Ursprungsmärkning av livsmedel allt viktigare för dagligvaruhandeln

Pressmeddelande Svenskt Sigill 060329

Ursprungsmärkning är viktigt för dagligvaruhandeln och man är överens om att det kommer att bli ännu viktigare framöver. Livsmedelssäkerhet är det främsta argumentet för tydlig märkning. Detta visar en färsk undersökning från Svenskt Sigill som genomförts bland 500 av Sveriges största livsmedelsbutiker.

Hela 97 procent av dagligvaruhandeln anser att en tydlig ursprungsmärkning av livsmedel är viktig, varav 70 procent anser att den är mycket viktig. Det är frukt- och gröntansvariga hos 500 av Sveriges största dagligvaruhandlare* som svarat på undersökningen, som Retail House genomfört på uppdrag av kvalitetsmärkningen Svenskt Sigill.

En majoritet av de tillfrågade tror att ursprungsmärkning av livsmedel är ett viktigare konkurrensmedel idag än för två år sedan, eftersom kunder efterfrågar märkning i högre grad. Över 75 procent tror dessutom att ursprungsmärkning kommer att bli ännu viktigare som konkurrensmedel framöver.

- Dagens konsumenter är medvetna och vill i allt högre grad veta vad de stoppar i sig. Olika typer av märkning är ett bra sätt att informera och underlätta ett aktivt val i butik, säger Sören Persson, VD på Svenskt Sigill.

Över hälften av de tillfrågade anser att livsmedelssäkerhet är det absolut viktigaste argumentet för ursprungsmärkning (52 %). Det näst viktigaste argumentet är kvalitet och därefter miljö.

Nära 90 procent av de tillfrågade tror också att ursprungsmärkning är viktigt eller mycket viktigt för deras kunder. De grupper som uppfattas som mest medvetna är barnfamiljer och äldre personer (pensionärer). 87 procent anser att även deras leverantörer tycker det är viktigt eller mycket viktigt med ursprungsmärkning.

Undersökningen visade att kännedomen om Svenskt Sigill bland de tillfrågade butikerna var nära 60 procent.

*Undersökningen genomfördes inom koncernerna Axfood, Bergendahls (inklusive Vi/Sabis), Coop och ICA.

Om Svenskt Sigill

Svenskt Sigill är ett kvalitetsmärke som garanterar att råvaror och växter som bär märket har producerats på svenska kontrollerade gårdar och i odlingar som lever upp till höga krav på säkra livsmedel, god djuromsorg, miljöansvar och öppna svenska landskap. Svenskt Sigill och Sigill Kvalitetssystem AB ägs av LRF.

http://www.svensktsigill.com