@-GRIS 10 november 2017
Senaste uppdatering gjord 10 november 22,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser

Oförändrade grispriser, ingen hängde på Ginsten
Priserna på slaktgrisar är oförändrade både i Tyskland och Danmark. Och även Sverige. Ginsten höjde 20 öre denna vecka, men inget annat slakteri följer efter. Därför kvarstår de 50 öres skillnad i pris på slaktgrisar mellan Ginstens 16,60 kr och Skövde, KLS Ugglarps och Dalsjöfors som tvåa med 16,10. Därefter följer Dahlbergs på 16,00 kr och Scan på fantastiska 15,25 kr.
Ska slakterierna följa köttmarknadens svängningar och ändra priserna uppåt eller nedåt när man kan sälja grisköttet dyrare, eller tvingas sälja billigare? Den här frågan har varit aktuell under året, när tyska grispriset varit högre än svenska. Varför följde inte svenska grispriset med upp? I vems fickor har utrymmet till höjt grispris hamnat? Har svenska slakterierna överhuvud taget utnyttjat utrymmet? Ingen vet. Vi får vänta och se tills när slakteriernas årsresultat kommer.
Nu är det i alla fall jul och bättre marknad för griskött än under större delen av övriga året. Då förväntar de flesta grisuppfödare att slakterierna gör som Ginsten, höjer priserna.
-Skövde Slakteri satsar på långsiktighet och försöker hålla en så hög och jämn prisnivå som möjligt, dvs en långdragen priskurva och inte sänka så snart det tar emot. Som när julhandeln är över. Det säger Caroline Germer, inköpschef gris vid Skövde Slakteri. Många uppfödare vill inte ha för stora svängningar och det betyder att vi ibland har ett högre grispris än förädlingen kalkylmässigt medger. Det är jättesvårt att få upp lönsamheten i förädlingen.
Hon understryker även hur viktigt det är att vi värnar om de svenskägda slakterierna. Det finns inte många kvar nu.
Även smågrispriserna är oförändrade i Sverige. Jag vill påpeka att priset vid KLS Ugglarps och Dalsjöfors varit felaktigt ända sedan v 37 i mina tabeller. Priset sänktes hela 50 öre och jag har gjort rättelse även bakåt.
Jag har fortfarande inte någon långsiktig lösning för distributionen av @-GRIS. Men jag har gjort tydligare anvisningar på www.grisportalen.se hur du laddar ner @-GRIS.
Julskinkorna går nu ut till handeln och restaurangerna. För Moab är v 46 starten för distributionen, meddelar Michael Oldin.
Scan sänker övre viktgränsen med 5 kg v 47. /LG 171110


Läs senaste nytt på
GrisPortalenMarknadskommentarer
HKScan Agri
Just nu en mellanperiod vad gäller efterfrågan, och framförallt på typiska grillprodukter så som karré. Men vi går mot vår stora högtid – julen! Vi behöver producera inför julen och få fram tillräckligt med julskinkor mm. Därför sänker vi måndag vecka 47 övre viktgränsen från 99,9 kg till 94,9 kg.
Fortsätt jobba med planeringsanmälan på gris, och vi kommer som vanligt hålla utrymme öppet hela tiden så att det är möjligt att göra justeringar på sin anmälan senast tisdagen innan slaktveckan. Noteringen är oförändrad vecka 46.

Ginsten Slakteri
Hans Olsson: -Det är balans på allt och priserna är oförändrade. Försäljningen är bra, men inget sticker ut.

KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -

Skövde Slakteri:
Caroline Germer: -Det är balans både för smågrisar och slaktgrisar. Det är full rulle med förhandlingarna inför det nya året för leveranser av slaktgrisar. Priserna är oförändrade både för suggor, smågrisar och slaktgrisar. Skövde satsar på så långdraget högt pris på slaktgrisar som möjligt, även när priset borde sänkas efter julhandeln. Många grisuppfödare vill inte ha för stora svängningar av priserna.


Dahlbergs Slakteri
Glenn Jönsson: -

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur och är delägare.) Michael Oldin: -Nästa vecka börjar julskinkorna så smått gå ut till handeln och restaurangerna. Leveranserna börjar alltid v 46. I övrigt händer inte så mycket. Grispriserna är oförändrade och det är balans både för slaktgrisar och smågrisar.


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:


Danish Crown
Det lugna och något kyligare höstvädret speglar gott tillståndet på de europeiska marknaderna.
-Det är lugn handel, där det är någorlunda balans mellan utbud och efterfrågan. Priserna fortsätter sjunka en smula, då vi ännu inte har nått den traditionella goda efterfrågan närmare julen, men vi kan löpande avsätta våra volymer på marknaden, säger Søren Tinggaard, som är underdirektör i Danish Crowns exportavdeling.
Till länderna utanför Europa är det god efterfrågan från Kina och Japan. Deadline för avskeppningar till Kina, om produkterna ska vara framme före det kinesiska nyåret närmar sig och detta understödjer försäljningen.

ISN, Tyskland
Grispuckel efter helgdagarna
Det är skilda bud för priserna i EUs länder. I mellersta Europa är de stabila, medan priserna i södra Europa och England visar svag tendens.
Som följd av saknade slaktdagar pga extra helgdagar uppstod pucklar lite överallt i Europa. Tyska priset sänktes redan tidigare och sattes för två veckor. Som följd av att priset var oförändrat i Tyskland, blev det oförändrat även i Holland, Belgien och Österrike. Danska Danish Crown satte också oförändrat pris. Spanien, Frankrike och England kunde inte hålla uppe sina priser. I Spanien är nu klimatet för grisarna utmärkt och därmed är dagliga tillväxten god. Det medför ett stort utbud av slaktgrisar. I Frankrike kunde priset inte stå emot det stora utbudet och föll därför.
Pga det spanska prisfallet kunde Danmark öka sitt försprång inom gruppen fem största grisländerna. Tyskland ligger nu på tredje plats och Holland bär röda lyktan.
Tendens på tyska marknaden: Utbudet av slaktgrisar är i början av veckan mycket stort. Slaktbanden körs med full kapacitet. Slaktpuckeln från förra veckan betas av endast långsamt.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

J

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR
A

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 46Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 46 v 45 v 44 v 43
Ginsten Slakteri 75-100 16,60 16,60 16,40 16,40
Skövde Plus ** 73-102,9 16,10 16,10 16,10 16,10
KLS Uggl/Dalsjöfors* 70-99,9 16,10 16,10 16,10 16,10
Dahlbergs 76-98,9 16,00 16,00 16,00 16,00
HKScan Agri *** 70-99,9 15,25 15,25 15,25 15,25
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
balans balans balans balans
KLS Ugglarps
-
balans balans balans balans
Skövde Slakteri
-
balans balans brist brist
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans brist brist brist
Ginsten
balans balans balans balans
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
- -
-
- -
-
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 46 v 45 v 44
12,57 Danish Crown 74,0–95,9 dkr 9,60 9,60 9,60
25,69 Nortura 67,1–85,0a nkr 25,44 25,44 25,44
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro - - -
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro - - -
? Atria Premium+ 78 – 98 euro - - -
? Snellmans** 85 – 105 euro - - -
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
1 nov Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,09 Tyskland, 56 % 1,45 1,45 1,45 1,50 1,50
- D:o svenska*** - - - - -
7 nov jämförbara**
19,51 Italien 1,999 1,999 1,999 1,999 1,981
14,25 England 1,461 1,461 1,498 1,503 1,514
14,07 Danmark 1,442 1,442 1,442 1,469 1,496
13,77 Spanien 1,411 1,411 1,436 1,474 1,514
14,50 Tjeckien - - 1,486 1,536 1,536
14,23 Irland - - - 1,459 1,459
13,62 Tyskland 1,396 1,396 1,396 1,446 1,446
13,51 Frankrike 1,385 1,385 1,401 1,409 1,427
14,15 Polen - - - 1,450 1,464
13,42 Österrike - - 1,376 1,427 1,427
12,90 Belgien 1,322 1,322 1,322 1,371 1,371
12,89 Holland 1,321 1,321 1,321 1,371 1,371
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
10 nov
3 nov
24 okt
20 okt
Utbud
2200
3667
3345
1840
Sålda
1680
540
540
1020
Medelpris, euro
1,47
1,47
1,47
1,54
Lägst
1,46
1,45
1,46
1,54
Högst
1,48
1,48
1,48
1,55
Medelpris, skr
14,34
14,34
14,25
14,78

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 46 v 45 v 44 v 43
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,00 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 46 v 45 v 44
7,72
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,90 5,90 5,90
14,28
Nortura Fri vikta nkr 14,15 14,15 14,15
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
10,05
VEZG 56 %b euro 1,03 1,03 1,03
Galtar
6,41
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,90 4,90 4,90
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 45 v 44 v 43 v 42 v 41 v 40 v 39
Pund
11,00
11,13
10,87
10,75
10,64
10,73
10,92
Dollar 8,37 8,38 8,20 8,14 8,02 8,10 8,17
Euro 9,72 9,76 9,70 9,60 9,53 9,52 9,58
Dansk 1,30 1,31 1,30 1,29 1,28 1,28 1,28
Norsk 1,02 1,03 1,02 1,02 1,01 1,01 1,02
Yen 7,37 7,35 7,22 7,20 7,15 7,18 7,22
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –

Smågrisar, Sverige
Vecka v 46 v 45 v 44 v 43
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps/Dalsjöfors
Grund 23 kg* 22,70 22,70 22,70 22,70
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21,00 21,00 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 600 600 600 600
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
HKScan Agri
Plus 30 kg 550 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 0
Balans i förmedling
Scan överst överst överst överst
KLS Ugglarps balans balans balans överst
Skövde Slakteri balans balans överst överst
Dalsjöfors Kött balans balans balans överst
Dahlbergs Slakteri balans överst överst överst
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
276
Basis 7 kg 211 211 211 217 223
480
Basis 30 kg 367 367 367 375 384
282
SPF+Myc 7 kg 216 216 216 222 228
487
SPF+Myc 30 kg 372 372 372 380 389
288
SPF 7 kg 220 220 220 226 232
492
SPF 30 kg 376 376 376 384 393
1201
Økologi 30 kg 917 917 917 917 936
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
777
25-kilos Helsegris 770 770 770 770 770
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
451
VEZG 28 kg 46,50 48.00 48.00 50,50 51,00
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.