@-GRIS 24 november 2017
Senaste uppdatering gjord 24 november 23,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser

Oförändrat överallt v 48
Alla grispriser är oförändrade i de viktigare slakterierna, både i Tyskland, Danmark och Sverige. I Danmark går suggpriset upp 20 danska öre, vilket brukar vara ett gott tecken till kommande höjda priser på slaktgrisar. Förändringar efter en stabil period brukar börja med höjt suggpris. Så här års går det åt mycket suggkött till charkprodukterna inför julen.
Det börjar synas på försäljningen på vissa marknader att julen börjar dra, skriver Danish Crown. Det är god balans mellan utbud och efterfrågan i Tyskland, så det väntas stabila priser, skriver ISN. Det kanske inte är helt bra, eftersom det är väsentligt lägre priser nu än i somras.
Hittills är det Ginsten och Scan som höjt inför julen, men i övrigt är det tyst. Skövdes pris saknas, men det är säkert oförändrat, med hänvisning till tidigare uttalanden. Det goda grispris vi haft i år gör att det är frestande för vissa slakterier att stoppa pengarna i egen ficka, eftersom ingen klagar just nu.
Det är nu ett utmärkt tillfälle att stimulera nybyggnationen, så att Sverige blir mer självförsörjande. En utmärkt bieffekt av detta är att fler grisar får ett bättre liv än i europeiska stallar. Sätt ribban för alla svenska regler på en nivå som medger att alla grisar vi äter föds upp i svenska stallar! Någon bättre djurskyddsregel finns inte! Det är syniskt att ha regler som gör att grisar föds upp utomlands i stället föds i Sverige.
Danish Crowns styrelse har beslutat betala ut 1,45 miljarder (nästan 2 miljarder skr) dkr till ägarna, vilket är resultatet av gångna räkenskapsåret 2016/2017. 1,2 miljarder dkr (1,58 miljarder skr) av detta är slutbetalning, 95 øre per kg gris (1,25 skr). 250 miljoner dkr (330 milj skr) är vad som betalas till andelsägarna för försäljningen av amerikanska dotterbolaget Plumrose.
Tulip Food Company och Sokolow är två av dotterbolagen som inte gått som förväntat. Men det beror på att de högre grispriserna under året inte gått att ta ut helt i de följande leden.
Under året har grispriserna varit högre än vanligt. De danska grisuppfödarna har fått 835 miljoner (mer än 1,1 miljard skr) mer för grisköttet genom veckoavräkningarna. Det är 1,22 dkr (1,61 skr) mer per kg än året tidigare.
Det har således gått bra mycket bättre att vara dansk grisuppfödare det senaste verksamhetsåret! /LG 171124

Läs senaste nytt på
GrisPortalenMarknadskommentarer
HKScan Agri
Nu går vi mot jul och ökar därmed slakten av gris. Från och med måndag vecka 47 justerade vi viktintervallet för bäst betalt, från 70 kg – 99,9 kg till 70 kg – 94,9 kg. Fortsätt jobba med planeringsanmälan på gris, och vi kommer som vanligt hålla utrymmet öppet hela tiden så att det är möjligt att göra justeringar på sin anmälan senast tisdagen innan slaktveckan. Notering oförändrad vecka 48.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -

KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -

Skövde Slakteri:
Caroline Germer: -


Dahlbergs Slakteri
Glenn Jönsson: -Slakten av gris går för fullt. Allt säljs, både helfall och styckat. Det är oförändrade grispriser och överskott på smågrisar.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur och är delägare.) Michael Oldin: -Det går med jämna steg mot jul och under tiden händer inte så mycket. Det går ut en del skinkor, men stora ruschen får vi vänta på ett tag. Priserna är oförändrade.

Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:


Danish Crown
Europeiska marknaden för griskött visar så smått tecken på bättring. Julmånaden närmar sig och det skapar utrymme för fler grisar som hittar vägar till marknaderna.
-Marknaderna är stabila och vi ser fortsatt stort utbud av grisar till slakt. Vi börjar så smått att se de första tecknen på julhandel och ökad aktivitet på några av marknaderna. Samtidigt har det varit kampanjer på en rad produkter och samlat har detta gjort det möjligt att avsätta våra volymer, säger Søren Tinggaard, som är underdirektör i Danish Crowns exportavdeling.
Den engelska marknaden för bacon är stabil, men ligger fortsatt på låg nivå, eftersom brittiska pundet inte är starkt f n.
Till länderna utanför Europa är det stabil avsättning till både Kina och Japan.

ISN, Tyskland
Fortsatt stabila grispriser
Grispriserna är stabila denna vecka i EUs länder. Utbudet av slaktgrisar stiger fortfarande, men efterfrågan är också god från kötthandeln. Marknaden är därför i balans och priserna rör sig inte.
I Danmark beräknar man redan nu balansen i utbud och efterfrågan fram till jul. Danish Crown sänker därför sin basvikt i två omgångar. Från v 1 gäller de ordinarie slaktvikterna igen.
Spanska priset fortsätter sin trend nedåt, vilket är normalt för säsongen. I England stiger priset något.
Tendens på tyska marknaden: Balansen verkar fortsätta. Slakteriernas behov motsvaras av utbudet slaktgrisar. Det ser därför ut som om prisnivån fortsätter oförändrad.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Hur blir 2018?
Under veckan har det varit grisföretagardag i Jönköping. Den var mycket välbesökt och med mycket god stämning. Framtidstron verkar att vara på väg tillbaka i grisnäringen.
Hur blir då 2018? Jag vet att smågrisökningen fortsätter tack vare de nya avelsgenerna och att vi fått nya djurskyddsregler som ger uppfödarna ett ökat förtroende.
Marknaden vad gäller priser kommer att bli mycket likt innevarande år utom om man frågar de snålaste slaktarna, som alltid vill ha prissänkningar. Internationellt pressas priserna, men i Sverige tror man att den positiva ”svenskköttrenden” ska hålla i sig. För att få igång utökning av slaktsvinsplatser behövs att slaktgrispris minus smågrispris måste öka för att komma i närheten av ”break-even point” för investering i nya stallar. Det verkar som att några banker äntligen har vaknat och förstår att även svensk grisproduktion har en god framtid.
Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR
Vilken bild ska gälla?
Håkan Henrikson är Jordbruksverkets chef för främjande och förvaltning. Med anledning av diskussionen om djurskyddsregler för gris säger han på Jordbruksverkets djurskyddskonferens: ”Jag delar inte kritikernas bild, Regeringens politik ska genomföras. Vi måste se över hinder i utformningen av regler och villkor (förenkling, flexibilitet och ökad målstyrning)”.
Frågan är då vilken bild som ska gälla? Vetenskap och beprövad erfarenhet? Svenska forskares bild? EFSAs bild? Djurskyddsorganisationernas bild? Länsstyrelsernas bild? Livsmedelsverkets eller Veterinärförbundets bild? Eller Grisuppfödarnas önskemål om en tidigare avvänjning, där ingen talar om att avvänja vid 21 dagar, som Jordbruksverket i sin föreskrift ändå anger som möjligt, d v s en sänkning av avvänjningsåldern med en vecka. Förslaget från Jordbruksverket är ju inte ens en förenkling. Vad ligger till grund för Jordbruksverkets bild? Detta är ett exempel. Hur kommer man i fortsättningen hantera och utvärdera vetenskapliga fakta, som kommer från det vetenskapliga rådet? Detta kommer att inrättas i december.
Jordbruksverket har på kort tid fått tre JO-anmälningar. Två stycken med anledning av djurskyddsremissen och nu en för hanteringen av behörighetsfrågorna d v s djurvårdares rätt att utföra vissa behandlingar. Partsintresse har haft stort inflytande och så känns det väl också när det gäller djurskyddsföreskrifterna för gris. Detta är inte bra för verkets förtroende. Hur känns det för en avgående GD?
Sedan finns det något som är direkt motsägelsefullt. Djurskyddskonferensens tema för förmiddagen var: ”Tillsammans för ett bättre djurskydd i hela Europa”. Det finns en rörande enighet om att implementeringen av EUs djurskyddsdirektiv för gris har hög prioritet. Grisdirektivet 2008/120/EG innehåller mycket konkreta regler för uppfödning och hållning av gris. Det som ofta talas om är förbud mot svanskupering, men här finns också krav på grupphållning av suggor, tydliga utrymmeskrav, delvis fast golv, spaltvidd, krav på strö eller motsvarande, o s v. Grundregeln är att smågrisar inte får avvänjas före 28 dagar. Det vill säga det som man verkligen kan kalla för detaljregler och som bara delvis ger möjlighet till undantag.
Som kontrast till EUs regelverk talar näringsdepartementet och därmed också Jordbruksverket om flexibilitet, förenkling och ökad målstyrning. Rådgivning kan vara ett alternativ till bindande regler. Man hänvisar gärna till Greppa Näringen, som utan lagstöd syftar till att minska näringsläckage och användningen av bekämpningsmedel. Vi känner igen signaler från LRF, som också var en del i uppdraget till djurskyddsutredningen framför allt flexibiliteten. Detta skulle lösas genom att överlämna till Jordbruksverket att utforma detaljregler. I dag ser vi exempel på vad det kan innebära. Skräckvisionen är att Sverige närmar sig EUs regelverk och löser djurskyddsfrågorna med kontrollprogram och rådgivningsmodeller. Då kan vi sannerligen inte lova att vi marknadsför svenskt.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 48Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 48 v 47 v 46 v 45
Ginsten Slakteri 70-92 16,60 16,60 16,60 16,60
Skövde Plus ** 73-102,9 16,10 16,10 16,10 16,10
KLS Uggl/Dalsjöfors* 70-99,9 16,10 16,10 16,10 16,10
Dahlbergs 76-98,9 16,00 16,00 16,00 16,00
HKScan Agri *** 70-94,9 15,50 15,50 15,25 15,25
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
balans balans balans balans
KLS Ugglarps
-
balans balans balans balans
Skövde Slakteri
-
balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans brist
Ginsten
balans balans balans balans
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
- -
-
- -
-
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 48 v 47 v 46
12,67 Danish Crown 74,0–95,9 dkr 9,60 9,60 9,60
25,69 Nortura 67,1–85,0a nkr 25,44 25,44 25,44
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro - - -
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro - - -
? Atria Premium+ 78 – 98 euro - - -
? Snellmans** 85 – 105 euro - - -
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 48 v 47 v 46 v 45 v 44
22 nov Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,28 Tyskland, 56 % 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45
- D:o svenska*** - - - - -
22 nov jämförbara**
19,91 Italien - 2,022 2,009 1,999 1,999
14,62 England - 1,485 1,470 1,461 1,498
14,20 Danmark - 1,442 1,442 1,442 1,442
14,54 Tjeckien - - 1,477 1,478 1,486
13,84 Polen - - - 1,406 1,411
13,79 Irland - - - 1,401 1,401
13,75 Tyskland - 1,396 1,396 1,396 1,396
13,58 Frankrike - 1,379 1,379 1,385 1,401
13,55 Spanien - 1,376 1,389 1,411 1,436
13,55 Österrike - 1,376 1,376 1,376 1,376
13,02 Belgien - 1,322 1,322 1,322 1,322
13,01 Holland - 1,321 1,321 1,321 1,321
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
24 nov
17 nov
10 nov
3 nov
Utbud
1680
1965
2200
3667
Sålda
1680
1785
1680
540
Medelpris, euro
1,48
1,48
1,47
1,47
Lägst
1,47
1,48
1,46
1,45
Högst
1,49
1,49
1,48
1,48
Medelpris, skr
14,57
14,69
14,34
14,34

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 48 v 47 v 46 v 45
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,00 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 48 v 47 v 46
8,05
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,10 5,90 5,90
14,28
Nortura Fri vikta nkr 14,15 14,15 14,15
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
10,14
VEZG 56 %b euro 1,03 1,03 1,03
Galtar
6,73
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,10 4,90 4,90
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 47 v 46 v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Pund
11,10
11,10
11,00
11,13
10,87
10,75
10,64
Dollar 8,33 8,42 8,37 8,38 8,20 8,14 8,02
Euro 9,85 9,93 9,72 9,76 9,70 9,60 9,53
Dansk 1,32 1,33 1,30 1,31 1,30 1,29 1,28
Norsk 1,02 1,02 1,02 1,03 1,02 1,02 1,01
Yen 7,49 7,45 7,37 7,35 7,22 7,20 7,15
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –

Smågrisar, Sverige
Vecka v 48 v 47 v 46 v 45
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps/Dalsjöfors
Grund 23 kg* 22,70 22,70 22,70 22,70
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21,00 21,00 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 600 600 600 600
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
HKScan Agri
Plus 30 kg 550 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 0
Balans i förmedling
Scan överst överst överst överst
KLS Ugglarps balans balans balans balans
Skövde Slakteri balans balans balans balans
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri överst balans balans överst
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 48 v 47 v 46 v 45 v 44
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
278
Basis 7 kg 211 211 211 211 211
484
Basis 30 kg 367 367 367 367 367
285
SPF+Myc 7 kg 216 216 216 216 216
491
SPF+Myc 30 kg 372 372 372 372 372
290
SPF 7 kg 220 220 220 220 220
496
SPF 30 kg 376 376 376 376 376
1210
Økologi 30 kg 917 917 917 917 917
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
777
25-kilos Helsegris 770 770 770 770 770
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
458
VEZG 28 kg 46,50 46,50 46,50 48.00 48.00
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.