KLS förvärvar Dendu Chark AB

Pressmeddelande KLS 020425

KLS förvärvar Dendu, ett charkföretag med produktion i Linköping och Mantorp. Dendu kommer framöver att drivas som ett självständigt dotterbolag i KLS-koncernen.

KLS Livsmedel ek. för. bedriver slakt- och styckningsverksamhet samt producerar chark vid sina anläggningar i Kalmar och Billesholm. KLS omsatte en knapp miljard kronor under 2001. KLS har i sin strategi den uttalade målsättningen att öka förädlingsgraden, såväl genom ökad styckning som ökad charkproduktion.

Dendu Chark AB producerar chark vid sina två anläggningar i Linköping och Mantorp. De huvudsakliga produkterna är köttbullar, korv, hamburgare och bacon, sammanlagt drygt 3 200 ton under förra året till en omsättning om 110 Mkr. Dendu är till största delen inriktad på legoproduktion under annat varumärke, en nisch som utvecklats väl under de senaste åren. Den nuvarande ägaren Sven Wiberg har beslutat sig för att avyttra verksamheten.

- KLS förvärv ska ses i ljuset av vår framtida strategiska inriktning mot en ökad förädlingsgrad, säger KLS VD Thomas Gustafsson i en kommentar. Dendu och KLS kompletterar varandra väl vad avser råvarutillgång och behov samt ger förutsättningar att utveckla spårbarheten på sikt.

- Jag ser KLS som en lämplig köpare, säger Dendus  nuvarande ägare Sven Wiberg, dels kan KLS säkerställa råvaran framöver, dels ger förvärvet förutsättningar att utveckla produktionen ytterligare genom tillgången till KLS varumärken.

Förvärvet kommer inte att medföra några förändringar av Dendus inriktning. Dendu kommer framöver att drivas som ett självständigt dotterbolag i KLS-koncernen och Lars Andersson fortsätter som VD.