Ny ordförande i KLS

Pressmeddelande KLS 040429

Vid KLS Livsmedels föreningsstämma torsdag den 29 april 2004 på restaurang Sandra i Kalmar närvarade 35 ombud av 41 och röstade igenom valberedningens förslag på val av ny styrelseledamot och avslog motion om ränta på insatser. På styrelsens konstituerande möte nyvaldes Mats Olsson till ordförande och Per Pettersson till vice.

KLS styrelse förnyades på stämman då nyval på två år gjordes av Katrine Rietz, Kastlösa, Mörbylånga.

Till de fria mandaten i förvaltningsrådet omvaldes för en tid av ett år Ulf Sturesson, St Frö, Britt-Marie Johannesson, Hamneda, Lars-Ove Johansson, Torlarp och Daniel Juneberg, Förlösa.

KLS utsåg för sjunde året en pristagare för god miljö och djuromsorg som fick 10 000 kr samt tavla och diplom. Det blev Ulla Agne, Hagby med motiveringen:

För en välskött lammproduktion där ordning och reda präglar miljön. Produktionsutrymmena är väl tilltagna i en ändamålsenlig byggnad. Djuromsorgen har stort fokus för lammens bästa med goda produktionsresultat.

Guldklockor delades ut till Ossi Ojala, Anders Hofstedt, Willy Svensson, Johnny Jonasson och Krister Ekholm som arbetat i 25 år på KLS.

Vid det konstituerande sammanträdet efter stämman nyvaldes Mats Olsson till ny ordförande i KLS och Per Pettersson till ny vice ordförande. Bakgrunden till ordförandeskiftet ska ses i ljuset av branschens besvärliga läge och behovet av förnyelse och utveckling av föreningens styrning. Magnus Aaby Ericsson valde med omedelbar verkan att lämna styrelsen.