Åhusfabriken sanerad och montering har påbörjats

Pressmeddelande Lantmännen 060329

I förra veckan sanerades Åhusfabriken och därefter gjorde Jordbruksverket en omfattande provtagning. Alla provsvaren visade att fabriken nu är fri från salmonella och arbetet med att montera ihop fabriken har påbörjats.
 
I Åhusfabriken har man under de senaste veckorna arbetat intensivt med att genomföra den åtgärdsplan för rengöring som Lantmännen tog fram tillsammans med Jordbruksverket.
 
Den kemiska saneringen är genomförd. Representanter från Jordbruksverket har varit i fabriken och tagit ett stort antal prover. Dessa prover har analyserats och provsvaren visade att fabriken i Åhus är fri från salmonella.
 
I denna vecka har det omfattande monteringsarbetet av fabriken påbörjats.