EU tar fram handlingsplan för djurskydd

Pressmeddelande Djurskyddsmyndigheten 060309 

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till handlingsplan för djurskydd och djurs välbefinnande för åren 2006 - 2010. Planen ska bland annat definiera EUs politiska inriktning när det gäller djurskydd och djurs välbefinnande. Dessutom ska resurserna på området och strategin för djurskyddsfrågor samordnas.

Förslaget kommer att behandlas på EU-nivå under våren. Inför det arbetet kommer Djurskyddsmyndigheten att ta fram ett underlag med bland annat de svenska ståndpunkterna till Jordbruksdepartementet. Remissvaren ska vara hos Djurskyddsmyndigheten senast den 27 mars 2006.