överst överst överst
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 37 v 36 v 34 v 33 v 32
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
309
Basis 7 kg 244 244 245 251 250
527
Basis 30 kg 415 415 415 424 424
316
SPF+Myc 7 kg 249 249 250 256 255
533
SPF+Myc 30 kg 420 420 420 429 429
321
SPF 7 kg 253 253 254 260 259
538
SPF 30 kg 424 424 424 433 433
1224
Økologi 30 kg 964 964 984 992 1012
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
819
25-kilos Helsegris 780 780 780 780 780
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
599
VEZG 28 kg 63,10 63,50 63,50 63,50 63,50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.