@-GRIS 15 september 2017
Senaste uppdatering gjord 10 november 16,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser

Tyskland sänker 8 cent, Danmark 30 øre
Det blir ett snabbt omslag av prisbilden i både Danmark och Tyskland nästa vecka. Tyskland sänker hela 8 cent, 76 öre, och Danmark sänker ungefär hälften, 30 øre, 38 svenska öre. Detta efter att priserna legat i stort sett stilla flera veckor, för att inte säga månader. Det har varit god balans på köttmarknaden i Europa under sommaren, vilket beror på god exportmarknad trots svagare dollar, samt på att det varit väldigt varmt i södra och mellersta Europa. Grisarna har växt sakta.
Grisarna har knappast inte börjat växa så snabbt och på så kort tid att detta motiverar 76 öres sänkning från en vecka till en annan. Särskilt inte i Tyskland. Vi får lägga till ytterligare en faktor: Kriget mellan slakterierna och grisuppfödarna i Tyskland! Slakterierna använder alla medel till att få ner grispriserna, men det är VEZG som sätter riksnoteringen, efter en marknadsavstämning. VEZG är en tysk producentorganisation. Danske Svineproducenter beskriver dagens situation på ett bra sätt:
-Den tyska marknaden för slaktgrisar är under massiv prispress. Utbudet av slaktgrisar har stigit senaste dagarna. Eftersom priserna på köttdetaljer redan är på väg nedåt, krävde tyska slakterierna att grispriset skulle sänkas. Om inte VEZG sänkte priset v 38, hotade slakterierna minska slaktningarna. -Prisfall för slaktgrisar är inte ovanligt så här års. En del omständigheter ytterligare, tvingade därför VEZG att sänka tyska priset.
Detta kan gärna kompletteras med Danish Crowns beskrivning: -Industrikunderna i Europa har nu fyllt upp sina lager efter sommarens semestrar och detta märks på efterfrågan. Samtidigt stiger utbudet av grisar, speciellt i södra Europa, och det skapar obalans på marknaden
Priset på tyska internetauktionen sjönk ca 1 kr och endast en del av de utbjudna grisarna såldes. /LG 170915

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Normalt marknadsläge för perioden. Fortsatt god efterfrågan på sida och bacon. Priserna oförändrade vecka 38.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Priserna är oförändrade och balanserna som föregående vecka. Försäljningen är också oförändrad, men förfrågningarna om julskinka har börjat något.
-Vi har börjat elda med flis för uppvärmning och ångan. Det ska spara pengar.

KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Bra balans för både smågrisar och slakt.

Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -Det har varit en skaplig vecka för försäljningen, med mer som gått ut ur frysarna än som gått in. Det har gått in ganska litet. Allt går bra att sälja. Det är karrén som spökar lite. Även skinkan har varit lite trög i slutet av veckan. Revben är det givetvis överskott på, men de går iväg till reducerade priser. I övrigt är jag nöjd. Fett och rad går till oförändrade priser.
-Det här gör att vi saknat lite grisar den här veckan. Smågrisarna har det varit lite överskott på. Grispriserna är oförändrade.
-Det är tråkigt att man på kontinenten och vid Danish Crown inte kan sälja mer till Kina och att det blivit överskott som sänkt priserna. Trycket från överskott känns hos oss också.
-Jag har idag registrerat ett hästslakteri, Hultets Hästslakteri. Det ligger en halvtimmes väg från Skövde. Vi slutade slakta hästar vid Skövde Slakteri i samband med hästköttsskandalen för några år sedan, på kunders begäran. Men vi har behov av bra svenskt hästkött i tillverkningen av t ex Munsöwurst. Hästkött är bra kött som bör tas till vara. Vi ska ta emot hästar till slakt på ett lugnt och harmoniskt sätt, helt separerat från skövdeslakteriet.


Dahlbergs Slakteri
Glenn Jönsson: -

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -Det har varit en ok marknadsvecka. Försäljningen flyter på och det fattades lite grisar till slakt den här veckan.

Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:


Danish Crown
Årets första höststorm har drabbat Nordeuropa och det är oväder även för priserna på den europeiska marknaden för färskt griskött.
-Industrikunderna i Europa har nu fyllt upp sina lager efter sommarens semestrar och detta märks på efterfrågan. Samtidigt stiger utbudet av grisar, speciellt i södra Europa, och det skapar obalans på marknaden, säger Søren Tinggaard, som är underdirektör i Danish Crowns exportavdeling.
-Priserna på de flesta färska detaljer sjunker just nu. Högsäsongen för karré, filé och delvis skinka är slut, så därför är det generellt sett minskad efterfrågan på dessa produkter. Samtidigt är priserna på bog och framändar under press, medan försäljningen av kotlett, bacon och bröstfläsk löper tillfredsställande.
Till länderna utanför Europa är det f n riktigt god efterfrågan från Sydkorea, medan det är tillfredsställande avsättning till både Kina och Japan.

ISN, Tyskland
Stabila priser, men osäkerheten ökar
Priserna är mest oförändrade på slaktgrisar i början på innevarande vecka. Tyska, holländska, danska, belgiska och österrikiska låg stilla.
Säsongsmässigt ökar utbudet som förväntat av slaktgrisar, vilket bekräftas av marknadens intressenter i olika länder. Samtidigt är efterfrågan på kött i stort sett utan impulser. Utbudet har dock kunnat avsättas och därför är priserna i de flesta länder stabila.
I Spanien och Frankrike fortsätter priserna falla. Trots detta ligger Spanien först i tabellen över länder med flest grisar. Efter senaste prisfallet ligger nu Frankrike sist, just efter Holland.
Tendens på tyska marknaden: Slakterierna berättar om stigande utbud slaktgrisar, även på tyska marknaden. Därför är det inte längre säkert att de utbjudna volymerna kan säljas utan problem, och i varje fall inte omedelbart. Osäkerheten om prisutvecklingen stiger därför.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

-

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR
-

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 38Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 38 v 37 v 36 v 35
Ginsten Slakteri 75-100 16,40 16,40 16,40 16,40
Skövde Plus ** 73-102,9 16,10 16,10 16,10 16,10
KLS Uggl/Dalsjöfors* 70-99,9 16,10 16,10 16,10 16,10
Dahlbergs 76-98,9 16,00 16,00 16,00 16,00
HKScan Agri *** 70-99,9 15,25 15,25 15,25 15,25
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
balans balans balans balans
KLS Ugglarps
-
balans balans balans balans
Skövde Slakteri
-
brist balans brist brist
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
brist brist brist brist
Ginsten
balans balans brist brist
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
- -
-
- -
-
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 38 v 37 v 36
13,44 Danish Crown 74,0–95,9 dkr 10,50 10,80 10,80
24,86 Nortura 67,1–85,0a nkr 24,62 24,62 24,62
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro - - -
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro - - -
? Atria Premium+ 78 – 98 euro - - -
? Snellmans** 85 – 105 euro - - -
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 37 v 37 v 36 v 35 v 34
14 sep Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,45 Tyskland, 56 % 1,62 1,70 1,70 1,70 1,70
- D:o svenska*** - - - - -
14 sep jämförbara**
20,03 Italien - 2,100 2,068 2,068 2,094
17,48 Spanien - 1,833 1,860 1,878 1,890
15,76 England - 1,653 1,651 1,672 1,709
15,95 Tjeckien - - 1,672 1,668 1,668
15,70 Tyskland - 1,646 1,646 1,646 1,646
15,91 Polen - - - 1,668 1,656
15,56 Österrike - 1,632 1,632 1,632 1,632
15,31 Danmark - 1,605 1,605 1,605 1,605
15,09 Holland - 1,582 1,582 1,582 1,582
15,08 Belgien - 1,581 1,581 1,581 1,581
15,05 Frankrike - 1,578 1,584 1,620 1,654
14,47 Irland - - 1,517 1,555 1,555
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
15 sep
8 sep
1 sep
25 aug
Utbud
2850
1720
2830
1560
Sålda
270
1145
2060
1510
Medelpris, euro
1,63
1,74
1,75
1,78
Lägst
1,62
1,73
1,72
1,74
Högst
1,63
1,75
1,76
1,80
Medelpris, skr
15,55
16,53
16,59
16,92

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 38 v 37 v 36 v 35
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,00 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 38 v 37 v 36
8,70
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,80 7,10 7,10
14,28
Nortura Fri vikta nkr 14,14 14,14 14,14
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
11,73
VEZG 56 %b euro 1,23 1,28 1,28
Galtar
7,42
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,80 6,10 6,10
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 37 v 36 v 35 v 34 v 33 v 32 v 31
Pund
10,61
10,39
10,32
10,30
10,40
10,62
10,72
Dollar 8,04 7,97 7,98 8,05 8,06 8,19 8,10
Euro 9,54 9,50 9,48 9,51 9,50 9,61 9,61
Dansk 1,28 1,27 1,27 1,27 1,27 1,29 1,29
Norsk 1,01 1,02 1,02 1,03 1,02 1,02 1,03
Yen 7,27 7,30 7,22 7,38 7,34 7,44 7,32
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 38 v 37 v 36 v 35
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps/Dalsjöfors
Grund 23 kg* 22,70 22,70 23,20 23,20
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21,00 21,00 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 620 620 620 620
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
HKScan Agri
Plus 30 kg 565 565 565 565
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 0
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps balans överst överst överst
Skövde Slakteri överst balans balans balans
Dalsjöfors Kött balans överst överst överst
Dahlbergs Slakteri överst överst överst överst
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 38 v 37 v 36 v 34 v 33
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
304
Basis 7 kg 238 244 244 245 251
528
Basis 30 kg 405 415 415 415 424
311
SPF+Myc 7 kg 243 249 249 250 256
524
SPF+Myc 30 kg 410 420 420 420 429
316
SPF 7 kg 247 253 253 254 260
529
SPF 30 kg 414 424 424 424 433
1233
Økologi 30 kg 964 964 964 984 992
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
777
25-kilos Helsegris 770 780 780 780 780
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
574
VEZG 28 kg 60,70 63,10 63,50 63,50 63,50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.