KLS säger upp 15 medarbetare i Kalmar

Pressmeddelande KLS 030613

Den svenska köttmarknaden är för närvarande hårt pressad. Grisproducenterna erhåller nu

ett historiskt lågt pris. Slakterierna upprätthåller emellertid p g a. råvarubrist ett högre pris på nöt än vad marknaden egentligen tål.

KLS resultat hittills under 2003 motsvarar därför inte förväntningarna. Vi ser inte heller någon möjlighet att i rådande läge öka vår styckning enligt tidigare planer.

Mot den bakgrunden har 15 medarbetare varslats om uppsägning, varav sju får arbeta vidare dock ej som fast anställda. Dessutom sägs kontrakt för sex inhyrda styckare upp. Övertaligheten är i grunden en konsekvens av beslut avseende charkverksamheten som tagits under våren, men då var bedömningen att en fortsatt expansion skulle ge nya jobb i styckningen.

"Vi beklagar givetvis detta", säger Lennart Smedjevik, produktionschef vid KLS. "Det är alltid tråkigt när duktiga medarbetare inte längre kan få fortsatt fast anställning. Men i rådande läge ser vi ingen annan möjlighet än att anpassa vår verksamhet".

Berörda medarbetare är efter avslutade MB-förhandlingar informerade.