Danish Meat Association

Pressmeddelande Tican 060331

Pr. 1. april 2006 samler Danske Slagterier, Kødbranchens Fællesråd og Det Danske Fjerkræraad deres faglige og administrative aktiviteter i en ny enhed under navnet Danish Meat Association (DMA).

Sammenlægningen sker dels for at samle kræfterne, så den danske kødbranche står stærkere til at møde globaliseringens udfordringer, dels for at kunne give medlemmerne mere service for færre penge, bl.a. ved bedre muligheder for videndeling og opnåelse af rationaliseringer samt synergier.

Det betyder, at alle medarbejdere fra de tre organisationer samles på Danske Slagteriers nuværende adresse på Axelborg.

For medlemmerne betyder det, at den danske kød- og forædlingssektor bliver stærkere, både politisk og fagligt, samt at kapaciteten udnyttes bedre. De tre brancheorganisationer består fortsat som selvstændige juridiske og økonomiske organisationer med deres respektive bestyrelser og ledelse, der fastlægger aktivitetsniveau og økonomiske rammer for DMA.

Pr. 1. april vil der være én fælles telefonisk indgang til DMA – 33 73 25 00 og én fælles hjemmeside – www.danishmeat.dk

Adresse:
Danish Meat Association
Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V.

De enkelte hjemmesider vil fortsat eksistere, men I en slanket udgave, og det vil fortsat være muligt at ringe direkte til de enkelte brancheorganisationer på deres “gamle” telefonnumre.