@-GRIS 20 oktober 2017
Senaste uppdatering gjord 10 november 17,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser

Danmark sänker 20 øre v 43
Danska grispriset har inte gått ner lika mycket som det tyska och inte lika snabbt, men nästa vecka sänks priset 20 øre till och blir 9,80 dkr. Tyska priset är oförändrat.
Även i Sverige är grispriserna oförändrade.
Julen är snart över för säljarna av julskinka. Den sista införsäljningen pågår, vilket innebär att handlarna lagt sina ordrar. Det säger både Scan och Moab. Däremot pågår inläggningen av skinka nu för fullt. -Vi börjar vara klara med skinkförsäljningen för året och samtidigt går vi upp i full produktion med inläggningen, säger Michael Oldin, Moab, som är delägare i Dahlbergs och förädlar storparten av Dahlbergs slaktade grisar.
-Ett och annat grishuvud brukar det även bli beställning på, säger han. Det är restaurangerna som ska ha ett dekorerat grishuvud med ett äpple i munnen.
Man blir smittad med MRSA-bakterier, alltså stafylokok-bakterier som är resistenta mot antibiotika, bara av att gå in i ett grishus där smittan finns. Tidigare har man talat om riskerna för t ex skötare av grisar. Statens Serum Institut (SSI) i Danmark har gjort ett försök med 34 försökspersoner som gått in i stallar två timmar utan att röra grisarna. Nästan alla fick MRSA i näsa och svalg.
Men efter två timmar i friska luften hade bakterierna försvunnit igen. Man tror att bl a dammet i stalluften kan bära bakterierna. /LG 171020

Läs senaste nytt på
GrisPortalen

Moab köper in sig i Dahlbergs
Dalsjöfors nya slakteri snart klart
KLS "köpte" ännu ett grisslakteri
-Vi har inte köpt slakteriet, men vi slaktar grisarna
Dalsjöfors slaktar Lindell-grisarna

Dalsjöfors slaktar Lindell-grisarnaMarknadskommentarer
HKScan Agri
Produktion av julskinka pågår för fullt. Sista införsäljningen pågår just nu.
-Tänk på att se över din anmälan regelbundet så att den stämmer. Notering oförändrad vecka 43.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Priserna är oförändrade och det är balans både för smågrisar och slaktgrisar. Det händer inte mycket på marknaden, man allt säljs.

KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -

Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -


Dahlbergs Slakteri
Glenn Jönsson: -

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur och är delägare.) Michael Oldin: -Marknaden är ganska bra och allt går åt. Vi börjar producera julskinka på allvar nu, tidigare har det varit med mindre aktivitet. Samtidigt börjar vi vara klara med försäljningen av julskinka, det mesta är sålt. Karrén är det enda som går trögt.
-Vi är igång i de nya lokalerna, som ska användas för att få bättre flöden och ökad produktion i hela anläggningen.
-Det saknas fortfarande en del slaktgrisar för att nå balans. Det har blivit bättre tillgång och det ser bättre ut med tillförseln framöver. Grispriserna är oförändrade.

Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:


Danish Crown
De europeiska marknaderna är fortsatt präglade av viss obalans mellan utbud och efterfrågan.
-Vi ser ett mindre överutbud av speciellt kotlett och hela framändar och detta pressar i viss mån priserna. Samtidigt är det fortfarande flera rapporter från experter i branschen om stigande produktion av grisar globalt och detta förstärker förväntningarna om lägre priser på marknaden, säger Søren Tinggaard, som är underdirektör i Danish Crowns exportavdeling.
-Till länderna utanför Europa är det stabil avsättning till de stora marknaderna i Kina och Japan, medan det svänger en del vecka till vecka på marknader som Taiwan, Australien och Korea.

ISN, Tyskland
Marknaden för slaktgrisar i EU stabiliseras på den lägre nivån
Efter en period med sänkta priser, ser den europeiska marknaden ut att stabiliseras. I många länder är priserna oförändrade.
På onsdagen stod det ledande korrigerade priset i Tyskland på 1,45 €. Överstående slaktgrisar hade nästan helt försvunnit och trycket på marknaden hade minskat avsevärt. Oförändrade priser rapporteras även från Holland, Belgien och Österrike. Det gäller även Danmark, där priset var oförändrat för andra veckan i rad.
Från Frankrike rapporteras oförändrad prisnivå. Enligt en fransk aktör på marknaden, är marknaden fortfarande under press och det oförändrade priset har mer politisk grund. Marknaden är väl försörjd, men den franska detaljhandeln fruktar att grisproducenterna strejkar, om priset fortsätter nedåt.
De spanska uppfödarna var dock tvingade att registrera en klar prissänkning med så mycket som 6 cent. De utbjudna volymerna är mycket stora och priserna är under tryck. Ändå håller spanska priset toppositionen inom gruppen fem största grisländerna, strax före Danmark. Generellt sett dras de europeiska grispriserna sig tätare till varandra.
Tendens på tyska marknaden: Den tyska marknaden för slaktgrisar fortsätter stabilisera sig. Utbjudna grisar avsätts fullständigt och utan större problem. Det väntas således fortsatt stabila priser.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

SLU-byråkrater motarbetar svensk grisnäring.
I ett upprop i lantbrukspressen i förra veckan tar 10 stycken nuvarande och före detta SLU-byråkrater ton mot Jordbruksverkets förslag till nyordningar inom svensk djurhållning.
Inom grisproduktionen vänder sig dessa främst mot kortare avvänjningstider av smågrisar som man tror sig veta bäst om. Tyvärr så har inte dessa forskare och byråkrater märkt att det har hänt massor inom grisnäringen på senare tid. Det nya avelsmaterialet ger större och vitalare kullar. I sin tur har utfodringsstrategi och foderkvalité utvecklats enormt vilket verkar ha gått förbi ”de 10:s gäng” Det är beklagligt att det finns så många bromsklossar inom SLU. De svenska grisförsöken på Funbo-Lövsta är uråldriga och ger inget av modern grisproduktion.
Svensk grisnäring har inte råd att komma efter våra konkurrentländer ännu en gång som det var ifrån 1998 till 2013 till följd av svenska byråkraters iver att vi skulle vara bäst på djurhållning i Europa. Då var våra produktionskostnader 2,50 kr per kg högre än Danmark och Tyskland och produktionen gick ifrån 4 milj till 2,5 milj slaktade grisar per år. Ett visst försteg kan nog vara bra, men det måste hålla sig under 1 kr skillnad.
Bevare oss för självutnämnda experter!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR
Har vi hjälpt Sveriges grisar?
Var det värt en heldag från kl 06.00 till kl 22.00 för att ha ett snack med GD för Jordbruksverket Leif Denneberg i en och en halv timme? Med det stora engagemang som svenska konsumenter känner för hur djuren, som ger oss våra livsmedel hålls och hanteras, kändes det ändå rätt att representera detta genom Vi Konsumenter. Jag vill rikta ett tack till Leif, som tog emot oss. Vi som pratade med Leif var Åsa Hagelstedt, Djurskyddet Sverige, Linda Björklund, Djurens Rätt, Bo Algers, Compassion in World Farming och jag från Vi Konsumenter. Närmare 60 000 namnunderskrifter överlämnades från Djurens Rätt och Djurskyddet Sverige, som vill att Jordbruksverket drar tillbaka sitt förslag att sänka avvänjningsåldern för smågrisar i avvaktan på det vetenskapliga rådet.
Nej, Jordbruksverket är inte berett att backa och dra tillbaka sitt förslag. Man gick snabbt ut med ett pressmeddelande om att man inte vill sänka djurskyddet, utan bara sänka avvänjningsåldern några dagar. Det är en sanning med modifikation. Vi är oeniga med Jordbruksverket om förslaget att tillåta att 10 % av smågrisarna kan avvänjas vid tre veckors ålder med de risker de medför. Vi anser att djurskyddslagen utgår från att varje djur ska respekteras, medan verket accepterar grupptänkande. Vi är också oeniga med Jordbruksverket om att experterna som granskade Grisföretagarnas pilotprojekt har godkänt Jordbruksverkets förslag till föreskriftsändring. Det stämmer inte med Stefan Gunnarssons och Per Wallgrens debattartikel i Land, forskarnas debattartikel i Göteborgsposten och Stefan Gunnarssons uttalande på mötet i den s k dialoggruppen den 27 september.
Jag kritiserade framför allt Jordbruksverkets hantering, vilket jag skrivit om tidigare d v s bristen på dialog, för kort remisstid och bristen på respekt för remissinstanserna. Så här skrev Jordbruksverket den 19 april i samband med att förslaget till reviderade djurskyddsföreskrifter skickades ut på remiss: ”Förslaget skickas nu ut på remiss till berörda instanser. De synpunkter som lämnas in till verket kommer tas med i den fortsatta beredningen av ärendet. Planen är att föreskrifterna ska träda i kraft i slutet av 2017.” Så här ett halvår senare känns kommentaren nästan ironisk. Konsumenterna fanns inte med på remisslistan och det är Jordbruksverkets bristande lyhördhet för en majoritet av remissinstansernas invändningar, som bl a är skälet till JO-anmälan.
Det var en lång resa för mig- först ut till Hemmesta ute på Värmdö med bil för att lämna hunden kl 8, parkera bilen i Grisslinge, buss till Cityterminalen, Snälltåget 09.35 till Nässjö, Jönköping, möte på Jordbruksverket kl 14 – 15.30, tåg 16.05 från Jönköping till Stockholm (träffar My Sahlman, LRF i Nässjö), T-bana från Centralen till Slussen, buss till Grisslinge, hämta bilen och hunden i Hemmesta och hemma på Östermalmsgatan kl 22. Pust, bil- buss – tåg – tunnelbana, men kommunikationerna fungerade.
Var det värt det? Ja, jag tror på samtalet – att sätta sig vid ett bord och ge och ta. Det var ju det vi vill ha till stånd, fast tidigare. Det var bra att vi fick framföra våra synpunkter och Leif fick möjlighet att kommentera. Vi fick också en del annan information av värde. Man har talat om ad hoc-grupper på Jordbruksverket för särskilda projekt. Tänk till på det Jordbruksverket!

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 43Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 43 v 42 v 41 v 40
Ginsten Slakteri 75-100 16,40 16,40 16,40 16,40
Skövde Plus ** 73-102,9 16,10 16,10 16,10 16,10
KLS Uggl/Dalsjöfors* 70-99,9 16,10 16,10 16,10 16,10
Dahlbergs 76-98,9 16,00 16,00 16,00 16,00
HKScan Agri *** 70-99,9 15,25 15,25 15,25 15,25
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
balans balans balans balans
KLS Ugglarps
-
balans balans balans balans
Skövde Slakteri
-
brist brist brist brist
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
brist brist brist brist
Ginsten
balans balans balans balans
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
- -
-
- -
-
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 43 v 42 v 41
12,64 Danish Crown 74,0–95,9 dkr 9,80 10,00 10,00
25,69 Nortura 67,1–85,0a nkr 25,44 25,44 25,04
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro - - -
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro - - -
? Atria Premium+ 78 – 98 euro - - -
? Snellmans** 85 – 105 euro - - -
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 43 v 42 v 41 v 40 v 39
18 okt Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,40 Tyskland, 56 % 1,50 1,50 1,50 1,53 1,58
- D:o svenska*** - - - - -
18 okt jämförbara**
19,01 Italien - 1,981 2,020 2,062 2,106
14,53 England - 1,514 1,612 1,582 1,637
14,53 Spanien - 1,514 1,573 1,645 1,712
14,65 Tjeckien - - 1,527 1,544 1,579
14,36 Danmark - 1,496 1,496 1,496 1,537
14,00 Irland - - 1,459 1,497 1,497
13,88 Tyskland - 1,446 1,446 1,476 1,526
13,69 Frankrike - 1,427 1,430 1,471 1,495
14,06 Polen - - - 1,465 1,532
13,69 Österrike - 1,427 1,427 1,458 1,509
13,16 Belgien - 1,371 1,371 1,396 1,445
13,16 Holland - 1,371 1,371 1,391 1,431
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
20 okt
6 okt
29 sep
22 sep
Utbud
1840
2235
1237
1795
Sålda
1020
540
600
1040
Medelpris, euro
1,54
1,53
1,54
1,61
Lägst
1,54
1,53
1,54
1,60
Högst
1,55
1,53
1,54
1,63
Medelpris, skr
14,78
14,56
14,75
15,32

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 43 v 42 v 41 v 40
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,00 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 43 v 42 v 41
7,99
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,20 6,20 6,20
14,28
Nortura Fri vikta nkr 14,15 14,15 14,15
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
10,36
VEZG 56 %b euro 1,08 1,08 1,13
Galtar
6,70
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,20 5,20 5,20
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 42 v 41 v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
Pund
10,75
10,64
10,73
10,92
10,81
10,61
10,39
Dollar 8,14 8,02 8,10 8,17 8,01 8,04 7,97
Euro 9,60 9,53 9,52 9,58 9,52 9,54 9,50
Dansk 1,29 1,28 1,28 1,28 1,29 1,28 1,27
Norsk 1,02 1,01 1,01 1,02 1,01 1,01 1,02
Yen 7,20 7,15 7,18 7,22 7,13 7,27 7,30
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –

Smågrisar, Sverige
Vecka v 43 v 42 v 41 v 40
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps/Dalsjöfors
Grund 23 kg* 22,70 22,70 22,70 22,70
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21,00 21,00 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 600 600 600 600
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
HKScan Agri
Plus 30 kg 550 550 565 565
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 0
Balans i förmedling
Scan överst överst överst -
KLS Ugglarps överst överst balans balans
Skövde Slakteri överst överst överst överst
Dalsjöfors Kött överst överst balans balans
Dahlbergs Slakteri överst överst överst överst
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 43 v 42 v 41 v 40 v 39
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
279
Basis 7 kg 217 223 223 223 232
483
Basis 30 kg 375 384 384 384 397
286
SPF+Myc 7 kg 222 228 228 228 237
490
SPF+Myc 30 kg 380 389 389 389 402
291
SPF 7 kg 226 232 232 232 241
495
SPF 30 kg 384 393 393 393 406
1182
Økologi 30 kg 917 936 945 944 957
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
777
25-kilos Helsegris 770 770 770 770 770
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
484
VEZG 28 kg 50,50 51,00 53,20 55,70 57,70
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.