@-GRIS 22 september 2017
Senaste uppdatering gjord 10 november 17,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser

Fortsatta sänkningar i Tyskland och Danmark v 39
Det tyska priset går ner med 4 cent och danska med 20 øre v 39. Prisraset fortsätter således och drar med sig de flesta andra länders priser söderut. Orsaken är det överskott på slaktgrisar som uppstått efter att värmen släppt och grisarna börjat växa igen. Så här är det varje år, men i år har värmen i södra Europa varit särskilt både hög och långvarig och det har varit balans på europeiska marknaden, vilket medgett ett hyfsat grispris som t o m periodvis överträffat vårt eget.
Nu kör det alltså ihop sig och bidragande orsaker är låg dollarkurs, som gör att dollarländer kan sälja griskött till förmånligare priser i framför allt Asien. Just nu är det också en lugn period från de europeiska köparnas sida, eftersom industrin fyllt upp sina lager efter semestrarna och handlar kött på mer normal nivå.
Det är således många parametrar som samverkar till att marknaden är i lite obalans och detta pressar priserna. Förra veckans stora sänkning med 8 cent i Tyskland satte inte igång någon merförsäljning. Därför blir det nu således ytterligare 4 cents sänkning, men det är endast en from förhoppning om att detta ska räcka. Nu väntar vi på julinköpen, men till dem är det en ganska lång tid.
Alla svenska slakterier har oförändrade priser på slaktgrisar. Men tyska sänkningen oroar. Ginsten sänker smågrispriset 20 kr, eftersom man inte kommit till rätta med överstående smågrisar trots tappra försök att placera dem.
I Sverige är det fortsatt stort intresse för svenska grisköttet. Det säger slaktarna den här veckan och det skriver Jordbruksverket i en aktuell rapport över första halvåret. Det syns ingen avmattning. Av totala konsumtionen första halvåret är 72.8 % svensk råvara, medan den för matfågel är ca 63 %, nöt 53 och lamm 22,5. Totala konsumtionen av kött är kring 87,5 kilo per person och år, och har legat där sedan 2013.
-Förbrukningen av griskött har minskat med i genomsnitt ett kg per år sedan 2013, men under årets sex första månader var förbrukningen oförändrad. Men det går inte att dra säkra slutsatser på så korta perioder som ett halvår, eftersom olika faktorer som t ex lagerförändringar kan påverka, skriver min brorsdotter Åsa Lannhard, enheten för handel och marknad, Jordbruksverket. /LG 170922

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Normalt marknadsläge för perioden. Fortsatt god efterfrågan på sida och bacon. Notering oförändrad vecka 39.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Marknaden för griskött rullar på och vi har inte märkt något av de lägre grispriserna på kontinenten ännu. Beställningarna på julskinka har börjat komma och det är samma tendens som tidigare år, att färdigkokt skinka ökar.
-Vi säljer lådor med ett sortiment julvaror till våra leverantörer och vi diskuterar just nu om vi ska lägga enbart rimmade, eller färdigkokta, skinkor i lådorna. Det ser just nu ut som om vi skulle övergå till färdigkokta.
-Däremot funderar vi inte på rökta skinkor. Det äter man i Skåne. Gränsen går nog vid Hallandsåsen?!
-Det är balans i slakten och oförändrat pris på slaktgrisar, men problemet med överskottet på smågrisar kvarstår och det är problem att placera dem.Vi sänker därför smågrispriset med 20 kr.

KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Bra balans för både smågrisar och slakt.

Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -Marknaden är ungefär som förra veckan. Det har gått in lite av fabriksråvaror i frysen, som fett. Men det har även kommit in nya ordrar. Det är karrén, fett, lite revben, som är problem, men annars var veckan bra. Vi har kunnat slakta några grisar till, men det är balans på smågrisarna.
-Jag bävar för de stora sänkningarna av priserna på kontinenten. Främst är det tyska priset som kan bli problem för oss. Vi har haft ett gott läge för bacon och trimning en tid, men sjunker tyska priset kan importen börja igen. Det är ingen omedelbar fara, eftersom grossisterna köper i perioder av fyra veckor, men på sikt kan de sänkta priserna påverka oss.
-Grispriserna är oförändrade


Dahlbergs Slakteri
Glenn Jönsson: -

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -Marknaden är som tidigare och allt går åt. Vi behöver lite fler grisar att sälja, men slakten är lite mindre i september. Den brukar komma tillbaka.
-Det har inte rört sig så mycket på skinkförsäljningen ännu, men vi ligger i startgroparna.

Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:


Danish Crown
Den europeiska marknaden för färskt griskött befinner sig just nu i ett vakuum mellan semester- och julperioden.
-Vi är inne i den lugna period som i stort sett alltid drabbar marknaden i början av hösten. Kunderna har fyllt sina lager, men vi har inte vårens stora helgdagar och andra begivenheter, som är med och lyfter konsumtionen av kött. Därför är det en jämn efterfrågan, som för ögonblicket inte motsvarar utbudet av griskött i Europa, säger Søren Tinggaard, som är underdirektör i Danish Crowns exportavdeling.
-Priserna på bog, framändar och skinkor sjunker just nu, medan efterfrågan på bröstfläsk, kotlett och bacon till engelska marknaden är mer stabil.
-Just nu är den stora frågan om marknaden drabbas av en egentlig prisförändring, alltså ett större obrutet fall. Utmaningen är det stigande antalet slaktklara grisar i Europe. Tillförseln i Syd- och Mellaneuropa stiger markant nu när sommarvärmen är borta, så därför har vi just nu obalans mellan utbud och efterfrågan, förklarar Søren Tinggaard.
Till länderna utanför Europa är det stabil efterfrågan från både Kina och Japan.

ISN, Tyskland
Prisfall i hela Europa, marknaden under press
Över hela den europeiska kontinenten är det nästan utan undantag fallande priser på slaktgrisar. Utbudet av slaktklara grisar är normalt för säsongen och har stigit vecka för vecka, medan kötthandeln har en mera lugn och trög takt. Slaktarna klagar över trög försäljning på hemmamarknaden, samtidigt som exporten sker långsamt.
Som ett resultat av detta sjunker priserna på bred front. Den är från 3,5 cent i Frankrike, till 10 cent i Holland. Som följd av den stora sänkningen i Holland har den holländska placeringen i prisligan hamnat sist bland de fem gristätaste länderna. Till och med efter Frankrike. Tyska priset ligger nu i höjd med Danmark, med endast en liten skillnad.
Även efter senaste prissänkningen med 6 cent fortsätter Spanien att leda rankingen med sina 1,77 euro. En helgdag i Catalonien har orsakat en liten puckel för slakten. I England tar prisfallet ut valutans förändring.
Tendens på tyska marknaden: Marknadens intressenter är fortsatt bekymrade över prisutvecklingen. Utbudet slaktgrisar kan inte säljas omgående. Som det ser ut nu kanske inte priset hålla stånd mot pressen på marknaden.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Ta tempen på din grisproduktion!
Det är alltid av största vikt att kunna kontrollera tekniskt, biologiskt och ekonomiskt resultat. Hittills har de flesta känt till det ”gamla Pig-Win” som krävde ganska mycket för att kunna göra en fullständig analys. Det är naturligtvis viktigt att ha alla kostnader med i analysen, vilket inte alla har koll på i sina blandföretag, som ofta innehåller växtodling, skogsskötsel och hyresintäkter.
Nu kan Gård & Djurhälsan erbjuda en ”light-version” inom Win-Pig. Det innebär att du rapporterar Smågris antal, Insättningsdag och Smågriskostnad. Foderåtgång har de med blötfoder i sin foderdator, samt om man varit noga med att följa råvarupriserna även totalkostnaden för fodret. Vidare ska man läsa av vad som står på ditt omgångskort hur många grisar som har dött eller avlivats, samt ev hemslakt. Rapportera in vilket slakteri och leverantörsnummer som grisarna slaktats på, så kan konsulenten på Gård & Djurhälsan ta hem slaktresultatet och redovisa biologiskt och tekniskt resultat.
Det är av stor vikt att veta tillväxt gram/dag och foderförbrukning samt övrig slaktstatistik. På köpet får du det ekonomiska måttet slaktintäkt-smågriskostnad-foderkostnad = kronor att täcka övr kostnader. Detta mått är alltid jämförbart inom ditt eget företag och i jämförelse med kollegor.
Det är obegripligt att man inte ifrån Gård & Djurhälsan går ut och gör reklam för denna tjänst. Är det för att det är bekvämare att leva på bidrag ifrån slaktsvinsslakten som är minst 3 kr per gris till Gård % Djurhälsan? Skärpning!!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR
Förtroende är knäckfrågan
I tidningen Jordbruksaktuellt läser jag Jordbruksverkets, Gunnar Palmqvists, försvar för förslaget om sänkt avvänjningsålder för smågrisar. Det jag saknar i artikeln är remissinstansernas uppfattning – alla de som blev överkörda. Det är inte konspiratoriskt att peka på att beslutet om vetenskapligt råd fanns när Jordbruksverket gick ut med sin remiss om ändrade djurskyddsföreskrifter. I samband med att verket i våras gick ut med förslag till nya djurskyddsföreskrifter för bete för mjölkkor, var det flera remissinstanser, som pekade på bristen av samråd med NGOs – djurskydd, miljö och konsument. Och lika förbannat gör Jordbruksverket samma misstag en gång till. Man måste förstått att sänkt avvänjningsålder skulle ge upphov till ifrågasättande.
I veckan träffade jag Mona, veterinär, som arbetade för mig på LRF på 90-talet, som talade om Jordbruksverkets hanterande av frågan kring om djursjukvårdares rätt att lägga bedövning och anestesi m m. Jag kan inte frågan, men vet att även i det fallet, körde Jordbruksverket över en majoritet av remissinstanserna. Som ni förstår är jag både arg och oroad över Jordbruksverkets agerande. Personligen har jag tappat förtroende för en myndighet, som jag tidigare tyckte hanterade frågorna kring djurskydd och smittskydd på ett trovärdigt sätt. Jag minns exempelvis griskrisen november 2009, som resulterade i en av Jordbruksverket utarbetad djurskyddsdeklaration året efter. ”Om Jordbruksverket tappar i förtroende, så drabbar det även bönderna”. Så sa en medarbetare på Jordbruksverket, som jag talade med häromdagen. Och så är det förstås. Om den ansvariga myndigheten som ansvarar för utformande av detaljföreskrifter och kontroll tappar i förtroende förlorar hela lantbruksnäringen i förtroende. Nu har Jordbruksverket i alla fall börjat kalla in sina samrådsgrupper. Dialoggrupp djurskydd har sitt möte den 27 september och rådet för hållbar produktion och konsumtion den 24 oktober.
Även Svenskt Kött måste vara försiktigt. Så här skrev man om Jordbruksverkets förslag: ”Grunden till förslaget från Jordbruksverket baseras på vetenskapliga studier från Sveriges främsta experter på djurskydd. Studien visar att både den diande suggan och smågrisarna mår bättre av att smågrisarna avvänjs något tidigare än idag. Studien är gjord av veterinära experter från Gård & Djurhälsan, Lundens Djurhälsa och Distriktsveterinärerna. Förslaget har även granskats av experter på SLU och SVA”. Nej det var inte vetenskapliga studier som låg bakom förslaget, utan en fältstudie. Och Sveriges främsta experter på djurskydd var inte delaktiga. Stefan Gunnarsson, leg vet, docent, SLU och Per Wallgren, leg vet, professor, SVA och SLU granskare av rapporten från fältstudien skriver i tidningen Land: Det finns inget stöd för att påstå att studien vi granskat visar att den diande suggan och smågrisarna mår bättre av att smågrisarna avvänjs tidigare än i dag. Har Svenskt Kött verkligen läst rapporten? Rubriken på debattinlägget i Land den 12 september är: ”Svenskt Kött sprider myter om avvänjning av smågrisar” Jag har fått en tweet om att texten är ändrad, men hittar ingenting på Svenskt Kötts hemsida. Ingemar Olsson, ordförande i Grisföretagarna, argumenterar i saken.
Nu har både Djurskyddet Sverige och Djurens Rätt startat namninsamlingar mot sänkt avvänjningsålder. Djurens Rätt planerar en bred uppvaktning av Jordbruksverket. Grisgeneralen (Gris Nyhetsbrev) tycker att Bo Algers, som emeritus, inte ska ge sig in i debatten. Men han är verkligen inte ensam om kritiken mot verkets förslag. Många forskare inom djurskydd på SLU är starkt kritiska. Sista ordet är definitivt inte sagt. Håkan Henriksson, Jordbruksverket, uttalar sig i tidningen Svenska Måltider om att han är säker på att förslaget går igenom. Jag är inte lika säker.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 39Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 39 v 38 v 37 v 36
Ginsten Slakteri 75-100 16,40 16,40 16,40 16,40
Skövde Plus ** 73-102,9 16,10 16,10 16,10 16,10
KLS Uggl/Dalsjöfors* 70-99,9 16,10 16,10 16,10 16,10
Dahlbergs 76-98,9 16,00 16,00 16,00 16,00
HKScan Agri *** 70-99,9 15,25 15,25 15,25 15,25
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
balans balans balans balans
KLS Ugglarps
-
balans balans balans balans
Skövde Slakteri
-
brist brist balans brist
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
brist brist brist brist
Ginsten
balans balans balans brist
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
- -
-
- -
-
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 39 v 38 v 37
13,28 Danish Crown 74,0–95,9 dkr 10,30 10,50 10,80
24,86 Nortura 67,1–85,0a nkr 24,62 24,62 24,62
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro - - -
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro - - -
? Atria Premium+ 78 – 98 euro - - -
? Snellmans** 85 – 105 euro - - -
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
20 sep Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,04 Tyskland, 56 % 1,58 1,62 1,70 1,70 1,70
- D:o svenska*** - - - - -
20 sep jämförbara**
20,07 Italien - 2,109 2,100 2,068 2,068
16,85 Spanien - 1,771 1,833 1,860 1,878
16,85 England - 1,661 1,653 1,651 1,672
15,86 Tjeckien - - 1,666 1,672 1,668
14,90 Tyskland - 1,566 1,646 1,646 1,646
15,97 Polen - - - 1,678 1,668
14,88 Danmark - 1,564 1,605 1,605 1,605
14,75 Österrike - 1,550 1,632 1,632 1,632
14,68 Frankrike - 1,543 1,578 1,584 1,620
14,25 Irland - 1,497 1,497 1,517 1,555
14,23 Belgien - 1,495 1,581 1,581 1,581
14,10 Holland - 1,482 1,582 1,582 1,582
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
22 sep
15 sep
8 sep
1 sep
Utbud
1795
2850
1720
2830
Sålda
1040
270
1145
2060
Medelpris, euro
1,61
1,63
1,74
1,75
Lägst
1,60
1,62
1,73
1,72
Högst
1,63
1,63
1,75
1,76
Medelpris, skr
15,32
15,55
16,53
16,59

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 39 v 38 v 37 v 36
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,00 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 39 v 38 v 37
8,38
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,80 7,10
14,28
Nortura Fri vikta nkr 14,14 14,14 14,14
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
11,32
VEZG 56 %b euro 1,19 1,23 1,28
Galtar
7,09
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,80 6,10
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 38 v 37 v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Pund
10,81
10,61
10,39
10,32
10,30
10,40
10,62
Dollar 8,01 8,04 7,97 7,98 8,05 8,06 8,19
Euro 9,52 9,54 9,50 9,48 9,51 9,50 9,61
Dansk 1,29 1,28 1,27 1,27 1,27 1,27 1,29
Norsk 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,02 1,02
Yen 7,13 7,27 7,30 7,22 7,38 7,34 7,44
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –

Smågrisar, Sverige
Vecka v 39 v 38 v 37 v 36
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps/Dalsjöfors
Grund 23 kg* 22,70 22,70 22,70 23,20
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21,00 21,00 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 600 620 620 620
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
HKScan Agri
Plus 30 kg 565 565 565 565
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 0
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps balans balans överst överst
Skövde Slakteri överst överst balans balans
Dalsjöfors Kött balans balans överst överst
Dahlbergs Slakteri överst överst överst överst
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 39 v 38 v 37 v 36 v 34
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
299
Basis 7 kg 232 238 244 244 245
512
Basis 30 kg 397 405 415 415 415
305
SPF+Myc 7 kg 237 243 249 249 250
518
SPF+Myc 30 kg 402 410 420 420 420
310
SPF 7 kg 241 247 253 253 254
523
SPF 30 kg 406 414 424 424 424
1234
Økologi 30 kg 957 964 964 964 984
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
777
25-kilos Helsegris 770 770 780 780 780
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
544
VEZG 28 kg 57,70 60,70 63,10 63,50 63,50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.