@-GRIS 17 november 2017
Senaste uppdatering gjord 17 november 23,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser

Scan höjer 25 öre v 47
Grispriserna är oförändrade både i Tyskland och Danmark. I Sverige höjer Scan 25 öre och hänger alltså på Ginstens påbörjade trend inför julslakten, men med 5 öre bättre. Övriga slakterier har oförändrat, med reservation för Skövde, som inte lämnat priser. Men de är säkert oförändrade, med hänvisning till tidigare uttalanden om långa perioder med oförändrade priser. Det är gott om grisar i Europa, men julen har så smått börjat göra sig påmind. Det gör att marknaden börjar förbättras, skriver Danish Crown. Tyska ISN skriver att det är gott om grisar på marknaden, men att slakterierna behöver många grisar. Priserna är därför stabila. Men det är på en betydligt lägre nivå än tidigare i sommar och höst.
Sveriges Djurbönders tillgångar börjar skiftas i dagarna. Fördelningen mellan likvider och aktier kommer vara ca 70 % likvider och ca 30 % aktier, i relation till värdet på varje medlems insats. Nu börjar alltså det som många ansåg borde gjorts just när Swedish Meats såldes. Men enligt vad jag kommer ihåg skulle detta inte gå. Men nu finns tydligen någon lösning.
Jag hoppas att någon summerar vad svenska bönderna förlorat, för det är väl det de gör, på omvägen med Sveriges Djurbönder! De som är kvar, och de som slutat. Det har i alla fall varit en förening med stolta ambitioner. Något annat går inte att säga.
De som tror att alla struliga föreningar finns i Sverige kan rekommenderas att googla på DanAvl. Danskarna har också sina problem. /LG 171117

Läs senaste nytt på
GrisPortalenMarknadskommentarer
HKScan Agri
Nu går vi mot jul och ökar därmed slakten av gris. Från och med måndag vecka 47 justerar vi viktintervallet för bäst betalt, från 70 kg – 99,9 kg till 70 kg – 94,9 kg. Ändringen av viktsintervall har meddelats tidigare här på HKScan Agri bloggen. Samtidigt justeras viktgränsen för ersättning för förskottsgris. Gränsen följer övre viktgränsen för bäst betalt, minus 7 kg, precis som gränsen vid en eventuell överståendesituation, då gäller plus 7 kg. För att ersättning för förskottgris skall utbetalas, från och med vecka 47, innebär att grisen skall väga under 88 kg slaktad vikt. Tidigare var gränsen satt vid en slaktvikt under 93 kg.
Vecka 47 höjs även noteringen på slaktgrisar med 25 öre/kg.
Fortsätt jobba med planeringsanmälan på gris, och vi kommer som vanligt hålla utrymmet öppet hela tiden så att det är möjligt att göra justeringar på sin anmälan senast tisdagen innan slaktveckan.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Vikterna inför julslakten går ner 3 kg. Priserna är oförändrade.

KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -

Skövde Slakteri:
Caroline Germer: -


Dahlbergs Slakteri
Glenn Jönsson: -

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur och är delägare.) Michael Oldin: -Priserna är oförändrade och det är balans i slakt och för smågrisar. Försäljningen flyter på och vi har sålt den julskinka vi producerar. Men vi har inte gjort så mycket julskinka i år.

Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:


Danish Crown
Den europeiska marknaden för griskött visar så smått på en förbättring. Julmånaden närmar sig och detta ger plats till de många grisar som fortsatt finner väg till marknaden.
-Marknaderna är stabila och vi ser fortsatt stort utbud av slaktgrisar till slakt. Vi börjar också så smått att se de första tecknen på julhandel och ökad aktivitet på några av marknaderna. Samtidigt har det varit kampanjer på en rad produkter och detta har sammanlagt sett gjort det möjligt att avsätta våra volymer, säger Søren Tinggaard, som är underdirektör i Danish Crowns exportavdeling.
Den engelska marknaden för bacon är stabil, men ligger fortsatt på en låg nivå, eftersom det brittiska pundet inte står starkt just nu.
Till länderna utanför Europa är det stabil avsättning både till Kina och Japan.

ISN, Tyskland
Fortsatt stabilisering av EUs grispriser
Den här veckan är EU-ländernas grispriser övervägande stabila. Marknaden präglas av stora volymer grisar, så den är väl försörjd. Tyska efterfrågan är också ganska frisk, så priset blev oförändrat. Priserna i Holland, Danmark, Belgien och Österrike blev också oförändrade. Franska priset är äntligen stabilt, endast med ett litet minus.
Den nedåtgående trenden för grispriset fortsätter i Spanien. Pga stort antal antal utbjudna grisar och fortsatt ökade slaktvikter, sjönk priset med ytterligare 2 cent. Det spanska priset ligger nu på tredje plats i tabellen med de fem största grisländerna. Fram till v 43 var spanska priset ledande.
Trend för tyska marknaden: Marknaden är fortsatt balanserad. De stora volymer som bjuds ut kan avsättas bättre än för en vecka sedan. Slakterierna har lika stora behov som tidigare. Därför kan väntas fortsatt stabil marknad.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Lövsta Kött isolerar sig
Lövsta Kött i Uppsala, det enda kommersiella slakteriet med egen förädling och varumärken, väljer att inte vara med i branschorganisationen Köttföretagen. Man är heller inte med i Svenskt Kött, varför man inte kan utnyttja Svenskt Kött-märkningen. Att inte vara med i köttföretagen innebär att leverantörerna inte bidrar till det gemensamma som är Gård & Djurhälsan, kadaverhanteringen och seminaveln. Det betyder f n 3,50 kr per slaktad gris. Jag hoppas att Lövsta Kötts leverantörer får göra rätt för sig genom högre avgifter till ovan nämnda funktioner.
Vid övriga slakterier betalar vi genom avdrag om 1,50 kr per gris för en katastrofförsäkring som är mycket värdefull om olyckan är framme. Har Lövsta Kött denna funktion?
SLF-avgiften om 1 kr per gris struntar Lövsta kött också i. Svensk Lantbruksforskning går härmed miste om minst 20 000 kr ifrån Lövsta Kött. Forskningen sker till mycket stor del vid SLU. SLU är hyresvärd till Lövsta Kött. Alla slaktdjur som produceras på SLUs anläggningar i Funbo-Lövsta levereras till Lövsta Kött. SLU borde sluta med all slakt vid Lövsta Kött tills slakteriet rättar in sig i det normala ledet som branschen har accepterat.
Snålheten bedrar visheten

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR
Djurskydd är en konkurrensfördel
I tisdags ordnade Vi Konsumenter, Världsnaturfonden WWF och Djurskyddet Sverige ett seminarium: Mindre men bättre kött. Intresset var stort och vi räknade in över 60 anmälningar med en bred representation. Vi hade två budskap:
-Tumma inte på det svenska djurskyddet, som är ett viktigt mervärde för konsumenterna. Urvattnas det svenska djurskyddet kan det öppna upp för att importkött kan få en konkurrensfördel
-Det måste finnas ett politiskt ansvar för att uppfylla det som livsmedelstrategin lovar, d v s en ökning av svensk matproduktion på ett hållbart sätt. De svenska miljömålen ska uppfyllas, arealen naturbetesmark ska öka och djurskyddet ska behållas på en hög nivå. Det är regeringen som äger livsmedelsstrategin.
Det fanns ett skäl för att vi bjudit in Christer Lundin från danska Landbrug och Födovarer. Han deklarerade att avsikten inte är att konkurrera med svenskt griskött, utan snarare med polskt och tyskt griskött. Djurvälfärdsmärkningen med ett till tre hjärtan kan mycket väl konkurrera med svensk modell med grissvansarna kvar, lösgående suggor, mer halm, större utrymme och låg antibiotikaförbrukning. För två och tre hjärtan gäller avvänjning tidigast vid 28 dagar. Och det är ju det som är dagens knäckfråga i Sverige. Både Åsa Hagelstedt, Djurskyddet Sverige, och jag lyfte frågan med kritik mot Jordbruksverkets nya föreskrifter för gris. Åsa Hagelstedt: ”Vi uppmanar till att köpa svenskt, men känner nu oro för att vi inte kan lita på lagar och regler. Det här är en viktig symbolfråga. Risken finns att vi tappar förtroendet för det svenska, sade hon och varnade för att försämringar i djurskyddet kan innebära öppningar för danskt griskött på den svenska marknaden”. Åsa och jag oroar också för vad en ny djurskyddslag innebär i form av flexibilitet, målstyrning och funktionskrav. Vad betyder det för rättssäkerheten? Både djurhållare och kontrollant måste veta vad som gäller.
Jordbruksverket har i föreskriften i onödan valt gränsen tre veckor för ett begränsat antal smågrisar. Är det juristerna på Jordbruksverket, som vill hänga upp föreskriften på EU-direktivet? Grisbranschen har ju signalerat att man vill sänka avvänjningsåldern kanske två dagar. Jordbruksverket, som var väl representerat av både Håkan Henrikson och Ingrid Eilertz gick i försvar och hade nog helst suttit i panelen. Men det är ju faktiskt regeringen som äger livsmedelsstrategin. Christina Nordin, Näringsdepartementet tog Jordbruksverket i försvar och ansåg att man övervärderar det vetenskapliga rådets betydelse. Jordbruksverket beaktar vetenskapliga fakta ansåg Christina Nordin. Men i det här fallet är ju det just det som fallerar. Tio tunga forskare har deklarerat att det inte finns vetenskapligt stöd för att sänka avvänjningsåldern utan riskera djurvälfärd och hälsa.
Åsa Domeij, Axfood, sa det förlösande att det finns risker med att nagga förtroendet för det svenska djurskyddet i kanten. Djurskyddsaspekter, som exempelvis beteskravet, är en konkurrensfördel tillsammans med förädling och innovation. Irländarna kan tröttna på att stå för billig bulkfärs och bestämma sig för att förbättra djurvälfärden. De analyserar läget liksom man även gör i exempelvis Danmark och Tyskland, sade Åsa Domeij. Detta kändes befriande att höra eftersom jag anförde, vi mest får signaler från näringen om mervärden som merkostnader.
Ska man vara självkritisk blev väl fokus mer på bättre kött än mindre och flera hållbarhetsfrågor hanns inte med som ökad areal betesmark. Men det känns ändå som om budskapen gått fram. Vad det innebär politiskt återstår att se. Jag meddelade att Vi Konsumenter kommer vara i Almedalen även nästa år. Seminariet avslutades festligt med att Vi Konsumenter delade ut diplom till årets hållbarhetskock KC Wallberg.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 47Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 47 v 46 v 45 v 44
Ginsten Slakteri 70-92 16,60 16,60 16,60 16,40
Skövde Plus ** 73-102,9 16,10 16,10 16,10 16,10
KLS Uggl/Dalsjöfors* 70-99,9 16,10 16,10 16,10 16,10
Dahlbergs 76-98,9 16,00 16,00 16,00 16,00
HKScan Agri *** 70-94,9 15,50 15,25 15,25 15,25
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
balans balans balans balans
KLS Ugglarps
-
balans balans balans balans
Skövde Slakteri
-
balans balans balans brist
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans brist brist
Ginsten
balans balans balans balans
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
- -
-
- -
-
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 47 v 46 v 45
12,76 Danish Crown 74,0–95,9 dkr 9,60 9,60 9,60
25,69 Nortura 67,1–85,0a nkr 25,44 25,44 25,44
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro - - -
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro - - -
? Atria Premium+ 78 – 98 euro - - -
? Snellmans** 85 – 105 euro - - -
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 47 v 46 v 45 v 44 v 43
14 nov Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,39 Tyskland, 56 % 1,45 1,45 1,45 1,45 1,50
- D:o svenska*** - - - - -
14 nov jämförbara**
19,94 Italien - 2,009 1,999 1,999 1,999
14,59 England - 1,470 1,461 1,498 1,503
14,31 Danmark - 1,442 1,442 1,442 1,469
14,68 Tjeckien - - 1,478 1,486 1,536
13,91 Irland - - - 1,401 1,459
13,86 Tyskland - 1,396 1,396 1,396 1,446
13,79 Spanien - 1,389 1,411 1,436 1,474
13,69 Frankrike - 1,379 1,385 1,401 1,409
14,01 Polen - - - 1,411 1,450
13,66 Österrike - 1,376 1,376 1,376 1,427
13,12 Belgien - 1,322 1,322 1,322 1,371
13,11 Holland - 1,321 1,321 1,321 1,371
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
17 nov
10 nov
3 nov
24 okt
Utbud
1965
2200
3667
3345
Sålda
1785
1680
540
540
Medelpris, euro
1,48
1,47
1,47
1,47
Lägst
1,48
1,46
1,45
1,46
Högst
1,49
1,48
1,48
1,48
Medelpris, skr
14,69
14,34
14,34
14,25

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 47 v 46 v 45 v 44
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,00 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 47 v 46 v 45
7,84
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,90 5,90 5,90
14,28
Nortura Fri vikta nkr 14,15 14,15 14,15
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
10,22
VEZG 56 %b euro 1,03 1,03 1,03
Galtar
6,51
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,90 4,90 4,90
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 46 v 45 v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Pund
11,10
11,00
11,13
10,87
10,75
10,64
10,73
Dollar 8,42 8,37 8,38 8,20 8,14 8,02 8,10
Euro 9,93 9,72 9,76 9,70 9,60 9,53 9,52
Dansk 1,33 1,30 1,31 1,30 1,29 1,28 1,28
Norsk 1,02 1,02 1,03 1,02 1,02 1,01 1,01
Yen 7,45 7,37 7,35 7,22 7,20 7,15 7,18
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –

Smågrisar, Sverige
Vecka v 47 v 46 v 45 v 44
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps/Dalsjöfors
Grund 23 kg* 22,70 22,70 22,70 22,70
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21,00 21,00 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 600 600 600 600
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
HKScan Agri
Plus 30 kg 550 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 0
Balans i förmedling
Scan överst överst överst överst
KLS Ugglarps balans balans balans balans
Skövde Slakteri balans balans balans överst
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans överst överst
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 47 v 46 v 45 v 44 v 43
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
280
Basis 7 kg 211 211 211 211 217
488
Basis 30 kg 367 367 367 367 375
287
SPF+Myc 7 kg 216 216 216 216 222
494
SPF+Myc 30 kg 372 372 372 372 380
292
SPF 7 kg 220 220 220 220 226
500
SPF 30 kg 376 376 376 376 384
1217
Økologi 30 kg 917 917 917 917 917
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
777
25-kilos Helsegris 770 770 770 770 770
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
461
VEZG 28 kg 46,50 46,50 48.00 48.00 50,50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.