@-GRIS 6 oktober 2017
Senaste uppdatering gjord 10 november 17,10
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser

Tyskland sänker ytterligare 3 cent och har sänkt 1,90 skr
Tyska grispriset går ner 3 cent ytterligare, men danska ligger fast. Tyska priset har därmed sjunkit från 1,70 € till 1,50 på fyra veckor, 20 cent och alltså 1,90 skr. Självklart kan tyska slakterier sälja grisköttet mycket billigare nu. Danska priset har gått ner 80 danska øre, 1,02 skr. Inte alls lika mycket.
Grisproduktionen stiger i Europa, men också i USA. Enligt septemberräkningen fanns 73,55 miljoner grisar i USA. Det har aldrig funnits så många, i varje fall inte sedan statistiken började 1964. Der var 2,5 % fler än ett år tidigare. Det har heller aldrig fötts så många grisar per sugga, 10,65 levande födda, 0,7 % fler än ett år tidigare då antalet födda var 10,58. Antalet smågrisar var 1,7 % högre och gruppen 23 till 54 kg 1,8 % högre. Antalet suggor steg 1,2 % till 6,09 miljoner.
Det här publiceras på Wikimedia, en systersite till Wikipedia. Siffrorna kommer från US Department of Agriculture (USDA).
Det gick inte att distribuera @-GRIS förra veckan till era mailbrevlådor. Det har varit mycket strul med Crystones mailprogram genom åren, men nu upphörde det att fungera för gott. Detta var aviserat, men i förtid, enligt deras egna infomail. Jag ska nu försöka hitta något ersättningsprogram. Pga alla spam har de flesta utgivare satt in effektiva begränsningar i antalet utskick per gång. Det finns inte något gratisprogram som jag känner till som tillåter i storleken 1300 email, som jag skickat. Men @-GRIS går att läsa genom att hämta hem det från GrisPortalen.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen

Moab köper in sig i Dahlbergs
Dalsjöfors nya slakteri snart klart
KLS "köpte" ännu ett grisslakteri
-Vi har inte köpt slakteriet, men vi slaktar grisarna
Dalsjöfors slaktar Lindell-grisarna

Dalsjöfors slaktar Lindell-grisarnaMarknadskommentarer
HKScan Agri
Stabilt på marknaden i Sverige just nu. Notering oförändrad vecka 41. Marknaderna i Tyskland och Danmark befinner sig i ett nedåtgående läge nu och har sänkt sina priser den senaste tiden.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen går som den ska. Nästa veckas priser är oförändrade. Det är balans både för slaktgrisar och smågrisar. Vi blir av med smågrisarna nu och har några större leverantörer som sätter in.

KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -

Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -


Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -

Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:


Danish Crown
Marknaden har ändrats markant
Pressen på den europeiska marknaden för färskt griskött fortsätter. Samtidigt är det en överraskande oro på den amerikanska marknaden.
-Det vi upplever just nu är en markant vändning på marknaden. Genom de senaste året har priserna varit drivet av ett relativt lågt utbud i Europa, men nu stiger tillförseln av grisar ganska markant. Därför blir priserna på griskött pressat i riktning mot världsmarknaden, säger Lars Albertsen, som är exportdirektör i Danish Crown Pork.
Ett större utbud av grisar är helt normalt vid den här tiden på året, men samtidigt signalerar den senaste statistiken att det är tillväxt i grisproduktionen både i Europa och i Nordamerika.
-I USA är priset på bröstfläsk till produktion av bacon fallet med nästan 60 %, sedan den toppade tidigt i somras. Där är vi dock inte i Danmark. Vi har en solid efterfrågan från våra fasta samarbetspartners, men den del vi avsätter vecka för vecka i Europa, är självfallet drabbat, förklarar Lars Albertsen.
-Just nu är det speciellt priserna på skinka, bog och framändar, som är under press i Europa, medan försäljningen av kotlett, bröstfläsk och den brittiska baconmarknaden är mer stabil.

ISN, Tyskland
Stort utbud, men hopp om stabilisering
Det verkade i början av veckan ske en avspänning på marknaden, men i slutet var marknaden åter under press.
Utbudet är fortsatt stort i hela Europa och överstiger efterfrågan på många håll. Priserna sjunker därför i de flesta EU-länder. Spanien sänker 7 cent och är det största fallet. Utbudet är stort och slaktvikterna stiger, medan efterfrågan är jämn. Den trötta handeln med Asien anses vara den huvudsakliga orsaken överskottet. Stora sänkningar skedde både i Tyskland, Belgien och Österrike (minus 5 cent) och Danmark och Holland med minus 4 cent. Endast i Frankrike var sänkningen mer moderat, 2 cent. Här hoppas detaljhandeln att det sker en ökad efterfrågan under den nya månaden.
Tendens på tyska marknaden: Pga den mindre slaktkapaciteten i samband med tyska helgdagen som minne av återföreningen 3 oktober är marknaden denna vecka väl försörjd med griskött. Dock är slakteriernas efterfrågan fortfarande stor, eftersom marginalerna pga det stora prisfallet på 17 cent blev väsentligt förbättrade. Även den nya månaden med aktiviteter i marknadsföringen hos detaljhandeln, ger hopp om att utbudspressen löses upp.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Rasrelaterade svansbitningar?
Svansbitningar kan vara ett gissel i många grisbesättningar. Oftast pekar man på miljön såsom dålig ventilation, utfodringsproblem och brister i skötseln av grisarna. Allt detta är mycket olika mellan besättningar.
Min erfarenhet är att grisar med hampshire är klart sämre än duroc. De har högre svansbitningsfrekvens och klart jobbigare i hantering. Även den svenska och finska yorkshiren är att jämställa med yampshiren i dessa egenskaper. För ca 15 år sedan köpte vi finska tvåraskorsningar genom Farmek och vi har inte sett maken till aggressiva grisar. Redan efter en vecka bröt helvetet ut och många grisar fick avlivas och det slutade med 6 % döda och avlivade grisar. Med vår danska rådgivare får vi dessa funderingar besannade då hans erfarenhet är som våra erfarenheter.
Det jag då funderar på är om detta är genetiskt betingat? Det är ett bra projekt som genetikerna kan forska i med pengar från SLF.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR
Jordbruksverket inkompetensförklarar kritiker av verkets förslag
Det går inte att hitta en forskare som inte anser att det är riskfyllt från hälso- och beteendesynpunkt att sänka avvänjningsåldern för smågrisar från fyra till tre veckor. Jordbruksverkets förslag bygger inte på vetenskap och beprövad erfarenhet. EUs experter i EFSA och internationella experter från World Animal Protection är överens. I går onsdagen den 27 september hade Jordbruksverkets dialoggrupp för djurskydd sitt första möte i ny form. Som sista punkt diskuterades Jordbruksverkets förslag till sänkt avvänjningsålder för smågrisar, eftersom detta förslag debatterats i media. Från Jordbruksverket fanns tydligen ett behov av att tala kritikerna till rätta och förklara vad Jordbruksverkets förslag om sänkt avvänjningsålder för smågrisar egentligen innebär. Jordbruksverkets Gunnar Palmqvist förklarar bl a att i Sverige drivs omgångsuppfödning och det påverkar valet av avvänjningsålder. Det finns också ett krav från livsmedelsstrategin att öka produktionen. Gunnar Johansson hade bevakat två av de tre gårdar som sänkt avvänjningsåldern i pilotprojektet. Han anser att det är en välfärdsutmaning. Resonemangen bekräftade att egentligen handlar det inte om att smågrisarna ska avvänjas vid tre veckors ålder, utan kanske vid i medeltal vid 27 dagars ålder.
Men förslaget från Jordbruksverket är följande: ”2 § Smågrisar får inte avvänjas förrän de uppnått 28 dagars ålder och ska då ha vant sig vid tillskottsfoder. Smågrisar får dock avvänjas upp till sju dagar tidigare under förutsättning att samtliga punkter nedan är uppfyllda.” Därefter följer ett antal villkor, varav många borde vara en självklarhet för en professionell smågrisuppfödare. Tre veckor är vad EU-direktivet tillåter. Är det tillåtet att avvänja vid tre veckor och man uppfyller tilläggsvillkoren, kan man inte hindra en svensk grisuppfödare att sänka avvänjningsåldern, med allt vad det betyder i form av ökad risk för beteendestörningar och sämre djurhälsa. Är det av prestigeskäl som Jordbruksverket envisas med att hålla fast vid tre veckors tillåten avvänjningsålder. Det är bara så provocerande!
Till punkten hade speciellt inbjudits Bo Algers, professor emeritus, Gunnar Johansson, Gård- och Djurhälsan och granskarna av Pig-rapporten Stefan Gunnarsson, SLU och Per Wallgren, SVA och jag (per telefon). Frågan är varför man gör det nu, när Jordbruksverket redan skickat förslaget till EU på teknisk runda, och inte innan man tog förslaget. Känslan efter mötet är att Jordbruksverket inkompetensförklarar kritikerna. Jag är övertygad om att samtliga närvarande läst rapporten från Grisföretagarnas pilotprojekt, rapporten från utvärderarna, Jordbruksverkets, Svenskt Kött och Grisföretagarnas ordförandes argumentation och granskarnas kritik över Svenskt Kötts Facebooks-inlägg, m m. Vill Jordbruksverket också ifrågasätta djurskyddsorganisationernas kompetens (många av kritikerna var inte där exempelvis länsstyrelserna och SCAW)? Jag ser fram emot en kritisk granskning i samband med Djurskyddet Sveriges JO-anmälan.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 41Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 41 v 40 v 39 v 38
Ginsten Slakteri 75-100 16,40 16,40 16,40 16,40
Skövde Plus ** 73-102,9 16,10 16,10 16,10 16,10
KLS Uggl/Dalsjöfors* 70-99,9 16,10 16,10 16,10 16,10
Dahlbergs 76-98,9 16,00 16,00 16,00 16,00
HKScan Agri *** 70-99,9 15,25 15,25 15,25 15,25
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
balans balans balans balans
KLS Ugglarps
-
balans balans balans balans
Skövde Slakteri
-
brist brist brist brist
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
brist brist brist brist
Ginsten
balans balans balans balans
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
- -
-
- -
-
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 41 v 40 v 39
12,80 Danish Crown 74,0–95,9 dkr 10,00 10,00 10,30
25,29 Nortura 67,1–85,0a nkr 25,04 24,62 24,62
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro - - -
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro - - -
? Atria Premium+ 78 – 98 euro - - -
? Snellmans** 85 – 105 euro - - -
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 41 v 40 v 39 v 38 v 37
4 okt Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,28 Tyskland, 56 % 1,50 1,53 1,58 1,62 1,70
- D:o svenska*** - - - - -
4 okt jämförbara**
19,63 Italien - 2,062 2,106 2,109 2,100
15,66 Spanien - 1,645 1,712 1,771 1,833
15,06 England - 1,582 1,637 1,661 1,653
15,03 Tjeckien - - 1,579 1,603 1,666
14,24 Danmark - 1,496 1,537 1,564 1,605
14,05 Tyskland - 1,476 1,526 1,566 1,646
14,00 Frankrike - 1,471 1,495 1,543 1,578
14,95 Polen - - - 1,571 1,649
13,88 Österrike - 1,458 1,509 1,550 1,632
14,25 Irland - - - 1,497 1,497
13,28 Belgien - 1,396 1,445 1,495 1,581
13,24 Holland - 1,391 1,431 1,482 1,582
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
6 okt
29 sep
22 sep
15 sep
Utbud
2235
1237
1795
2850
Sålda
540
600
1040
270
Medelpris, euro
1,53
1,54
1,61
1,63
Lägst
1,53
1,54
1,60
1,62
Högst
1,53
1,54
1,63
1,63
Medelpris, skr
14,56
14,75
15,32
15,55

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 41 v 40 v 39 v 38
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,00 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 41 v 40 v 39
7,93
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,20 6,50 6,80
14,28
Nortura Fri vikta nkr 14,15 14,14 14,14
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
10,75
VEZG 56 %b euro 1,13 1,13 1,23
Galtar
6,65
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,20 5,50 5,80
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 40 v 39 v 38 v 37 v 36 v 35 v 34
Pund
10,73
10,92
10,81
10,61
10,39
10,32
10,30
Dollar 8,10 8,17 8,01 8,04 7,97 7,98 8,05
Euro 9,52 9,58 9,52 9,54 9,50 9,48 9,51
Dansk 1,28 1,28 1,29 1,28 1,27 1,27 1,27
Norsk 1,01 1,02 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03
Yen 7,18 7,22 7,13 7,27 7,30 7,22 7,38
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –

Smågrisar, Sverige
Vecka v 41 v 40 v 39 v 38
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps/Dalsjöfors
Grund 23 kg* 22,70 22,70 22,70 22,70
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21,00 21,00 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 600 600 600 620
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
HKScan Agri
Plus 30 kg 565 565 565 565
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 0
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps balans balans balans balans
Skövde Slakteri överst överst överst överst
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri överst överst överst överst
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 41 v 40 v 39 v 38 v 37
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
285
Basis 7 kg 223 223 232 238 244
491
Basis 30 kg 384 384 397 405 415
291
SPF+Myc 7 kg 228 228 237 243 249
497
SPF+Myc 30 kg 389 389 402 410 420
296
SPF 7 kg 232 232 241 247 253
503
SPF 30 kg 393 393 406 414 424
1209
Økologi 30 kg 945 944 957 964 964
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
777
25-kilos Helsegris 770 770 770 770 780
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
506
VEZG 28 kg 53,20 55,70 57,70 60,70 63,10
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.