@-GRIS 13 oktober 2017
Senaste uppdatering gjord 10 november 17,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser

Oförändrade grispriser v 42
Efter en orolig period i både Danmark och framför allt Tyskland, är priserna oförändrade v 42. Bedömarna tror att priserna nått botten. Men den tyska konkurrenskraften förbättrades med 1,90 kr på en månad. Det är mycket, men både tyska och många andra EU-länders priser var ganska höga under sommarens värmebölja. Enda landet med stigande priser är nu England, som ligger på 15,36. Italien ligger högst i EU med 19,25 kr.
Norge har höjt grispriset två veckor i rad och är nu uppe i 25,69 kr. En norsk smågris 25 kg kostar oförändrat 777 kr.
Priserna på slaktgrisar är även oförändrade i Sverige v 42. Men Scan sänker smågrisarna 30 kg med 15 kr till 550 kr.
Slakterierna lägger in julskinka för fullt och börjar nu titta på planeringen för julhelgen. Dahlbergs sänker vikterna fr v 43.
Svanskupering är god djurvälfärd, slår veterinär Hasse Poulsen, Danvet, och Danske Svineproducenters vd Nicolaj Nørgaard fast i ett inlägg i danska medier. Det finns inga besättningar fria från svansbitning, vare sig de är ekologiska eller vanliga och 97 % av de danska grisarna svanskuperas. Som nyfödda hörs inte ens ett skrik vid kapningen av svansen, medan det är stort lidande i besättningarna pga svansbitning. Politikerna är på gång med att få till stånd mer handfasta tag mot svanskuperingen i dansk grisproduktion. Den är egentligen redan förbjuden i EU, men får tas till vid behov. Och behoven tydligen 97 %.
Det här kan vi ha i minne när vi diskuterar djurvälfärden i Sverige, vilket vi gör. Ju fler grisar som kan födas upp i Sverige, desto bättre har grisarna det. Och här är skillnaderna stora. Det blir alltså inte bättre djurvälfärd av att vi importerar griskött. Det är egentligen den avvägningen man ska göra när gränser sätts.
Slaktstatistiken för kv 3 är klar och de större slakterier som ökat mest är KLS Ugglarps i Ugglarp med 20 % på ett år, dvs kv 3 i fjol, samt Dahlbergs med 16 %. /LG 171013

Läs senaste nytt på
GrisPortalen

Moab köper in sig i Dahlbergs
Dalsjöfors nya slakteri snart klart
KLS "köpte" ännu ett grisslakteri
-Vi har inte köpt slakteriet, men vi slaktar grisarna
Dalsjöfors slaktar Lindell-grisarna

Dalsjöfors slaktar Lindell-grisarnaMarknadskommentarer
HKScan Agri
Oförändrat på marknaden. Produktion av skinka inför julförsäljningen rullar på bra enligt plan. Priset på smågrisar sänks 15 kr/smågris vecka 42.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är oförändrade grispriser och balans på både smågrisar och slaktgrisar.
-Vi tittar på slaktplaneringen för julhelgen och vet vilka viktgränser det blir nästa vecka.
-Försäljningen är som tidigare, full rulle.

KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -

Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -


Dahlbergs Slakteri
Glenn Jönsson: -Vi har brist på slaktgrisar och överskott på smågrisar. Priserna är oförändrade-
-V 43 ändrar vi bäst betalda viktgrupp från 98,9 kg till 94,9 för att försöka hålla undan för julhelgen och underlätta för leverantörerna av smågrisar.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -

Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:


Danish Crown
Efter en period med oro och viss obalans på den europeiska marknaden för färskt griskött är det nu lite mer ro igen.
-Det är en ganska fin handel med produkter och vi upplever att prispressen är på väg att lätta lite i takt med att tillförseln av slaktgrisar stabiliserats. Så vi har en stabil avsättning av alla delstycken, säger Søren Tinggaard, som är underdirektör i Danish Crowns exportavdeling.
Till länderna utanför Europa är det jämn avsättning till både Kina och Japan.

ISN, Tyskland
Botten förhoppningsvis nådd
Den europeiska marknaden för slaktgrisar kännetecknas även denna vecka av stort utbud. Den avspänning på marknaden som man hoppades på har ännu inte skett. Många länders priser har därför fortsatt falla.
Marknaden är överallt mättad, när man mäter efterfrågan och exporten har även bromsats upp till Asien. Från Spanien, Tyskland, Holland, Frankrike, Belgien och Österrike meddelas fallande priser. Tyska marknaden för slaktgrisar har fortfarande verkningar från den uteblivna slaktdagen då man firade tyska återföreningen. Detta skapade en utbudspress. Det senaste prisfallet på 3 cent i Tyskland var dock mer moderat än fallet veckan tidigare.
Största prisfallet svarar Spanien för med 7 cent. Spanjorerna kämpar liksom de övriga exportländerna med fallande export till Asien. Dessutom skapar Cataloniens försök till utbrytning ur Spanien oro och osäkrare marknad.
Tendens på tyska marknaden: Marknaden för griskött är väl försörjd efter veckan med den extra helgdagen. Det väntas fortsatt stora leveranser av grisar, men slaktarna har också stor köplust. Puckeln i utbudet kan väntas bli avvecklad. Alla marknadens intressenter hoppas nu att botten är nådd.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

SLU-byråkrater motarbetar svensk grisnäring.
I ett upprop i lantbrukspressen i förra veckan tar 10 stycken nuvarande och före detta SLU-byråkrater ton mot Jordbruksverkets förslag till nyordningar inom svensk djurhållning.
Inom grisproduktionen vänder sig dessa främst mot kortare avvänjningstider av smågrisar som man tror sig veta bäst om. Tyvärr så har inte dessa forskare och byråkrater märkt att det har hänt massor inom grisnäringen på senare tid. Det nya avelsmaterialet ger större och vitalare kullar. I sin tur har utfodringsstrategi och foderkvalité utvecklats enormt vilket verkar ha gått förbi ”de 10:s gäng” Det är beklagligt att det finns så många bromsklossar inom SLU. De svenska grisförsöken på Funbo-Lövsta är uråldriga och ger inget av modern grisproduktion.
Svensk grisnäring har inte råd att komma efter våra konkurrentländer ännu en gång som det var ifrån 1998 till 2013 till följd av svenska byråkraters iver att vi skulle vara bäst på djurhållning i Europa. Då var våra produktionskostnader 2,50 kr per kg högre än Danmark och Tyskland och produktionen gick ifrån 4 milj till 2,5 milj slaktade grisar per år. Ett visst försteg kan nog vara bra men det måste hålla sig under 1 kr skillnad.
Bevare oss för självutnämnda experter

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR
Jordbruksverket iMan ska välja sina strider!
Jordbruksverket har definitivt valt att förklara krig mot den samlade vetenskapen på SLU inom djurskyddsområdet, det organiserade djurskyddet, konsumenterna, länsstyrelserna, Livsmedelsverket och Veterinärförbundet och i stället försvara grisproducenterna. Jordbruksverket säger sig känna trygghet i beslutet om sänkt avvänjningsålder för smågrisar. Man måste kunna lita på grisproducenterna säger man. Alla kända argument upprepas – beslutet bygger på en bred studie, vi har helt andra grisar i dag än för tio år sedan, tidigare avvänjning bygger på ett antal villkor, som måste vara uppfyllda. Jag och många med mig har kommenterat dessa tidigare. Jag rekommenderar läsning av Djurskyddet Sveriges JO-anmälan www.djurskyddet.se.
Att man har kört över en majoritet av remissinstanserna vill man inte kännas vid. Dessa är vilseledda – av djurskyddet? Det senaste inlägget i frågan kom i Debatt Göteborgsposten 5 oktober. ”Djurskyddslagstiftningen ska bygga på vetenskaplig grund, där sådan finns. Det tycks forskare, näring och politiker vara överens om. Likväl väljer Jordbruksverket att bortse från remissvar som belyser föreskriftsförslag från vetenskapligt håll.” skriver tio tunga djurskyddsforskare från SLU. Och det är inte vilka forskare som helst, utan verkligen en elit såväl nationellt som internationellt.
Forskarna uppmanar Jordbruksverket:
• att dra tillbaka förslagen till nya föreskrifter för lantbruksdjur respektive häst,
• att använda den tillgängliga forskning som finns i arbetet kring djurskyddsföreskrifterna,
• att ta hänsyn till remissinstansernas kritik och synpunkter, liksom till synpunkter från det kommande av regeringen beslutade vetenskapliga rådet för djurskyddsfrågor.
Endast på detta sätt kan det säkerställas att föreskrifterna har förankring i forskning och demokratiska processer”.
Var finns den svenska consensus-modellen, där man sätter sig ned tillsammans och ser om man kan hitta en vettig kompromiss? Att man tar upp frågan på Dialoggruppens möte den 27 september är för sent – alldeles för sent och sättet man tar upp frågan på är fel (läs min tidigare blogg). Vem eller vilka tjänar på att Jordbruksverket trots detta driver igenom en föreskriftsändring? Inte är det Jordbruksverket, som tjänar på kriget. Man har allvarligt tappat i förtroende genom sitt agerande. Två JO-anmälningar säger en del. Blir grisproducenterna vinnare? Ja det skulle man tro, men risken är uppenbar att man genom sitt agerande tappat i trovärdighet på marknaden och hos medvetna konsumenter. Detaljhandeln varnar för att urvattna svenska mervärden. Kommer grisarna vinna på beslutet? Grisföretagarnas studie tyder inte på det, men det är ju det vi inte vet. Det mesta tyder på att smågrisarna är förlorarna. Föreningen Vi Konsumenter tillsammans med Världsnaturfonden WWF och Djurskyddet Sverige tar upp frågan kring vilket kött vi ska välja på ett seminarium på KSLA den 14 november www.vikonsumenter.org.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 42Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 42 v 41 v 40 v 39
Ginsten Slakteri 75-100 16,40 16,40 16,40 16,40
Skövde Plus ** 73-102,9 16,10 16,10 16,10 16,10
KLS Uggl/Dalsjöfors* 70-99,9 16,10 16,10 16,10 16,10
Dahlbergs 76-98,9 16,00 16,00 16,00 16,00
HKScan Agri *** 70-99,9 15,25 15,25 15,25 15,25
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
balans balans balans balans
KLS Ugglarps
-
balans balans balans balans
Skövde Slakteri
-
brist brist brist brist
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
brist brist brist brist
Ginsten
balans balans balans balans
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
- -
-
- -
-
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 42 v 41 v 40
12,80 Danish Crown 74,0–95,9 dkr 10,00 10,00 10,00
25,69 Nortura 67,1–85,0a nkr 25,44 25,04 24,62
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro - - -
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro - - -
? Atria Premium+ 78 – 98 euro - - -
? Snellmans** 85 – 105 euro - - -
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
11 okt Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,29 Tyskland, 56 % 1,50 1,50 1,53 1,58 1,62
- D:o svenska*** - - - - -
11 okt jämförbara**
19,25 Italien - 2,020 2,062 2,106 2,109
15,36 England - 1,612 1,582 1,637 1,661
14,99 Spanien - 1,573 1,645 1,712 1,771
14,71 Tjeckien - - 1,544 1,579 1,603
14,25 Danmark - 1,496 1,496 1,537 1,564
13,90 Irland - 1,459 1,497 1,497 1,497
13,78 Tyskland - 1,446 1,476 1,526 1,566
13,62 Frankrike - 1,430 1,471 1,495 1,543
14,59 Polen - - - 1,532 1,571
13,59 Österrike - 1,427 1,458 1,509 1,550
13,06 Belgien - 1,371 1,396 1,445 1,495
13,06 Holland - 1,371 1,391 1,431 1,482
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
6 okt
29 sep
22 sep
15 sep
Utbud
2235
1237
1795
2850
Sålda
540
600
1040
270
Medelpris, euro
1,53
1,54
1,61
1,63
Lägst
1,53
1,54
1,60
1,62
Högst
1,53
1,54
1,63
1,63
Medelpris, skr
14,56
14,75
15,32
15,55

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 42 v 41 v 40 v 39
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,00 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 42 v 41 v 40
7,93
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,20 6,20 6,50
14,28
Nortura Fri vikta nkr 14,15 14,15 14,14
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
10,29
VEZG 56 %b euro 1,08 1,13 1,13
Galtar
6,65
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,20 5,20 5,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 41 v 40 v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
Pund
10,64
10,73
10,92
10,81
10,61
10,39
10,32
Dollar 8,02 8,10 8,17 8,01 8,04 7,97 7,98
Euro 9,53 9,52 9,58 9,52 9,54 9,50 9,48
Dansk 1,28 1,28 1,28 1,29 1,28 1,27 1,27
Norsk 1,01 1,01 1,02 1,01 1,01 1,02 1,02
Yen 7,15 7,18 7,22 7,13 7,27 7,30 7,22
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –

Smågrisar, Sverige
Vecka v 42 v 41 v 40 v 39
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps/Dalsjöfors
Grund 23 kg* 22,70 22,70 22,70 22,70
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21,00 21,00 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 600 600 600 600
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
HKScan Agri
Plus 30 kg 550 565 565 565
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 0
Balans i förmedling
Scan överst överst - -
KLS Ugglarps överst balans balans balans
Skövde Slakteri överst överst överst överst
Dalsjöfors Kött överst balans balans balans
Dahlbergs Slakteri överst överst överst överst
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
285
Basis 7 kg 223 223 223 232 238
491
Basis 30 kg 384 384 384 397 405
291
SPF+Myc 7 kg 228 228 228 237 243
497
SPF+Myc 30 kg 389 389 389 402 410
296
SPF 7 kg 232 232 232 241 247
503
SPF 30 kg 393 393 393 406 414
1209
Økologi 30 kg 936 945 944 957 964
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
777
25-kilos Helsegris 770 770 770 770 770
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
486
VEZG 28 kg 51,00 53,20 55,70 57,70 60,70
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.